Klímavédelem: A perfid manipuláció

Van egy vállalkozókat tömörítő érdekképviseleti szervezet Németországban, Senat der Wirtschaft, amelyet én Gazdasági Szenátusnak fordítanék le. Ha jól sejtem honlapjuk alapján, elsősorban médiaiparban tevékenykedő vállalkozókat fog össze. Nos, a szervezet etikai tanácsának elnöke, Ulf Posé (önmaga is médiavállalkozó), a közelmúltban az alábbi gondolatmenetet vezette le a Die Welt c. lapban:

       Ulf Posé, a Gazdasági Szenátus Etikai Tanácsának elnöke

„Nem tudjuk, mi okozza a klímaváltozást. Ezért védenünk kell a klímát, teljesen mindegy, hogy melyik oldalnak adunk hitelt.

Ha védjük, és a végén kiderül, hogy fölöslegesen védtük, akkor pechünk volt.
De ha a végén kiderül, hogy mégiscsak az ember okozza a klímaváltozást, és mi nem védtük, akkor kihúztuk a Fekete Pétert. Elég a Földünk.”

Új a szövegben annak beismerése, lehet, hogy humbug az egész klímaőrület. Sőt, Posé 8000 atmoszférakutató fizikust emleget, akik azt állítják, hogy a széndioxidnak vagy semmi, vagy nagyon csekély hatása van a klímára.
Szögezzük le tehát:
Az egyik oldalon van 800 tudós, akik természettudományos tények alapján állítják, hogy vagy nagyon csekély, vagy semmi hatása nincs a CO2-nek. A másik oldalon van egy tarka konglomerátum (már ami a végzettséget illeti), akiket egy dolog köt össze: A hisztériából élnek meg. Prognózisaik eddig rendre felsültek. Éltetőelemük, hogy a politika és a médiák támogatását élvezik.

„Hogyan alkossunk véleményt ezek után?” – teszi fel a kérdést Posé.
„Tudunk egyáltalán vélemény formálni? Igen, tudunk. Ehhez el kell attól búcsúznunk, hogy az egyik vagy a másik oldalnak igaza van. Ezt nem tudjuk ugyanis. És épp ezért a rosszabb eshetőségre kell felkészülnünk”

Nos, úgy tűnik, Posé NEM AKAR tudni. Ugyanis nagyon egyszerű a kérdést eldönteni, melyik oldalnak van igaza.

               Pánikkeltés és valóság 102 prognózis = 102 felsülés

A tézist képviselők számától függetlenül:
Annak az oldalnak van igaza, amely 102 modellt alkotott meg, és ezek közül egy sem bizonyult helyesnek, kivétel nélkül csak az egyik irány felé elhajolva pánikkeltőnek bizonyult, vagy annak, amely a hűvös természettudományos tények alapján foglal állást?

Lásd még a hamis prognózisokról: itt és itt.

Posé szándékosan elsiklik fölötte: Nem babra meg a játék. Az egyik oldalon

  • az európai civilizáció kőkorszakba történő visszavezetése
  • az életszínvonal, az életminőség jelentős leépítése
  • milliárdok feneketlen hordóba, illetve a haszonélvezők feneketlen klímazsebeibe töltögetése
  • az európai gazdaság földbe döngölése
  • a világpiaci versenytársakkal szembeni ellehetetlenítés
  • esetleg a demokráciának diktatúrával történő helyettesítése

a másik oldalon a tisztességes, demokratikus piacgazdasági fejlődés a tét.
Mert úgy Posé, mint minden gondolkodó ember tisztában van vele: Az európaiak (szélesebben meghúzva a határvonalat, a nyugati világ) önszuggeszcióját és klímahisztériáját a világ többi része nem fogja követni. Tehát még csak avval sem érvelhet Posé, hogy a nyugati világ green Armageddon döntése úgymond megmentené a világot, ha véletlenül igaznak bizonyulna a klíma-rögeszme.

Ne feledjük: a pánikkeltő oldalnak csupa olyan hangadói vannak, akik nem milliókat, hanem százmilliókat és milliárdokat keresnek a hisztérián (Al Gore és társai).

Posé ennek ellenére, mint a vásári csodatinktúra árus, el akarja adni nekünk gondolatmenetét. Csak azért, mert biztos, ami biztos, háta mégiscsak van benne valami alapon, válasszuk jövőnk tönkretételét.

Nem Posé úr! A kérdést csak természettudományos alapon lehet eldönteni. Amely döntési folyamatba sem a politika, sem a médiák nem avatkozhatnak bele, az előre kigondolt (az egészből hasznot húzó lobbi által diktált) eredményt megkövetelve.

Posé ráadásul mímeli a semleges filozófust, aki önzetlenül jótanácsot osztogat. Pedig nem semleges. Médiavállalkozóként odakötötte magát a tömeghisztériából hasznot húzók oldalához.

Végülis, Posé gondolatmenetét követve felkészülhetünk a kis zöld marslakók támadására is. Biztos, ami biztos alapon.
2020 január
Király József
okl. vegyészmérnök

Tetszett a cikk? Amennyiben igen, fejezze ki tetszését a
Reális Zöldek Klub
társadalami szervezet részére juttatott támogatásával 300 Ft értékben.
Bankszámlaszámunk:
11702036-20584151 (OTP)
A Fővárosi Bíróság végzése a társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről itt található.
Print Friendly, PDF & Email