Fit for 55 – EU Green Deal és Európa iparának lerombolása

William Engdahl

William Engdahl itt megjelent írásának fordítása

Bill Gates kevés őszinte megnyilatkozásainak egyike 2021 elején tett megjegyzése volt: „Ha azt gondolják, hogy a Covid-intézkedések rosszak, várják csak meg a klímavédelmi intézkedéseket.”

Az EU drákói változásokat kíván a tagállamokra rákényszeríteni, melyek hatékonyan fogják a 27 tagállam iparát tönkretenni. Mindezt olyan barátságos címkék alatt, mint „Fit for 55” vagy European Green Deal (Európai Zöld Alku). Ezeket olyan brüsszeli, senki által nem választott technokraták erőltetik, akik a múlt század harmincas évei óta nem látott gazdasági összeomlást, tömeges munkanélküliséget fogják előidézni. Olyan iparágakat és szolgáltatásokat visznek a vágóhídra, mint az autógyártás, áruszállítás, áramtermelés, acélgyártás. Mindezt egy olyan hipotézis jegyében, amelyet soha be nem bizonyítottak,[1] és amelyet az ember okozta globális fölmelegedésnek nevezünk.

Miközben a legtöbb EU-polgár a Covid19 nevű influenzaszerű állítólagos pandémia miatti végtelen korlátozásokkal bajlódik, a brüsszeli EU-Bizottság technokratái az európai gazdaság lerombolását megcélzó programot készítettek elő. A nemzetek fölötti brüsszeli vagy strasbourgi csoportok kényelmesen törhetnek, zúzhatnak, hiszen senki nem választotta őket, senki felé nem tartoznak elszámolási kötelezettséggel. Ezt hívják demokráciadeficitnek. Nézzünk tehát szembe vele, mire számíthatunk, ha az Ursula von der Leyen által vezetett EU-Bizottság – melyben Frans Timmermann holland technokrata alelnök felelős a globális fölmelegedésért – által hozott intézkedések életbe lépnek.

„Fit for 55” Magyarul kb. így: Készen állunk az 55-re

A bizottság ma, 2021. július 14-én mutatja be „Fit for 55” nevű zöld ütemtervét. A cím egy átlagos fitnesz-stúdióra emlékeztet, pedig a legdrákóibb és legrombolóbb iparpusztító programról van szó, amit valaha is háborús viszonyokon kívül útjára indítottak.

Fit for 55 lesz a CO2-kibocsátás drasztikus csökkentésének keretterve, amely CO2-adókból, kibocsátás korlátozásokból, kibocsátási felső határok rögzítéséből és emissziókereskedelmi rendszerekből fog állni.

2021 áprilisában az EU-Bizottság új klímacélokat hirdetett meg: A CO2-kibocsátásnak 2030-ig 55 %-kal kell csökkennie a korábban rögzített 40 % helyett. Ezért az aranyos név: „Fit for 55”. De az ipar és a dolgozók egyáltalán nem lesznek fit-ek, ha elindulnak a terv megvalósításával. Tömören fogalmazva: Egy technokrata fasizmust kényszerítenek nyilvános vita nélkül a 455 millió EU-lakosra.

Ez a Fit for 55 egyedüli a világtörténelemben, hogy államok egy csoportja hivatalosan magára kényszerítse, hogy 2050-ig az abszurd nullára csökkenti a CO2-kibocsátást, ezen belül pedig azt 55 %-kal csökkenti 2030-ig. Frans Timmermans, az EU Green-Deal program teljhatalmú ura májusban így nyilatkozott: „Erősíteni fogjuk az emissziókereskedelmi rendszert, aktualizáljuk az energiatermelés megadóztatásának kereteit, új CO2-normákat írunk elő az autóknak, szigorítjuk az épületek energiahatékonysági standardjait, új célokat tűzünk ki a megújuló energiák számára, új utakat keresünk a tiszta üzemanyagok és a tiszta közlekedési infrastruktúra támogatására.” A valóságban a szállítás, az acél és cementgyártás, a szén- és földgázalapú áramtermelést fogják lerombolni.

A borzalmas Fit For 55 részletei:

Személyautók, teherautók

Az EU Green Deal fontos eleme, hogy a belsőégésű motorokra olyan kibocsátási határértékeket kényszerítsenek, amelyek betarthatatlanok, és így ezeket 2030-ig vagy már hamarabb kiszorítsák az utakról. A terv szerint a CO2-emissziót 2030-ig 37,5%-kal csökkentenék, de szó van már a 2035-ös nulla-emisszióról is.

Július 7-én az autóipari, szállítási, beszállítói vállalkozók és szakszervezetek koalíciója, köztük az európai szakszervezeti szövetség, valamint az európai Autógyártók szövetsége, sürgős felhívást intézett a teljhatalmú Frans Timmermanshoz. Ebben megállapítják: „… az ipar átalakítását és az innovációt akarjuk, nem pedig az ipar lerombolását és a szociális leépítést.” A levélben utalnak rá, az uniónak nincs terve az autóipar úgynevezett „igazságos átállítására”. beleértve az elbocsátott dolgozók átképzését: „Nincs keret jelenleg a mobilitási rendszerben foglalkoztatott 16 millió munkavállaló számára, benne az autóiparral, amely az ipari foglalkoztatás kulcsfontosságú szegmense.
Ez nem csekély probléma, mert a belsőégésű motorok által hajtott személy- és teherautók átállítása elektromos autókra példa nélküli módon meg fogja zavarni a jelenlegi beszállítói láncokat.”

A levél utal rá, hogy az unióban az autóipar foglalkoztatja a gyártásban dolgozó munkavállalók 8,5%-át, továbbá, 2019-ben az autóipar adta a GDP 10 %-át, valamit a kutatási és fejlesztési kiadások 40 %-át.

Az EU adja ma a világ autóexportjának 50 %-át. Rámutatnak, az átmenet a CO2-szegény kibocsátás irányába 2,4 millió magasan kvalifikált és jól megfizetett munkahely elvesztését fogja eredményezni. Egész régiókon fog a depresszió eluralkodni. A levél emlékeztet, Brüsszel még csak föl sem mérte a Green Deal földrajzi következményeit.

Ursula von der Leyen bizottsági elnök áprilisban utal rá, hogy Fit for 55 az emissziókereskedelem (kvótakereskedelem, EHS) drákói megváltoztatását hozhatja az erőművek, az ipar, a közlekedés, valamit az épületek számára, a „szennyező fizet” elve alapján. A rendszer automatikus pénzterhelést (bírságokat) fog jelenteni az autósok és a háztulajdonosok számára, amelyek jóval magasabbak a jelenlegi CO2-adóknál, annak ellenére, hogy ezeknek maximum 3 % hatása lenne a kibocsátások számára. Mindez, a szigorúbb autókibocsátási határértékekkel együtt halálos döfést fog jelenteni az ipar és a fogyasztók számára. Amikor a francia kormány 2018-ban egy ilyen CO2-adót vezetett be, ez olyan mértékű tiltakozási hullámot eredményezett (sárgamellényesek), hogy Párizs kénytelen volt visszakozni.

Acél

A drasztikus EU-terv olyan részleteket tartalmaz az energiaintenzív acél- és cementiparra, hogy azokat alapvetően fogják módosítani. Az acélipar az olaj- és gázipar után a második legnagyobb a világon. Az EU jelenleg a világ második legnagyobb acéltermelője. Jelenleg évi 177 millió t-t, a világ termelésének 11 %-át adja. De Timmermans terve olyan intézkedéseket ígér, amelyek büntetik az állítólag piszkos acél importját, de valójában az EU-acél versenyképességét csökkentik világszerte. A kiszivárogtatott tervek arra utalnak, a jelenleg adómentes acél- és cementipari EHS kibocsátási engedélyeket eltörlik. Ez mindkét iparág számára végzetes érvágást jelent. Ők ezt Carbon Border Adjustment Mechanism-nak, Határokon Átmenő CO2 Kiegyenlítési Mechanizmusnak nevezik. Ahogyan a Center for European Policy Network hangsúlyozza, az EU acélexportálók semmi kompenzációt nem kapnak a kibocsátási engedélyek törléséért. ennek következtében súlyos versenyhátrányba kerülnek az EU-n kívüli gyártókkal szemben.

Karbonadók

Az EU 55 % klímacélja 2030-ra magától értetődővé teszi a szénbányászat teljes beszüntetését. Ez Németországot[2] fogja a legsúlyosabban érinteni, mint Európa legnagyobb szénbázisú energiatermelőjét. A német szövetségi kormány, amely az atomerőművek 2022-es végső bezárásával, illetve a VRIF-energiatermelés erőltetésével elérte, hogy a világon a legdrágább legyen az áram ára, a közelmúltban mondott le a szénerőművek 2038-as bezárásáról.

Azonban valószínű, hogy ez hamarabb bekövetkezik, csak a 2021-es választási évben nem célszerű ezt tematizálni.

Egyszerűen nonszensz abban hinni, hogy az EU, különösen Németország abban a helyzetben lesznek 2030-ig, hogy a nullára redukálják a szénbázisú energiatermelést, még úgy sem, hogy azt földgázzal helyettesítik, és csak a VRIF-áramra[3] összpontosítanak. 2021 január 1-én 11 szénerőművet kapcsoltak le 4,7 GW összteljesítménnyel. A lekapcsolás 8 napig tartott, mert a szélcsendes időben nem volt pótlása az energiának, és újra üzembe kellett helyezni a kapacitásokat. A leállított erőműveket utasították, hogy a fogyasztók terhére tartalék üzemmódban működjenek. A szénalapú áramtermelésből történő kiszállásért felelős berlini kormánybizottságban sem az energiaipar képvelői, sem az áramszolgáltatók képviselői nem voltak jelen.

Az EU-Bizottság Fit-55 terve nem csak az európai ipar szívét, Németországot ítéli súlyos munkanélküliségre az acél-, cement és autóiparban. Előre vannak programozva a súlyos áramkimaradások, mint Texasban, ahol 2021 elején befagytak a szélturbinák. 2022-ben Németországban bezárják az utolsó atomerőművet, és tovább csökkentik a szénerőmű kapacitásokat, ami összesen 3 %-kal csökkenti a termelő kapacitásokat. 6.000 szélturbina elöregedés miatti küszöbön álló leállítása a termelés további 7 %-os csökkentését jelenti. Az új szél- és napenergia termelő kapacitások üzembe állítása messze nem fedezi ezt a kiesést, úgy hogy Németországnak 2022-ig egy 10-15 %-os kapacitáscsökkenéssel kell szembenéznie.

WEF Great Reset (Nagy Újrakezdés) és az EU Green Deal (Zöld Alku)

Igen nehéz fölfogni az átlagos gondolkodó polgároknak, hogy az EU Fit for 55 és a Davos-i Világgazdasági Fórum Great Reset, illetve az ehhez kapcsolódó UN-Agenda 2030 tervek kifejezetten a gazdaság technokrata szemléletű lerombolását célozzák meg, a globális fölmelegedés bizonyítatlan veszélyére hivatkozva. Mindez gyanús célirányos számítógépes modellek alapján, melyek figyelmen kívül hagyják úgy az alapvető tudományos ismereteket, mint a Nap hatását a Föld klímaciklusaira. Ezek a modellek azt sugallják, hogy 2030-ig katasztrófába megyünk, ha nem redukáljuk 2030-ig az egyébként ártatlan és életfontosságú CO2-kibocsátást.

A Davosi Világgazdasági Fórum Great Reset tervének keretében aktívan alakítja az Európai Green Deal-t. 2020 januárjában a Világgazdasági Fórum éves davosi ülésén egy asztalhoz ültette az ipar és a gazdaság vezetőit az EU-Bizottság elnökhelyettesével, Frans Timmermans-szal, hogy kiderítse, hogyan lehet elfogadtatni a zöld alkut. Az eredmény az ütemterv július 14-i ismertetése.

A WEF támogatja a „CEO Action Group”-ot (cégvezetők akciócsoportja) az európai  Green Deal érdekében, hogy a nagy konszerneket megnyerjék a Brüsszeli disztópia-terv részére.

William Engdahl stratégiai kockázati tanácsadó, egyetemi tanár, a Princeton University-n végzett politológus, számos geopolitikai és energiaolitikai bestseller szerzője. Publikációi a „New Eastern Outlook”. honlapon jelennek meg.

 

Kommentárunk:

Minden ellenkező híresztelés, szuggerálás ellenére Brüsszel, EU-Bizottság nem rendelkeznek törvényhozási jogkörrel. Javaslatokat tehet, amit az EU-Parlament elfogadhat (Strasbourg), de el is küldheti a Nirvánába a javaslatot tévőket.
Ugyancsak tévhit, hogy az EU-Bizottság egy földönkívüliek által a nyakunkra ültetett elnyomó gépezet. Nem, a bizottságba minden EU-tag delegál egy képviselőt. Tehát igen álságos a nemzetállamok részéről a mutogatás a brüsszeli életidegen technokratákra. Ez a szemforgató mutogatás ugyanis általános egész Európára Belgiumtól Romániáig.
A bizottságnak 27 tagja van – ők alkotják az ún. biztosi testületet. A biztosok együtt határozzák meg a bizottság politikai és stratégiai célkitűzéseit. Az  Európai Bizottság  magyar tagja Várhelyi Olivér szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős biztos. Ami természetesen nem lehet akadálya annak, hogy Magyarország delegáltja szót emeljen a képmutató és lopós Leyen asszonyság, valamint Frans Timmermans ámokfutása ellen. Ugyancsak semmi nem gátolja a magyar kormányt, a kormánypárti sajtót, hogy véleményt nyilvánítson a kollektív öngyilkosságba (jobb esetben rabszolgaságba) kényszerítésről.
A Bizottságot főigazgatóságok alkotják, amelyek a különböző szakpolitikai területekért felelnek.
Az egyik főigazgatóság az Éghajlatpolitikai Főigazgatóság.
Ez az a boszorkánykonyha Frans Timmernams vezetésével, amely kifőzte a halálos mérget.

Nem érzékeli a magyar közvélemény, hogy az EU-Parlament 2020. október 8-án már elfogadott egy törvényt a kollektív öngyilkosságról, nevezetesen a CO2-emisszió 55 %-os csökkentéséről 2030-ig.
Az alábbi ábra megmutatja, a világ mely régiói mennyi CO2-t bocsátanak ki.

Látjuk, az unió nem egészen 4 milliárdos kibocsátása nem számottevő a világ  35 milliárdos kibocsátása mellett. Arról már nem is beszélve, hogy a többi ország, elsősorban Kína, India dinamikus növekedése „kipótolná”, ha valamilyen csoda folytán az EU emissziója a nullára zuhanna vissza.

Természetesen evvel nem akarjuk at mondani, hogy a CO2-kibocsátásnak számottevő szerepe lehetne az éghajlat alakulásában. Mérhetetlen századfokok, amik esetleg lehetnek. De az sem bizonyított, de nagyságrendje miatt nem is kell vele foglalkozni.

Emlékeztetünk továbbá:
Az ember ivóvíz szükséglete napi 2 – 2,5 liter. Történelmi okok úgy hozták, hogy az egyik népnek pont ennyi áll rendelkezésére, míg a másiknak ennek duplája, háromszorosa. Nos, ha a népek parlamentje elhatározza az ivóvíz-felhasználás 50 %-os csökkentését kollektív szinten, az egyik nép ebbe belepusztul, a másik meg maximum kevesebbet locsolja virágágyásait. Remélem, mindenki érzi az analógiát, milyen értelmetlen minden EU-tagnak 55 %-kal csökkenteni CO2-kibocsátását.

A klíma-agyrém eddig az EU-nak 260 milliárd €-jába került évente. A Zöld alku, a Fit for 55 ezt évi 600 milliárd € fölé emeli. Ami minden egyes EU polgárra vetítve 1300 € betöltögetését jelentei a feneketlen hordóba. Amihez még hozzájön a gazdaság gúzsbakötése, az áramtermelés megdrágítása, az ellátási biztonság tönkretétele, a közlekedés ellehetetlenítése.
Részletek itt:
Am 8. Oktober 2020 hat das EU-Parlament ein „Klimagesetz“ beschlossen – Eine Selbstverpflichtung zum ökonomischen Selbstmord auf Raten | EIKE – Europäisches Institut für Klima & Energie (eike-klima-energie.eu)

A főáramú magyar sajtó beszámolója az EU-Bizottság július 14-i ámokfutásáról:
Kész megharcolni klímapolitikai javaslataiért az Európai Bizottság (444.hu)
Megszületett az ítélet: betiltanák a benzines és dízel autókat Európában – Portfolio.hu

Közzéteszi:
Király József
okleveles vegyészmérnök

 

[1] De milliószor megcáfoltak, lásd honlapunkat.

[2] és Lengyelországot (Közzétevő)

[3] Véletlenszerűen rendelkezésre álló, időjárásfüggő

Tetszett a cikk? Amennyiben igen, fejezze ki tetszését a
Reális Zöldek Klub
társadalami szervezet részére juttatott támogatásával 300 Ft értékben.
Bankszámlaszámunk:
11702036-20584151 (OTP)
A Fővárosi Bíróság végzése a társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről itt található.
Print Friendly, PDF & Email