Kidőlt a klímatákolmány alaposzlopa

 

Vészes, végzetes, eddig soha nem tapasztalt klímaváltozás, valamint hokiütő-görbe, – ezek a fogalmak szétválaszthatatlanul összeforrtak Michael E. Mann nevével.

1. ábra M. E. Mann, a Pennysylvaniai Egyetem paleoklimatológusa

Mann volt az, aki szakemberek, politikusok, újságolvasók és TV-nézők millióit befolyásolta félrevezette görbéjével húsz éven át.

Michael E. Mann amerikai paleoklimatológus alkotta meg 1998-ban elhíresült görbéjét, amely évszázadokon keresztüli esése, majd meredek emelkedése miatt a hokiütő-görbe nevet kapta. Mann az északi félteke elmúlt ezer éves hőmérséklet adatait vizsgálta és ábrázolta egy grafikonon.

2. ábra. Az elhíresült hokiütő-görbe

A görbe központi helyet kapott az IPCC 2001-ben közzétett harmadik jelentésében. Azóta folyamatosan és erőszakosan jelen van úgy a sajtóban, mit a TV-ben, interneten. (Orwell regénye [1984] jut eszünkbe, amelynek szép új világában nem lehetett a TV-készüléket kikapcsolni, csak egy bizonyos fokig lehalkítani.) A grafikon Al Gore Oscar-díjas filmjében is előkelő szerepet játszott. A klímariogató oldalnak talán ez a görbe a leggyakoribb érve.

Józan tudósok a görbe közzététele óta nem szűnnek meg kifogásolni annak néhány hamisítását.

Tegyünk itt egy kis kitérőt a hőmérséklet mérése felé.

„Ez a legegyszerűbb dolga a világnak. Leolvasom, hány fok, és kész.” – mondhatná az átlagpolgár. De a dolog nem ilyen egyszerű. Hány órakor olvasom le? Milyen leolvasások alapján készítem el a napi átlagot? Reggeli, esti, éjszakai, déli? Higanyos vagy elektronikus hőmérőt használok? Az egyik országban ez a gyakorlat, a másikban más. Hol helyezkedjen el a hőmérő? Milyen földfelszín feletti magasságban, milyen távol hőforrásoktól, aszfaltfelülettől, árnyékos helyen, tűző napon, kis szekrényben, ennek milyen paraméterei vannak, stb. stb. Milyen pontosságúak a hőmérők? Milyen gyakran kalibrálják őket? Ezer összetevője van egy hőmérséklet-mérésnek. És akkor még nem beszéltünk annak nehézségeiről, hogyan határozzuk meg az elmúlt évszázadok, évezredek és évmilliók hőmérsékletét. Ehhez az ún. proxy-adatokhoz, azaz másodlagos, közvetett úton nyert adatokhoz kell nyúlnunk, mint évgyűrűk, pollenek, tengeri üledékek, korallok, sarkvidéki jégminták vizsgálata. Képbe jönnek továbbá a műholdas, ballonos hőmérsékletmérések. Mi a teendő, ha az adatok egymásnak ellentmondanak? Melyiket vegyük figyelembe?

Láthatjuk tehát, egyrészt nem egyszerű ezt a problémát helyesen kezelni, másrészt, óriási szabadsága van annak, aki bizonyos trendeket akar a hőmérséklet-adatok alapján elfogadtatni.

Egyet azonban leszögezhetünk: Nem etikus, illetve egyenesen tudományos csalás, ha egy tudós egy bizonyos típusú adatbázist menet közben fölcserél egy más úton nyert adatbázisra, noha az eredeti módszerrel nyert adatok is rendelkezésére állnának. Teszi ezt csakis és kizárólag azért, mert az eredeti adatokkal nem tudja az általa preferált görbét megalkotni. Magyarul trükköt alkalmaz. Nos, az ilyen trükkök alkalmazásának volt nagymestere Michael Mann. Az angliai „hide the decline”* klímahamisításnál is a résztvevő tudósok egymás közti belső levelezésükben csak Mike trükkjének nevezték azt, amikor az évgyűrűk vizsgálati eredményei nem adták ki a pánikkeltő trendet, ezért az évgyűrű adatokat 1960-tól fölcserélték a hőmérővel mért adatokra.

De térjünk vissza Mann görbéjéhez. Hogy még nehezebb legyen a hamisítást tetten érni, Mann mesterien keverte a pillanatnyi hőmérséklet adatokat az évtizedes trendekkel, ahogy éppen passzoltak ezek prekoncepciójához.

Nem csoda, hogy két kanadai statisztikus, Stephen McIntyre és Ross McKitrick már a kétezres évek elején hangot adott gyanújának, hogy Mann alapadataival valami nincs rendben. https://climateaudit.files.wordpress.com/2005/09/mcintyre.ee.2005.pdf

Ezek után más szakembereknek is feltűntek a görbe furcsaságai.

3. ábra. S. Fred Singer

Fred Singer, fizikus, klímakutató, a Virginiai Egyetem professzora, számos tudományos írás szerzője, mint kutató kolléga egy e-mail-ben baráti hangnemben kérte a görbe alapjául szolgáló adatokat Manntól. Őtőle egy durva hangvételű elutasítás érkezett. Ez csak megerősítette Singer gyanúját, hogy nem tiszta eszközökkel készült a görbe.

Ezt követően Kenneth Cucinelli, Virginia állam főügyésze 2010-ben a Fraud Against Taxpayer Act = az adófizető becsapását tiltó törvény alapján eljárást indított Mann ellen. Ennek során bekérte a Virginiai Egyetemtől (University of Virginia) a görbéhez kapcsolódó alapadatokat, jegyzeteket, email levélváltásokat. Az egyetem ezt a tudományos kutatás szabadságára hivatkozva megtagadta. Mann (illetve a mögötte álló érdekcsoportok) azóta milliókat költenek ügyvédekre, hogy gátolják vagy késleltessék az adatok kiadását.

Ezt kommentálva jegyzi meg Singer, hogy az egyetem a Greenpeace hasonló kéréseinek azonnal eleget tesz az információ szabad áramlásának törvényére hivatkozva.

4. ábra. Timothy (Tim) Ball

Evvel párhuzamosan egy kanadai klímakutató, Timothy (Tim) Ball, miután megelégelte, hogy éveken át nem kapta meg a kért proxy-adatokat, azt a szóviccet engedte meg magának, hogy Michael Mann “belongs in the state pen, not Penn. State, azaz Mannnek nem Pennsylvania állam egyetemén (Penn. State), hanem állami börtönben (state pen) van a helye.

Tim Ballnak egyébként feltűnt, hogy az IPCC Mann hokiütő-görbéje után a saját korábbi klímagörbéjét is hamisította.

Ezek a nyilvánvaló hamisítások ösztönöztek több kutatót arra, hogy megvizsgálják

ugyanazoknak az időszakoknak a hőmérséklet-adatait. Csodák csodájára teljesen más eredményt kaptak, mint Mann.

Álljon itt több kutató és tanulmány képviseletéül Fredrik Charpentier Ljungqvist  (Stockholmi Egyetem) tanulmánya: „A new Reconstruction of Temperature Variability in the extra-tropical Northern Hemisphere during the last two Millennia” (Az északi félteke hőmérséklet variabilitása az elmúlt 2000 évben – új rekonstrukció)

5. ábra. Ljungqvist grafikonja az elmúlt 2000 évről

Magyarázat:
RWP = római kori meleg periódus
MWP=középkori meleg periódus
CWP modern kori meleg periódus
LIA = kis jégkorszak
DACP = ókori (dark ages) jégkorszak.

Hát nem csodálatos? Ugyanazokból az adatokból homlokegyenest ellenkező eredményre jutott Mann és Ball. Hogy is mondta Churchill? Semmilyen statisztikának nem hiszek, csak annak, amit én hamisítottam.

Közzétevő megjegyzése: 0,2 fokkal magasabb átlaghőmérséklet nem okozhatott annyival enyhébb éghajlatot, hogy a vikingek Zöld Földnek nevezzék el Grönlandot, és Angliában bort készítsenek. 2003-ban, amikor még kevésbé volt hisztériás a közhangulat, a főáramú sajtó is szabadabban tudósított a kérdésről. Így pl. a Welt 2003-ban különböző tanulmányokat idézve állítja, hogy az átlaghőmérséklet 1,5 fokkal volt magasabb. https://www.welt.de/print-wams/article97167/Als-Groenland-noch-gruen-war.html

Hubert H. Lamb, a brit Climate Research Unit (CRU) alapítója, 1965-ben Grönland déli részén 1-2 fokkal, északi részén 4 fokkal becsülte magasabbra az átlaghőmérsékletet. Megállapítható mindenesetre, hogy Grönland és Izland között élénk volt a vikingek hajózása, zajló jég azt gyakorlatilag nem befolyásolta. Számos viking temetkezési helyet találunk továbbá olyan helyen, amelyek ma az örök fagy birodalmában vannak. Norvégiában ebben az időszakban Trondheim közelében (Oslotól 440 km-re északra) búzát termesztettek, a 70. szélességi fok közelében (még 540 km-re északabbra) pedig árpát.

A rögeszmések persze érzik a veszélyt: Ha akkor ennyivel (vagy akár ennél többel) magasabb volt az átlaghőmérséklet, és nem billent ki a Föld egyensúlyából, akkor okafogyott a Párizsi klímaegyezmény, a célok elérésének erőltetése, kerüljenek azok akárhány milliárdba. Ezért minden eszközzel igyekeznek az adatokat manipulálni, ami viszonylag könnyű. Egy tudós kijelenti, hogy ezer évvel ezelőtt 0,2 fokkal volt magasabb az átlaghőmérséklet, a médiák ráerősítenek, aztán ember legyen a talpán, aki bebizonyítja, hogy nem ennyi, volt, hanem annyi.

A tudomány korrumpálása ezen a téren a kilencvenes évektől figyelhető meg, amikor a tudósok, bízva abban, hogy elektronikus leveleik soha nem kerülnek nyilvánosságra, kiadták a jelszót: Meg kell szabadulnunk a középkori meleg periódustól (kb. 1000-1300).

Akit érdekel a téma, annak számára tanulságos lesz Rudolf Kipp – további hivatkozásokkal bőségesen ellátott – összefoglalása: „Példátlan fölmelegedés vagy példátlan adatmanipuláció?” http://www.science-skeptical.de/blog/beispiellose-erwarmung-oder-beispiellose-datenmanipulation/001195/

Az írás mottója, amely az egész klímatudomány mottójául szolgálhat: „Akié a múlt, azé a jövő. Akié a jelen, azé a múlt.”(Orwell, 1984)

Jól foglalja össze az arktiszi régió középkorra vonatkozó kutatásait az alábbi tanulmány: https://www.eike-klima-energie.eu/2013/08/22/mittelalterliche-warmzeit-in-der-arktis-zusammenfassung/

6. ábra. Az IPCC csodálatos megvilágosodása Mann nyomán

Így módosította hamisította saját 1990-es grafikonját az IPCC 2001-ben Mann trükkös grafikonja nyomán.
Mann Ballnak interneten terjesztett szóviccére – nem igaza tudtában, hanem mert maga mögött hitte a korrupt igazságszolgáltatást – rágalmazásért beperelte Ballt. De a kanadai British Columbia állam bírósága hirtelen nem egészen úgy ítélt, ahogy Mann remélte. Egyszerű a dolog, mondták a bírók. Mann méltóztasson végre alapadatait nyilvánosságra hozni, és ezek alapján egészen egyszerű lesz a kérdésben igazságot tenni.

Miután Mann erre több határidőt is elmulasztott, a bíróság megelégelte a dolgot, berekesztette a pert, és a perköltségek megfizetésre kötelezte Mannt, a vádlót.

Nos, itt tartunk ma, 2019 szeptemberében. Akármerre nézünk: Csalás, hamisítás, manipuláció. Ezek tartják össze a klímatákolmányt. Természetesen mindez a médiák hathatós támogatásával.

Közzétevő csak ábrándozik. Milyen jó volna, ha nálunk, Magyarországon is törvény tiltaná az adópénzek elherdálását, főleg, hogy ez nem véletlenül történik, hanem tudatos hamisítás következtében.

Thomas Lifson így kommentálja az esetet az „American Thinker“ oldalain:

„Real science, not the phony “consensus” version, requires open access to data, so that skeptics (who play a key role in science) can see if results are reproducible.“

„A valódi tudomány a hamis konszenzussal ellentétben engedi a nyilvános hozzáférést az adatokhoz, úgy, hogy a szkeptikusok, akiknek minden tudományban fontos szerepük van, maguk is meggyőződhetnek róla: Reprodukálhatók-e az eredmények.”

A hamis 97 %-os konszenzus lelepleződése után a klímapánik szekta másik alaposzlopa dőlt ki. A kérdés ezután csak az, mikor fog összedőlni az egész tákolmány, maga alá temetve a CO2-adót, az emissziós kereskedelmet, a milliárdos szubvenciókat? Mikor térünk oda vissza, hogy a kételkedés nem eretnekség, hanem tudományos erény? Mikor fogjuk föl, hogy nem lehet célunk egy valakik által önkényesen megállapított átlaghőmérséklethez való ragaszkodás minden áron, hanem alkalmazkodnunk kell az éghajlat kozmikus eredetű változásaihoz? Amely átlaghőmérséklet eleve nem függ a troposzféra CO2- és metántartalmától.

Mikor mondjuk ki, hogy a Fidzsi-szigetek partjai az erózió és nem a tengerszint emelkedés miatt pusztulnak? Mikor mondjuk ki hangosan, hogy az afrikai menekültek egyáltalán nem klíma-migránsok, hanem esetleg egy zsarnok rezsim, de mindenképp a szegénység és elmaradottság ösztönzi az embereket menekülésre, főleg, hogy Európa nyugati felén olyan szociális juttatásokkal (de mással is) várják őket, amit hazájukban soha el nem érnek? Mikor hagynak fel a médiák a hisztériát cáfoló hírek blokkolásával, eltüntetésével, és avval, hogy minden jelentéktelen momentumnak teret adnak, ami csak egy kicsit is erősíti a hisztériát?

Itt teszünk említést a Wikipédia dicstelen szerepéről klímahamisítás tárgyában.

William Conolley mindenható volt az angol nyelvű Wikipédiánál. Saját tetszése szerint törölt írásokat, tiltott ki szerzőket. Több mint 5000 szakcikket írt át a klímahisztériások ízlésének megfelelően. Egy motivációja volt, jelentenek-e veszélyt az írások, adatok a klíma-rögeszmére. A grafikonokból először a jégkorszakot, majd a melegebb periódusokat tüntette el, csak hogy a Wikipédia ábrái mindenben hasonlítsanak Mike trükkös grafikonjaihoz.

Conolley manipulációi Lawrence Solomon kanadai újságírónak tűntek fel először. Ezek után a Wikipédia, mintegy parasztáldozatként megvált tőle, ami persze semmiképp sem jelenti azt, hogy onnantól fogva semlegesen viselkedne éghajlat ügyben. A https://www.eike-klima-energie.eu honlap pl. feketelistán van, azaz, ha valaki egy linket próbálna oda irányítani, az törlésre kerülne.

Természetesen az ellenoldal nem marad tétlen a kanadai bírósági döntés után. Mann azt állítja, hogy csak egy határidő elmulasztásról van szó, és hogy ügyvédjeivel fog a fellebbezésről egyeztetni. Állítja továbbá, hogy az adatok 2003 óta elérhetők az interneten. Ami megint csak azt jelenti, nem a korrekt tájékoztatás bajnoka Mann.

* Hide the decline, más néven Klimagate:

2009 decemberében ismeretlen személyek, feltehetően hackerek közzétették a University of East Anglia klímakutató részlegének – Climate Research Unit belső levelezését 72, ehhez tartozó fájllal együtt. Az adatok az 1996-2009 közötti időszakra vonatkoztak. A levelezésben a „kutatók” arról beszélnek, hogy Mike (Michael Mann) trükkjét kell alkalmazniuk, mert az évgyűrű vizsgálati adatok az 1960-2000 közötti időszakra csökkenő hőmérsékletet mutatnak, márpedig az emelkedő lenne a kívánatos (politikailag elvárt). A kutatók így is tettek, a közvélemény a töretlen hőmérséklet-emelkedés görbéjét kapta a „kutatóktól”. Philip D. Jones, az intézet igazgatója javasolja továbbá M. Mannnek, töröljön egyes e-maileket, nehogy a Freedom of Information Act (Információk szabad áramlását biztosító törvény) miatt nyilvánosságra kelljen hozni bizonyos adatokat és emiatt kellemetlen helyzetbe kerüljenek. P. D. Jones elismerte a levelek valódiságát és lemondott hivataláról.

Források: https://wobleibtdieglobaleerwaermung.wordpress.com/2019/09/03/die-klimakirche-wankt-urteil-gegen-den-erfinder-des-hockeysticks/

https://www.eike-klima-energie.eu/2019/09/05/gericht-urteilt-gegen-den-schoepfer-des-klimawandel-hockeyschlaegers/

Továbbmutató tanulmányok a klímaadatok hamisításáról:
https://www.eike-klima-energie.eu/2017/09/04/wissenschaftler-weisen-datenmanipulationen-nach-die-mythen-hide-the-decline-und-hockeyschlaeger/

http://www.science-skeptical.de/blog/so-funktionierte-mikes-trick/001292

2019. szeptember
Király József
okl. vegyészmérnök
Frissítés 2019 október:
M. E. Mann az összes határidőt elmulasztotta a fellebbezésre, így Tim Ball joggal nevezheti őt tudományos csalónak, akinek börtönben és nem egyetemen volna a helye. Ennél jóval lényegesebb azonban, hogy Mann az ilyen súlyos kényszerítő eszközök hatására sem tudta proxy-adatait prezentálni. Magyarul: az alaposzlop végérvényesen kidőlt.

Tetszett a cikk? Amennyiben igen, fejezze ki tetszését a
Reális Zöldek Klub
társadalami szervezet részére juttatott támogatásával 300 Ft értékben.
Bankszámlaszámunk:
11702036-20584151 (OTP)
A Fővárosi Bíróság végzése a társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről itt található.
Print Friendly, PDF & Email