Bajorországi Értékunió: Nem a CO2, hanem a Nap szabályozza a klímaváltozást

A CDU és CSU pártoknak van egy konzervatív platformja, az „Értékek Uniója”. Ennek bajorországi szervezete, a „Bajorországi Konzervatív Kezdés” (Basisinitiative WerteUnion in Bayern – Konservativer Aufbruch*) bizonyítottnak látja, hogy a Nap vezérli a klímaváltozást és nem a széndioxid. A német klímatörvények ezért semmiféle ráhatással nem lesznek a klímára, „de alapjaiban fenyegetik életszínvonalunkat, a szabadságot és a piacgazdaságot.”  – nyilatkozza a tartományi vezetőség.

A CSU-n és a CDU-n belüli konzervatív bázismozgalom élesen bírálja az Ursula von der Leyen EU bizottsági elnök által bemutatott „Green Deal“-t, a szövetségi kormány klímatörvény-csomagjának részét alkotó CO2-adót, amelyet a kormány még tovább kíván emelni 25 €/t-ra.

Az Értékunió ebben Németország ipara leépítésének első állomását látja. A tömörülés helyettes tartományi elnöke, Dr. Thomas Jahn azt mondja: az ipari üzemek bezárása ugyan csökkenti a németországi CO2-kibocsátást, de ennek semmi kihatása nem lesz a Föld CO2-kibocsátására. Az ipari termelés ugyanis áttevődik olyan országokba, ahol alacsonyabbak a klíma- és környezetvédelmi követelmények, mindenekelőtt Kínába.

A bajor Értékunió ebben a szabad világ alapvető értékeinek, főleg a szabad piacgazdaságnak a fenyegetését látja.
Dr. Christian Steidl okl. vegyész, az Értékunió szövetségi és bajorországi vezetőségének tagja a következő okok miatt bírálja a CO2-megadóztatását:
Az energia megdrágítása az ipar elvándorlásának törvényes meggyorsítását hozza magával. Még ha nem is költözne a CO2-kibocsátás máshová, hanem teljesen megszűnne, semmi hatása nem lenne klímára, mert azt nem a CO2, hanem a Nap befolyásolja. Bizonyított, hogy az elmúlt 600 millió évben semmi jele nem volt annak, hogy a CO2-szint befolyásolta volna a klímát. Semmi tudományos bizonyíték nincs arra, hogy ez most másképp lenne.

Tájékoztató kampány a klíma, napciklusok és CO2 témájához

A bajorországi Értékunió egy felvilágosítási offenzívát hirdetett meg Bohdan Kalwarowskyj, Dr. Christian Steidl és Dr. Ellen Walther-Klaus vezetésével a klímaváltozás természettudományos alapjairól. Az iskolákban ezt bűnös módon elhanyagolják.

Emanuel Kayser, marburgi ásványtani professzor már 1913-ban bebizonyította, hogy a jégkorszakokat nem az atmoszféra CO2-tartalmának csökkenése okozta (Zentralblatt für Mineralogie etc., 1913, S. 769.). A CO2 üvegházhatás régen megcáfolt teóriáját a nyolcvanas években vették elő újra, és terjesztették el kutatási pénzek célzott nyújtásával.

A kvantumfizikai, az atmoszférát és a kozmoszt kutató tanulmányok alapján azonban egyre több tudós mond ellent a CO2 okozta antropogén klímaváltozásnak.

  • rer.nat. Siegfried Dittrich, a CO2-t egyik legjobban ismerő tudós ezt a FUSION tudományos folyóirat Vol. 39. 2018.2 számában, 6. oldaltól, jól követhető módon bebizonyította.
  • A CO2-teória angol tudósok általi cáfolatát Martin Durkin mutatta be 2007-ben a „The Great Global Warming Swindle“ „A nagy globális svindli” c. filmben.
  • Bizonyított az elmúlt 100 év klímaváltozásainak szoros összefüggése a napfolt-tevékenységgel. Prof. Dr. Henrik Svensmark a napciklusok klímára gyakorolt hatását és a kozmikus sugárzásnak a felhők képződésére gyakorolt hatását kutatja. A Die WELT már 2009-ben beszámolt erről, „Egy fizikus megrengeti a klímaelméletet” „Ein Physiker erschüttert die Klimatheorie„ címmel.
  • Nagyon informatív Michael Limburg okl. mérnök (EIKE Institut für Klima & Energie, EIKE Klíma- és Energiaügyi Kutatóintézet) beszélgetése Karl-Herrmann Steinberggel, a volt NDK utolsó környezetvédelmi miniszterével.

Rex Fleming klímakutató így foglalja össze a kérdéskört közelmúltban megjelent könyvében: A klímaváltozás jelenleg elfogadott definíciója, mely szerint ezt a CO2 okozza, és ahogyan ezt az ENSZ erőlteti – egy mítosz. Rex J. Fleming: The Rise and Fall of the Carbon Dioxide Theory of Climate Change, Springer Nature Switzerland, Cham (CH), 2019.

Ezeken a tudományos alapokon az „Értékek Uniója Bajorországban – Konzervatív Kezdés” közzétett egy klímamanifesztumot. Ebben követelik a CO2 megadóztatásának visszavonását, és egy nyílt vitát a klímaváltozások valós okairól. A dokumentumot a bajorországi Értékunió honlapjáról le lehet tölteni. (https://konservativeraufbruch.de/).

*Az Aufbruch szót így is lehet fordítani: Újrakezdés, fölkerekedés, elindulás.

2020 január
Király József
okl. vegyészmérnök

Tetszett a cikk? Amennyiben igen, fejezze ki tetszését a
Reális Zöldek Klub
társadalami szervezet részére juttatott támogatásával 300 Ft értékben.
Bankszámlaszámunk:
11702036-20584151(OTP)
A Fővárosi Bíróság végzése a társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről itt található.
Print Friendly, PDF & Email