EU Parlamenti határozat a külföldi beavatkozásról, félretájékoztatásról, klímatagadásról

Az EU Parlament 2023. június 1-én határozatot fogadott el az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi beavatkozásról, beleértve a félretájékoztatást és klímatagadást is.

Mindez rendben is volna, senki sem örül a külföldi beavatkozásnak és félretájékoztatásnak. Ha…

1, az EU, a nyugati világ politikusainak zöme, ugyanennek a tömbnek a médiagépezete
a, nem tekintené az eltérő tudományos felfogást félretájékoztatásnak,
b, nem törölné a tájékoztatásból a hivatalos klímanarratívának akár a legcsekélyebb módon is ellentmondó abszolút objektív és mindenki által ellenőrizhető tudományos, meteorológiai adatokat.

Tehát a média, politika, megvásárolt tudósok áldatlan triumvirátusa nem formálna kizárólagos jogot arra, hogy mi számít tudománynak, mi félretájékoztatásnak. A mai idősebb generáció még jól emlékszik a szovjet-kommunista időkre, amikor a párt véleménye volt mindenben, még műszaki, tudományos kérdésekben is a mérvadó. A párt véleményét pedig a néhány személyből álló politikai politikai bizottság határozta meg. Úgy tűnik, hétmérföldes léptekkel haladunk afelé, hogy újra megvalósuljon ez az áldatlan rendszer. Mint tudjuk, a kommunizmus piramisszerűen működött. A csúcson állt a teljhatalmú PB, utána jött a központi bizottság, szinte mindenre kiterjedő privilégiumokkal. Alatta volt a párt, még mindig többletjogokkal az átlagemberhez képest, majd jött a terheket viselő, és a piramisban az összes fölötte álló réteg packázásait, sanyargatásait elviselni kénytelen tömeg.


2, Megszűnne a tájékoztatásban a CNN/Reuters monopolhelyzete,
az az áldatlan állapot, hogy a világ hírügynökségei, elektronikus és írott sajtótermékei szolgai módon követnék ezek iránymutatását.

Az orwelli Igazság-Minisztérium jelmondatai: A háború béke. A szabadság rabszolgaság. A tudatlanság erő.

Az alábbiakban kommentárt fűzünk a határozat egyes megállapításaihoz:

EU határozat: Kína az elmúlt 3 évben közel 10 milliárd eurót fektetett be európai médiavállalatokba anélkül, hogy az EU és tagállamai megfelelő választ adtak volna; mivel Kína példáját más, hasonló tekintélyelvű politikai ideológiával rendelkező államok is követhetik, ami jelentős kockázatot jelent az európai demokráciák integritására nézve, és más országok beavatkozását jelenti az EU belügyeibe…

Kommentárunk: Nem lelkesedünk a kínai kommunista ideológiai terjesztéséért az EU-ban. De a média által tálalt információkat érdeklődve figyelő személyként, azt tudjuk csak megállapítani, nem észrevehető számunkra ez az agresszív nyomulás. Viszont a bőrünk alá is bebújnak, és a hatásukat tekintve jóval károsabbak az európai kontinens jelenkori fejleményei, a Nyugatról ideérkező ideológiák és társadalmat gúzsba kötő álhírek, úgy mint

  • afrikaiak és arabok bevándorlása, ennek a bevándorlásnak a lebonyolítása ideszállítással, társadalmi elfogadtatásának propagálása, szuggerálása;
  • Mindennek kívánatos integrációkénti kommunikálása;
  • destruktív kisebbségek, gyakorlatilag pszichés esetek (LMBTQ és társai) propagálása;
  • homoszexualitás propagálása;
  • úgynevezett nemváltás (valójában egy életre kiható visszafordíthatatlan, barbár csonkítás) népszerűsítése tájékozatlan fiatalok körében (a média asszisztálása mellett, hogy ez a tájékozatlan állapot megmaradjon);
  • klímahisztéria szuggerálása;
  • fehér nemzetek, különösen fehér férfiak elleni rasszizmus [1];
  • vírushisztéria szuggerálása.

Az EU határozat hangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozás tagadásának növekedése összekapcsolható az összeesküvés-elméletek szélesebb körű elterjedésével a közbeszédben, amely az ellenvalóság szándékos létrehozásán és a tudomány elutasításán alapul, és amely hamis elképzeléseket tartalmaz mindenről, Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújától kezdve a Covid19-oltóanyagokig; hangsúlyozza a külföldi szereplők szerepét az éghajlatváltozással és az uniós éghajlat-politikával kapcsolatos dezinformáció terjesztésében, amely aláássa a közvélemény támogatását, és amelyet olyan hazai szereplők narratíváiban is felhasználnak, akik saját politikai céljaikra használják fel az éghajlattal kapcsolatos dezinformációt; 

Kommentárunk: A sokoldalas határozatba rögtön sikerült egy pongyola, többféle módon értelmezhető megfogalmazást becsempészni, amikor az éghajlat témája jön elő.
Először is, az égvilágon senki nem tagadja, változik az éghajlat. Sőt, pontosan a rögeszmések azok Orsolyától Diánáig, Judittól Zsoltig, akik tagadják, vagy mértékében megpróbálják csökkenteni úgy az 1850 előtti éghajlatváltozásokat, mint a 20. századi megtorpanást a növekedésben. (A logika ebben: Ha a rögeszmések elismernék, hogy az átlaghőmérséklet az 1850 előtti 8-900 évben összesen 5-6 fokos szélsőértékek között változott, akkor a gyanútlan médiafogyasztóban rögtön megfogalmazódna a kérdés, hogy lehet az, hogy a változásokat kiváltó mechanizmusok 1850 óta nem működnek?) Mi realisták pedig ezeket is nyíltan felvállaljuk. Ugyancsak a rögeszmések azok, akik a legszívesebben kitörölnék agyunkból a Nap bensejében végbemenő ciklikus folyamatoknak a földi klímára gyakorolt hatását, és még ezer tudományos részletet, amelyek cáfolják a rögeszmét. Az már csak hab a tortán, hogy a határozat összekapcsolja az éghajlatváltozás megítélésének kérdését a vírus oltóanyagok és az orosz agresszió kérdésével.
Logikája: Ha kételkedsz az emberi tényező mértékében, akkor nem hiszel a vírusnarratívának sem, és az orosz agresszor pártját fogod.

Az EU határozat támogatja a vezető éghajlat-szakértők által az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye részes feleinek 27. konferenciáján (COP27) a technológiai vállalatokhoz (közösségi médiákhoz) intézett felhívást, hogy kezeljék a félretájékoztatás növekvő problémáját, és különösen fogadják el az éghajlattal kapcsolatos félretájékoztatás és egyetemes fogalommeghatározását, amely magában foglalja a tudományos bizonyítékok hamis bemutatását és a hamis megoldások előmozdítását; kötelezzék el magukat azon cél mellett, hogy nem tesznek közzé olyan hirdetéseket, amelyek magukban foglalják az éghajlattal kapcsolatos félretájékoztatást, dezinformációt.

Kommentárunk: Ahol már csak egy kérdés marad: Mi a tájékoztatás és mi a dezinformáció? Nyilván itt homlokegyenest más, kibékíthetetlenül ellentétes a rögeszmések és realisták álláspontja. Mindevvel együtt örülnénk, ha a tényleges dezinformáció (klímarögeszme) hátrébb szorulna, és polgárjogot nyerne a tudományos, realista álláspont. De addig? Amíg az éghajlatváltozás okait illetően teljesen szembenálló a két tábor álláspontja, egy helyes dolog létezhet: Tudományos eszmecsere egyenrangú feltételek mellett. Nem pedig az egyik oldal sztárolása, a tények meghamisításának árán is, a másik oldalnak pedig elhallgatás, egzisztenciális fenyegetés.

Az EU határozat felhívja a közösségi médiákat , hogy hozzanak intézkedéseket az átláthatóság fokozása, valamint az éghajlatváltozás tagadását népszerűsítő hirdetések elhelyezésének megelőzése és betiltása érdekében, és alkalmazzák azokat összeesküvés-elméletekre és félretájékoztatásra; sürgeti továbbá, hogy demonetizálni kell az éghajlatváltozással kapcsolatos dezinformációs gazdaság terjedését

Kommentárunk: Ez aztán igen. Már egy helyen közöltük olvasóinkkal, hogy a google ebben a szellemben megtagadta hirdetések elhelyezését honlapunkon. A demonetizálásra viszont végigfutott a hideg a hátunkon. Mit jelent pontosan a demonetizálás? Létünk pénzügyi alapjait akarja az EU elvenni? Vagyonvesztés, bankszámla letiltás terhe mellett tilos lesz hirdetésekkel hozzájárulni honlapunk működéséhez? Tilos lesz tehát érvelni, tilos lesz azt mondani, a 2×2 az 4?

Csak egészen mellékesen: Ha igaz volna, hogy külföldi hatalmak pénzelnének bennünket, realistákat, akkor édes-mindegy volna számunkra, hogy a közösségi médiák helyeznek-e el hirdetéseket honlapjainkon. Amivel az EU – mintegy hatalmas öngólt lőve – beismeri, célja az ellenérvek elfojtása.

Összefoglalásképp csak azt tudjuk mondani:

Az EU jelenlegi klíma- és energiapolitikája (címszavak: Net Zero, energiafordulat, Green Deal, dekarbonizáció, a mezőgazdasági termelés ellehetetlenítése) egyenes úton visz a pusztulásba. Ha gonosz külföldi erők, mint Kína vagy Oroszország, tönkre akarnák tenni beavatkozásukkal Európát, akkor nem a realista álláspontot támogatnák, hanem ellenkezőleg, a klímarögeszmét. Aztán mosolyogva figyelnék, mikorra omlik össze Európa, hogy egy századnyi katonával el lehessen foglalni.

Viszont tapintható a valós hatalmi tényezők, mint Reuters, CNN, Blackrock, Világgazdasági Fórum, magukat filantrópoknak álcázó milliárdos sátánfajzatok tényleges, nyílt beavatkozása, pontosan a gazdasági összeomlást eredményező klíma- és energiapolitika mellett – az éghajlat megvédésének álságos ürügyén.

Ezek után már csak egy dolgunk van, megvizsgálni, hogyan szavaztak a magyar EU parlamenti képviselők a kérdésben.

A vonatkozó, a tudományos érvelés betiltása felé mutató szájkosártörvényt 2023. június 1-én megszavazták:

Gyöngyösi Márton, Jobbik

Cseh Katalin, Donáth Anna, Momentum

Ara-Kovács Attila, Dobrev Klára, Molnár Csaba Rónai Sándor, DK,

Újhelyi István, MSZP

Örök szégyen nevükre. Az illető hölgyek és urak valószínűleg föl sem fogták, milyen hozadéka van szavazatuknak. Vannak elképzeléseink továbbá szakmai hozzáértésük színvonaláról is az éghajlat kérdéséhez.

Ellene szavaztak:

Bocskor  Andrea, Deli Andor, Deutsch Tamás, Gál Kinga, Győri Enikő, Gyürk András, Hidvéghi Balázs, Járóka Lívia, Kósa Ádám, Schaller-Baross Ernő, Tóth Edina, Trócsányi László – Fidesz

Tartózkodtak:

Hölvényi György, Fidesz

A szóban forgó EU dokumentum itt érhető el. 

A szavazás dokumentálása pedig itt található.

Hivatkozás:

[1] Jane Fonda, 85 éves színésznő szerint a fehér férfiak a klímaváltozás okozói, és börtönbe kellene őket zárni.
Forrás:  https://conservativebrief.com/fonda-climate-73678/

2023 június
Közzéteszi:
Király József
okl. vegyészmérnök

Tetszett a cikk? Amennyiben igen, fejezze ki tetszését a
részünkre nyújtott támogatással 300 Ft értékben.
Bankszámlaszámom: – Király József –
10205000-12199224-00000000 (K&H)
A közleményben kérjük megadni: klímarealista.

 

Print Friendly, PDF & Email