A Clintel levele az IPCC-nek

Pontosabban Dr. A.J. (Guus) Berkhout, a Clintel elnökének levele Prof. Dr. James Skea, az IPCC elnöke felé

Prof. Dr. James Skea, az IPCC elnöke

c/o Meteorológiai Világszervezet

7bis Avenue de la Paix C.P. 2300

CH-1211 Genf 2, Svájc

Kedves Dr. Skea!

Augusztus 25-én Clintel ajánlott levelet küldött Önnek, ugyanis szomorúan állapítottuk meg, hogy az IPCC nem követte az Akadémaközi Tanács (InterAcademy Council, IAC) 2010-es felülvizsgálatában szereplő tanácsot. Az IPCC hatodik értékelő jelentés (AR6) épp ugyanolyan hibáktól szenved, mint amilyeneket a korábbi jelentésekben az IAC kimutatott: elfogult válogatást a bizonyítékok között, a valódi nézetkülönbségek ütköztetésének elmulasztását, valamint a megfelelően dokumentált alternatív nézetek semmibe vételét.

Ugyanebben a levélben Clintel az IPCC számára a következő javaslatokat fogalmazta meg:

  • Az IPCC bízzon meg egy csoportot a Clintel és más ˗ az IPCC vezetésétől független ˗ személyek képviselői közül, hogy vizsgálják meg: az IPCC maradéktalanul végrehajtotta-e és követte-e az IAC 2010-es felülvizsgálata által javasolt reformokat, és nincs-e szükség további reformokra.
  • Az IPCC vizsgálja felül a világvezetők és sajtóorgánumaik prominens nyilatkozatait, amelyek kiforgatják az AR6 eredeti tartalmát, és javítsa ki mindazokat a megnyilvánulásokat, amelyek félrevezetők vagy pontatlanok.
  • Az IPCC találkozzon a Clintel képviselőivel, hogy betekintést kaphasson a Clintel Lefagyott az IPCC klímája (The Frozen Climate Views of the IPCC) című jelentésében kiemelt, hivatalos korrekciót igénylő hiányosságokba.

Új helyzet állt elő, ami még sürgetőbbé teszi Clintel együttműködési javaslatát.

A közelmúltban a CERES-Science kutatói társszerzői voltak három fontos, lektorált tudományos közleménynek, amelyek jelentős tudományos előrelépést jelentenek abban a nagyon összetett tudományos problémában, amit a 19. század közepe óta „az éghajlatváltozás észlelésének és hozzárendelésének” (Detection and Attribution) neveznek. Rövid összefoglaló a CERES-Science 2023. szeptember 1-ei sajtóközleményében található:

https://www.ceres-science.com/post/new-study-suggests-global-warming-could-be-mostly-an-urban-problem; részletesebb összefoglaló pedig a 2023. szeptember 8-i 
https://www.ceres-science.com/post/reply-to-erroneous-claims-by-realclimate-org-on-our-research-into-the-sun-s-role-in-climate-change
és a szeptember 18-i
https://www.ceres-science.com/post/the-orchestrated-disinformation-campaign-by-realclimate-org-to-falsely-discredit-and-censor-our-work blogbejegyzésükben:

Itt csak annyit, hogy a CERES-Science kutatói nagyon fontos következtetésre jutottak: „A naptevékenység (ún. teljes napbesugárzás vagy röviden TSI) változásaira vonatkozó IPCC-becslések a tudományos közösség által ismert becsléseknek csak egy szűk szeletéről vesznek tudomást. Az IPCC által figyelmen kívül hagyott TSI-becslések közül több idősor azt sugallja, hogy a 19. század óta tapasztalt felmelegedés nagy része természetes eredetű lehet.

Különösen azok alapján a hőmérsékleti adatok alapján jelenthető ez ki, amelyeket nem elvárosiasodott helyeken mértek. Ez a kitétel nagyon lényeges, hiszen a városi területeken végzett méréseket egyre inkább befolyásolja a jól ismert „városi hősziget-effektus” (Urban Heat Island).

Objektív adatok alapján kapott eredményeik ismeretében a minimálisan levonandó következtetés az, hogy a tudományos közösség nincs abban a helyzetben, hogy kijelenthesse, hogy a 19. század közepe óta bekövetkezett globális hőmérséklet-változások „nagy részét az ember okozta”, amint azt az IPCC AR6 állítja.

Kiváló lehetőség nyílt tehát annak a párbeszédnek megkezdésére, amit azt az előző levelemben is javasoltam.

Sajnos egy maroknyi aktivista tudós szervezett félretájékoztatási kampányt folytat a CERES-Science kutatók eredményeinek lejáratására és eltorzítására. Úgy tűnik, hogy e kampányt nagyrészt a RealClimate.org csapata (https://www.realclimate.org/ ) szervezi.

Mivel a klímavita lényege az éghajlatváltozás fő okainak felkutatása, javaslom, szervezzünk közösen nyílt vitát „A klímaváltozás természeti és emberi okai” címmel.

Biztosak vagyunk abban, hogy a tudományos átláthatóság, az őszinteség és a nyitottság pozitív hatással lesz az IPCC hitelességére. Együtt kell működnünk, hogy felszámoljuk a kialakult dogmákat, a kemény szembenállást és kirekesztést, amelyeknek a tudományos közösségben egyre inkább szemtanúi vagyunk.

Végül tudatom, hogy a Clintel nyilvános állásfoglalásban fogja elítélni a RealClimate.org kampányát, ami igen méltatlan módja a tudományos vitának. Remélem, az IPCC is hasonlóan cselekszik.

Várom válaszát,

Üdvözlettel,

Hága, 2023. szeptember 20.

Dr. A.J. (Guus) Berkhout, a Clintel elnöke,

a geofizika emeritus professzora,

a Holland Királyi Művészeti és Tudományos Akadémia tagja

Magyar változat: Szarka László Csaba

 

Tetszett a cikk? Amennyiben igen, fejezze ki tetszését a
részünkre nyújtott támogatással 300 Ft értékben.
Bankszámlaszámom: – Király József –
10205000-12199224-00000000 (K&H)
A közleményben kérjük megadni: klímarealista.

 

Print Friendly, PDF & Email
Updated: 2023-10-03 — 14:44