Katolikus egyház és globalizmus II.

Míg meglehetősen értetlenül állok a jelenség előtt, hogy jószándékú, adott esetben akár műszaki ismeretekkel is rendelkező honfitársaim nemcsak, hogy elfogadják az ’emberokozta klímaváltozás teóriáját, és semmi kifogásolnivalót nem találnak a gazdaság lerombolásában az éghajlat megmentése ürügyén, hanem vehemensen védik a média által sugallt narratívát, mindez hatványozottan igaz a kovid-jelenségre.

Ebben nagy szerepe volt annak, hogy a kovid-besugárzás jóval intenzívebb volt, mint a klímadezinformáció. Közrejátszhat benne továbbá, hogy bizonyos fokú természettudományos és műszaki ismeretek szükségesek ahhoz, hogy az ember állást tudjon foglalni a CO2-koncentráció és az átlaghőmérséklet összefüggésének kérdésében. Így aztán az emberek inkább kerülik a kérdést állásfoglalás helyett. Megfigyelhető továbbá, nyáron, kánikula idején könnyebben hitelt adnak az emberek a klímanarratívának, mint zord időjárás esetén.

Viszont mindenki a saját bőrén tapasztalja meg a különféle légúti megbetegedéseket, és nagyon kényelmes, ellenőrzés és kritika nélkül elfogadni, ami a médiából, főként a képernyőről jön. Bár legtöbbünk számára rendelkezésre áll az internet, ellenérveket, alternatív magyarázatokat nem vagyunk hajlandók meghallgatni. Számos esetben gondoltam úgy, hogy egy-egy könnyen ellenőrizhető, az egész narratívát pillanatok alatt romba döntő sajtójelentés elgondolkodtatja ismerőseimet. Nem így történt. Az általános érv a „Nem igaz!” volt.

 • Beszélhettem a lezárások, távolságtartás, maszkkényszer értelmetlenségéről, vonatkozó tanulmányokról, gazdaságromboló hatásukról, vállvonogatás volt a válasz.
 • Ha az oltások gyalázatos hatékonyságát, illetve súlyos mellékhatásait, trombózist, sportolók, fiatalok többlethalálozását hoztam szóba, hitetlenség volt a reagálás, ami párosult a kérdés meg nem vizsgálásának akaratával.
 • Említhettem a PCR-teszt validálatlanságát, a senki által nem vitatott, minden mértéket meghaladó hamis pozitív eredmények arányát, a teszt manipulálhatóságát, az volt az érzésem, hogy egy kínaihoz beszélek spanyolul.
 • Ha utaltam a le nem söpörhető forrásokra, melyek szerint az amerikai katonai-ipari komplexum évtizedek óta aktívan készült a világot elárasztó kamujárványra (nem a megelőzésre, védekezésre, hanem létrehozására), semmit nem váltott ki beszélgetőpartneremből.
 • Ha diadalmasan rámutattam, hogy az amish-oknál nem oltatják magukat az emberek, de nem lehet náluk a betegséget sem kimutatni, akkor is jött a puskalövésszerű (hamis) válasz, „persze, mert ők zárt közösségben élnek”.

Így föladtam, hogy bárkit is meggyőzzek észérvekkel. Gondolkodni viszont gondolkodtam a kérdésen. Addig eljutottam, hogy az emberek nagy része határtalan bizalommal van a két fő politikai csoportosulás (jobb- ill. baloldal) valamelyike iránt, és ez együttjár a másik oldal teljes elutasításával. A másik, amit megtapasztaltam, minél többet tájékozódik valaki a tévéből, és kevesebbet az internetről, annál fogékonyabb a hivatalos narratíva elfogadására. Velünk született tulajdonságunk továbbá a többséghez tartozás vágya, senki nem szeret magányos pozíciókat képviselni. A jobboldalhoz vonzódó ismerőseimnél óriásit nyom a latba, hogy a kormány tagadhatatlanul pozitívabban szólal meg a nemzet, férfi-nő kapcsolat, genderizmus, család- és egyháztámogatás kérdéseiben, mint a baloldal. Követői tehát úgy gondolkodnak, ezen kérdések miatt nem vonják kétségbe a vírusnarratívát sem. Nagyon nehéz továbbá hibásnak felismerni egy általunk éveken keresztül elfogadott álláspontot. Hajlamosak vagyunk ehelyett foggal-körömmel védeni azt, főképp, hogy az általunk preferált politikai erő szimpatikus arcairól nem tudjuk elképzelni azt, hogy ők az átverő gépezet részei, de azt sem, hogy ők is hagyták magukat átverni.

Ugyancsak megtapasztaltam: Aki a két neuralgikus kérdés (klíma és kovid) egyikében kritikus álláspontot képviselt, annál jó esély volt arra, hogy a másik kérdésben is fenntartásai legyenek a hivatalos narratívával szemben.

Ezeket előrebocsátva tudom, nehéz dió lesz olvasóim egy részénél a Vatikán kovidpolitikájának bírálata.

Mint tudjuk, a járványt 2020 januárjában Olaszországban indították útjára. Természetszerűleg ez érintette a katolikus egyházat is. A Vatikán a kezdettől fogva kinyilvánította, nem kételkedik a hivatalos doktrínában, nem kérdőjelezi meg a korlátozásokat, és az államilag elrendelt intézkedéseket ugyanúgy bevezeti az egyházon belül. Ebből következett, hogy a 2020-as lezárásokat az egyház is kötelezően előírta a templomok számára. 2020. március 8-án a Vatikán bezáratta a katolikus templomokat. A misén a papon kívül csak a kántor vehetett részt, a hívők a képernyőn keresztül voltak kénytelenek a szertartást követni. Az olasz példát kisebb-nagyobb eltérésekkel gyakorlatilag az egész világ katolikus templomaiban követték. Mindez tartott 2020. májusáig. Ami az egész évben fennmaradt, az a pszichikai terror és agymosás volt a fertőzésszámok naponta 500-szoros ismétlésével, új, veszélyes variánsok futószalagon történő prezentálásával. Egyáltalán: Bármiféle hírműsor 25 %-ban rémhírterjesztésből, félelemkeltésből állt, 25 %-ban pedig az egyetlen üdvözítő megoldás, a kovid-oltás népszerűsítéséből.

Az alábbiakban idézünk az alternatív sajtó híradásaiból a Vatikán és kovidnarratíva témájában.

2020. október-november:
2020 októberében a pápa „Fratelli tutti” címmel enciklikát adott ki, amelyben a magántulajdont támadta.
Azt írta:
„Az emberiségnek nem kell a magánvagyonról beszélnie, …
a vállalkozói képességeknek, amelyek Isten ajándéka, mindig egyértelműen mások fejlődésére és a szegénység felszámolására kell irányulniuk…”.

Kijelentette,
„A magántulajdonhoz való jog mindig együtt jár azzal az elsődleges és legfőbb elvvel, hogy minden magántulajdon alá van rendelve a föld javainak általános rendeltetésének, és így mindenkinek joga van azok használatára”….

„Ferenc pápa és Schwab ideológiájának egyesítése okos módja annak, hogy tömeges támogatást teremtsenek, különösen a fiatalabb és szegényebb emberek körében világszerte, a magántulajdon és a stabil középosztály elleni nagyszabású támadáshoz, amely a globális korporatista Nagy Újrakezdéshez, a felülről jövő globális technokrata fasizmushoz szükséges.
2020 novemberében Ferenc pápa kijelentette, hogy
„új társadalmi igazságosságra van szükség, és hogy a magántulajdont nem lehet természetesnek tekinteni a kereszténységben: Építsük fel az új társadalmi igazságosságot, és ismerjük el, hogy a keresztény hagyomány soha nem ismerte el a magántulajdonhoz való jogot abszolútnak és megváltoztathatatlannak” – mondta Ferenc, anélkül, hogy ezt részletezte volna.

Ez feltűnően hasonlít ahhoz, amit Klaus Schwab WEF alapító ír a 2020-as „The Great Reset” című könyvében, ahol azt állítja,

„Mindenekelőtt a pandémiát követő korszak a gazdagoktól a szegényekhez és a tőkétől a munkaerőhöz való masszív vagyonátcsoportosítás időszakát fogja bevezetni”.

Schwab azt állítja, hogy a szabadpiaci neoliberalizmus kora lejárt, és hogy a „fenntartható” környezetvédelmi politikák folytatásához nagyobb kormányzati beavatkozásra van szükség.

A WEF weboldalán Schwab szervezete leírja az olyan világra való áttérésről szóló elképzelését, amelyben senki sem birtokol semmit. Egy videóban kifejti a 2030-as világról alkotott elképzelését:

„Semmit sem fogsz birtokolni, és boldog leszel”, majd hozzáteszi: „Amire szükséged van, azt bérelheted”…

Schwab kifejti, hogy a tulajdonjogok ilyen radikális újraelosztására világszerte szükség lesz az „ökológiai igazságosság” elérése érdekében. Ez visszhangozza Ferenc felhívását a jelenlegi pénzügyi rendszer helyébe lépő „zöld pénzügyi ütemtervre”…

A kép forrása: https://www.lifesitenews.com/analysis/vaticans-news-outlet-highlights-popes-longstanding-relationship-with-klaus-schwab/

A vatikáni ütemterv davosi felkarolása sokkal baljósabb, mint amilyennek látszik.

A WEF által szuggerált Nagy Újrakezdés az emberi szabadság végéről szól a teljes ellenőrzés, a csúcstechnológiás megfigyelés, a receptre kapható gyógyszerek és a társadalom középosztályától a társadalom aljára történő masszív jövedelem-újraelosztás új globalista napirendje javára. Schwab a marketing igazi mestere, és az ő disztópikus Nagy Újrakezdés és „ökológiai igazságosság” éppen ezt jelenti.»
Forrás: https://www.globalresearch.ca/the-sinister-convergence-of-klaus-schwabs-great-reset-with-the-vatican-and-liberation-theology/5765459

2020. decemberében az államgépezet újra előjött a karácsonyi istentiszteletek korlátozásával. Az egyházak ezt természetesen mukkanás nélkül követték.

Bergoglio 2021. januárjában önzőnek nevezte azokat az embereket, akik az ünnepeket utazásra használták.

2021. márciusában Bergoglio újfent hitet tett a globalizmus mellett.

«A pápa egyértelműen a globalisták szövegkönyvéből származó nyelvezetben „új világrendet” követelt, amely a szolidaritás koncepcióján alapul, ami viszont a vallástalan testvériségről szóló kommentárjaiból és publikációiból ered. A „zsarnokság, a szegénység és a korrupció” felszámolására szólított fel. Ugyanakkor hangsúlyozta az egyetemes egészségügyi ellátás fontosságát, amely a „társadalmi szolidaritás” gyakorlatán keresztül valósulna meg.
Ferenc a globalista vezetők frazeológiáját is lemásolta, amikor megemlítette, hogy a COVID-válság tanulságait nem szabad figyelmen kívül hagyni: „Mindannyian emlékezzünk arra, hogy van valami rosszabb ennél a válságnál: az elpazarlás drámája. Egy válságból nem jöhetünk ki ugyanúgy, mint korábban: vagy jobban jövünk ki belőle, vagy rosszabbul.

A COVID világjárványt „olyan vészjelzésnek nevezte, amely az emberiséget elgondolkodtatásra kényszeríti”, és utalt az „újjáépítés sarokköveire”, amelyek az új világrend alapvető részét képezik majd.
„Ez a megpróbáltatások időszaka így az emberiség, az egész emberiség javát szolgáló bölcs és előrelátó döntések idejévé válhat” – tette hozzá.
Sőt, a pápa még az üdvösség teológiai aspektusát is összekapcsolta a globalista politikával összhangban álló új világrend előmozdításával, utalva arra, hogy az üdvösség annak sikerétől függ. „Nem nézhetjük tovább tétlenül az egyenlőtlenségeket és a környezetpusztítást. Az emberiség megmentésének útja egy új fejlődési modell megteremtése, amelynek középpontjában kétségtelenül a népek teremtéssel harmóniában való együttélése áll”.
A pápa figyelmeztetett, hogy ha szavait figyelmen kívül hagyják, „senki számára sem lesz jövő”, ezért a világnak „fel kell készülnie a holnapra az emberi testvériség zászlaja alatt”, mivel „nincs más alternatíva”.
Ferenc a „takarékosabb lét” mellett érvelt, amelyet szükségesnek tartott az „erőforrások igazságos elosztása” érdekében. Szavai a milliárdos globalista Bill Gates-re emlékeztettek, aki azt javasolta, hogy a „gazdag országok” cseréljék le a marhahúst 100%-ban szintetikus húsra, hogy segítsék a környezetvédelmi politikát.
A pápa ezután támogatását fejezte ki azon vállalkozások és iparágak iránt, amelyek csak akkor maradnak fenn, ha igazodnak a globalista zöld programhoz. „Feltételekről” beszélt, hogy „etikus és felelős” pénzügyi befektetések jöjjenek létre, amelyek „azt az eredményt érnék el, hogy korlátoznák a környezetet és a békét károsító vállalatok támogatását”.
A LifeSiteNews nemrégiben beszámolt arról, hogy a világ nagy pénzintézetei és globalista vezetői jelenleg éppen ezt a javaslatot készítik elő, és az ENSZ zöld napirendjéhez és az abortuszpárti Fenntartható Fejlődési Célokhoz (SDG-k) való ragaszkodás potenciálisan meghatározza, hogy valaki a jövőben hozzáférhet-e a finanszírozáshoz vagy sem.

Ferenc négy feltételt mutatott be a jövő engedélyezett vállalatainak meghatározásához:

 • „a kirekesztettek befogadása,
 • a legkisebbek támogatása,
 • a közjó és
 • a teremtés integritása”.

A katolikus egyházfő nem javasolta a katolikus hit népszerűsítését vagy tanítását, illetve az élet- és családellenes politikától – például az abortusz és az LMBT-ideológiától – való elhatárolódást az etikus vállalkozások feltételeiként.

Továbbmenve, megismételte saját témáját a közelgő globális katasztrófáról, ha az emberek nem tartják magukat a zöld ütemtervhez.

„Ha nem gyűrjük fel az ingujjunkat és nem gondoskodunk azonnal a bolygóról, radikális személyes és politikai döntésekkel, gazdasági „zöld” fordulatot végrehajtva, a technológiai fejlesztéseket ebbe az irányba terelve, előbb-utóbb közös otthonunk kidob minket az ablakon” – mondta Ferenc. „Nincs több vesztegetni való időnk.”»
Forrás: Papst fordert „neue Weltordnung“ und sagt „Verschwendung“ COVID-Krise wäre schlimmer als Pandemie – uncut-news.ch (uncutnews.ch)

2021. augusztusában a pápa újfent népszerűsítette az oltóanyagokat.

«Ferenc „erkölcsileg” sürgeti az embereket, hogy oltassák be magukat a koronavírus ellen. A videót ma tették közzé. Ebben az egyház koncentrált hatalma, legalábbis a Ferenc pápa körüli rész, mérlegre kerül – az oltás, a Big Pharma és nem utolsósorban a koronavírus elleni kormányok javára.

„A Covid-19 elleni oltási kampányt támogató új videóüzenetében Ferenc pápa a koronavírus elleni oltást „a szeretet tettének” nevezi. A videóüzenetben a pápához több hozzá közel álló bíboros, köztük Maradiaga bíboros és Hummes bíboros is csatlakozik az oltási felhívás mellett. A videóüzenet egy PR-ügynökség által profin előkészített kampánynak tűnik, amely egy ugyancsak jól szervezett kampány része. Az egyik bíboros mögött például a Guadalupei Szűzanya, egy másik bíboros mögött pedig Oscar Romero látható.

Ferenc pápa üzenete azonban különösen erőteljes:

„Testvéri szellemben csatlakozom hozzátok a szebb jövőbe vetett remény üzenetéhez. Hála Istennek és sokak munkájának, most már vannak oltóanyagaink, amelyek megvédenek minket a Covid-19-től. Ezek reményt adnak arra, hogy véget vethetünk a világjárványnak, de csak akkor, ha mindenki számára elérhetővé válnak, és ha együtt dolgozunk. Az illetékes hatóság által engedélyezett oltások beadatása a szeretet cselekedete. Az emberek többségének beoltásához való hozzájárulás pedig a szeretet cselekedete. Szeretet önmagunk iránt, szeretet családunk és barátaink iránt, szeretet minden ember iránt.”»
„A szeretet társadalmi és politikai is, van társadalmi szeretet és politikai szeretet, egyetemes, mindig árad a személyes jótékonyság apró gesztusaiból, amelyek megváltoztathatják és javíthatják a társadalmat.

Az immunizálás egy egyszerű, de mélyreható módja annak, hogy előmozdítsuk a közjót és gondoskodjunk egymásról, különösen a legkiszolgáltatottabbakról. Kérem Istent, hogy mindenki járuljon hozzá a maga kis homokszemével, a szeretet kis gesztusával. Nem számít, milyen kicsi, a szeretet mindig nagy. Hozzájáruljatok egy jobb jövőhöz ezekkel a kis gesztusokkal.”

Az akció és a tartalom érthetetlen marad, ahogy az állam és az egyház jelenlegi koronapolitikájának nagy része is. A kockázati csoportok hónapok óta erősen immunizáltak. Egy kisebb részük önként döntött úgy, hogy nem oltatja be magát. Az állítólagos világjárványt ezért már régen véget kellett volna vetni, ahogyan azt néhány ország tette. Mármint, ha a koronavírusról szóló narratíva helytálló lenne: A számok azt bizonyítják, hogy soha nem volt világjárvány.

A vakcinák pedig, amelyeket Ferenc pápa Bill Gates stílusában reklámoz („Csak a vakcina menthet meg minket”), nem tartják be, amit ígérnek, ahogy azt napról napra egyre többen megerősítik. Úgy tűnik, hogy a következő „koronavírus-hullám”, amelyet a koronavírus-narratíva képviselői már bejelentettek, nem az oltatlanokat, hanem az oltottakat fogja érinteni.

Nemcsak a pápa üzenetének aránytalansága és az az irritáló hajlandósága, hogy hagyja magát mindenféle ha és de nélkül egy álpandémia szekerére terelni, mint oltási nagykövetet, megdöbbentő. Még megdöbbentőbb az az egyoldalúság, amellyel az egyházfő a vakcinákat népszerűsíti, holott a Covid-19 elleni küzdelemnek már régóta vannak más, sikeres terápiás megközelítései is.”

Forrás: https://katholisches.info/2021/08/18/papst-franziskus-der-impf-propagandist/

2022. januárjában került napvilágra:

Ferenc 2021-ben két titkos találkozót tartott Albert Bourlával, a Pfizer vezérigazgatójával. Erről Edward Pentin számolt be (NcRegister.com, január 15.).
A Vatikán előírta a Covid elleni védőoltásokat, bár ezek nem akadályozzák meg a Covid átadását.

A legtöbb pápai magánkihallgatással ellentétben a Bourlával való találkozót nem jelentette be a Szentszéki Sajtóiroda.
Pentin beszámol továbbá arról, hogy Ferenc 2019 novemberében, nem sokkal a Covid-hisztéria kezdete előtt titokban fogadta Melinda Gatest.
ForrásPfizer: Franziskus hielt zwei Geheimtreffen ab – Gloria.tv

Bergoglio ösztönzésére 2021.10.01-től csak zöld igazolvánnyal lehet a Vatikánba belépni. A rendelkezés érinti a látogatókat és a dolgozókat is.
Zöld igazolvány: Oltás vagy negatív kovidteszt igazolása.
Forrás: https://uncutnews.ch/papst-fuer-lockdown-und-verurteilt-alle-die-an-den-feiertagen-gereist-sind/

2022 február: WEF-Fórum Davosban.
«A Vatican Newsnak nyilatkozva Leonir Chiarello atya, a Szent Károly Misszionáriusok (Scalabriniánusok) Kongregációjának főnöke azt mondta, hogy az egyház élen jár a WEF globalista eszméinek megvalósításában.
Chiarello, akit Ferenc pápa a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának tagjává nevezett ki, kifejtette, hogy nyolc „alapvető témával” foglalkozik a fórum a davosi éves találkozón:

 • „az éghajlat és a természet,
 • az igazságosabb gazdaság,
 • az egészség és az egészségügy,
 • a globális együttműködés, valamint a
 • társadalom és az igazságosság”.

Chiarello atya szerint a koronavírus-válság és a világban zajló háborúk a számos „kihívás” között vannak, amelyekkel a fórum foglalkozni kíván. Chiarello szerint az egyháznak alapvetően világi szervezetekkel kell együttműködnie, hogy „konszenzust és közös napirendet alakítsanak ki a természet védelme, a gazdaság, a munka, a technológia, az üzleti élet, az egészségügy, a társadalmi igazságosság és a fórum által érintett egyéb kérdések kezelésére”.
Ezen túlmenően Chiarello elmondta, hogy az egyház elkötelezett amellett, hogy „politikát gyakoroljon, és programokat hajtson végre a Fórum által megvitatott kérdések gyakorlati megvalósítása érdekében”, valamint „a Svájcban kitűzött célok elérése érdekében a nemzetközi együttműködés és a társadalmi felelősségvállalás mechanizmusait hozza létre, amelyek célja konkrét eredmények elérése”.
„A katolikus egyház már elkötelezte magát a Fórumon megvitatott különböző kérdések mellett, mind globális, mind helyi szinten” – erősítette meg.»
Forráshttps://www.lifesitenews.com/news/scalabrinian-missionaries-superior-general-at-davos-says-the-church-is-at-the-forefront-of-implementing-wef-agenda/

2022. június 22. A Vatikán emlékérméket bocsát ki a COVID elleni védőoltás népszerűsítésére.

A Vatikán új, 20 eurós érméjét „egy Ferenc pápa szívéhez közel álló témának, a védőoltások szükségességének” szenteli. A pápa többször hangsúlyozta a védőoltások fontosságát… és azt, hogy fontos „folytatni az erőfeszítéseket, hogy még a legszegényebb népek is be legyenek oltva”.

Az új érmekészlet nyolc érméből áll, köztük egy 20 eurós ezüstérméből, amely egy tűt tartó fiatalt ábrázol.
Forráshttps://www.lifesitenews.com/news/vatican-sells-commemorative-coins-promoting-the-need-to-be-vaccinated-against-covid/

2022. novemberére kiderült, az oltóanyaggyártó maffia jó előre gondoskodott a keresztény egyházak és vallási közösségek bevonásáról az oltást népszerűsítő kampányokba. A szlogenek ezek voltak:

„Szeresd felebarátodat, oltasd be magadat.”

Az oltásfétis-hívők szerint immár nem Jézus, hanem a kovidvakcina a Megváltó. (Képünk a megcsúfított Rio de Janeiro-i Jézus-szobrot ábrázolja)

„A maszk-kényszer nem szabadságunkat korlátozza, hanem alkalom Jézus követésére a felebaráti szeretetben. Az oltást az isteni gondviselés küldte.”
Forrás: https://media.mercola.com/ImageServer/Public/2022/October/PDF/faith-leaders-promotes-covid-vaccine-pdf.pdf

Szerencsére számos egyházi méltóság határozottan szembeszállt a Bergoglio által képviselt és erőltetett kovidnarratívával. Közülük sokan látják: Kovid és klíma édestestvérek, és a Világgazdasági Fórum emberellenes ütemtervét szolgálják.

Előzetesen itt csak néhány nevet említünk meg:

Gerhard Müller bíboros

Carlo Maria Viganó bíboros

Joseph Zen bíboros

Robert Sarah bíboros

Jānis Pujats bíboros.

A kovidnarratívát kétségbe vonó egyházi méltóságok között megtaláljuk a hivatalos egyház képviselőit, de jóval nagyobb arányban vannak jelen a tradicionalista katolikus mozgalmakban. Erről részletesen dolgozatunk III. részében számolunk be. 

2023. november

A források alapján közzéteszi
Király József
okl. vegyészmérnök

Tetszett a cikk? Amennyiben igen, fejezze ki tetszését a
részünkre nyújtott támogatással 300 Ft értékben.
Bankszámlaszámom: – Király József –
10205000-12199224-00000000 (K&H)
A közleményben kérjük megadni: klímarealista.

 

Print Friendly, PDF & Email
Updated: 2023-11-05 — 23:24