Éghajlatvédelem és korrupció III.

Nem volt szándékunkban tovább folytatni körképünket a korrupciót szinte kiprovokáló, EU jogszabályok által kötelezett karbonadó (hadisarc) rendszerről. Az élet azonban a szövevényes és gigantikus méretű német-kínai csalássorozattal fölülírta szándékunkat.
Elmondtuk már néhányszor: Ami elromolhat, azt el is romlik (Edward Murphy). Ami hamisítható, azt fogják is hamisítani.
Előző bejegyzésünkben rámutattunk, nem bűnöző vénával megáldott magánszemélyek ismerték föl az éghajlatvédelemmel, különösképpen a CO2-kibocsátással kapcsolatos szabályozás gyenge pontjait, a kiskapukat, hanem egy befolyásos, pénz- és sajtóhatalommal rendelkező nemzetközi bűnszövetkezet teremtette meg az ’emberokozta globális felmelegedés hamis narratíváját, kikiáltván a CO2-t fő felelősnek, egyúttal csak műszakilag értelmetlen megoldásokat megengedve egyedüli megoldásként az éghajlat módosítására, az alkalmazkodást a változó éghajlathoz viszont eleve kizárva.
E megoldásoknak nincsenek tudományos alapjai, (hamisított) modelleken kívül semmi bizonyíték nem szól mellettük, a gazdaságot a rögeszmét befogadó országokban azonban garantáltan tönkreteszik. Nehéz nem arra gondolni, ennek a gépezetnek ez, a gazdaság tönkretétele a nyugati civilizációban az egyik célja, természetesen a busás, gigantikus jövedelemszerzés mellett.
Nos, mai bejegyzésünk megerősíti mindezeket.
Még a Merkel kormány idején, 2018-ban a német politika zöld utat adott a német ásványolajiparnak, CO2-kibocsátás csökkentési kötelezettségeiket teljesíthetik úgy is, ha vásárolnak olyan karbonkrediteket, melyek befolyt összegét Kínában UER (Upstream Emission Reduction) projektekre fordítják, azaz a befolyt pénzből Kínában megoldják, hogy az olaj- és gázmezők elfáklyázásra (szabadban, tökéletlen égést lehetővé körülmények közötti elégetésre) szánt metánmennyiséget hasznosítják.

Nézzük meg az elfáklyázás néhány számadatát.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) adatai szerint 2018-ban 145 milliárd köbméter földgázt fáklyáztak el világszerte, a mennyiség nagyjából megegyezik Afrika éves felhasználásával. A tüzelés nemcsak 275 millió tonna szén-dioxid kibocsátásával járt, hanem az égetés tökéletlensége miatt hárommillió tonna metán és egyéb üvegházhatású gáz is a légkörbe szabadult. Az IEA megjegyzi, hogy nem is annyira a gáz eltüzelésével, inkább a nem tökéletes égésével van a probléma. Elméletben a gáz több mint 99 százalékának el kellene égnie a fáklyában, ám a nem egyenletes fűtőérték, illetve a láng instabilitása miatt az égés valójában messze van a tökéletestől. Az IEA a Texas és Új-Mexikó területén fekvő Permi-medencéről készült tanulmányt is idézi, amelyből kiderült, hogy a fáklyák 11 százalékát vagy nem gyújtották meg, vagy nem optimálisan működtek a vizsgált időszakban [azaz tudatosan, szándékosan elengedték a metánt az atmoszférába], emiatt a hivatalosan bejelentettnél három és félszer több metán került a légkörbe. Ugyan elérhetők az égést optimalizáló technológiák, ám ezek jelenleg drágák.
Forrás: 
Utolsó évtizedébe léphetett a fáklyázás (magyarnemzet.hu)

N.B. Közzétevő évtizedek óta számtalanszor elautózott az algyői gázmező mellett, és mindig bosszankodott az égő gázfáklyák láttán, melyek a tökéletlen égés bizonyítékaként komoly korommennyiséget bocsátanak ki. MOL-illetékesekkel folytatott beszélgetései során az illetők mindig meggyőzték: ez műszakilag így szükséges.
Mellékesen: Ennyit a pszichopata filantrópok tehénfing-fóbiájáról. Hogy nem az elfáklyázás során az atmoszférába jutó metánnal és széndioxiddal törődnek, hanem a tehenekkel, két dolgot mutat:

  • Egy fikarcnyit nem érdekli őket sem az éghajlat, sem az üvegházhatású gázok;
  • viszont a táplálkozás ellehetetlenítésén, megdrágításán mesterkednek.

Vegyük már észre továbbá: Ez a nemzetközi szélhámosok gyülekezete (Bill Gates és egyéb pszichopaták) azt teszteli, mi az a hülyeség, amikor azt mondjuk, hogy basta, most aztán elég volt. Eddig még nem értük el ezt a határt. Eddig még minden ostobaságukra rábólintottunk, legyen szó az atmoszféra elsötétítéséről, kéndioxiddal történő atmoszféra-mérgezésről, avagy kalciumkarbonát, alumíniumoxid, bizmutjodid atmoszférába juttatásáról.

A német-kínai projekt rendesen be is indult, némi szépséghibákkal:

A német akkreditáló cégeknek, amelyeknek pozitív akkreditálásától függött a Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal engedélye, több mint 70 projekteket hagytak jóvá, melyek olyan helyre mutattak, amelyeken

  • a sivatagon kívül semmi nem volt
  • a berendezések már jóval a német karbonkredit-finanszírozás előtt megvoltak
  • a projekt helyén egy tyúkólon kívül (ahol már régebb óta nem folyt gazdálkodás), semmi nem volt.

(A három ábra csak illusztráció, nincs közük a tényleges helyszínekhez.)

A költségeket a német üzemanyagforgalmazók természetesen továbbhárították a vásárlókra.

Hogyan került napvilágra az ügy?

A bioüzemanyag-ipar érzékelte, 2020 óta alacsonyabb az ásványolaj- és üzemanyagforgalmazók érdeklődése (és vásárlása) a bioüzemanyagok után. Hamar rájöttek, a forgalmazók emissziócsökkentési kötelezettségeiket immár nem a hazai bioetanol és biodízel vásárlással, hanem a kínai karbonkreditek vásárlásával teljesítik. Ők adták az első jelzéseket szakmai szövetségeiken keresztül a politikának és a médiáknak.

Mekkora pénzekről beszélünk?

A német médiákban 1,7 vagy 4,5 milliárd € nagyságrendű visszaélésekről jelentek meg számok. (Az eltérés túl nagy ahhoz, hogy itt különböző számadatokról legyen szó, valószínűleg a számítási módszerekben van az eltérés.) De még ha csak az első is igaz: Ez is gigantikus összeg. A német és uniós jogszabályok rákényszerítik a vállalkozókat karbonkreditek vásárlására, amelyek kapnak az alkalmon, ha van egy olcsóbb megoldás. Így akkreditáló szervezetek igazolják összesen 7,7 millió t CO2-kibocsátás megtakarítását. Mindez az üzemanyagot vásárlók számára jelent többletkiadást.

Néhány számadat, hogyan növeli meg a rögeszme a német üzemanyag-felhasználók (gyakorlatilag az állampolgárok) költségeit:

Az ún. megújuló energiatermelés össz-szövetségi támogatása (EEG-Umlage) 2024-ben 10 milliárd €-ról 20 milliárd €-ra növekszik.

CO2 miatti teherautó autópályadíj növekedés 2024-ben 15 milliárd € .

Állami bevételek a tervezett díjnövekedés miatt 2024-2027 között: 30,5 milliárd €. Egy átlagos 4 fős családra vetítve ez 350-400 € plusz költséget jelent évente.
Forrás: Neue CO2-Komponente: Höhere Lkw-Maut, höhere Verbraucherpreise? | tagesschau.de

Az ipari termelést sújtó karbonkredit adókból a német szövetségi költségvetésnek 2023-ban 7,6 milliárd € (európai karbonkredit értékesítés) + 10,7 milliárd € (német belföldi karbonkredit értékesítés) bevétele volt. A pénzből a német állam az épületek energiahatékonyságát, az elektromos járművek vásárlását, valamint a magas elektromos energiaigényű ágazatokat támogatta. Mindezt olyan volumenben, hogy az államnál 2023 végére 29 milliárd € maradt.
Forrás:  Weiterhin langsamer Mittelabfluss beim Klima- und Transformationsfonds – IHK Heilbronn-Franken

A német állam a CO2-rögeszme miatti lakossági kiadásokat ügyesen elosztja kisebb tételekre, úgy, hogy a fogyasztó az információkat erről nehezen tudja csak összesíteni.

Az átlagpolgár az olajfűtésért 175,- € CO2-adót fizet évente, ha gázzal fűt, akkor 111,- €-t.
Forrás: 
CO2-Steuer 2024 – Das zahlen Mieter und Vermieter mehr fürs Heizen (immowelt.de)

Ha a polgár üzemanyagot tankol, 1 liter benzin árában 12,8 €ct, 1 liter gázolaj árában 14,33 €ct CO2-adó van.
Forrás: 
CO2-Preis / CO2-Steuer 2024 fürs Heizen und Tanken (finanztip.de)

Természetesen a névleg az SPD által vezetett, de valójában mindenben a Zöldek által irányított kormány 2025-re már a CO2-adó újabb emelkedését jelentette be.

És ugye jól tudjuk, hogy a magyar üzemanyag-ár politika központi eleme, hogy árképzésben a szomszédos országokat követjük. Így a német fogyasztó megkopasztását nagyon rövid időn belül követi a magyar fogyasztó megkopasztása.

És ha valaki avval érvel, hogy a magasabb árak alacsonyabb felhasználást és így alacsonyabb CO2-kibocsátást okoznak, térjen jobb belátásra.

Hans-Werner Sinn, német sztár-közgazdász és professzor egyszerű lépésekben vezeti le, hogy a német fogyasztás redukálása egy gramm-mal nem csökkenti a globális kőolaj- és földgázkitermelést. A németek által meg nem vásárolt energiahordozókat másoknak adják el némi árengedménnyel. 
Forrás:  2024 04 26_Wir dezimieren unsere Industrie_HB_S.48-49.pdf (hanswernersinn.de)

Sőt, ha a magas energiaköltségek miatt egy energiaintenzív német vállalkozás áttelepül Kínába, ez csak fokozza a globális CO2-kibocsátást.
Míg Németországban 1000 USD GDP előállítása 0,15 t CO2-kibocsátással jár, addig Kínában 1000 USD GDP előállítása 0,5 t CO2-kibocsátást, tehát a német mutató másfélszeresét(!) eredményezi.

Forrás: GHG_emissions_of_all_world_countries_booklet_2023report.pdf (europa.eu)

A botrányos eset lassan eljutott olyan szintre, hogy úgy a politika, mint a médiák kezdenek vele foglalkozni. A Zöldekhez az éghajlatvédelmi ügyekben pontosan igazodó CDU és FDP most Steffi Lemke (Zöldek) környezetvédelmi miniszter felelősségét firtatja. Ebben van némi igazság, 4,5 milliárd, más számítások szerint 1,7 milliárd €-t eltapsolni szép teljesítmény. A valódi felelős véleményünk szerint maga a rendszer, amely a klímarögeszmét teszi meg a politikai cselekvés iránytűjének. Steffi Lemke végzettségére nézve agrármérnök, de gyakorlatilag sohasem dolgozott ilyen minőségben, már rögtön az egyetem után hivatásos politikusként tevékenykedett. Egyébként mit tartson az ember egy olyan miniszterasszonyról, aki megköveteli, hogy keresztnevének becéző formájában szólítsák?

A kínai projektet jelenleg a német politika felfüggesztette. A milliárdok töltögetése az éghajlatvédelem feliratú feneketlen hordóba tovább fog folytatódni. Úgy Németországban, mint Magyarországon.
Az eset megerősíti továbbá korábbi megfigyelésünket: Amíg az éghajlatvédelem hoz valamit a konyhára, Kína (és a többi fejlődő ország) erősen „védi az éghajlatot”. Amint Kínának, illetve a többi fejlődő országnak áldozni kellene az éghajlatvédelemre, azonnal „klímatagadókká” válnak. Evvel szemben a nyugati civilizáció országai számolás, elemzés (például költséghatékonyság elemzés, megvalósíthatóság) nélkül töltik a pénzt a feneketlen hordóba.

További források: 

Klimawandel-Rätsel: Wieso wird es kälter, obwohl es wärmer wird und Grüne Milliarden Euro verschleudern? – SciFi (sciencefiles.org)

Warum deutsche Autofahrer für Hühnerställe in China zahlen (schwaebische.de)

Milliardenschaden durch Klimaprojekte in China: Ein Umweltskandal mit Folgen • horst schulte

Energiewende: Der wohl folgenschwerste Betrug in der deutschen Klimaschutzpolitik – WELT

Was ist die EEG-Umlage? Hintergründe, Entwicklung und Kritik (next-kraftwerke.de)

Neue CO2-Komponente: Höhere Lkw-Maut, höhere Verbraucherpreise? | tagesschau.de

Weiterhin langsamer Mittelabfluss beim Klima- und Transformationsfonds – IHK Heilbronn-Franken

2024. június
Közzéteszi:
Király József
okl. vegyészmérnök

Tetszett a cikk? Amennyiben igen, fejezze ki tetszését a
részünkre nyújtott támogatással 300 Ft értékben.
Bankszámlaszámom: – Király József –
10205000-12199224-00000000 (K&H)
A közleményben kérjük megadni: klímarealista.

 

Print Friendly, PDF & Email