Mi kell ahhoz, hogy klímaaktivisták legyünk?

Aktivisták tudvalevőleg csak a politikai baloldalon léteznek. Aki a jobboldalon ugyanazt csinálja, mit a baloldali aktivista, csak más előjellel, az nem aktivista, hanem szélsőjobboldali, újfasiszta, neonáci, antiszemita, kirekesztő, bugris, intoleráns, fizetett ügynök, jobb, ha nem beszélünk róla, stb. stb. Avagy hallott valaki Magyarországon Naomi Seibtről? Nevezett ifjú hölgyre a német média száz torokból okád tüzet, nem visszariadva a legocsmányabb rágalmazásoktól és összeesküvés-elméletek fabrikálásától sem. A hölgy bűne: Youtube csatornáján tudományos érveket felsorakoztatva merészeli bírálni a klímadogmát. (A Magyar Nemzet 2019. augusztus 6-án tudósított róla.)

                       Naomi Seibt és Greta Thunberg

A klímaaktivista legfontosabb tulajdonsága a tudatlanság, butaság. Már George Orwell is jelezte nem is olyan utópisztikus regényében (1984), milyen fontos lesz a totális diktatúra számára: „Ignorance is strength = A tudatlanság erő.” Természetesen egy fiatal nem rendelkezik széleskörű ismeretekkel, de általában igyekszik tanulni, és saját ismereteinek szintjéhez képest mer csak tudományos kérdésekben megszólalni. Klímaaktivista körökben lenézett dolog a tanulás („Minek tanuljunk, ha úgyis tönkremegy Földünk?”). Ehelyett népszerűsítik a klímatüntetéseket tanítási időben.

A másik fontos tulajdonság a magabiztosság, pökhendiség, beképzeltség, és ez egyenes arányban áll tudásukkal. Minél kevesebbet tudnak, annál magabiztosabban kürtölik szerte orákulumaikat, megfellebbezhetetlen ítéleteiket és megoldásaikat (pl. „most azonnal meg kell szüntetni a fosszilis energiahordozókat, be kell zárni az atomerőműveket, stb.”).

Nem találkoztunk még klímaaktivistával, aki ne lett volna képmutató farizeus, aki másnak prédikálja a súlyos korlátozásokat, maga pedig jót röhög az egészen.

Greta Thunberg Atlanti óceáni vitorlás haknijával legalább tíz ember repülését generálta. A média figyelmétől kísérve végigvonatozta Németországot, csak éppen a jóval magasabb CO2-kibocsátást produkáló első osztályon. Január 20-án bejelentette, lázas betegsége miatt nem utazik Davosba, a világgazdasági fórumra. Aztán egy nappal később mégiscsak ott volt. Az rendben van, hogy egy nap alatt meggyógyult, volt már ilyenre példa. De sem csacsifogattal, sem a Rajnán felhajózva nem lehet eljutni Davosba, főleg nem órák alatt. A Greta utazási CO2-megtakarításait máskor világgá kürtölő média pedig mélyen hallgat, miféle varázsszőnyeg repítette Gretát Davosba. Magánrepülő, mint a többi résztvevőt? Na ne. Ilyen szentségtörésre gondolni sem merünk. És ha már a képmutatásnál tartunk: Úgy a davosi fórum, mint a Google által a médiahírességek részére szervezett klímakonferencia résztvevői magánrepülőgépek illetve luxusyachtok tömkelegével érkeztek a színhelyre, evvel gigantikus CO2-kibocsátásokat produkálva.

Luisa Neubauer, Greta németországi helytartója 22 éves kora ellenére már körberepülte az összes kontinenst. Légikilométereit tekintve dobogós helye van. Evvel még dicsekedett is, aztán egyszer csak rájött, jobb, ha törli a vonatkozó Youtube és twitter bejegyzéseit. Nem gondolva arra, hogy azokat bárki lementhette korábban. Claudia Roth, a német Zöldek kirakatfigurája előszeretettel tanulmányozza a klímaproblémákat a Föld legszebb helyein, mint például a Csendes óceáni szigetvilágban.

Szociális érzékenység, a saját javaslatok következményeinek végiggondolása?
Aktivistáinkat uniszónó jellemzi, ha javaslataikat figyelembe vennénk, nagyon hamar egy Pol Poti kőkorszaki diktatúrában találnánk magunkat. Eddig egyetlen egy értelmes, kivitelezhető, közgazdaságilag elfogadható javaslat nem jött még tőlük. De mondjuk ez jellemző az egész rögeszmés táborra.
Az álságos klímaharcról ebben a bejegyzésben leírtuk gondolatainkat. Ezt csak avval egészítjük ki: A klímatüntetők óriási szeméthegyet hagynak maguk után a helyszínen, és ezt az aktivistákat sem izgatja.

A tipikus klímaaktivista általában nőnemű. Igazolva evvel – egyenjogúság ide, gender oda – hogy a férfiak inkább a tényekre figyelnek, egyes nőket pedig inkább érzéseik vezetnek. A németországi klímatüntetéseken a lányok aránya 70-80 %. Ha a klímaaktivista tanul, azt nagy valószínűséggel gendertanulmányok vagy szociológia szakokon teszi.

Miből él a klímaaktivista? Ez egy eléggé homályos pont. Greta Thunbergről tudjuk, hogy szerződéses viszonyban áll (még ha strómanokon keresztül is) a We don’t have time“ nevű részvénytársasággal. Az aktivistáknak megélhetést biztosító rendszeres jövedelmük általában nincs. Tipikusan középiskolások vagy egyetemisták. Feltehető, hogy megélhetésüket a Greenpeace és hasonló, milliárdosok által finanszírozott ún. környezet- és klímavédő szervezetek biztosítják.
Igen fontos tényező, hogy a média erősítő hatása nélkül aktivistáink senkik nem lennének. Nem is ismernénk ezt a szót, hogy klímaaktivista.
A média mellett a világ gazdasági elitje is tenyerén hordozza őket. Sajtóhírek szerint a davosi világgazdasági fórumon résztvevőktől elvárják a 70.000 eurós tagsági díjat. Emellett a davosi szállodai szobaárak is megfizethetetlenek közemberek számára. Ehhez képest érdekes, hogy öt klímaaktivista is hivatalos akkreditációt kapott. Magyarul: a dolgok menetét a gazdasági érdekcsoportok mozgatják, a klímaaktivisták csak bábok a kezükben.

Mindez idáig azt hittük, hogy a rasszizmus nem játszik különleges szerepet a klímaaktivisták kérdéskörben. A davosi gazdasági fórumon a klímaaktivistákról az AP hírügynökség által készített fénykép után jobb belátásra jutottunk.
Az eredeti fényképen szerepel Vanessa Nakate ugandai klímaaktivista is. A hírügynökség a fényképet úgy továbbította, hogy a néger klímaaktivistát levágta a fényképről. (A tiltakozások hatására időközben visszahelyezte.) Mivel tudjuk, hogy ilyen dolgok sohasem véletlenül történnek, csak találgatni tudunk a hírügynökség mozgatórugóiról. A klímahisztéria, klímabűntudat erősítése kizárólagosan a fehér fajú népek körében? A négerek, arabok, ázsiaiak számára ne legyen fontos a Föld megmentése? Ne akarjanak a gyerekszülésről lemondani a ‘zemberokozta klímaváltozás miatt?  Jobb magyarázatot nem tudunk erre a különleges rasszizmusra.

2020 január
Király József
okl. vegyészmérnök

PS
Emlékeztetőül felidézünk néhány kérdést az éghajlat tárgykörből. Aki klímaaktivista akar lenni, annak tilos őket megválaszolni. Jobb, ha el se olvassa őket. Esetleg nem lesz belőle aktivista.

 1. Milyen hullámhossz tartományban van nyitva az atmoszféra a világűr felé?
 2. Hallott-e már Ön ezekről a fogalmakról, hogy C3 és C4 növények?
 3. Mit tud a levegő CO2-tartalma és a növények fejlődése közötti összefüggésekről, figyelembe véve a C3 és C4 növények közötti különbségeket?
 4. Mi történik, ha a föld felszínéről kiinduló IR-sugárzás O2 és N2 molekulával találkozik?
 5. Mi történik, ha a föld felszínéről kiinduló IR-sugárzás IR-aktív molekulákkal (víz, CO2) találkozik?
 6. A légkörben mennyi a víz és a CO2 aránya? Ezek milyen hullámhossztartományban abszorbeálnak?
 7. Mi történik az abszorbeált energiával?
 8. Átalakul-e a sugárzási energia mozgási energiává (hővé)? Vegye figyelembe, a levegőnek hány %-a az O2 és N2, és mennyi a CO2.
 9. Ha igen, fölfelé száll-e a meleg levegő? És helyére hideg levegő jut le? Vagy lefelé száll a meleg levegő?
 10. Hogy viszonyul a vízgőz IR-sugárzás abszorbeáló képessége (kapacitása) a széndioxidéhoz képest?
 11. Hallott-e már Ön R. Wood amerikai fizikus és E. Loock német vegyész kísérleteiről, amelyek fehéren-feketén bebizonyítják, hogy az üvegházban nem azért lesz melegebb, mert az üveg befelé ugyan engedi a rövidebb hullámhosszú IR-sugarakat, kifelé viszont már nem engedi a hosszabb hullámhosszú IR-sugarakat? Ezek nagyon egyszerű kísérletek, gyakorlatilag mindenki által megismételhetők.
 12. Melegszenek-e naprendszerünk egyéb égitestjei is? Ha igen: Lehet, hogy amely okok ezt előidézik, ugyanazok felelősek Földünk melegedéséért is?
 13. A földtörténeti korokban mekkora, ill. a jelenleginek hányszorosa volt az atmoszféra CO2-tartalma? Elégett-e emiatt bolygónk?
 14. Hallott-e már Ön a tengervízben lévő karbonátok oldékonyságáról, pufferhatásáról?
 15. Voltak-e az elmúlt tízezer évben jégkorszakok és meleg periódusok földünkön a levegő CO2-tartalmától teljesen függetlenül?
 16. Milyen magyarázata van Önnek a hiatus-okra?
 17. Mit tud a CO2 koncentráció és annak abszorbeáló képessége közötti összefüggésekről?
 18. Mi a véleménye a Stefan-Boltzman törvény klímahisztériások általi téves alkalmazásáról? (Nem is jó szó, hogy téves, inkább tudatosan hamis.)
 19. Mi a +2 fok bázisértéke?
 20. Figyelembe kellene-e vennie az IPCC-nek a sugárzási mérlegeknél a Termodinamika I. és II. főtételét?
 21. Miért hamisítják az IPCC és a klímahisztéria protagonistái a múltbeli klímaadatokat?
 22. Miért partner a média ebben a színjátékban?
 23. Mekkorák a „klímavédelmi” kiadások EU és nemzeti szinten? Végső soron kiket terhelnek ezek a kiadások?
 24. Kinek a zsebébe folynak ezek a pénzek?
 25. El tudja-e Ön képzelni, hogy a hisztéria haszonélvezői lobbitevékenységet folytatnak, ráadásul mindezt cinkelt kártyákkal (hamis adatokkal) teszik?
 26. Mennyi egy KWh energia előállítási költsége szénből, maghasadásból, szaporító reaktorokkal, és a véletlenszerűen rendelkezésre álló energiaforrásokból?
 27. Lehet-e tartani az 50 Hz hálózati frekvenciát véletlenszerűen rendelkezésre álló energiaforrásokkal?
Tetszett a cikk? Amennyiben igen, fejezze ki tetszését a
Reális Zöldek Klub
társadalami szervezet részére juttatott támogatásával 300 Ft értékben.
Bankszámlaszámunk:
11702036-20584151 (OTP)
A Fővárosi Bíróság végzése a társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről itt található.
Print Friendly, PDF & Email