Címke: klíma és tudomány

A tudás hatalom? Fordítva. A (pénz)hatalom teremt tudományt.

Honlapunkon többször fölhívtuk a figyelmet a tudomány devalválódására, illetve arra, hogy valakik minden eszközt bevetnek annak érdekében, hogy a klímarögeszme polgárjogot nyerjen.
Ennek újabb állomásai:
I. Három „zöld” milliárdos tudományt alkot, azaz mindent megtesz az ’emberokozta vészes klímaváltozás doktrínájának elfogadtatására.
II. A gépezet emellett különös gondot fordít az újságírók továbbképzésére (agymosására).
III. A zöld milliárdosok a tudomány megerőszakolása mellett súlyt helyeznek a megélhetési klímaaktivisták, influenszerek bőkezű támogatására, valamint azt sugallják Hollywoodnak, hogy készítsen több klímakatasztrófa témájú játékfilmet.
IV. Mindemellett gondoskodnak az USA jogrendszerének aláásásáról is.

A CO2-koncentráció növekedés nem okoz hőmérséklet-emelkedést. Kísérlet egy egyszerű bizonyításra.

A főáramú narratívát követő tudóstársadalom kardinális hibái:
1, Feltételezik, hogy míg 1850 előtt számos tényező befolyásolhatta a Föld klímájának alakulását, azóta egyedül a CO2-koncentráció felelős az éghajlat változásáért.
2, Bár nem vitatják a vízgőz meghatározó szerepét és mennyiségét, megmagyarázhatatlan módon csak a CO2-re koncentrálnak, mint IR-aktív (az infravörös sugárzást elnyelő majd újra kisugárzó), köznapi megnevezéssel üvegházhatású gázra. 

Légköri CO2 források és elnyelők nettó izotópos szignatúrája: nincs változás a kis jégkorszak óta

A sokéves kutatásokat az antropogén és természetes CO2-kibocsátások C12 és C13 izotóp arányának vizsgálata területén a szerzői munkacsoport így foglalja össze:
Az ember tevékenység nem haladja meg az összes kibocsátás 4 %-át.
Mindez nem hagy észlelhető nyomot a természetes karbonciklusban.

Viszlát, tudomány!

Jelen bejegyzés csak áttételesen kapcsolódik az éghajlatvédelemhez, az ’emberokozta globális felmelegedés nevű fikcióhoz. Viszont rámutat, milyen világban élünk, hova jutott Amerika alig 50 év alatt, milyen mértékű a tudomány meghátrálása az ideológiai nyomulás előtt, milyen könnyen adnak fel a tudósok magától értetődő, kétszerkettő egyszerűségű pozíciókat.

Új liszenkóizmus

A Max Ludwig álnéven publikáló személy helyesen mutat rá: az áltudományos klímarögeszme és vírushisztéria mögött ugyanazok az erők működnek. Céljuk a társadalom gúzsbakötése, egy neofeudális függőségi viszonyba kényszerítése. Míg a liszenkóizmus megkérdőjelezése börtönt, halálbüntetést eredményezhetett, mai utódja csak a tudományos életből, a szakmai előrehaladásból tudja adott esetben kizárni a kételkedőket.

„A pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve…”

A Professzorok Batthyány Köre energia-munkacsoportjának sátoraljaújhelyi javaslatai
…Reális és egybehangzó mérlegelések szerint még egy emberöltőn át kell(ene) az energiaellátást szén- és szénhidrogén-energiahordozókra alapozni, aztán a villamosenergia-szükséglet nagy részét az atomenergia több ezer éven át képes lesz kielégíteni. A jelenleg erőltetett energiaátállás (a teljes dekarbonizációt meghirdető, úgynevezett zöldátállás) a kívánatossal éppen ellentétes irányba mutat…

Korreláció és kauzalitás

Gondoltuk volna, hogy a medencékben véletlenül megfulladt emberek száma tökélete korrelációban van a Nicolas Cage színész főszereplésével készült filmek számával? És hogy szoros az összefüggés a gólyák számának csökkenése és a németországi születésszámok csökkenése között?
Bejegyzésünk figyelmeztet: Egy rövid időszakra érvényes korreláció az atmoszféra CO2-koncentrációja és az átlaghőmérséklet között még messze nem jelent kauzalitást.