Amikor egy tinilány jövendölései éhínséget okoztak népe körében…

Nem, nem Grétáról van szó, noha tagadhatatlanok a párhuzamok, mind ami a tudatlanságot, a magabiztos, arrogáns fellépést, a gazdaságpusztító intézkedések követelését illeti, melyeket, ha nem teljesítünk, akkor jaj nekünk, teljesítésük esetén viszont kitör az aranykor.

E sorok írója töredelmesen bevallja, életében nem hallotta még Nongqawuse [ejtsd: nonkuaesz] nevét, és a xhosza [ejtsd: kousza] népről sem tudott idáig jóformán semmit. Ismerkedjünk meg hát velük!

A 19. században a mai Dél-Afrika és Zimbabwe területén élő xhosza nép legelőket keresve szarvasmarhái számára dél felé szeretett volna vonulni, a búr, majd az angol telepesek pedig északi irányba próbáltak terjeszkedni. Mindez több háborúhoz vezetett, amelyek – különösen az 1853-as – súlyos vereséget hoztak a xhosza nép számára. A trauma mélyreható volt. Ezt súlyosbította az 1854-ben kitört szarvasmarha-tüdővész járvány (vírus!), valamint 1855-56 nyarának szörnyű szárazsága (klímaváltozás!), amely legalább 100 000 szarvasmarhát pusztított el.

A világvége érzésével egyik prófécia követte a másikat. Az egyik az angolok vereségét jósolta a Krímben az oroszoktól, akiket a korábbi háborúkban elesett xhosza harcosok reinkarnációjaként mutattak be, akik a xhosza-k földje felé vonulnak majd, hogy felszabadítsák azt. Egy másik bejelentette, hogy az 1850-1853-as háborút vezető törzsfőnök feltámadt.

Ezt követően 1856-ban egy Nongqawuse nevű fiatal lánynak, aki a Nagy Kei folyó alsó vidékén fekvő Mnzabele törzsfőnökséghez tartozott, látomása volt.

A xhosza nép hatalmát az istenek helyre fogják állítani, a csordák megszaporodnak, a halottak fel fognak támadni, a fehéreket forgószél fogja a tengerbe sodorni…

…ha a nép leöli az egész állatállományt, a termést és élelmiszertartalékot pedig elpusztítja.

A jóslat 13 hónapja alatt (1856 áprilisa és 1857 májusa között) a xhosza-k leölték az állatállományukat – 400 000 darabot – és elpusztították a termést.

1857. február 16-án, a Nongqawuse által meghatározott napon az ország csendben maradt, és amikor leszállt az éj, a xhosza-k rájöttek, hogy most szörnyű éhínség vár rájuk. Tízezrek haltak meg, a túlélők pedig segítségért könyörögtek a fokföldi brit gyarmatosítóknál.

Azok, akik leölték a jószágaikat és elpusztították a termésüket, azzal vádolták azokat, akik nem tették ezt (a szkeptikusokat), hogy megakadályozták a jóslat beteljesülését. [Ugye friss még az emlékezet: Az oltásfétis-hívők az oltásszkeptikusokat vádolták meg, hogy miattuk nem hatásos a kovidoltás a beoltottaknál.] Valójában néhány xhosza törzsfőnök, aki kevésbé volt naiv, mint a többiek, nem volt hajlandó követni Nongqawuse hallucinációit, a hívők dühe elől Baszutóföldre (Lesothó) kényszerült követőivel száműzetésbe vonulni. [És nem feledjük a hangokat sem, amelyek a „klímatagadók” meggyilkolását követelték.]

A jóslat eredménye az volt, hogy a briteknek nem kellett többé háborút viselniük a xhosza-k ellen. A xhosza-k lélekszáma 105 000-ről kevesebb mint 27 000-re csökkent. A britek 6000 telepest telepítettek le az East-London kikötő körüli hátországban, és a régiót a brit Kaffraria-hoz, majd 1866-ban a Fokföldi Gyarmathoz csatolták. Nongqawuse megúszta, hogy elevenen széttépjék. 1898-ban 57 éves korában egy farmon halt meg. A xhosza-k ma Dél-Afrika 60 milliós népességének 10 %-át teszik ki.

Tegnap Nongqawuse jóslata a brit imperializmust szolgálta…
A mai dél-afrikai feketék között el van terjedve a nézet, hogy Nongqawuse látomásai mögött a brit gyarmati hatóságok álltak. Talán nem kell nagy képzelő ahhoz, hogy tudjuk, kik és milyen célból építették fel Dr. theol. Greta Thunberget. A párhuzamok magukért szólnak.

Tisztában vagyunk vele, hogy manipulálnak bennünket?

Ott és akkor a xhosza nép annak köszönhette fennmaradását, hogy volt néhány szkeptikus, aki nem hitt a próféciáknak. Rajtunk áll, az ezer regiszteren sulykolt klímanarratívára vagy saját józan eszünkre hallgatunk.

Források:

Nongqawuse – Wikipédia (wikipedia.org)

Nongqawuse, la Greta Thunberg africaine ? (breizh-info.com)

Nongqawuse beteljesületlen próféciája | Dél-afrikai történelem online (sahistory.org.za)

2023. október
A források alapján összeállította:
Király József
okl. vegyészmérnök

 

Tetszett a cikk? Amennyiben igen, fejezze ki tetszését a
részünkre nyújtott támogatással 300 Ft értékben.
Bankszámlaszámom: – Király József –
10205000-12199224-00000000 (K&H)
A közleményben kérjük megadni: klímarealista.

 

Print Friendly, PDF & Email