A beküldött levelekre válaszolva…

Sok szeretettel küldöm e dalt. – énekelték Szörényiék a hetvenes években.

Ezt választva címül reagálunk néhány hozzánk érkezett megjegyzésre. (A beküldők stílusát érintetlenül hagyjuk.)

Valaki ezt írta nekünk:

„Az éghajlati témákkal kapcsolatban Miskolci Úr írásai nem kaphatnak helyet nálunk addig, ameddig nem tisztázódik az elmélete, és igen csak lemaradásban van! Ugyanis, aki foglalkozik hivatalos felkérésre az elméletével, feltett 3 kérdést részére, több mint 3 héttel ezelőtt, és még tudomásommal nem érkezett rá válasz. Továbbá: A hitelesség kedvéért: Miskolczi Ferencnek sikerült 3 helyen közzétenni tudományos cikket, tudományos folyóiratban, aztán mentek rá a cáfolatok. Azokra már nem jött válasz. Szóval jelen helyzetben MF elmélete cáfolva van tudományosan .”

 Miskolczi Ferencet megkérdezve azt tudjuk csak mondani, egy szakmai vita során a kapott ellenvetéseket fizikusként megválaszolta. Újabb szakmai ellenvetéseket nem kapott még. Ez alatt a szint alatt pedig nem hajlandó senkivel vitatkozni. Utal továbbá arra, hogy tőle független mérési adatok (NOAA) erősítik meg: Ahogy nő a légkör CO2-koncentrációja, úgy csökken a H2O-koncentráció.

A tőle független és mindenki által leellenőrizhető adatokat a

The Greenhouse Effect and the Infrared Radiative Structure of the Earth’s Atmosphere
munkában foglalta össze, amely innen  https://www.researchgate.net/publication/268507883_The_Greenhouse_Effect_and_the_Infrared_Radiative_Structure_of_the_Earth’s_Atmosphere illetve honlapunkról is letölthető.
Miskolczi Ferencnek hozzánk e tárgyban intézett leveléből néhány mondatot idézünk: „A NOAA 60-éves adatsorára a 17. ábrán a csökkenő vízgőz trend teljesen egyértelmű. Persze azóta a NOAA elkezdte (illetve folytatja) saját adatainak manipulálását amiről külön cikket kellene írni… Például az utolsó NCEP2 verzió 10-20 %-kal lecsökkentett relatív nedvességet mutat a troposzféra 300 mb nyomásszintje körül. Az látszik, hogy szeretnének olyan mesterséges légköri szerkezetet előállítani, ami nem annyira sérti a sugárzás-átviteli törvényeket, és kielégíti a CO2 üvegház protagonisták és persze a politikusok igényeit.”

Más valaki a következőket kifogásolja, mindenekelőtt a https://klimarealista.hu/megiscsak-osszeeskuves/ c. írás kapcsán:
„<A klímatudomány tele van olyan személyek neveivel, akiket elgáncsoltak, csak azért mert megállapításaik nem feleltek meg az elvárt narratívának.> Nem ír rá példát. Az olvasó nem tudja, kire gondol.”
Sajnos mindig elkövetem azt a hibát, hogy azt gondolom, aki olvassa a honlapot, sőt hozzászól egy bejegyzéshez, az nagyjából képben van a tényekkel. Vagy legalább a szándék megvolna benne, hogy tisztában legyen velük.
Nos, ideírom három meghurcolt, állását elveszített, kirúgott személy nevét:

  • Susan Crockford
  • Peter Ridd
  • Roger Pielke

További sorsokat ismertetünk itt:
https://klimarealista.hu/szabad-enciklopedia/

„<Nem a légkör CO2-tartalmának növekedése okozza a hőmérséklet-emelkedést, hanem a hőmérséklet-emelkedés a légkör CO2-tartalmának növekedését.>
Nem rakott hozzá példát. Másrészt, ellentmond azzal, hogy vannak helyek, ahol a klímaváltozás nem hoz melegedést és mégis növekszik a CO2 koncentráció.”
Kérem az előző, kettősponttal végződő mondatot elolvasni.”

„<Utóbbiak igen részletesen vizsgálták meg a C12:C13 izotópok kérdését, és arra a megállapításra jutnak, hogy az izotópok változási aránya nem támasztja alá a nagyarányú antropogén kibocsátást.”> C14-es izotóp vizsgálatával lehet többre mennének… Másrészt az meg alátámasztja az antropogén kibocsátást mikor beindítja a kocsit, javakat állít elő, fűti a házat, energiát termel stb…”

A C-izotópok kérdéséről folyamatban van Edwin X. Berry egyik munkájának fordítása.

„<(2) A víz (bármilyen halmazállapotában is) az üvegházhatás 60 %-áért felelős> Üvegházgáz a vízgőz (mint sok más 3 atomos gáz), de folyékony és szilárd állapotban hogy lenne valami üvegházgáz?”

Jó lenne kicsit több empátiával, érteni szándékkal olvasni az írásokat. A víz a légkörben lehet szilárd, folyékony, légnemű. Mindegyik halmazállapotában képes IR-sugarakat abszorbeálni, és mindegyik halmazállapot különféleképp viselkedik.

Példák: hófelhő, eső, köd, jégeső, esőfelhő.

„<A hőleadás ilyenkor az atmoszféra felsőbb rétegeiben történik meg (kondenzálás)…> Melyik felsőbb rétegére gondol vajon a szerző?”

Arra a rétegre, ahol a vízgőz kondenzálódik.

„<Legyen szabad azért még megjegyezni, hogy ha a légkörben a hőmérséklet növekedése miatt nő a vízpára mennyisége, ennek nem öngerjesztő (további hőmérséklet-növekedést generáló), hanem csillapító hatása van.> Szabad megjegyezni, de egy valami bizonyítékot odarakhatna.”

Bizonyíték: fizika középiskolai tankönyv (nem tudom, melyik évben volt téma a párolgáshő, kondenzálási hő).

Példa: Ha magasabb a hőmérséklet, akkor több víz párolog. A párolgás hűt. Viszont a több, atmoszférában lévő pára ugyancsak hűti a földfelszínt, amikor lehullik. Nyáron + 35 fokos kánikula, jön egy zápor, rögtön lemegy a hőmérséklet 30 fokra. És akkor még nem is ragozom, hogyha több a víz az atmoszférában, akkor az a bejövő IR-sugarakat is nagyobb mértékben abszorbeálja.

Biztos tapasztalta már a kedves hozzászóló. Ha autóban utazott télen nulla fok körüli hőmérséklet mellett, és az út egy folyó felett vezetett át, a vizes aszfalt hirtelen jegessé változott.

„Az üvegház gáz az csak egy elnevezés, semmi köze az épített üvegházhoz/tükröződéshez.”

Én nagyon tisztában vagyok úgy az üvegház lényegével, csakúgy, mint avval, miért erőltetik a médiák ezt a kifejezést a légkörre. És annak is többször hangot adtam, hogy helytelen az üvegházgáz, üvegházhatás kifejezés, sokkal inkább megfelel a tényeknek az IR-aktív gázokról beszélünk.

„<(5) Ugyan a Magyar Hírlapban nem hoztam szóba, de tény, honlapunkon szerepel, hogy a CO2 hőmérsékletnövelő hatása (üvegházhatása) logaritmikusan csökken koncentrációjának emelkedésével.> Tény, hogy a honlapján szerepel? Nem látok linket ahol megnézhetném.”

Javaslat: a honlap kereső funkciójába beírni a logaritmikus szót.

Honlapunk elsősorban olyanok számára készült, akik akarnak valami megérteni, és nem értetlenkedni.

„Fontos látni, hogy az ipari forradalom kezdeténél kezdett el a légköri CO2 koncentráció nagyon gyors ütemben emelkedni.”

Mi realisták sohasem vitattuk, hogy nő az antropogén CO2-kibocsátás és az atmoszféra CO2-koncentrációja. Amit a pánikkeltők/pánikolók figyelmen kívül hagynak: A Föld CO2-kibocsátásában az antropogén kibocsátás alárendelt szerepet játszik (5 %), illetve, hogy az atmoszféra IR-aktív gáz összetételében a CO2 a vízhez képest századnyi nagyságrendű. Ami azt jelenti, hogy ha az antropogén CO2 kibocsátás 30 %-kal nőtt, akkor konstans természetes kibocsátás mellett a légkör CO2-koncentrációja 1,5 %-kal nőhetett. Ami továbbá azt jelenti, hogy az IR-aktív gázok koncentrációja 0,015 %-kal nőhetett. Illetve helyesebb, ha azt mondjuk, nőhetett volna, ha a víz koncentráció nem csökkent volna. Lásd föntebb idézett tanulmányából a 17. ábrát. Akik nem járatosak a részletekben: Miskolczi Ferenc rámutatott, hogy a légkörben a CO2 és a H2O összege állandó. Részletek a fenti tanulmányban.

Evvel együtt, mi realisták vitatjuk, hogy

1, az atmoszféra CO2-koncentrációjának növekedése kizárólag az antropogén kibocsátás növekedésére vezethető vissza

2, a növekedés hatással van az átlaghőmérsékletre

3, Hogy a jelenleg detektált hőmérséklet-emelkedés folytatódó trend mellett tragikus lenne a következő évszázadban.

Evvel együtt legitimnek tartjuk a védekezést, az arra való felkészülést a kozmikus eredetű hőmérséklet-növekedés negatív hatásainak kivédésére. CO2-hisztéria viszont pontosan a reális veszélyekre való felkészülés elől vonja el az erőforrásokat.

„A jégsapkák/gleccserek olvadnak…”

Evvel szembe kell néznünk, a Föld átlaghőmérséklete kozmikusa okok miatt változik (csakúgy, mint naprendszerünk többi bolygóján). Javaslom viszont a levélírónak, vizsgálja meg, hogyan változik az Antarktisz jégtakarója. Nem dicsekednek vele a pánikkeltők.

„Évente fajok ezrei halnak ki végleg…”

Aminek semmi köze nincs a levegő CO2-tartalmának növekedéséhez. Ezt inkább az emberiség lélekszámának növekedése okozza.

„Egyre több lesz a lakhatatlan terület…”

Erről nem tudok, hiányosak ismereteim, egy biztos, hogy NEM a szélsőséges időjárás miatt.

„A növekedés határai”
Csak azt ne mondja, hogy a növekedést végtelennek tartja.

Nem, természetesen, mint a természetet szerető, felelős emberek, mi is szembenézünk a problémával. És épp ezért hívjuk fel a figyelmet bármiféle zsákutcára, pszeudo-megoldásra, Gréta-féle klímavédelemre.

És pontosan azért, mert végesek erőforrásaink, hangoztatjuk, hogy tegyük félre a bohóckodást a szélturbinákkal, napelemekkel, feneketlen hordók egyéb válfajaival, hanem koncentráljunk az ésszerű megoldásokra, mindenekelőtt az atomenergiára. A bohóckodás az ésszerű megoldások elől vonja el úgy a kutatási pénzeket, mint a kézenfekvő, logikus beruházások forrásait.

Hogy világossá tegyük álláspontunkat: Kutatni természetesen szabad. Helytelen azonban, ha a politika meghatározza úgy a kutatások irányát, mint az erősen elvárt eredményeket. Ez vezet oda, hogy évente több száz, soha meg nem valósítható pszeudo-megoldást prezentálnak tudósaink, amit aztán a média üdvrivalgással fogad: Már csak rövid ideig kell pénzünket a feneketlen hordóba töltögetni. Például: https://klimarealista.hu/bazaltpor-a-co2-megkotesere/

Továbbra is várjuk olvasóink kérdéseit, hozzászólásait. Főleg, ha emögött valódi tudásszomj van. Egy kérésünk van csak, a normális, a másik felet respektáló stílus.

2021. február
Király József
okl. vegyészmérnök

Tetszett a cikk? Amennyiben igen, fejezze ki tetszését a
Reális Zöldek Klub
társadalami szervezet részére juttatott támogatásával 300 Ft értékben.
Bankszámlaszámunk:
11702036-20584151 (OTP)
A Fővárosi Bíróság végzése a társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről itt található.
Print Friendly, PDF & Email
Updated: 2021-11-26 — 08:54