Korona és klíma: a dogmák megrendülésének korát éljük

A koronavírus miatt világszerte elrendelt lockdown már megingatta a dízelautók környezetre gyakorolt különleges veszélyességének dogmáját. Az más kérdés, hogy a média – legyen az közszolgálati vagy kereskedelmei – teljes cenzúrát alkalmaz a kérdésben.

[Izgalmas volna ennek hátterével foglalkozni: hogy működik ez? Van valaki, aki szól az egyes sajtótermékeknek, a tulajdonos csoportoknak, hogy erről tilos írnotok, beszélnetek? Vagy csak egy bizonyos szemszögből írhattok? Mi az a kötelék, amellyel ez a titokzatos valaki rá tudja kényszeríteni akaratát a médiák képviselőire? És mivel itt nem csak kereskedelmi médiákról beszélünk, hanem az állami közszolgálati médiákról is: Hogy-hogy hatalma van valakiknek az egyes államok tájékoztatási cenzúrázási politikáját meghatározni? Mi van akkor, ha valaki megszegi a tilalmat? Véletlen baleset áldozata lesz?]

A dízel személyautók veszélyessége mítoszának megdőléséről tudomásunk szerint rajtunk kívül más nem tudósított a magyar nyelvű sajtóban.
Ennél jóval nagyobb horderejű a lockdown-nak egy másik, előre nem várt következménye.

Mint a média által egyedül érvényessé és kötelezővé tett tudásbázisból tudjuk, a Föld atmoszférájának átlagos CO2-tartalma az ipari forradalom (19. század közepe) óta rendíthetetlenül növekszik. Evvel párhuzamosan pedig ugyancsak rendíthetetlenül növekszik a Föld átlaghőmérséklete. Persze a valóságban ez így nem egészen pontos, de a részletekbe most nem megyünk bele.

A CO2-koncentráció úgymond 280 ppm-ről 410 ppm-re, a Föld átlaghőmérséklete ezidő alatt pedig 14 °C-ról 14,8 °C-ra emelkedett.

Mivel nem témája írásunknak, csak egy mondattal említjük meg: Ez a 280 ppm inkább közmegegyezésen (egy kisebbségi álláspontnak a többségre kényszerítésén) alapul, mintsem pontos, az egész világra kiterjedő méréssorozatokon.

Lásd ehhez kapcsolódó ábránkat:

Így születik a múltra vonatkozó tudásunk. Az IPCC „tudósai” csak a bekarikázott értékeket vették figyelembe. Ebből lett megállapodott tudomány a CO2-koncentráció emelkedése 280-ról 410 ppm-re.

A kép forrása.

A 0,8 fok hőmérséklet-emelkedést az IPCC állítja, bár érdekes, hogy ennek során a Föld átlaghőmérsékletét 2001-ben egy tollvonással 15 fokról 14 fokra csökkentette. [„Akié a jelen, azé a múlt” – mondta G. Orwell.] A CO2-nek az éghajlatra gyakorolt végzetes hatását elfogadó és hirdető tudósok között azóta is teljes a zűrzavar, mennyi is a Föld átlaghőmérséklete, és mikor volt annyi. Egyben megegyeznek: A nem definiált bázisértékhez képest 2 vagy 1,5 fokon belül kell tartani a Föld átlaghőmérsékletének növekedését, és ezt csak gazdaságunk tönkretételével tudjuk megvalósítani. Különben jön a billenőpont, stb.

Az erőltetett intézkedések:

  • Az ún. megújuló (helyesen: véletlenszerűen rendelkezésre álló) áramforrások arányának növelése az energiatermelésben. Még akkor is, ha ez az energia árát megnöveli, és veszélyezteti az ellátás biztonságát – mindez természetesen mérhető CO2-kibocsátás csökkenés nélkül.
  • CO2-kontingensek megállapítása, ami elfogadható egy fejlett iparral rendelkező ország számára, viszont a fejletlenebb országokat örökre bebetonozza jelenlegi szintjükön
  • A kontingens fölötti CO2-kibocsátás megadóztatása
  • Az egyes országok CO2-kibocsátásának redukálása bármi áron
  • A piaci viszonyok között életképtelen elektromos autózás szubvenciója (még akkor is, ha tanulmányok bizonyítják, az elektromos autó nem csökkenti a CO2-kibocsátást).

Nem tartozik az éghajlatért aggódók követelményei közé a CO2-kibocsátás csökkentésének egyetlen hathatós eszköze, a nukleáris áramtermelés elősegítése. Mindez sokmindent elárul a rögeszmében hívők vagy a hitet megjátszók valódi szándékairól.

Ha most olvasóink ilyen apróságokon fönnakadnak, hogy honnan tudjuk a 150 évvel ezelőtti, az egész Földgolyót jellemző átlaghőmérsékletet, ha a mai átlaghőmérséklettel is kénye-kedve szerint dobálódzik az IPCC, akkor ez azt jelenti, hogy még nem veszítettük el egészen józan eszünket.

A Föld jelenlegi átlagos CO2-koncentrációjának referencia-értékét pedig a Mauna Loa csúcson mért érték adja. E sorok írója jóhiszeműen azt gondolta, azért esett a választás Mauna Loára, mert az valahol a Csendes Óceánban, minden lakott településtől távol van, és az ott mért értékekbe semmi tényező nem zavar bele, tehát azokat csakugyan jellemzőnek kell tekintenünk a Föld egészére vonatkozólag.
Egy frászt. Megint felültünk annak, hogy azt hittük, a klímahisztériás oldal képviselőiben van még egy cseppnyi tisztesség, és nem élnek olyan eszközökkel, amelyek nagy valószínűséggel hamis eredményre vezetnek.

Először is:
A Mauna Loa mérőállomás nem egészen 200 km-re fekszik Honolulutól, Hawai fővárosától annak CO2-emissziójával együtt.

Honolulu, Hawai fővárosa. Nem túl messze Mauna Loától.

Másodszor, Mauna Loa környéke önmaga is egy nyugtalan vulkáni terület, ahol számolnunk kell némi – az embertől független – CO2-emisszióval.

Talán nem árt, ha felidézünk itt néhány számadatot:

A Föld természetes CO2-kibocsátása évente 770 milliárd t (milliárd t = Gt). Ennek egy része az élettelen Föld kibocsátása, elsősorban a vulkáni tevékenység, a természetes CO2-kibocsátások miatt (pl. mofetták Székelyföldön), a másik részt pedig az élővilág okozza. Mivel ezeket nem lehet mérni, csak becsülni, sem a pontos értéket, sem annak időbeni (évenkénti) változását nem tudjuk.

Ezen linken egy térképet találunk a Föld aktív, illetve nyugtalan vulkáni területeivel.

Az antropogén kibocsátás évente 30-35 Gt, a tendencia emelkedik, elsősorban az ázsiai országok gazdasági fejlődése miatt, amelyek az atomerőművek mellett a szénerőműveket is bevonják energiapolitikai tervezésükbe.

A földi CO2-elnyelés évente 788 Gt, ami azt jelenti, hogy az antropogén kibocsátásnak felével megegyező mennyiség a légkörben marad. Természetesen mindez akkor igaz, ha hitelt adunk a becsléseknek.

Nos, az elmúlt 120 év hőmérséklet adatainak elemzése azt mutatja, hogy ebben az időszakban voltak emelkedő hőmérsékletű periódusok (1900-1935, 1975-2000), csökkenő hőmérsékletű periódusok (1935-1975) és stagnáló hőmérsékletű időszakok (1998-2015). Mindeközben úgy a légkör CO2-tartalma, mint az antropogén CO2-emisszió folyamatosan növekedett.

Ezeket részletesen tárgyalják az alábbi források:

https://www.eike-klima-energie.eu/2015/10/12/die-anthropogenen-co2-emissionen-welche-rolle-spielen-sie-tatsaechlich/

https://www.eike-klima-energie.eu/2019/07/12/menschliche-co2-emissionen-haben-kaum-auswirkungen-auf-den-atmosphaerischen-co2-gehalt/

A világ országainak nagy részét ez év márciusában elérte a lockdown. Leült az ipari termelés, az autó- és légiközlekedés, az áruszállítás. Ez olyan mértékű, hogy a rövid határidős kőolaj jegyzések ára áprilisban a világtörténelemben először negatívba fordult át (-3,7 USD/barrel). Vagyis, ha valaki hajlandó volt a kőolajat átvenni és saját raktáraiba elszállítani, akkor még pénzt is kapott az olaj mellé.

Mindevvel együtt járt, hogy drasztikusan csökkent az antropogén CO2-kibocsátás, aminek meg kellett volna nyilvánulnia a globális CO2-koncentrációkban is.

Nem ez történt. A CO2-koncentráció a várakozásokkal ellentétben folyamatosan növekszik. A márciusi és áprilisi értékek meghaladják úgy az előző havi, mint az elmúlt év hasonló időszakában mért értékeket.

Week beginning on April 19, 2020: 415.88 ppm
Weekly value from 1 year ago: 413.71 ppm
Weekly value from 10 years ago: 393.25 ppm

Last updated: May 1, 2020

Forrás: https://www.co2.earth

Mauna Loa CO2-koncentráció adatai, ppm. 2020. május 1-én frissítve

Forrás: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/weekly.html

Áprilisban sem csökkent az atmoszféra CO2-tartalma.   Kis szürke pont: óránként mért értékek.   Közepes pont: napi átlag.   Nagy pont: heti átlag.

Forrás: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/monthly.html

Az esemény annyira feltűnő, hogy a vírus- és klímahisztéria zászlóshajójának számító „Die Welt” sem hagyta szó nélkül.

Írásának a lap a következő címet adja: „A pandémia próbára teszi a klímaaktivistákat.

Azt meg már mi tesszük hozzá: Nem csak, illetve nem is elsősorban a klímaaktivistákat, hiszen ők nagyrészt felelőtlen, gondtalan, jelszavaknak könnyen bedőlő fiatalok, akik legföljebb vállat vonnak, és keresnek maguknak új jelszavakat, új témát, ami miatt lehet egy kicsit aggódni, tüntetni, hiszen az egy jó buli.

Sokkal inkább próbára teszi a pandémia az évtizedes klímahisztéria fölépítőit, az abból hasznot húzókat, a megvásárolható tudósokat, a politikai osztályt, milliárdok elégetésének felelőseit, a sajtó képviselőinek nagy részét.

Nem véletlenül foglalja össze a Welt újságírója tudósítását az alábbi szavakkal:

„A fosszilis energiahordozók felhasználása csökkenésének már meg kellett volna mutatkoznia a CO2-koncentrációkban. Mi van akkor, ha azt állapítjuk meg, hogy a gazdaság falhoz vitelének nincs mérhető ráhatása az atmoszféra CO2-koncentrációjára? Akkor értelmetlen lenne a CO2- emissziós certifikátokért fizetni, értelmetlen volna a kvótakereskedelem. A pandémia próbára teszi dogmáinkat (Glaubensgewissheiten). Az ember okozta CO2-kibocsátás az egyik ilyen dogma. Mauna Loa adatai hamarosan megmutathatják: igaznak bizonyultak-e dogmáink.”

Bizony, nagyon könnyen kiderülhet: értelmetlen a kvótakereskedelem, és még sokminden más, szélerőművek, napelemek milliárdos szubvenciójától kezdve a hisztéria minden egyes eleméig.

Tippünk: A gazdaság hamarosan újra beindul, mégha sokáig nem is pörög a korábbi szinten. A vírusfenyegetés ugyan továbbra is ott fog lógni a levegőben, jön a második, harmadik, stb. hullám. A atmoszféra CO2-koncentrációjának érdekes viselkedését pedig agyonhallgatják a médiák.

2020.május
Király József
okl. vegyészmérnök

Tetszett a cikk? Amennyiben igen, fejezze ki tetszését a
Reális Zöldek Klub
társadalami szervezet részére juttatott támogatásával 300 Ft értékben.
Bankszámlaszámunk:
11702036-20584151 (OTP)
A Fővárosi Bíróság végzése a társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről itt található.
Print Friendly, PDF & Email