500 tudós nyilatkozata: Nincs klímavészhelyzet!

  • Több, mint 500 tudós és klímaszakértő ír az ENSZ-nek:
  • A jelenlegi klímapolitika értelmetlen, és súlyosan aláássa a gazdasági rendszert
  • A klímapolitika hibás modelleken nyugszik
  • A globális fölmelegedés nem fokozta a természeti katasztrófákat
  • Nincs okunk a pánikra és ijesztgetésre
  • Több CO2 a légkörben kíméli a Földet és a természetet
  • A politikának figyelembe kell vennie a tudományos és gazdasági realitásokat.

A főáramú médiák valószínűleg hallgatni fognak. Az itt közölt az írást több mint 500 tudós és klímaszakértő küldte három napja az ENSZ-nek. Ebben tájékoztatnak, hogy nincs klímaválság, hogy rettenetes és buta dolog milliárdokat kiadni egy nem létező probléma kezelésére. A szeptember 23-án kelt levél címzettje António Guterres ENSZ főtitkár és Patricia Espinosa Cantellano, a Bonnban székelő UNFCCC titkárság ügyvezetője. A szerzők evvel cáfolják a legendát, hogy a CO2 melegíti a Föld éghajlatát, és hogy a klímavédelmi politikát a tudósok egyöntetűen támogatják. Az aláírók egyike, a hollandiai Dr. Guus Berkhout professzor. Ő kéri, hogy teremtsünk minél nagyobb nyilvánosságot a levélnek. Ezúton teszünk eleget kérésének.

Íme a levél:

Sr. António Guterres, Secretary-General, United Nations [ENSZ Főtitkár] , United Nations Headquarters, New York, NY 10017, United States of America.

Ms. Patricia Espinosa Cantellano, Executive Secretary [ügyvezető], United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC Secretariat [ENSZ Éghajlat-változási Kormányközi Testület Titkárság] UN Campus, Platz der Vereinten Nationen 1, 53113 Bonn, Germany

Your Excellencies [Őexcellenciái]!

Nincs klímavészhelyzet. Több, mint 500 szakértő, tapasztalt tudós és szakember az éghajlat és az evvel rokon szakterületekről tekinti megtiszteltetésnek, hogy átadhatja Önöknek a mellékelt Európai Klímanyilatkozatot, amely szempontjából az itt megnevezett aláírók a nemzeti követek.

A jelenlegi klímapolitika értelmetlen, súlyosan aláássa a gazdasági rendszert, és aránytalanul súlyos terheket ró a társadalmakra

Az általánosan elterjedt klímamodellek, amelyek a jelenlegi nemzetközi politikát megalapozzák, alkalmatlanok az éghajlat előrejelzésére. Ezért borzalom és oktalanság milliárdok elpazarlását támogatni ilyen éretlen modellek alapján. A jelenlegi klímapolitika aláássa a gazdasági rendszert, értelmetlen, súlyos terheket ró a társadalmakra, és veszélyezteti az életet olyan országokban, amelyeknek nincs hozzáférésük a megfizethető és üzembiztos áramellátáshoz.

Komoly aggodalommal eltelve azok iránt, akik károsodást szenvednek a fölösleges CO2-csökkentési próbálkozások miatt

Sürgősen felszólítjuk Önöket, olyan éghajlat-politikát kövessenek, amely megalapozott tudományon, reális gazdaságosságon nyugszik, és tekintettel van azokra, akik súlyos károkat szenvednek a költséges, de fölösleges csökkentési kísérletek miatt. Kérjük, tűzzék napirendre nyilatkozatunkat a most kezdődő New Yorki klíma csúcsértekezleten.

Javaslat egy találkozóra az éghajlat-változást másképpen megítélő felek között 2020 első időszakában

Ezúton hívjuk meg Önöket egy konstruktív találkozó megszervezésére a mindkét oldalt képviselő legrangosabb tudósok részvételével. A találkozó a tudományosság és természetes igazságosság ősi és józan elveit követve kerül megrendezésre, hogy mindkét fél teljes mértékben és fair módon kifejthesse nézeteit. Audiatur et altera pars [hallgattassék meg a másik fél is]! Kérjük, tájékoztassanak véleményükről egy ilyen találkozót illetően.

Szívélyes üdvözlettel

Az Európai Klímanyilatkozat Követei

Guus Berkhout professzor Hollandia
Richard Lindzen professzor USA
Reynald Du Berger professzor Francia Kanada
Ingemar Nordin professzor Svédország
Terry Dunleavy Új Zéland
Jim O’Brien Rep. Írország
Viv Forbes Ausztrália
Alberto Prestininzi professzor Olaszorzág
Jeffrey Foss professzor Brit Kanada
Benoît Rittaud professzor Franciaország
Morten Jødal Norvégia
Fritz Vahrenholt professzor Németország
Rob Lemeire Belgium
Christopher Monckton, Brenchley vikomtja Egyesült Királyság

Nincs klímavészhelyzet

Ötszáz tudós és szakember alkotta globális hálózat készítette elő ezt a sürgős üzenetet. A klímatudománynak kevésbé kellene politizálnia, a klímapolitikának pedig tudományosabbnak kellene lennie. A tudósoknak nyíltan kellene beszélniük a globális fölmelegedésre vonatkozó előrejelzéseik bizonytalanságairól és túlzásairól. Egyidejűleg a politikusoknak mérlegre kellene tenni a globális fölmelegedéshez való alkalmazkodás tényleges előnyeit és esetleges költségeit, valamint a globális fölmelegedés elleni harc tényleges költségeit és esetleges előnyeit.

A fölmelegedést természetes és emberi tényezők okozzák

A geológiai kutatási eredmények azt mutatják, hogy a Föld klímája állandóan változik, azaz a bolygó létezése óta meleg és hideg fázisok váltották egymást. A legutóbbi kis jégkorszaknak 1850 körül lett vége. Ezért természetes, hogy most egy fölmelegedési fázisban vagyunk.

A fölmelegedés jóval lassúbb, mint ahogy az előrejelzések vélték

A világ az eredetileg jelzett sebesség felével melegszik. Ugyancsak a felénél kevesebb a fölmelegedés sebessége a sugárzási kényszer (radiative forcing) és sugárzási egyensúlyok alkalmazásával született modellek eredményeihez képest. És ez azt jelenti, hogy nem értjük a klímaváltozást.

A klímapolitika téves modellekből indul ki

A klímamodellek nagyon sok hibát mutatnak fel, és messze nem alkalmasak politikai döntések megalapozásához. Túl ezen, valószínűleg eltúlozzák az üvegházhatású gázok, mint pl. a CO2 hatását. Figyelmen kívül hagyják továbbá a légköri CO2 koncentráció növekedésének az előnyeit.

A CO2 a növények tápanyaga, minden élet alapja a Földön

A CO2 nem károsanyag. Alapvető jelentőségű minden földi élet számára. A fotoszintézis áldásos hatású. Ha több a CO2, ez kíméli a természetet és a Földet. Több CO2 a légkörben növeli a globális növényi biomassza tömegét. Előnyös a mezőgazdaságnak is, és világszerte növeli a termésátlagokat.

A globális fölmelegedés nem fokozta a természeti katasztrófákat

Nincsenek statisztikai bizonyítékok arra, hogy a globális fölmelegedés erősebb vagy több hurrikánt, árvizeket, aszályokat és hasonló természeti katasztrófákat okozna. Viszont a CO2-csökkentő intézkedések egyaránt költségesek és károsak. A szélerőművek például pusztítják a madarakat és denevéreket, a pálmaolaj-ültetvények tönkreteszik az esőerdők biodiverzitását.

A politikának figyelembe kell vennie a tudományos és gazdasági realitásokat

Nem vagyunk klímavészhelyzetben. Így nincs okunk a pánikra és ijesztgetésre. Ezért nyomatékosan visszautasítjuk a káros és irreális CO2-2050-nulla-stratégia javaslatát. Ha ennél jobb kezdeményezések születnek – és ebben biztosak vagyunk – lesz elegendő időnk azokat megfontolni és alkalmazni. A nemzetközi politika célja kell, hogy legyen minden időben és mindenütt megbízható és megfizethető energiát biztosítani.

 

Eddig az 500 tudóst képviselő 14 nemzeti követ által aláírt levél.

Ennek forrása: https://clintel.nl/brief-clintel-aan-vn-baas-guterres/ ill. https://www.technocracy.news/climate-scientists-write-to-un-there-is-no-climate-emergency/

Várjuk a New Yorki klímacsúcsról igen széles terjedelemben tájékoztató magyar sajtó beszámolóját erről a kezdeményezésről is.

2019. szeptember

Fordította: Király József okl. vegyészmérnök

Tetszett a cikk? Amennyiben igen, fejezze ki tetszését a
Reális Zöldek Klub
társadalami szervezet részére juttatott támogatásával 300 Ft értékben.
Bankszámlaszámunk:
11702036-20584151 (OTP)
A Fővárosi Bíróság végzése a társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről itt található.
Print Friendly, PDF & Email