GONDOLATOK A KLÍMÁRÓL, AZ ANTROPOGÉN KLÍMAHATÁSRÓL (AKH)

 

Dolgozatunk az alábbi fejezeteket tartalmazza:

 • I. ÁLLAPOTFELMÉRÉS
 • II. MI AZ, HOGY KLÍMA?
 • III. A FIKCIÓK HELYRETÉTELE
 • IV. NÉHÁNY ALAPVETŐ TÉNY
 • V. ÜVEGHÁZHATÁS? AZ EMBER ÁLTAL KIBOCSÁTOTT CO2 A HIBÁS? AZ ELMÉLET HIBÁI
  • 1. Súlyos hiba: az üvegház nem úgy működik, ahogyan azt kétszáz évvel ezelőtt elképzelték
  • 2. Súlyos hiba: az IPCC* elhallgatja, hogy az atmoszférában lévő CO2 részben már a napból érkező IR-sugarakat abszorbeálja és sugározza ki hőként
  • 3. Súlyos hiba: a hisztériások figyelmen kívül hagyják, elhallgatják, mi a hőátadás pontos mechanizmusa. Ennek ismeretében ugyanis mindenki rögtön átlátja: a CO2 nem tudja visszamelegíteni a földet
  • 4. Súlyos hiba: a rögeszmések tudatosan elhallgatják: az atmoszféra zárva van fölfelé az IR-sugárzás számára abban a tartományban, amelyben a a CO2-molekula abszorbeál és emittál.
  • 5. Súlyos hiba: az IPCC lefelé hamisítja a hőáramlás szerepét, hogy fölfelé hamisíthassa a hősugárzás szerepét.
  • 6. Súlyos hiba: a Stefan-Boltzmann törvény téves alkalmazása
  • 7. Súlyos hiba: az IPCC bagatellizálja a légkörben lévő legfontosabb IR-aktív gáz, a víz szerepét
  • 8. A ráadás: mennyire veszélyes a metán, mint IR-aktív gáz?
  • 9. A víz erősítő hatása (pozitív visszacsatolás, feedback)
  • 10. Amivel most nem foglalkozunk
 • VI. KONSZENZUS?
 • VII. MI AZ OKA A HISZTÉRIÁNAK?

I. ÁLLAPOTFELMÉRÉS

1, A pingvinek 70 százaléka veszélybe kerülhet…

Mintegy 150 ezer pingvin pusztult el a Déli-sarkon…

2, Rettenetes kínokat állnak ki a jegesmedvék – miattunk…

 A korai tavasz miatt fogynak a jegesmedvék – National Geographic…

Tényleg a klímaváltozás miatt éheznek a jegesmedvék | 24.hu…

Szívszorító: a kamera előtt halt éhen a jegesmedve – Origo…

A jegesmedvék a globális felmelegedés fő áldozatai lehetnek…

Sírva nézték a környezetvédők az éhségtől támolygó jegesmedvét – 444…

3, Hurrikánok, tornádók és erős szélviharok, nagyon heves zivatarok. („szupercellák”), jeges viharok, az aszályok, a hideg- és a hőhullámok…

4, A globális felmelegedés következtében olvadnak a jégtakarók, gleccserek és fagyott területek. Ez –
– a, tengerszint
emelkedést, –
– b, A sarkvidéki jég elolvadását –
– c a gleccserek táplálta folyók mentén szárazságot, ivóvízhiányt eredményez. –
– d, A tundra olvadása metánt szabadít fel. Növekszik a Föld hőelnyelése, ami további melegedést jelent…
https://index.hu/tudomany/2018/02/13/a_vartnal_gyorsabban_nohet_a_tengerszint/

– e, A tengervíz elsavasodik, a korallok elpusztulnak…

A nyugati világ főáramú sajtója, amelynek – minő megtiszteltetés – mi is részesei vagyunk, évtizedek óta riogatja az emberiséget: ha nem sikerül a Föld átlaghőmérsékletének növekedését 2 °C alatt tartani, akkor öngerjesztő folyamatok indulnak be és gyorsulnak fel, amelyeknek eredményeképp a Föld úgyszólván elég.

Ennek a fölmelegedésnek az oka pedig:

Az emberi tevékenység következtében megnő a légkör CO2-tartalma. A légkör pedig mintegy üvegházként viselkedik.

Hogyan is működik egy üvegház? Az üvegház teteje beengedi a Napból jövő fénysugarakat, amelyek az üvegház talajában elnyelődnek (abszorbeálódnak). Ez az üvegház talajában fölmelegedést okoz és infravörös, tehát szabad szemmel nem látható, a látható fénynél hosszabb hullámhosszú sugarakat gerjeszt, amelyek viszont már nem tudnak áthatolni az üvegház tetején. Tehát az üvegház mintegy csapdába ejti a meleget, és ez okozza a levegő fölmelegedését az üvegházban.

Pontosan így működik a légkör is. A légkörben az ún. üvegházhatású gázok nem engedik tovább a világűr felé az infravörös sugarakat, hanem azokat a Föld felé visszaverve annak fölmelegedését okozzák. Az eddigi évszázadokban ez az üvegházhatás tette lehetővé az életet a Földön, tehát pozitív hatású. Azonban, ha a légkörben tovább növekszik a CO2 koncentráció, akkor ez a már említett beláthatatlan következményeket eredményezi.

Ezt olyan sok akadémikus, NASA és egyéb közismert, megkérdőjelezhetetlen tudományos intézeti munkatárs képviseli, hogy az ember ösztönös reakciója az, hogy aki ebben kételkedik, az nem lehet normális, vagy tudatosan törekszik az emberi élet kioltására a Földön.

Léteznek ugyanis, ha nem is sokan olyanok, akik tagadják a klímaváltozást (helyesen: kételkednek abban, vagy egyenesen cáfolják, hogy az antropogén hatás döntő mértékű volna a klímaváltozásban). Az ilyenek csaknem olyan rosszak, mint a holokauszt-tagadók. Nem csoda, hogy egyesek nyilvánosan követelték a klímatagadók meggyilkolását.

Eddig a nap 24 órájában, az év 365 napján sulykolt teória.

Csakhogy: ez a teória annyi sebből vérzik, hogy az embernek már csak a szánalom marad annak terjesztői számára:

Hogyan tudják nevüket adni az elméleti konstrukcióhoz, noha maguk is pontosan tudják, hogy amit állítanak, az hamis, téves?

 II. MI AZ, HOGY KLÍMA?

Előzetesen:

Aki meg akarja az összefüggéseket érteni, annak igen mélyen bele kell mélyednie az anyagba. Nem árt továbbá, ha némi fizikai, kémiai alapismeretekkel rendelkezik az illető. Ezért megpróbáljuk az összefüggéseket röviden, tömören, közérthető formában közvetíteni.

Az emberek 95 %-a nem tud mit kezdeni az alábbi fogalmakkal:

Stefan-Boltzmann törvény
CO2 abszorpciós spektrumai
Albedo
fekete test
IR-aktív gázok.

Ugyancsak nem tudnak különbséget tenni az alábbi fogalmak között:

hővezetés (általában a jól hővezető szilárd testekben)

hőáramlás (gázok, folyadékok, a melegebb anyag mozog)

hősugárzás (közeg nélkül, elektromágneses hullám formájában).

Klímának nevezzük a periodikusan visszatérő, és egy adott földrajzi egységre jellemző időjárási jelenségeket. [Jegyezzük meg: Ami az idén, tavaly történt, az időjárásnak hívjuk. Ha klímáról akarunk beszélni, legalább egy 30 éves periódust kell vizsgálnunk.] A klíma a földtörténeti korok során gyakran változott, jégkorszakok és meleg periódusok váltották egymást.

Ezek a változások az emberiség beavatkozása nélkül történtek.

A változások okairól több elmélet terjedt el. Legvalószínűbbnek Milutin Milankovics szerb meteorológus elmélete tűnik.

Eszerint a csillagászati eredetű klímaszabályozás három összetevője a következő:

 1. A Föld forgástengelyének hajlásszöge, amely 41 ezer éves periódussal ingadozik kb. 21,5 és 24,5 fokok között. Minél nagyobb a hajlásszög, annál szélsőségesebbek az évszakok mindkét félgömbön, miközben a sarkkörök a sarkoktól távolodnak.
 2. A keringési pálya alakja, amely százezer éves periódussal változik, és néha megnyúlt ellipszis, máskor pedig csaknem kör alakú.
 3. A precesszió, vagyis a földtengely irányának ciklikus megváltozása a Nap és a Hold hatására, 23 000 éves periódus idővel. Milankovics szerint a három tényező együttes hatása miatt az északi sark közelében a nyári napsugárzás mennyisége akár 20%-kal is megváltozhat, és ez okozhatja a jégmezők előrenyomulását. Milankovics elméletét Bacsák György, a földtani tudományok doktora (1870-1970) pontosította és fejlesztette tovább. Szerinte a jégkorszakok kialakulásának az a feltétele, ha hosszú hűvös nyarak és rövid, enyhe csapadékos telek követik egymást, mert ilyenkor történik a hó felhalmozódása és a jegesedés a sarkvidékek közelében, ami tovább fokozza a lehűlést, mivel a hó és a jég visszaveri a melegítő napsugarakat. A jégtakarók visszahúzódását pedig a hideg száraz telek és a forró száraz nyarak eredményezik.

Bacsák György szerint a Föld forgástengely és a keringési pályasík (ekliptika) által bezárt szög 40.000 éves periódussal ingadozik, az ellipszis alakú pálya kistengelyének és nagytengelyének aránya 92.000 éves periódussal mutat ingadozást, a keringési pálya nagytengelyének iránya pedig 110.000 év ciklus idővel fordul körbe. Ezek összegzett hatása befolyásolja a Földre jutó napenergia térbeli és időbeli elosztását, és idézi elő a jégkorszakok és melegedési korszakok ciklikus változását. Bacsák professzor számításainak helyességét földtani kutatások igazolják egy millió évre visszamenőleg. Szerinte az utolsó jégkorszak 10 ezer évvel ezelőtt ért véget, jelenleg pedig két jégkorszak közötti melegedő periódusban vagyunk, amely kb. 70 ezer év múlva ér majd véget.

Más meteorológusok 1000 éves ciklusok nyomait látják. Végül ne feledkezzünk meg a 11 évenként megerősödő napfolttevékenységről, melynek szintén hatása van Földünk időjárására. Egyes fizikusok a 11 éves ciklusokat naprendszerünk egyéb bolygóinak periodikusan visszatérő mozgásával magyarázzák. 

III. A FIKCIÓK HELYRETÉTELE

1, Pingvinek

A pingvinek állománya stabil. Az állítólagos (antropogén, CO2 okozta) klímaváltozásnak semmi befolyása nincs a pingvinek állományára. Ha valami veszélyezteti őket, akkor az a halállomány drasztikus csökkenése az emberi halászati tevékenység következtében.

https://www.eike-klima-energie.eu/2018/03/21/koenigspinguine-sind-die-eisbaeren-der-antarktis/

2, Jegesmedvék

A google keresése 14.000 találatot ad klímaváltozás + jegesmedve keresőszavakra. A jegesmedvék (a pingvinek mellett) a gyerekek és így a gyerekes szülők kedvencei. Ezért különösen alkalmasak az emberek érzelmeken keresztül történő manipulálására. Mindenki találva érzi magát az I. fejezetben idézett szalagcímek láttán.

A tények:

A Hudson öböl jegesmedvéinek Body Condition Index-e folyamatosan javul 1998 óta.

Susan Crockford polarbearscience.com című honlapján tudósít a jegesmedvékkel kapcsolatos kutatási eredményekről. Beszámol pl. arról, hogy a Hudson öböl környéki populáció egészséges és folyamatos. Crockford megemlíti, hogy a kérdésben nincs konszenzus a jegesmedve-kutatók között.

Kit Kovacs, norvég sarkvidék kutató megállapítja, hogy a Svalbard-populáció (Spitzbergák) medveállománya nem csökkent az elmúlt két évtizedben.

Részletek:

https://www.eike-klima-energie.eu/2017/12/21/die-eisbaeren-saga-wie-ein-bild-tausend-luegen-erzaehlen-kann-paul-niklen-und-michael-mann-vs-susan-crockford/

További tények: a jegesmedvék száma ma 25.000-re tehető. A főáramú statisztikák elhallgatják azonban, hogy az elmúlt évszázad hatvanas éveiben számuk csak 5000-re rúgott.

A helyi hatóságok megerősítik továbbá, hogy a sokszor idézett egzisztenciális veszély a jegesmedvék számára nem létezik. A legnagyobb veszélyt számukra az ember jelenti, de nem az AKH (antropogén klímahatás) miatt: Évente 1000 jegesmedve esik áldozatuk a kilövéseknek. Ezek részben engedélyezett, részben vadorzók által végrehajtott kilövések.

http://www.kaltesonne.de/nicht-warme-sondern-schrotflinten-sind-die-grosten-feinde-der-eisbaren/

3, Extrém időjárás

Ha mindennapi TV-adagunkban gyakoribbak a híradások a különböző természeti katasztrófákról, és ott szuggerálják is a növekedést, mi magunk is azt hisszük, hogy évtizedekkel korábban jóval kisebb volt az aszályok, hurrikánok, tornádók, áradások száma, mint ma.

A valóság: Az extrém időjárási jelenségek száma nem növekszik az elmúlt évtizedekben. Az emberi tényezőre pedig nincsenek bizonyítékok.

https://www.eike-klima-energie.eu/tag/extremwetter/?print=print-search

4, Egyéb globális következmények

a, Tengerszint növekedés

A tengerszint folyamatosan növekszik a legutóbbi jégkorszak óta. Az Északi tenger szintje 12.000 évvel ezelőtt 120 m-rel volt alacsonyabb.

A növekedés mértéke régebben 25 cm volt évszázadonként, ma ez a mérték 17 cm-re tehető. Az, hogy a szintnövekedés mértéke erősödne, egyszerűen nem igaz. Az AKH-hívők ezt úgy érik el, hogy a korábbi adatokat lefelé hamisítják. Az ember azt hinné, hogy a pimaszságnak van határa a tudományos életben. A valós helyzet az, hogy ma kijelentik, hogy a száz évvel ezelőtti tengerszint-növekedési értékek alacsonyabbak voltak, mint ahogyan pár éve gondolták, ezért a mai szintet alapul véve a mai növekedési értékek magasabbak. Amiről ugyancsak nem beszél a média: a szatellit szintmérések nyers adatait a legtöbb estben számítógépen korrigálják. A korrigálás a hamisítás szinonimája újnyelven. Ugyancsak szemérmesen hallgatnak arról, hogy hogyan képes egy szatellit a világűrből az állandóan mozgó tengerszintet mm pontossággal meghatározni.

https://www.eike-klima-energie.eu/2017/07/22/deutscher-wetterdienst-dwd-im-klima-wahn/

https://www.eike-klima-energie.eu/tag/extremwetter/?print=print-search https://www.eike-klima-energie.eu/2017/06/01/der-meerespegel-steigt-drei-mal-so-stark-an-ohne-dass-sich-an-dessen-verlauf-etwas-veraendert-hat/

b, Az Antarktisz és Arktisz jégmennyisége

„Leszakadt egy ezermilliárd tonnás, Pest megye méretű jégtömb az Antarktiszról.”

https://index.hu/tudomany/2017/08/02/hiaba_szakadt_le_az_ezermilliard_tonnas_jegtomb_az_antarktiszrol_a_repedes_nem_allt_meg/

A hűvös valóság:

Az Antarktiszon folyamatosan esik a hó. Ha az eljegesedett hó eléri a 3 km-es vastagságot, instabillá válik és leszakad. Így volt ez eddig, és így lesz a jövőben is.

Részletek és további információk itt.

https://www.eike-klima-energie.eu/2017/07/31/latif-und-rahmstorf-oder-wie-satire-als-vermeintliche-wissenschaft-verpackt-wird-teil-1/ https://www.eike-klima-energie.eu/2017/08/02/latif-und-rahmstorf-oder-wie-satire-als-vermeintliche-wissenschaft-verpackt-wird-teil-2/

Az Északi Sarkvidék jégtakarója a szatellit följegyzések óta valamelyest csökken. De a szatellit följegyzések előtt is voltak mérések az Arktisz jégtakarójára vonatkozólag. Ennek alapján az állapítható meg, hogy az Északi Sarkvidéki jég mennyisége 40 éves periódusokban oszcillál.

Evvel szemben a szatellit följegyzések azt tanúsítják, hogy a Déli-sarki jég mennyisége növekszik.

https://www.eike-klima-energie.eu/2017/08/22/was-wissen-wir-ueber-die-trends-des-arktischen-meereises/

https://www.eike-klima-energie.eu/2017/07/30/eisabbruch-in-der-antarktis-heizt-die-klima-hysterie-weiter-an/

c, Gleccserek

Tény, hogy az európai kontinensen csökken a gleccserek kiterjedése. Hogy ez miért okozna szárazságot, az maradjon a AKH-hívők titka. Hiszen a csapadék ugyanúgy leesik, csak éppen nem lesz belőle gleccser, hanem rögtön lefolyik a völgyekbe.

Viszont: A Tibeti fennsíkon növekszik a gleccserek tömege.

1. ábra: Petermann-gleccser

Továbbá: 2010-ben a Grönlandi Petermann-gleccserről levált agy akkora darab, amely négyszer nagyobb volt Manhattannél. Az AKH-hívők avval riogattak, hogy az Északi Sark 2012-re jégmentes lesz. Csak az a fránya gleccser… Az nem volt megint partner a riogatásban. A Petermann-gleccser területe 2012 és 2017 között megnövekedett.

https://www.eike-klima-energie.eu/2017/11/26/ist-noch-erinnerlich-dass-das-kalben-des-petermann-gletschers-ein-sicheres-anzeichen-der-globalen-erwaermung-war-macht-nichts/

Ugyancsak nem dicsekszenek az AKH-hívők az úgynevezett klímahinta jelenséggel. Eszerint az északi féltekén valamelyest növekszik a hőmérséklet, a délin pedig csökken. Ebből kifolyólag csökken a jégmennyiség az északi féltekén, a délin pedig növekszik. Az archeológia leletek azt bizonyítják továbbá, hogy a gleccserek kiterjedése az elmúlt évezredekben kisebb volt.

https://www.eike-klima-energie.eu/tag/extremwetter/?print=print-search

d, Metángáz a tundrából?

Még a főáramú sajtó és tudományos világ is elismeri, az ilyen aggodalmak alaptalanok. Amerikában 20 éven keresztül vizsgálták egy tundrára telepített üvegházban a felszabaduló metán mennyiségét: Az eredmény mindenkit megnyugtatott. A tundra metánkibocsátása nem növekedett az üvegház telepítés nyomán fellépő hőmérséklet-növekedés következtében.

http://www.nature.com/articles/nature12129

e, Tengervíz pH-érték

Az óceánok nem savasodnak el. Amióta mérik pH-értékeket, az 7,9 és 8,3 között változik. Ennek kémiai háttere: A desztillált vízben a beoldódó CO2 valóban pH-érték csökkenést okoz. De a tengervíz nagyon messze van attól, hogy összehasonlítható legyen a desztillált vízzel. Egyrészt a CaCO3 (kalciumkarbonát) szempontjából túltelített oldatnak kell tekintenünk. A kalciumkarbonátnak ugyanis nagyon kicsi az oldékonysága desztillált vízben, 14 mg/l. Ez az oldott mennyiség viszont lúgos kémhatást okoz. Ha viszont a vízben növeljük a CO2-koncentrációt, az oldékonyság akár a százszorosára nő. Azaz: a primer savas kémhatást kiváltó CO2 növeli a lúgos kémhatású CaCO3 oldékonyságát. Magyarul: A tengervíznek igen erős a pufferhatása a CO2 savanyító hatásával szemben. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy a CO2-koncentráció növekedése a csigák, kagylók, mészvázas algák erősebb szaporodását is magával hozza. Amelyek – elhalva és a tengerfenékre süllyedve – a CO2 tartós kivonását jelentik a körforgásból.

2. ábra: A karbonátionok oldékonysága

Itt is csak utalni tudunk a természet zseniális önszabályzó képességére.

https://www.eike-klima-energie.eu/2017/07/22/deutscher-wetterdienst-dwd-im-klima-wahn/

A mészvázas mikroalgák köszönik, jól vannak. A klímaváltozás nem izgatja őket. Amikor évmilliókkal ezelőtt a légkör CO2-tartalma több ezerszerese volt a mainak, akkor is jól voltak.

http://www.kaltesonne.de/klimaalarm-abgeblasen-kalkige-mikroalgen-zeigen-der-ozeanversauerung-die-kalte-schulter/

A paleozoikumban – 500-250 millió évvel ezelőtt – a mainak sokszorosa volt a levegő CO2-tartalma, mégis léteztek kiterjedt korallzátonyok, sőt, növekedtek.

https://www.eike-klima-energie.eu/2017/07/29/g20-klimafakten-ohne-hysterie-betrachtet-teil-3-4-die-ozeane-versauern/

IV. NÉHÁNY ALAPVETŐ TÉNY

Szenteljünk ezek után néhány gondolatot az antropogén klímahatás teóriának. Mint föntebb idéztük, az AKH-hívők szerint a bajok gyökere a CO2, amely a Föld felszínéről visszavert infravörös sugarakat ismét visszaveri a Föld felszíne irányába, és azok ott felmelegedést okoznak.

Mindenekelőtt: amennyi energia érkezik a Földre a Napból, pontosan ugyannyi hagyja azt el. Ha nem így volna, a Föld elégne vagy kihűlne. Az energia beérkezése UV, látható fény és IR sugárzás formájában történik, a távozás döntő részben IR és hősugárzás formában.

Amiről az AKH-hívők nem szívesen beszélnek, de ha sarokba szorítják őket, beismerik:

1, A Föld levegőjének CO2-tartalma időtlen idők óta ingadozik, mindenféle emberi tevékenységtől függetlenül. Pontosabban fogalmazva: A CO2-tartalom folyamatosan csökken. Hány m magas a Himalája? Hány tonnára mérhető a világ összes mészkőhegysége? Nos, ezek a hegységek valamikor a mikroalgák, tengeri kagylók és csigák vázából épültek fel. A Föld ősatmoszférájában a levegő CO2-tartalma 10-20 % volt. Ez beoldódott a tengervízbe. Figyelem, AKH-hívők! 10-20 %! Nem a százalék századrészéről beszélünk, hanem 10-20 %-ról. A mai koncentráció több ezerszereséről. http://www.chemie.de/lexikon/Chemische_Evolution.html

Mégsem szűnt meg az élet a tengerben, mégsem égett el a Föld. Hanem ebből a széndioxidból építették fel mészkő vázukat a csigák és kagylók, mészkiválasztó mikroorganizmusok, baktériumok és algák. És az évmilliók alatt emiatt csökkent le a légkör CO2-tartalma a mai 400 ppm-es tartományra, a korábbi 10-20 %-nál több ezerszer kevesebbre.

Az AKH-hívők a földtörténeti korok atmoszférájának CO2-tartalmát látva súlyos dilemma elé kerülnek. Ha a Föld túlélte ezeket a maihoz viszonyított gigantikus koncentrációkat, akkor a 400 ppm koncentrációnak a duplájára történő növekedése sem okozhat semmiféle katasztrófát. A dilemmából úgy próbálnak kibújni, hogy lefelé hamisítják a régmúlt korok atmoszféráinak CO2-koncentrációját, és reménykednek, hogy nem jövünk rá a turpisságra. RÁJÖTTÜNK!

A magasabb CO2-koncentráció nem okoz fölmelegedést. Az ok-okozati viszony fordítva van. A (Nap tevékenységének következtében) magasabb hőmérséklet okoz 800-1000 évvel később magasabb CO2-koncentrációt az atmoszférában.

A korábbi évszázadok, évezredek atmoszférikus CO2-tartalmát az antarktiszi jégmag-fúrások CO2-tartalmának vizsgálatával próbálják meghatározni. Ezek az eredmények azonban pontatlanok. Nem veszik figyelembe a CO2-kémiai átalakulását és a bakteriális tevékenységeket.

Ugyancsak érzékeljük, hogy az AKH-hívők zavarban vannak, amikor szembesülnek a kémiai-biológia összefüggésekkel: Nevezetesen, hogy a tengerek mikroalgái, a kagylók és csigák nagyon jól megéltek a magas CO2-koncentrációknál. Az őstengerek nem savasodtak el, sőt, a magas CO2-koncentráció tette lehetővé a mészkővázak fölhalmozódását a tengerfenéken, aminek kiemelkedésével később a mészkőhegysége keletkeztek. Az AKH-hívőket kényelmetlenül érinti, ezért sommásan így fogalmaznak: a légkör széndioxidja szedimentálódott a tengerfenéken. Semmi csiga, semmi mikroalga, semmi kagyló. Csak úgy szedimentálódtak. Hát csak annyit, hogy itt érhető tetten, ezek a személyek maguk sem hisznek saját teóriáikban, de kénytelenek úgy tenni, különben elveszítenék jól fizető állásaikat.

2, A légkör CO2-tartalma ma 0,04 %. (400 ppm).

Az ember az éves kibocsátás  4-6 %-áért felelős (https://www.youtube.com/watch?v=PzFxPzuub30).

3. ábra: Éves globális C-emissziók a geológiai kibocsátás nélkül. Forrás: IPCC

Tehát a Föld CO2-kibocsátásának 94-96 %-a természetes eredetű, minden emberi tevékenységtől független. Magától értetődik, hogy ha figyelembe vennénk a Föld természetes CO2-kibocsátását, ez a 4-6  %-os szám még jóval kisebb volna. Azaz: bármiféle emberi erőlködés elsősorban Európában olyan minimális változást hozna magával, amely egyszerűen nem mérhető. Az erre fordított pénzösszegek azonban gigantikusak. A fejlődő országok, elsősorban Kína, India, csak röhögnek az európai erőfeszítéseken. Trump visszavonult a klíma-agyrém támogatásából.

3, Minél magasabb a légkör CO2-tartalma, annál magasabb a növények terméshozama. A növények sokkal dúsabban fejlődnek az optimális 0,1 % (1000 ppm) CO2-koncentrációban, azaz a jelenlegi koncentrációnak a két és félszeresénél. Bizonyos növények még ennél magasabb CO2-koncentrációt is igényelnének. Üvegház-tulajdonosok ezért vásárolnak CO2-t palackokban.

4, Bár az utóbbi évtizedekben növekszik az atmoszféra CO2-tartalma, ez nem jár azonban együtt a Föld felmelegedésével. Ma az ezredforduló körüli és utáni évtizedekben bizonyos jelek arra utalnak, melegszik a Föld. Tudománnyal foglalkozó ember ennél továbbá nem mehet, ahhoz egyszerűen túl kevesek, pontatlanok (manipuláltak és szűrtek) az információk. Tagadhatatlan viszont, hogy az atmoszféra CO2-tartalma folyamatosan növekszik. Viszont a kettő között semmi ok-okozati viszony nincs. Az atmoszféra CO2-tartalma ugyanis akkor is meredeken emelkedett (XX. század harmincas-hetvenes évtizedei), amikor a Föld átlaghőmérséklete némileg csökkent. Ez a hőmérséklet-csökkenés olyan szembetűnő volt, hogy az önjelölt katasztrófa-riogatók az USA-ban követelték a politikától, hogy tegyen valamit, mert újabb jégkorszak elé nézünk. „Newsweek” 1975. ápr. 28: Itt az idő, hogy a kormányok tegyenek végre valamit a globális lehűlés ellen. Évtizedek óta csökken a Föld átlaghőmérséklete.”

5, A légkör „üvegházhatása” több tényező hatásának eredménye. A klímaszektások ezt egyetlen egy tényezőre, a CO2-re redukálják le. Természetesen mindenféle gyakorlati kutatás nélkül, csak computer-modelljeikre támaszkodva. Amely modellezést addig alakítanak, amíg a kívánt eredményt el nem érik. A CO2-nél jóval (több mint százszor) nagyobb hatása van a vízgőznek, ez azonban a kaotikus viszonyok miatt (felhők keletkezése, mozgása) nem modellezhető, illetve ennek alapján nem lehet katasztrófa-szcenáriókat felállítani.

Szenteljünk ezek után néhány gondolatot a főáramú média által preferált teóriának. Mint föntebb idéztük, a bajok gyökere a CO2, amely a Föld felszínéről visszavert infravörös sugarakat ismét visszaveri a Föld felszíne irányába, és azok ott felmelegedést okoznak.

Ennek az elméletnek súlyos hibái vannak, amelyeket az alábbiakban részletezünk:

V. ÜVEGHÁZHATÁS? AZ EMBER ÁLTAL KIBOCSÁTOTT CO2 A HIBÁS? AZ ELMÉLET HIBÁI

Tanulmányunkban csak érintőlegesen foglalkozunk egyébként igen fontos dolgokkal. Szeretnénk ugyanis összefoglalásunkban egyetlen egy kérdésre koncentrálni: Okozhatja-e a CO2 a globális felmelegedést?

Ha igen, akkor van értelme tovább vizsgálni a kérdést. Ha nem, akkor itt és most be kell rekeszteni minden evvel kapcsolatos, súlyos költségeket felemésztő kutatást, dekarbonizációs programot, egyéb zöldbalos fantazmagóriákat. Mindezt természetesen világviszonylatban. Tisztában vagyunk vele, hogy Magyarországnak erre nincs ráhatása, de

a, saját határainkon belül búcsút mondhatunk a fantazmagóriának

b, más országok is tanulhatnak a magyar és USA példából. Trumpnak ugyanis volt bátorsága meglépni a Párizsi klímaagyrémből történő kihátrálást.

c, Ha a világ médiagépezete folyamatosan ontja propagandáját, mi akkor is maradjunk meg az egyszerű, de megcáfolhatatlan természettudományos érvek mellett: A 2×2 az 4.

1. SÚLYOS HIBA: AZ ÜVEGHÁZ NEM ÚGY MŰKÖDIK, AHOGYAN AZT KÉTSZÁZ ÉVVEL EZELŐTT ELKÉPZELTÉK

A fizikusokat régóta foglalkoztatja egy látszólag egyszerű kérdés tudományosan szabatos módon történő megválaszolása. A kérdés: Miért lesz az üvegházban melegebb a környezetnél?

A hivatalos magyarázat szerint

„A felszínt elérő napsugárzás a talajban vagy a felszíni vízben (óceán) elnyelődik. A talaj, illetve a víz ennek hatására felmelegszik, és hőmérsékleti sugárzást bocsát ki a napsugárzáshoz képest kb. 20-szor magasabb hullámhosszakon, az infravörös tartományban, mivel az átlagos felszíni abszolút hőmérséklet mintegy huszad része a napsugárzás hőmérsékletének.

A talaj kisugárzásának egy része az atmoszférában elnyelődik, amely az elnyelt energia felét kisugározza a világűr felé, a másik felét visszasugározza a talajszintre. A visszasugárzás következtében a talajszinten megnövekszik a hőmérséklet, és ez a hőfoknövekedés az eredménye az üvegházhatásnak, amelyet alapvetően meghatároz az atmoszférában található gázok infravörös elnyelő képessége.”

Mindenekelőtt: Már a tényleges üvegház sem úgy működik, ahogyan azt a 18-19. században elképzelték.

Robert Wood, a Baltimore-i egyetem fizikaprofesszora egy nagyon egyszerű kísérlettel bizonyította be 1909-ben, hogy az nem a korábban feltételezett okok miatt melegszik fel.

Wood két fekete kartondobozt készített. Az egyiket üveglappal fedte le, a másikat egy konyhasó kristály lappal. Ennek oka: Az üveglap átengedi a fénysugarakat, de visszatartja a dobozban gerjesztett IR sugarakat. Ezért a levegő felmelegszik a dobozban. a kristálylap pedig átengedi a doboz aljáról visszavert IR-sugarakat, tehát annak nem szabad fölmelegednie. (Ha stimmel a teória.)

Igenám, de Wood azt állapította meg, hogy a sókristály lappal lefedett doboz éppúgy fölmelegszik. A hőmérséklet mindkét dobozban 65 °C-ra emelkedett.

Ennek oka a korabeli feltételezések szerint:

A bejövő napfény jelentős mennyiségű IR sugarakat tartalmaz. Ezt a sókristály lap átengedte, ami a doboz belsejének fölmelegedését eredményezte.

Hogy ezt a hatást kiküszöbölje, Wood mindkét doboz fölé helyezett egy-egy üveglapot.

Az eredmény az lett, hogy az első doboz, amelynél két üveglap szűrte ki az IR-sugarakat, csak 55 °C-ra melegedett föl, a sókristály és üveglap kombinációjú doboz pedig 54 °C-ra.

Wood ennek alapján megállapította, és a tudományos világ ezt azóta sem tudta megcáfolni, hogy az üvegház fölmelegedéséért nem az infravörös sugarak csapdába ejtése a felelős, hanem a hőáramlás megakadályozása. Az üvegház falai megakadályozzák a meleg levegő eltávozását akár oldalirányba, akár fölfelé.

4. ábra: Wood kísérlete

Wood kísérlete 1909: Hiába helyezett el egy üveglapot az üveglappal, illetve sókristály lappal lefedett dobozok fölé, hogy kizárja a Napból jövő IR-sugarakat, mindkét doboz fölmelegedett, csaknem azonos módon.

Ehrenfried Loock német vegyész 2008-ban nagyon körültekintő, minden körülményt figyelembe vevő módon ismételte meg Wood kísérletét, illetve kiegészítette azt avval, hogy a dobozt alumíniumfóliával zárta le, amely sem a látható, sem az infravörös sugarakat nem engedi át.

Nos az eredmény az volt, hogy az alumíniumfóliával (melyeket fekete festékkel még le is festett) lefedett dobozok ugyanúgy fölmelegedtek, mint az üveg-, illetve sókristály lemezzel fedett dobozok.

5. ábra: Loock kísérlete

Loock kísérlete: Feketére festett alufóliával fedett le egy dobozt. A levegő a dobozban 65 °C-ra, pontosan annyira melegedett fel, mint az üveglappal lefedett dobozban.

 

Loock mellett a mexikói Nasif S., Nahle professzor, tudományos kutató, szintén megismételte Wood kísérleteit, is ugyancsak arra a megállapításra jutott, az üvegházban lévő levegő fölmelegedését nem az IR-sugarak visszaverése okozza. (2011) Szinte már fölösleges megemlíteni: az óceánok fölött aztán végképp nem így működik az atmoszféra.

Innentől fogva:

Az infravörös sugárzást gerjesztő, majd azt csapdába ejtő üvegház elmélete teljesen megbukott. A helyes terminológiának innentől fogva tehát nem üvegházhatású gáznak, hanem IR-aktív gáznak kell lennie.

Magyarul: a légkör nem azért melegszik fel elsősorban, mert valami, ami úgy működik, mint az üvegház fölső fala, csapdába ejti az IR sugarakat, hanem azért, mert a meleg levegő – könnyebb fajsúlyánál fogva – fölfelé áramlik. A zárt doboz pedig éppen ezt az áramlást akadályozza meg.

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ne léteznének IR-aktív gázok, mint a vízgőz, felhő, CO2. IR-aktív gázoknak azokat a gázokat nevezzük, amelyek elnyelik az IR sugárzást, annak hatására rezgő állapotba kerülnek, majd vagy átadják ezt a hőt kinetikus energiaként környezetüknek (O2 és N2 molekulák), vagy nyugalmi állapotba történő visszakerüléskor sugárzást bocsátanak ki.

A hibás üvegház elmélet csupán azt jelenti, hogy a hagyományos magyarázat az IR sugarak csapdába zárásával a történelem szemétdombjára került. Hogy erről Al Gore és csapata, illetve a világ tudóstársadalmának képmutató része nem vesz tudomást, illetve úgy tesz, minta nem tudna róla, egy más lapra tartozik.

Loock azonban még mást is tett. A sókristály lemezzel lefedett dobozt különböző gázokkal töltötte meg, és így mérte a doboz tartalmának fölmelegedését. A gázok a következők voltak:

levegő, argon (mint nem IR-aktív gáz), CO2. A mért eredmények minimálisan térnek el egymástól, és ez az eltérés a különböző gázok eltérő hővezető képességére vezethető vissza.

Hangsúlyozzuk, hogy Loock kísérletében 100 % CO2-t használt, nem pedig az ezrelék 4 tizednyi mennyiségű CO2-t tartalmazó levegő-CO2 keveréket.

Egy okkal több, hogy Al Gore nagy csinnadrattával és médiatámogatással előadott elmélete a történelem szemétdombjára kerüljön.

Ehrenfried Loock munkájának címe: Der Treibhauseffekt. Messungen an einem Wood’schen Treibhaus, 2008. A mű az interneten megtalálható.

2. SÚLYOS HIBA: AZ IPCC* ELHALLGATJA, HOGY AZ ATMOSZFÉRÁBAN LÉVŐ CO2 RÉSZBEN MÁR A NAPBÓL ÉRKEZŐ IR-SUGARAKAT ABSZORBEÁLJA ÉS SUGÁROZZA KI HŐKÉNT

*IPCC: Az Éghajlat-változási Kormányközi Testület (angolul: Intergovernmental Panel on Climate Change) 1988-ban megalakult szervezet, amelynek létrehozását az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) és a Meteorológiai Világszervezet (WMO) kezdeményezte. Tipikus maffiaszervezet. Az AKH-hívők fő központja. A hisztériás irányvonaltól eltérő bármilyen tudományos véleményt elnyomnak.
A természettudós vizsgálja munkájának tárgyát, és ebből következtetéseket von le, törvényszerűségeket állít föl. Megvizsgálja, a törvényszerűségek megállják-e helyüket egyéb környezetben is, bizonyos paraméterek változtatása mellett. Evvel szemben az IPCC-nek egy célja van: Bizonyítékokat keresni a különböző katasztrófa-szcenáriókhoz. Tőle indul ki a gigantikus összegek követelése a világ államaitól a klíma megmentésére.

Nézzük most meg, mi történik a légkörbe beérkező fénysugarakkal.

Az atmoszférába beérkező energiának kb. a 20 %-a elveszik, mielőtt a Föld felszínére érne. (Más források ennél magasabb arányszámot adnak meg erre. Itt köszön vissza mottónk. Amíg nem lehet egy állítást egyértelműen bizonyítani, addig a veszteség lehet 20, de 40 % is.)

Ebben a következő mechanizmusok működnek közre:

1, A sztratoszférában lezajló ózon-folyamtok
Ennek során a kemény UV-sugarak (UV-C) hatására O3 ózon képződik. Ezt viszont a lágyabb UV-sugarak (UV-B) elbontják. A folyamat energiát nyel el és melegíti a sztratoszférát.

2, A Raleigh-szórás
Ennek eredményeképp látjuk az égboltot kéknek és nem feketének. A jelenség a beérkező energia 6 %-át sugározza vissza a világűrbe.

3, Felhők:
A bejövő sugárzást csaknem 100 %-ban visszaverik.

4, IR-aktív gázok, mint metán, CO2, víz, N2O.

Az első két pontban megnevezett tényezőknek nincs szerepük a klíma-vitában.

Hogy döntő szerepe a felhőknek van, minden gyerek tudja. Ha nyáron felhős az ég, akkor hűvösebb az idő.

Télen a felhőtakaró jótékony hatással van a Föld melegének szigetelésére. A felhő mintegy paplanburokként viselkedik.

És érdekes, az AKH-hívők nem merik föltenni a kérdést: Hogyan alakult a Föld felhővel való lefedettsége? Pedig a válasz egy szenzációt rejt magában:

1987 és 2000 között a tiszta égbolt felület 19 %-kal nőtt. Ebben az időszakban a hőmérsékletek valóban nőttek csekély mértékben.

2000 óta növekedett a felhőkkel való lefedettség, és a mért hőmérséklet adatok csökkentek.

Furcsa mód az AKH-hívők ezt is figyelmen kívül hagyják, és csak a CO2-re fókuszálnak.

Nézzük meg az alábbi táblázatot:

6. ábra: A sugárzás összetétele

Mit olvashatunk ki ebből a táblázatból? Az AKH-hívők szeretik elhallgatni, hogy a Napból érkező fény energiájának 44 %-a IR-sugárzással jön az atmoszférába.

A Napból érkező IR-sugarak 78 %-a akadálytalanul lejut a Föld felszínére. A le nem jutott 22 %-ot gyakorlatilag a víz különböző fizikai halmazállapotú formái (gőz, pára, köd, folyadék, jégkristályok, hópihe) abszorbeálják, okozva annak fölmelegedését. Ez a hő nem marad az atmoszférában, hanem

a, vagy re-emittálódik, azaz újra kibocsátásra kerül (ami tovább sugárzódik vagy a világűr, vagy a Föld felszín felé)

b, vagy a Földre távozik a csapadékkal. Igen, a csapadék valamelyest hidegebb volna, ha a légkörben lévő vizet nem érné IR-sugárzás.

A légkör CO2-tartalmának az IR-sugárzás elnyelésében a troposzférában nincs szerepe, nem lehet szerepe. Hogy miért, alább a 3. pontban részletesen kifejtjük. De lényegesen mások a CO2-molekula tulajdonságai 22 km magasságban, 20 mbar nyomáson mínusz 20 – mínusz 40 °C hőmérséklet-tartományban, a sztratoszférában. Ebben a tartományban nem érvényes az, ami a Föld felszínén, hogy a CO2-molekula kinetikus energiaként leadja a sugárzási energiát. Tehát itt a CO2-molekula zavartalanul abszorbeál, és újra kibocsát. Csakhogy: A kibocsátott sugárzási energia két irányba távozik: Fele részbe a Föld felszíne, fele részben a világűr felé. A Föld felszínével párhuzamos kisugárzást, mint egymást kioltó vektorokat most hagyjuk figyelmen kívül az egyszerűség kedvéért. Tehát: Egy egység sugárzási energiát a CO2-molekula fele részben a világűr, fele részbe a Föld felé sugároz tovább. Azaz: Ha növekszik a CO2 koncentráció az atmoszférában, az csökkenti a Földre érkező IR-sugárzást, hűti, de semmi esetre nem melegíti az atmoszférát.

 

                                             7. ábra: Az atmoszféra

Következtetés: A CO2 légköri mennyiségének növekedése semmiképp nem fűtheti a Földet, esetleg azt hűtheti.

Összetett fizika vizsgálatok arra utalnak, hogy a Föld atmoszférája egy zseniális önszabályzó képességgel rendelkezik. Tehát kezelni tudja a Napból érkező energia-lökéseket (napkitörések), a jégkorszakok és a melegebb időszakok megváltozott klímaviszonyait is.

2012. március 8. és 10. között egy X. osztályú napkitörés érte el a Föld atmoszféráját. A termoszféra két leghatékonyabb hűtőanyaga, a CO2 és N2O, a beérkező 26 milliárd kWh energia 95 %-át visszasugározta a világűrbe. A két anyag termosztátként működik, mondja James Russel, a Hampton University fő légkörkutatója. https://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2012/22mar_saber/

3. SÚLYOS HIBA: A HISZTÉRIÁSOK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYJÁK, ELHALLGATJÁK, MI A HŐÁTADÁS PONTOS MECHANIZMUSA. ENNEK ISMERETÉBEN UGYANIS MINDENKI RÖGTÖN ÁTLÁTJA: A CO2 NEM TUDJA VISSZAMELEGÍTENI A FÖLDET

A II. pont bevezetőjében felidéztük, milyen formái vannak a hőátadásnak. A három hőátadási mód közül témánk szempontjából a hővezetés kisebb jelentőségű. Döntő a hőáramlás és a hősugárzás. A Napból kiinduló elektromágneses hullám 150 millió km-t száguld lényeges veszteség nélkül, mielőtt eléri a Föld atmoszféráját. Ennek oka, hogy gyakorlatilag közegmentes űrben halad egészen az atmoszféra külső határáig. Mint az előző pontban közölt ábra is mutatja, az atmoszféra külső határára érkező IR-sugárzásnak 78 %-a, a látható fénynek pedig 90 %-a jut le a Föld felszínére. A Föld felszínén az ismert mechanizmusok következtében a sugárzás átalakul. Egyrészt melegíti a talajt, illetve tengervizet, másrészt IR sugárzás formájában az atmoszféra felé távozik. Mint láthattuk, az IR-sugárzást az atmoszféra erősebben abszorbeálja, mint a látható fényt.

Nézzük tehát, mi is történik az IR-sugarakkal, miután elhagyták a Föld felszínét a világűr irányába.

Idézzük fel, miből is áll a levegő:

77,75 % N2

20,75 % O2

0,5-3 % vízgőz (számításainkban itt az 1,5 átlagértékkel számolunk)

0,04 % CO2.

Nyomokban nemesgázok, metán, nitrogénoxidok.

Ha felnézünk az égre, vagy akár körbenézünk, 1 m2-en ezt látnánk, ha meg tudnánk különböztetni szemünkkel a molekulákat:

8. ábra: Ezt látnánk a körülöttünk lévő levegő 1 m2-es szeletén.

A piros pontok a CO2-nek, a kék mezők a víznek felelnek meg. A különböző kék színárnyalatok utalnak a víz különböző halmazállapotaira.

A Föld felszínt elhagyó IR-sugár jellemzően 4-50 µm hullámhosszú.

9. ábra: Bejövő és visszavert sugarak spektrális összetétele

Van-e annak valamilyen következménye, ha ezek az IR-sugarak találkoznak a levegő 98,5 %-át kitevő N2, O2 és nemesgázokkal?
Nincs. Az IR-sugarak úgy elmennek mellette, mintha ott sem volnának. Gyökeresen más a helyzet, ha ezek a sugarak víz vagy CO2 molekulával találkoznak. A sugarak gerjesztett állapotba hozzák ezeket a molekulákat. A vízmolekuláknak itt több mint 100-szor nagyobb a jelentőségük, mint a CO2-molekuláknak. Mindenki számára felfogható ugyanis, hogy a víz mennyisége a széndioxidénak 30-90-szerese, és így legalább ilyen arányban jelentősebb az IR-sugarak abszorbeálásában. De van még egy másik tényező is.

A CO2-molekula az 5-30 µm tartományú IR-sugarakból csak a 4,3 µm és a 15 µm körüli hullámhosszú sugarakra reagál. Tehát még egyszer: Ha egy természettudós azt mondja, hogy az IR sugarak az egész hullámhossz-tartományban gerjesztik (rezgő állapotba hozzák) a CO2 molekulákat, az tudatosan hazudik. Újságírótól, szociológustól, jogásztól, gender-aktivistától elfogadható ez a pongyola megfogalmazás, fizikustól, kémikustól, meteorológustól nem. Ennek oka a CO2 molekulaszerkezetében rejlik.

10. ábra: A CO2 abszorpciós sávjai

A vízmolekulák pedig jóval szélesebb sávban abszorbeálják az IR-sugarakat, mint a CO2. Azaz: A légkörben lévő víz abszorbeáló hatása több mint százszorosa a széndioxidénak.

11. ábra: A víz abszorpciós sávjai

Ugyanez egy másik ábrán, amely a metán abszorpciós spektrumát is tartalmazza:

                                                 12. ábra. Vízgőz, CO2 és metán elnyelési spektrumai

Igenám, mondja erre a klímáért aggódó átlagpolgár, de az a kicsi abszorbeáló hatás is elég ahhoz, hogy katasztrófába sodorja a Földet, még akkor is, ha a víz abszorbeáló képessége több mint 100-szor nagyobb a CO2 ilyen képességénél, még akkor is, ha a Föld természetes CO2 kibocsátása 25-ször nagyobb az emberi CO2 kibocsátásnál.

Nézzük meg tehát, mi történik, amikor a földről visszasugárzott IR-sugár ütközik a CO2 molekulával, és azt gerjesztett állapotba hozza.

„A CO2 molekula azt visszasugározza a Föld felszíne felé, és evvel azt fölmelegíti.” – mondják a klíma-rögeszmések.

„Hamis.” Mondjuk mi, némi fizikai, kémiai alapismeretekkel rendelkező személyek (klímarealisták). Légüres vagy csaknem légüres térben (sztratoszféra, lásd 2. pont) a CO2 molekula néhány miliszekundumon belül újra kisugározza az abszorpcióval kapott hőmennyiséget. De mint azt már a 2. pontban említettük, a troposzférában (a földfelszín közelében) a CO2 molekula a gerjesztéssel kapott hőmennyiséget nanoszekundumokon belül leadja környezetének, az O2 és N2 molekuláknak. Nanoszekundum és milikszekundum: Kb. annyi a különbség köztük, mint egy másodperc és 20 perc között. Az így kapott energiatöbblet pedig azt eredményezi, hogy a meleg levegő fölszáll, helyére pedig hideg száll. Általános iskola harmadik osztályos tananyag. A levegő természetesen viszi magával a vízgőzt és a CO2-t is.

                                           13. ábra: Al Gore béke-Nobeldíjas pánikkeltő

Bocs, éppen kanyarós voltam, amikor a többiek a papírkígyóról tanultak harmadikban.

14. ábra: Papírkígyó

Ismert magyar politikusok, közéleti személyiségek, politikai babérokra törekvők, média-szakemberek: Ők is éppen kanyarósak voltak?

És a földközeli atmoszférában újra ott van a hideg, friss levegő, ott áll rendelkezésére szegény árva IR-sugárnak, amely akkor sem tudná a Földet abszorpcióval és re-emittálással fölmelegíteni, ha ezerszer több volna belőle. Mert a meleg levegő mindig fölszáll, és helyére mindig hideg levegő száll. Az abszorpció és újrakibocsátás a Föld felszíne felé csak a hisztériások computer-modelljeiben (agyrémeiben) létezik. Természetesen itt olyan mérhetetlenül apró hőmennyiségekről beszélünk, hogy teljesen fölösleges volna ezekkel foglalkozni. De muszáj, hogy a klímarögeszmének egyszer és mindenkorra véget vessünk.

Másképp kifejezve: Ha több az atmoszférában az IR-aktív gáz, akár metán, akár CO2, akár vízgőz, nem melegszik semennyivel sem jobban az atmoszféra. Ha több a besugárzás a Napból, akkor több lesz a visszasugárzás, és melegebb lesz az atmoszférában.  Egy hasonlattal élve: Ha krumplit főzök, és több vizet öntök a lábosba, mint ami ellepi a burgonyát, attól nem fő meg hamarabb a burgonya. A gázláng itt a visszasugárzás analógiája, az IR-aktív molekulák a hőközlő anyagé (vízé).

Az IR-aktív gázok hőátadásra vonatkozó törvényszerűségeit Planck és Jablonski (harmincas évek) fizikusok fedezték fel.

Megerősítették méréseikkel
D. Coggeshall and E. L. Saier, 1947
Jack Barrett Spectro Chimica Acta Publikation 1995

 4. SÚLYOS HIBA: A RÖGESZMÉSEK TUDATOSAN ELHALLGATJÁK: AZ ATMOSZFÉRA ZÁRVA VAN FÖLFELÉ AZ IR-SUGÁRZÁS SZÁMÁRA ABBAN A TARTOMÁNYBAN, AMELYBEN A A CO2-MOLEKULA ABSZORBEÁL ÉS EMITTÁL.

Képzeljünk el egy 50 m hosszú épületet. Ennek nagyon furcsa teteje van. Nulla és 8 m között áthatolhatatlanul vastag beton teteje van, 8 és 12 m között nyitott. Majd 12 és 50 m között újra vastag betonteteje van. Nos, ez az épület pontosan a mi atmoszféránk. A direkt hőleadás (talajtól az atmoszféra tetejéig) a világűr felé csakis a 8-12 µm tartományban történik. A megnövekedett CO2-koncentráció pedig azt jelenti, hogy a nagyon vastag betontető kap még egy mm vastagságot a 4 és 4,5 m, továbbá a 14 és 16 m között.

  15. ábra: CO2-spektrum és atmoszférikus ablak.

Változik a hőcsere a világűrrel ettől? Még megkérdezni is csacskaság. Ne feledjük természetesen: A sztratoszférában más törvényszerűségek érvényesek, más hőcsere-mechanizmusok működnek. A sztratoszféra és a világűr között más hullámhossz-tartományban is működik a hőleadás.

5. SÚLYOS HIBA: AZ IPCC LEFELÉ HAMISÍTJA A HŐÁRAMLÁS SZEREPÉT, HOGY FÖLFELÉ HAMISÍTHASSA A HŐSUGÁRZÁS SZEREPÉT.

Bár R. Wood, majd az ő nyomán E. Loock és N. Nahle kísérletei megmutatták, hogy a Földről az atmoszférába távozó energia mennyiségben elsősorban a hőáramlásnak van szerepe, a hisztériások továbbra is erőltetik az IR-kisugárzást.

               16. ábra: Csak hamisításokkal működik a pánikkeltés.

Baloldali oszlop: ezt állítja az IPCC, majd ennek nyomán az összes AKH-hívő. Jobboldali oszlop: jobban megfelel a valóságnak.

Ha valakit nem győzne meg a fenti ábra az IPCC hamiskártyás mivoltáról, javasoljuk, végezze el a következő kísérletet:

Üljön be egy napsütéses időben árnyékmentes helyen autójába, és mérje meg fél óra múlva a hőmérsékletet. Majd fedje le az ablakokat alufóliával, és fél óra elteltével mérje meg újra a hőmérsékletet. Rögtön fogja tudni, a hősugárzásnak vagy a hőáramlásnak, illetve annak gátlásának van-e döntő szerepe az „üvegházhatásban”.

Hogy mindenki értse: ezek a hamisítások azért szükségesek az IPCC számára, mert nélkülük nem jönne ki a bűvös +2 °C limit, amelyet mindenképp be kellene tartani.

6. SÚLYOS HIBA: A STEFAN-BOLTZMANN TÖRVÉNY TÉVES ALKALMAZÁSA.

Szenteljünk ezek után néhány szót a Stefan-Boltzmann törvénynek. Mint tudjuk, az AKH-hívők ebből kiindulva számolják ki, hogy IR-hatású gázok nélkül a Földön 33 fokkal hidegebb volna, az IR-hatású gázok további növekedése pedig egy hőemelkedési spirálba, végső soron megsemmisülésbe vinné a Földet.

A két tudós megállapította, hogy egy ideális fekete test energia kisugárzása egyenesen arányos a test kelvinben mért hőmérsékletének negyedik hatványával.

ahol P az összemisszió-képesség, vagyis a fekete test által egységnyi idő alatt, egységnyi felületen, valamennyi hullámhosszon kisugárzott össz-energia. T az abszolút hőmérséklet, és s  [szigma] a Stefan–Boltzmann-állandó, melynek értéke:

Az AKH-hívők ennek a képletnek a segítségével számítják ki, hogy IR-akív gázok nélkül a Földön -19 °C lenne az átlagos hőmérséklet. Ezen gázok ehhez a hőmérséklethez 33 °C-ot adnak hozzá, így jön ki a Föld jelenlegi 15 fokos átlaghőmérséklete.

A Stefan-Boltzmann törvény alkalmazásából pedig levezetik, hogy a CO2 koncentráció megduplázódása (400-ról 800 ppm-re) 2 fokkal emelné a Föld átlaghőmérsékletét.

Csakhogy:

Az elmélet elhanyagolja a hőáramlást, mint a hőátadás fontos tényezőjét. A Földre jutó napfény úgy a szilárd talaj, mint az óceánok fölött párolgást okoz, ami hűti a talajt, ill. a vizek felszínét. Lásd II. pont, illetve Woods és Loock kísérletei!

Csakhogy: ideális fekete test nem létezik.

Valós testeknél alkalmazni kell az e (epszilon) emissziós koefficienst, amelynek értéke 0 és 1 között van. Csak az ideális fekete testnek, amely a valóságban nem létezik, lehet 1 az e értéke. Józanabb tudósok szerint az e értéke 0,7-re tehető, ami azt jelenti, hogy a Föld hőmérséklete IR-aktív gázok nélkül, (és amennyiben figyelmen kívül hagynánk a hőáramlást, mint a hőátadás legfontosabb tényezőjét), nem -19 fok, hanem +5,5 fok volna.

Amiből egyenesen következik, hogy az IR-aktív gázoknak nem lehet + 33 fok melegítő hatásuk, amiből következik továbbá, hogy a CO2 koncentráció megduplázódása sem okozhat + 2 fok átlag hőmérséklet emelkedést.

https://www.eike-klima-energie.eu/2016/09/12/waermen-treibhausgase-den-planeten-um-33c-jinan-cao-checkt-die-zahlen/

Mások szerint az e értéke 0,9.

Csakhogy:
az összemisszió-képességet nem szabad úgy kiszámolnom, hogy egy megállapított átlaghőmérséklettel számolok, hanem úgy, hogy minden egyes, azonos hőmérsékletű részfelülethez kiszámolom a sugárzási energiamennyiség értékét, és ezeket összeadom. Középiskolai matematikai anyag (volt legalább is még pár évtizede.) Ennek figyelmen kívül hatása súlyosan torzítja a kapott értékeket, amiből további hamis következtetéseket vonhat le az IPCC.

Itt adózzunk tisztelettel Miskolczi Ferenc fizikusnak, aki inkább vállalta, hogy kirúgják a NASA-tól, mintsem hogy hazug elméleteket erősítsen meg. Kutatásaiból azt a következtetést vonta le, hogy a légkör CO2-tartalmának növekedése nem okozhat fölmelegedést.

Miskolczi Ferenc, mint a NASA alkalmazásában álló fizikus prekoncepció nélkül vizsgálta a légkör sugárzáselnyelő tulajdonságait.

2009-ben levelet írt az EPA-nak, az Amerikai Környezetvédelmi Hivatalnak, az AKH-hívők másik fellegvárának, az IPCC mellett.

Ebből idézünk:

June 20, 2009

Environmental Protection Agency

EPA DocketCenter (EPA/DC)

Mailcode 6102T

Attention Docket IDNo. EPA-HQ-OAR-2009-0171

1200 Pennsylvania Avenue, NW

Washington, DC 20460

Levelem azért születik, hogy igazolja, hogy az utóbbi évtizedek globális hőmérséklet emelkedését nem okozhatja a légkör CO2-tartalmának növekedése. Az IR-aktív gázok abszorbeáló képességét a Total Infrared Optical Depth (TIOD) mérőszámmal mérjük.

Ez a mértékegység nélküli mérőszám az atmoszféra által elnyelt, felfelé ható felületi sugárzás és a teljes kibocsátott felfelé ható felületi sugárzás aránya  negatív logaritmusának mértéke.

A TIOD értéke jelenleg 1,87, amely teljesen megfelel az IR-aktív gázokban gazdag atmoszférájú bolygó elméletileg várt, telített üvegházhatásának.

Viszonylag egyszerű számításokkal igazoljuk, hogy minden atmoszférikus IR-aktív gáz kumulatív üvegházhatása az elmúlt 50 évben az atmoszféra CO2-tartalmának 30 %-os növekedése ellenére nem változott. A TIOD értéke állandó maradt.

Ennek legésszerűbb magyarázata, hogy az egyensúlyi atmoszférikus víztartalom az elméletileg optimális TIOD értékhez igazodik (korlátozódik).

Feltételezhető, hogy a CO2 mennyiségének növekedése a víztartalom mennyiségének csökkenését vonja maga után. Az elmúlt 60 évben nem változott az atmoszféra abszorpciós kapacitása.

Az eredmények azt igazolják, hogy az IPCC által erőltetett teória téves.

Miskolczi Ferenc számításainál a NASA szatellit mérési adatbázisára támaszkodott.

https://kirkmyers.wordpress.com/2010/07/17/miskolczi-destroys-greenhouse-theory/

Ezen a helyen utalunk Heinz Thieme okl. mérnök munkáira, aki fizikai törvényszerűségekből vezeti le, hogy IR-aktív gázok nélküli bolygón nem mínusz 18 °C lenne az átlaghőmérséklet, hanem elviselhetetlenül forró. IR-aktív gázok (klímagázok) nélkül ugyanis csak befelé jönne a hő, és az csak gyűlne, gyűlne, ugyanis abszorpció és emisszió hiányában nem volna hőleadás a világűr felé, lévén, hogy ott sem a hővezetés, sem a hőáramlás nem működik. (http://www.real-planet.eu/treibhausgas.htm)

7. SÚLYOS HIBA: AZ IPCC BAGATELLIZÁLJA A LÉGKÖRBEN LÉVŐ LEGFONTOSABB IR-AKTÍV GÁZ, A VÍZ SZEREPÉT.

Mindezt csakis azért, hogy ránk kényszeríthessék CO2-rögeszméjüket.

17. ábra: légköri klímagázok az IPCC szerint – víz nélkül

Így hamisít az IPCC. A kép magáért beszél. A táblázatból hiányzik úgy a felhők, mint a vízgőz, vízpára hatása.

 

18. ábra: IR-aktív gázok (klímagázok) a légkörben.

Valamivel több őszinteséget, tisztelt IPCC! Illetve, mivel az őszinteség nem tudományos kategória: TÖBB TUDOMÁNYOS KORREKTSÉGET!

Bár a vízgőznek több mint százszor nagyobb szerepe van az IR-sugárzás hővé alakításában, az AKH-hívők továbbra is a CO2-re fókuszálnak.

Az őszintébb kutatók néha elszólják magukat, és megállapítják:

Tiszta égboltnál a vízgőz szerep az IR-aktív gázok elnyelésében és hővé alakításában 36-66 %, felhős égnél 66-86 %.

Az amerikai zöldbalosok egyik bástyája az EPA. Onnan jön a megállapítás, hogy a vízgőz még erősíti is a globális fölmelegedést.

Hogy mennyire értelmetlen egy ilyen turbóhatást a vízgőzre ráakasztani, elég, ha csak felidézzük: mennyivel magasabb volt a fotoszintézis kezdetekor, 570 millió évvel ezelőtt a légkör CO2-tartalma. Mégsem égett el a Föld.

Az utóbbi 450 ezer évben a Föld hőmérséklete a mai szint körül ingadozott 15 fokkal (-9 és +6 fok között). Ebben az időszakban a Föld több jégkorszakot és meleg periódust élt át. Mégsem égett el a Föld.

19. ábra: CO2-tartalom a földtörténeti korokban

20. ábra: CO2-tartalom és átlag-hőmérséklet a földtörténeti korokban

E sorok írójának megjegyzése a fenti két képhez: az abszolút értékeket fenntartással kell fogadni. A trendek azonban magukért beszélnek.

Az AKH-hívők érzik, hogy szorul a hurok, ezért a legképtelenebb magyarázatokhoz menekülnek:

Pl. azért nincs a vízgőznek komoly hatása a klímára, mert a vízmolekulák rövidebb ideig tartózkodnak a légkörben. Ha nem kellene ezen sírni, nevetni kellene rajta. Egy fizikai-kémiai folyamatban teljesen mindegy, hogy egy bizonyos molekula 5 perce vagy ötezer éve van ott. A folyamatok lejátszódnak a fizikai-kémiai törvényszerűségek szerint. Punktum.

https://www.eike-klima-energie.eu/2016/09/20/ein-kartenhaus-aus-unwahrheiten-CO2-statt-klima-tiger-lediglich-ein-bettvorleger/

8. A RÁADÁS: MENNYIRE VESZÉLYES A METÁN, MINT IR-AKTÍV GÁZ?

A metán koncentrációja (1,5 ppm) a légkörben a CO2 koncentrációjánál több mint 300-szor alacsonyabb. A víz koncentrációjánál pedig 15-20 ezerszer alacsonyabb. A metán abszorpciós pontja 7,6 µm-nél van, azaz az atmoszférikus ablakon kívül.

                                                                  21. ábra: A metán abszorpciós sávjai

Frekvencia: 1306 1/m, azaz 7,6 µm.

Az abszorpciós hullámhossz és az alacsony koncentráció értelmetlenné teszi, hogy egy szót is vesztegessünk rá.

https://www.eike-klima-energie.eu/2015/10/24/moderne-wissenschaftliche-legenden/

9. A VÍZ ERŐSÍTŐ HATÁSA (POZITÍV VISSZACSATOLÁS, FEEDBACK)

Az egzisztenciális érdekektől vezérelt klímatudósok is beismerik:

A CO2-nek (jelenlegi koncentrációja megduplázódása esetén) önmagában maximum 1 °C, más források szerint 0,5 °C légkör melegítő hatása lehet. [Ezeket az értékeket laboratóriumi körülmények között, zárt rendszerben mérték, ahol nem működött, nem működhetett a CO2-melekulák energiatartalmának átadása az O2 és N2 molekulák részére, majd a meleg levegő fölfelé áramlása (papírkígyó). A valóságban a Jablonski által fölfedezett törvényszerűségek következtében a tényleges melegítő hatás a nulla – néhány század fok nagyságrendben van, ami se nem mérhető, se nem bizonyítható, de gyakorlati jelentősége is a nullával egyenlő.] Ami efölött van, azt a víz erősítő pozitív visszacsatoló hatásával magyarázzák. Ennek mértékéről azonban egyáltalán nincs konszenzus, ahogyan azt még az IPCC is elismeri. [1]

A riogatásban érdekelt tudósok ezért feltételezték, hogy a troposzféra felső rétegében ún. hotspot-ok jönnek létre a trópusokon fölfelé áramló vízgőzből, amelyek állítólag erősítenék a CO2 melegítő hatását.
E sorok szerzőjének nem világos, mitől lenne ilyen hatása ezeknek a hotspot-oknak. De ennél fontosabb, hogy meteorológiai vizsgálatok cáfolják ezeknek a hotspotoknak a létezését. [2]

Ezen túlmenően igen sok tudós bírálja a víz erősítő hatásának eltúlzását.

Roy W. Spencer, Ph. D. [3]:
„A vízgőz-visszacsatolás jóval bonyolultabb, mint ahogy azt a mainstream-tudósok próbálják elhitetni.”

H. Kraus és U. Ebel meteorológia professzorok [4]:
„Az atmoszféra melegedésével növekedhet annak víztartalma. Ennek viszont az a következménye, hogy a hidrológiai ciklus gyorsabb lesz. Hogy ennek mi lesz a következménye, melegedés vagy lehűlés, merthogy a víznek mindkét irányban van hatása, modellszámításokkal nem lehet megmondani”

Dr. Zágoni Miklós (magyar fizikus) [5]:
„Az általánosan elfogadott véleményekkel ellentétben nincs pozitív víz-feedback (visszacsatolás) A földközeli atmoszférában nem várható a fölmelegedés”.

Walter Cunningham űrhajós [6] :
Az Aqua NASA szatellit azt mutatja, hogy a víznek inkább negatív visszacsatolást, tehát kiegyenlítő szerepet lehet tulajdonítani a CO2 hatásával szemben. A riogatók modelljei nem számolnak ezekkel az ismeretekkel.“

Prof. Dr. C.O. Weiss (PTB korábbi igazgatója és professzora) [7] :
„A CO2 közvetlen hatása légkörre egy °C foknak csak tört része, azaz jelentéktelen. Ebben csaknem teljes a konszenzus a tudósok között. A pánikkeltő modellek kivétel nélkül a víz erősítő hatását FELTÉTELEZIK. Az IPCC önkényesen választ olyan modelleket, amelyek a víz erősítő hatását mértéktelenül eltúlozzák.
Bár ez a kérdés az éghajlat-kutatás központi kérdése, a hivatalos klímakutatás nem igyekszik ezt tisztázni. Egyesek tesznek ugyan kísérletet a sugárzásmérések összehasonlítására modellekkel. Mivel azonban a modellek ellentmondanak a méréseknek, elhallgatják őket, illetve azt állítják, a mérések nem megbízhatóak.

Clive Best (fizikus, PhD) [8]:

„A pozitív lineáris klíma-visszacsatolás összeegyeztethetetlen a „gyönge nap” paradoxonnal. A 2,0 W/m²K körüli visszacsatolási értékek, ahogyan azt a GC modellek feltételezik, nem tennék lehetővé az egy milliárd évvel ezelőtt történteket.  Egy egyszerű modell szerint a Földhöz hasonló nagy vízfelületű bolygón a nap sugárzása önmagában szabályozza a hőmérsékletet. A modell szerint reflektáló felhők terjednek ki, és így az üvegházhatás az erősebb napsütés következtében csökken.
A víz teljes visszacsatolása e modell szerint erősen negatív.
A CRUTEM4 szatellitadatokban közvetlen adatok találhatók a negatív visszacsatolásra, ha összehasonlítjuk a sivatagok és a sarkvidéki régiók hőmérséklet-anomáliáit a nedves, főleg trópusi területek anomáliáival. Mind az 5600 állomást a Köppen-Geiger-klimatológia alapján sorolták be. Minden területre két külön méréssort vizsgáltak az 1900-2011 időszakra.
A hőmérséklet-anomáliák egyértelmű választ adnak. Ha feltételezzük, hogy ezeknek oka az atmoszférikus víztartalmban keresendő,  -1,5 ±0,8 W/m²K negatív visszacsatolási értéket kapunk.

Bremen (Brémai) Egyetem [9]:

„A vízgőztérkép segít a klímamodellek korrigálásában. A Brémai egyetem tájékoztatása szerint egy német-holland kutatócsoportnak először sikerült az alsóbb atmoszférarétegek víztartalmának izotóp-összetételét feltérképeznie. Az Envisat európai környezetvédelmi műhold lehetővé teszi pontosabb klímamodellek és ebből kifolyólag pontosabb  eső- és árvízprognózisokat készítését.

A tudósok összehasonlították a Szahel-zóna, valamint a Spitzbergák adatait a modellszámításokkal. „A mérési eredmények egyik esetben sem tükrözték vissza a modellek adatait.” – közölte az egyetem. Ez arra utal, hogy a trópusi és arktiszi vízforgalmat nem vették a modellek figyelembe.

 Prof. Dr. Richard Lindzen  („A vízgőz pozitív visszacsatolásáról“): [10]

„Ez fizikailag teljesen abszurd. A természetben a magasabb párolgás több csapadékot eredményez. Továbbá, magasabb párolgás sohasem eredményezhet magasabb víztartalmat 3 km magasságban. És épp ott van a kritikus határ, mivel a vízgőz a 3 km magasság és a tropopauza között definiálja az üvegházhatást.

Hans von Storch (Az Institute for Coastal Research, korábbi igazgatója, HH) [11]:

„Mi klímakutatók kínálhatunk ugyan különböző forgatókönyveket. De lehet, hogy a valóság egészen más lesz.

És evvel fején találta a szöget.

A természet másképp viselkedik, mint ahogy azt a modellek előrejelzik.

10. AMIVEL MOST NEM FOGLALKOZUNK

Az IPCC sok száz milliós költségvetéssel és a média 100 %-os támogatásával ontja a nap 24 órájában bölcsességeit.

Természetesen, mivel a kiinduló pont téves, csak újabb és újabb hamisításokkal tudja kártyavárát tovább építeni. Az IPCC grandiózus katasztrófa-szcenáriókat prezentál számítógépes-modellekre támaszkodva. Ezek a modellek rendszeresen felsülnek, amikor elérkezik, vagy csak a látóhatáron feltűnik a megjósolt beteljesülés ideje. Tisztességes tudós ilyenkor elnézést kérne a társadalomtól a kutatásra szánt pénzek hibás fölhasználásáért, és különösen azért, hogy a hamis prognózisokból kiindulva gigantikus kiadásokba hajszolta bele társadalmát. De mit látunk ehelyett? Ugyanazok a levitézlett tudósok módosítanak néhány paramértert modelljeiken, a katasztrófa várható bekövetkeztét kitolják néhány évvel, amikor ők már biztosan nem élnek, de legalább is jól megérdemelt(?) nyugdíjukat élvezik.

Így, ha nehezen is, de tetten érhető a hamisítás a múltbeli CO2-koncentrációk, a tengerszint-magasságok, az átlaghőmérsékletek területén. Nekünk, anyagi háttér és médiatámogatás nélküli, de tisztán látó, és gondolkodni tudó szemnélyeknek nem könnyű ezekre azonnal és teljes körűen reagálni.

 • Nem tematizáljuk, hogy a CO2 abszorpciós képessége (IR sugárzás megkötő hatása) a koncentráció növekedésével logaritmikusan csökken. Azaz, a 400 ppm fölötti CO2-koncentráció növekedés már csak minimális abszorpció növekedést eredményezne.
 • Nem tematizáljuk a „hide the decline” néven elhíresült angliai hamisítást.
 • Csak egy mondatban említjük meg, a gigantikus vulkánkitörések nem fűtötték, hanem hűtötték az atmoszférát. Pedig ott aztán lett volna lehetősége a Föld felszínéről kiinduló IR-sugaraknak visszasugárzásra.
 • Nem tematizáljuk a mérési eredmények megbízhatatlanságát, a mérési módszerek, standardok időnkénti módosítását, az eredmények célirányos figyelembe vételét. (Ami nem passzol, azt figyelmen kívül hagyom.)
 • Nem kérdezünk rá, mi a magyarázata a riogatóknak a hiatus-okra.
 • Nem tárgyaljuk részletesen, mennyi plusz CO2-kibocsátással jár az elektromos autók erőltetése, mennyire megdrágítja az áramtermelést a szél- és szolár erőművek állami szubvenciója, egy g CO2-megtakarítás nélkül.
 • Nem részletezzük, milyen jó fizikai modellek léteznek, amelyek naprendszerünk bolygóinak klímájára igen jó magyarázatokat adnak, és amelyek egyértelművé teszik: A CO2-koncentráció növekedésének semmiféle hatása nincs a bolygó átlaghőmérsékletének növekedésére.
 • Nem tematizáljuk, a hisztéria protagonistái milyen jól megélnek belőle, és egy fikarcnyit nem törődnek saját CO2-kibocsátásukkal. Sőt, élen járnak benne.
 • Nem utalunk néhány kézenfekvő fizikai-kémiai összefüggésre, amelyek egyrészt csökkentenék a CO2-kibocsátást, másrészt helyes, népgazdaságilag indokolt irányba vinnék a kérdés kezelését.
 • Nem térünk ki továbbá a magasabb CO2-koncentrációk termésátlagokra gyakorolt jótékony hatására, továbbá arra, hogy naprendszerünk több égitestjén regisztrálnak a fizikusok átlaghőmérséklet-emelkedést. Ami arra utal, hogy gyalogolunk egy újabb meleg periódusba. Ezen pedig semmiféle emberi erőfeszítés nem tud segíteni

Erőinket jelen munkánkban az alaptézisre összpontosítjuk:

HA VAN IS ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET-EMELKEDÉS, EZT SEM A CO2, SEM A METÁN NEM OKOZHATJA.

VI. KONSZENZUS?

Az AKH-hívők utolsó mentsvárként a konszenzushoz menekülnek. Mely szerint a tudósok 97 %-a egyetért a CO2-nek a klímára gyakorolt végzetes hatásával. A maradék: őrültek, hozzá nem értők, nem szakmabeliek.

Mindenekelőtt: A konszenzus sohasem lehet érv egy tudományos elmélet mellett. Régen rossz, ha a konszenzusra kell hivatkozni egy elmélet mellett.

Nézzük meg, hogyan is néz ki ez a konszenzus a valóságban:

2009-ben 401 német tudós írta alá a Dr. Angela Merkel, végzettségét tekintve fizikus részére címzett levelet, melyben kérik a kancellár asszonyt, ne üljön fel a klíma pszeudovallásnak.

Az aláírók legtöbbje szakirányú egyetemi végzettséggel rendelkezik, azaz az alábbi tudományágak valamelyikének képviselője:

vegyész
fizikus
meteorológus
geológus
mikrobiológus
atomtudós
űrkutató
energia-szakértő
stb.

https://www.eike-klima-energie.eu/2009/07/26/klimawandel-offener-brief-an-kanzlerin-merkel-temperaturmessungen-ab-1701-widerlegen-anthropogen-verursachte-temperaturschwankungen/

A Heidelbergi felhívást több mint 3000 tudós, köztük 74 Nobel-díjas írta alá.
A felhívásban irracionális ideológiának nevezik a klíma-hisztériát, kérik, hogy a klímakutatásban térjenek vissza a tudományos alapokhoz.

http://americanpolicy.org/2002/03/29/the-heidelberg-appeal/

Az Oregoni Petíciót 31 ezren írták alá, közöttük 9030 doktorált természettudós.

https://rationalwiki.org/wiki/Oregon_Petition

Hasonló tartalmú a Lipcsei Nyilatkozat

https://www.solidaritaet.com/fusion/1996/3/leipzig.htm#leipzig

Álljon itt továbbá három Nobel-díjas nyilatkozata:

Wolfgang Pauli Nobel-díjas: „Ezek az elméletek nem szimplán hamisak, egyszerűen értéktelenek.“

Paul Crutzen Nobel-díjas: „A Geo-Engineering nevetséges”

Gary S. Becker Nobel-díjas: „A jövő generációinak jobb volna, ha a 800 milliárd dollárt nem CO2-csökkentésbe ölnénk, hanem a jövőbe invesztálnánk.”

https://www.eike-klima-energie.eu/2009/11/15/anthropogene-klimaerwaermung-77-nobelpreistraeger-sind-skeptisch/

A konszenzusra visszatérve: Ha olyan „tudósokat” kérdezek meg, akik egzisztenciálisan függenek a hisztériától, akkor még akár nagyobb is lehet a konszenzus.

És a legfrissebbek:

2019. június: 90 olasz tudós és mérnök petíciója az olasz politikai élet vezetőihez.

2019. szeptember: 500 tudós nyilatkozata és levele az ENSZ-nek: Nincs klímavészhelyzet.

VII. MI AZ OKA A HISZTÉRIÁNAK?

Úgy gondoljuk, az eddigiek egyértelművé teszik, hogy az antropogén CO2 nem lehet felelős a Föld klímájának alakulásában.

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ne bánjunk felelősségteljesen a Föld nyersanyag-készleteivel.

Akit az eddigiek nem győztek meg, és továbbra is a CO2-t tartja a felelősnek, és helyesnek tartja az emberi erőfeszítéseket az antropogén CO2 kibocsátás korlátozására, kerüljenek azok akármibe is, az itt fejezze be az olvasást.

Józanabb olvasóinknak pedig ajánljuk, gondolják át, mi lehet az AKH-hívők célja a CO2-hisztériával.

A lehetséges válaszok:

1, A klíma-szektások komoly ideológiai és gazdasági célokat követnek. Már eddig is óriási közkiadásokat fordítottak a klíma úgynevezett megmentésére, ami óriási bevételeket jelent a másik oldalon, azaz egy bizonyos kör minden esetben profitál a hisztériából.

 2, Az ideológiai célok:

a, Európa gazdasági fejlődésének visszafogása. Ha az AKH-hívők közül bárki is komolyan hinne saját elméletében, mindent megtenne a nukleáris energiatermelés, mint a legjelentősebb CO2-kibocsátásmentes áramtermelés elterjesztéséért. De furcsamód, az AKH-hívők erről hallani sem akarnak. A német belpolitika pedig olyan, mint a farok csóválta kutya: Ez a militáns kisebbség – a média támogatását maga mögött tudva – rá tudja kényszeríteni akaratát a többségi társadalomra. E sorok írójának személyes véleménye az, hogy egyetlen AKH-hívő sem hisz komolyan saját teóriájában, mindenki csak megjátssza azt. Hányan követelték eddig a légi közlekedés megszüntetését? A világ légiközlekedése 1992-ben 420 millió t CO2-t bocsátott ki az atmoszférába, 2015-ben 900 millió tonnát. Nem, ehelyett az AKH-hívők vígan röpködnek egyik klímavédő konferenciáról a másikra. Pedig milyen jól mutatott volna, ha a szervezők a legutóbbi párizsi klímakonferenciát videokonferenciaként rendezték volna meg! Hányan követelték a CO2-tartalmú üdítők, ásványvizek, kóla, sör betiltását, hányan korlátozták saját maguk önkéntesen fogyasztásukat? Itt is millió tonnás nagyságrendű CO2-kibocsátásról beszélhetünk.

Magyarul: A cél az élet ellehetetlenítése, a CO2 hisztéria pedig csak ürügy. A klíma-hisztéria mögött az életidegen, nemzet-, nép- és fejlődésellenes elvakult zöldbalos ideológusok állnak, akiknek nincs fogalmuk sem a tudományos, sem a gazdasági összefüggésekről. Egy dolog motiválja őket: a saját társadalmat, civilizációt, kultúrát elpusztítani, esetleg a társadalmat egy ökodiktatúrává átalakítani.

b, A fejletlen országok fejletlen szintjének bebetonozása.

Ma Magyarországon egy ember évente 6 t CO2-t bocsát ki. Egy német ember ennek másfélszeresét, egy kanadai 2 és félszeresét, egy amerikai háromszorosát bocsátja ki. A klímamaffia nem azt követeli, hogy a magas fejlettségű országok fogják vissza CO2-kibocsátásukat, hanem álszent módon minden országtól saját kibocsátásának csökkentését várja el.

 c, Riadalomkeltés, népességcsökkentés („Nem szülünk gyereket, mert az káros volna a klímára.”)

Mindezek megtapasztalható törekvések. Van azonban ezen felül még egy súlyos összetevője a hisztériának.

3, Egyéb okok?

Az csak természetes, hogy a rögeszme közvetlen haszonélvezői érdekeltek a hisztéria éltetésében. Ha a hadsereg főparancsnok háborús veszélyt vizionál, a parlament megszavazza a katonai kiadások növelését. Ha az egyetemi kutatógárda az antropogén klímaváltozás veszélyeivel riogat, megnyílnak a pénzcsapok a kutatás számára.

De ez még mindig nem magyarázza meg a politika ellenőrző funkciójának zavarát. A parlament akkor dönt a hadügyminiszter kérelméről a védelmi kiadások növelését illetően, ha megvizsgálja a helyzetet, és a kérelmet jogosnak találja.

És itt jön képbe a média egyértelmű állásfoglalása a hisztéria mellett.

Nem ez az első médiakampány, amely milliárdokkal csapolta meg a nyugati világ államainak költségvetését. A legköltségesebb kampányok az AIDS-hisztéria, a BSE-riogatás, a madárinfluenza és Ebola voltak. Nem tárgya ennek az írásnak, hogy ezeket a témákat körüljárja. Csupáncsak megállapítjuk, hogy a média minden esetbe egyértelműen a hisztériakeltés nélkülözhetetlen része volt, és mindegyik riogatás-kampány súlyos milliárdjaiba került az egyes államok adófizetőinek.

Nézzünk rá, mibe kerül a klímahisztéria a nyugati világ adófizetőinek. Oroszország, Kína, India, az arab világ ugyanis teljes mértékben ignorálják az ilyen irányú követeléseket.

A német energiafordulat költsége csak 2016-ban 31 milliárd € volt.

https://www.eike-klima-energie.eu/2016/05/06/nicht-nachhaltiger-wahnwitz-kosten-der-deutschen-energiewende-erreichen-31-milliarden-euro-allein-im-jahre-2016/

Az EU 2010-2012 között 7,2 milliárd €-t fizetett a fejlődő országoknak a klímaváltozás kedvezőtlen hatásai elleni védekezésre.

https://www.eike-klima-energie.eu/2013/10/17/klimapolitik-teurer-nutzloser-klimaschutz-eu-zahlt-72-milliarden-euro-an-entwicklungslaender/

Az áramhálózat átépítése (ökoáram ) 200 milliárdot fog elnyelni Németországban 2030-ig. https://www.eike-klima-energie.eu/2012/11/13/wer-nicht-hoeren-will-muss-fuehlen-bis-2030-verschlingt-der-ausbau-des-oekostroms-200-milliarden-euro/

Az atomenergiából történő kiszállás a német adófizetőknek 32 milliárdjába kerül.
A dekarbonizáció Németországban 2030-ig 335 milliárd €-ba fog kerülni.
A német dekarbonizációs program – ha következetesen végigviszik – 2050-ig 1 billió (ezer milliárd) €-t fog elnyelni. Számokkal leírva: 1.000.000.000.000 €. Mindezt egy olyan programért, amelynek tudományos alapjai nem hogy kétségesek, hanem egyenesen tévesek.

https://www.eike-klima-energie.eu/2018/03/27/150-000-000-000-euro-fuer-nichts/

Mindeközben a világ más részeiben – elsősorban Ázsiában – 1600 új szénerőmű építése van folyamatban. https://www.eike-klima-energie.eu/2018/04/10/kohlekraftwerke-hier-stilllegung-1600-neue-kohlekraftwerke-in-asien/

Az USA-ban a Demokraták ragaszkodnának a rögeszméhez, a Republikánusok próbálják az avval járó kiadásokat visszafogni.

Trump kiszállt a Párizsi klímaagyrémből.

Magyarországon is folyik a klíma-besugárzás a nap 24 órájában. Ebből kifolyólag költségvetésünket súlyos 10 milliárdok terhelik, nem euróban, hanem forintban. A propagandából kifolyólag úgy a lakosság, mint a média-szakemberek, sőt képzett emberek egy része is elhiszi, nincs más lehetőségünk, csak töltögetni a milliárdokat a feneketlen hordóba.  Áder János köztársasági elnökünk egyik vesszőparipája a klímavédelem. http://greenfo.hu/hirek/2017/12/17/klimavedelmi-alapitvanyt-hozott-letre-ader-janos

E sorok írójának vannak továbbá elképzelései, mi áll a média látványos, rögeszmét támogató kiállása mögött, miért nem tájékoztat pártatlanul a kérdésben, miért fojtják el a hivatalos doktrínával szembenálló tudományos tanulmányokat, állásfoglalásokat. A Wikipédia, amelytől az ember pártatlanságot várna el ilyen kérdésekben, azonnal töröl minden, a hivatalos doktrínát megkérdőjelező bejegyzést, aki ilyennel próbálkozik, attól megvonják a szerkesztői jogot.

Hogy mi áll a média egyértelmű állásfoglalása mögött, erről egy későbbi időpontban szeretném gondolataimat részletezni.

Záró gondolatként Juhos Lászlót szeretném idézni: „Hogy mi emberek képesek volnánk a természetet befolyásolni, az ahhoz hasonlatos, amikor az ökör szarvára rászáll a légy és örvendezik: együtt szántunk.”

Szeged, 2019. június

Király József

okl. vegyészmérnök

[1] IPCC-Rep. (2007), Chapt. 8.6.2.3

[2] Richard S. Lindzenand Yong-Sang Choi;On the determination of climate feedbacks from ERBE data;Geophys. Res. Lett., VOL. 36, L16705, doi:10.1029/2009GL039628, (2009)

[3] http://www.icecap.us/Sep 14, 2010: Roy W. Spencer, Ph. D.: Five Reasons Why Water Vapor Feedback Might Not Be Positive

[4] Kraus, H. u. Ebel, U.: Risiko Wetter, Springer-Verlag, (2007)

[5] in: Marc Morano, Communications Director, Senate Environment and Public Works Committee (EPW) ; Inhofe Staff, Rundschreiben 02.05.2008

[6] W.Cunningham: In Science, Ignorance is not Bliss, Launch Magazin Online ;

[7] http://www.eike-klima-energie.eu/climategate-anzeige/die-klimasensitivitaet-von-co2/22.07.2010 ;  és http://www.eike-klima-energie.eu/climategate-anzeige/rueckkopplung-im-klimasystem-der-erde/   10.08.2010

[8] Evidence for Negative Water FeedbackPosted on May 23, 2012 by Clive Best; németül: http://www.eike-klima-energie.eu/news-cache/neue-studie-wasserdampf-rueckkopplung-ist-stark-negativ/; 03.06.2012

[9] in: VDI Nachrichten, 18. September 2009, Nr. 38, swe

[10] Prof. Richard Lindzen, Bild der Wissenschaft, 11/1993, S.73

[11] DER SPIEGEL, 11/2007, S.56

Tetszett a cikk? Amennyiben igen, fejezze ki tetszését a
Reális Zöldek Klub
társadalami szervezet részére juttatott támogatásával 300 Ft értékben.
Bankszámlaszámunk:
11702036-20584151 (OTP)
A Fővárosi Bíróság végzése a társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről itt található.
Print Friendly, PDF & Email