Lázadás a kihalás ellen

Eljött az ideje, hogy szenteljünk néhány szót az Extinction Rebellion nevű terrorszervezetnek.
De mindenekelőtt néhány gondolat a sajtóról, médiákról. Ha B. Andrea újságíró vagy F. István szerkesztő véleményt mond, nem saját véleményét mondja, hanem munkaadójáét (a laptulajdonosét). Ezért kapja a fizetését, hogy adja nevét munkaadójának véleményéhez. Az újságírónak szabad állást foglalnia, hol legyen a 71-es busz megállója, beállíthatja szimpatikusnak a telep hamarosan nyugdíjba menő, mindenki által szeretett Anna nénijét, a védőnőt. Felháborodhat azon, hogy a lakosok a kiserdőben szórják szét hulladékaikat, noha ingyen rendelkezésükre áll a hulladékudvar.De amint politikai, gazdasági, tudományos, vallási, kulturális, világnézeti kérdések merülnek föl, – akár belföldi, akár nemzetközi vonatkozásban – az újságírónak, riporternek, képszerkesztőnek kötelessége a munkaadója által megszabott irányvonalat követni. Tehát, ha a képszerkesztőnek ki kell választania egy képet pl. Trumpról (legyen-e az illető szimpatikus vagy unszimpatikus az olvasó számára), akkor ő ezt a laptulajdonos által megkövetelt ízlésnek megfelelően fogja megtenni. A közbevetésre, hogy az újságíró felfogása általában egyezik a tulajdonoséval, csak azt tudjuk mondani: De sokszor láttunk már olyat, hogy az újságírói meggyőződés igazodott a tulajdonos felfogásához… A pénz nagy úr.
Mi újságolvasók pedig akaratlanul is átvesszük úgy a sajtó szóhasználatát, mint értékítéletét.

Ezek előrebocsátásával figyeljünk a szóhasználatra. Ha az agyunkat elérő média

 • terroristákról,
 • szélsőségesekről
 • anarchistákról
 • radikálisokról
 • reakciósokról
 • destruktív szektáról
 • halálkultuszról
 • randalírozó huligánokról beszél, akik törnek, zúznak,

akkor tudjuk, hogy a média tulajdonosai már állást foglaltak a szóban forgó mozgalom vagy személyek ellen, és állásfoglalásukat már belénk is oltották.
Ha viszont csakúgy röpködnek az alábbi jelzők:

 • polgári engedetlenségi mozgalom
 • aktivisták
 • környezetvédők
 • jövőnkért aggódó, tenni vágyó fiatalok
 • békés tüntetés
 • figyelemfelhívó akciók
 • erőszakmentes akciók
 • éghajlatvédők
 • igazságosabb társadalmi rendért küzdők
 • elkötelezett fiatalok, stb.,

akkor biztosak lehetünk abban, hogy a médiák illetve a mögöttük álló erők támogatják ezeket a mozgalmakat, értékítéletüket megpróbálják ránk erőszakolni, és elfogadtatni velünk mindent, amit ezek a mozgalmak a zászlajukra tűztek.

Egy kis visszatekintés:

Soha egyetlen mozgalma a világnak nem állította magáról, hogy a hatalmat akarja megkaparintani a hatalomért önmagáért, hogy az embereket akarja saját maga javára dolgoztatni, megtermelt értéket lefölözni. Senki nem avval próbált pontokat szerezni, hogy „mi a ti rovásotokra akarunk jól élni, benneteket – ha egyáltalán – rabszolgaként, ágyútöltelékként szeretnénk használni”.

Amióta világ a világ, mindenki szépet és jót ígért a tömegeknek. Ezeket hívták kisembereknek, választópolgároknak, kizsákmányoltaknak, elnyomottaknak.

Aki a hatalomra törekedett, az szebb, boldogabb, biztosabb jövőt, megélhetést, haladást, fejlődést, közbiztonságot, rendet ígért. Ellenfeleit természetszerűleg pedig beállította maradinak, reakciósnak, kizsákmányolónak, egyszóval rossznak.

Csak közbevetőleg jegyezzük meg: Soha tökéletes társadalmi rend nem volt még a Földön, és nem is lesz. A Názáreti Jézus ezt így fogalmazta meg: „Az én országom nem evilágból való” (János 18,36).

Akik pedig értettek a tömegek befolyásolásához, a másik oldal hibáinak eltúlzásához, vagy ha nem volt hiba, akkor annak kreálásához, a saját oldal erényeinek felmagasztalásához, azoknak értelemszerűen könnyű dolga volt a hatalom megszerzésében.

Legyünk tehát különösen gyanakvóak, ha egy mozgalom csak általános, mindenki által elfogadható jelszavakat tűz zászlajára: Pl. „Szabadság, Egyenlőség, Testvériség”, „Haladás, jólét, modernizálás, munkahely-teremtés”. Vagy: „Hatalmat a munkásoknak, földet a parasztoknak”, „Munkát, kenyeret”, „A Föld azé, aki megműveli”, „Demokráciát!”, stb, stb.

Ezek előrebocsátásával foglalkozunk
az Extinction Rebellion (XR) nevű szervezettel. Ha egy szervezet kommunista terroruralmat tűzne zászlajára, esélye sem volna pontokat szerezni. A kutya nem menne el tüntetésükre. Egy ilyen szervezet sokkal inkább a jövőt, szélesebb demokráciát, éghajlatvédelmet, biztonságot, és még sok hasonló szépet fog hirdetni.

Próbáljuk e bevezető után föltérképezni, honnan támadt ide hirtelen az Extinction Rebellion. Hiszen már a Greta-mozgalom (FFF) is lassan elhalványul mellette. Kik, az alapítók, milyen az illetők világnézete, milyen esetleges politikai múltjuk, vannak-e a szervezetnek finanszírozói?

A szervezet kapcsolatait, eredőit meglehetősen nehéz kibogozni.

Az egyik vonal a Climate Emergency Action Limited cégből, valójában egy cégnek álcázott kommunista felforgató szervezetből indul ki.

Ennek szárnyai alatt működik a a Compassionate Revolution LTD, korlátolt felelősségű társaság, amelynek másik eredője az Occupy mozgalom. A CR LTD csoport célja „a más, a teljes, demokrácia”, amelyben minden ember egyenlő.

A Compassionate Revolution LTD viszont legfontosabb támogatója és finanszírozója egy másik kommunista szervezetnek, a Rising Up-nak. https://www.risingup.org.uk/about

A Rising Up célja, hogy a „társadalmat alapjaiban megváltoztassa„, azaz, hogy gyakorlatilag a kommunizmust szalonképessé tegye.

A Rising Up pedig támogatója és létrehozója a Extinction Rebellion szervezetnek. (Eddig világos, ugye?)

Nos, a Greta-mozgalom felemelkedésénél már láttuk, hogy az egészből soha semmi nem lett volna, ha a sajtó (akár privát, akár közszolgálati) nem állt volna egyöntetűen melléje, és nem profik vették volna kézbe a szervezést. A szervezéshez pedig támogatók, azaz magyarul pénz kell. Nézzük meg tehát, kik ezeknek a kommunista fölforgató csoportoknak a támogatói.

És itt találkozunk az EDGE szervezettel, amely saját bevallása szerint 300 filantróp adományozót, az alapító tisztviselőket, megbízottakat, tanácsadókat összefogó közösség.

Ők könnyítik meg az adományozó számára, hogy adománya valóban azt a nemes célt szolgálja, amelyre azt az illető szánta. Prioritásaik saját bevallásuk szerint az egyenlőség, igazságosság, a fenntartható fejlődés és az általános jólét. További tájékoztatás saját magukról itt: https://edgefunders.org/about-us/

A 300 adományozó egyike G. Soros Nyílt Társadalom alapítványa.

Honlapjukon azt olvashatjuk, „támogatják a nagyobb méltányosságot és a fenntartható gyakorlatot, miközben feltárják és támogatják azokat a stratégiákat, amelyek a szisztematikus kihívásokkal foglalkoznak, és hosszú távon hozzájárulnak az átalakulási változásokhoz.”

Nyilván ez a sok nemes cél indította őket arra, hogy támogassák a következő homályos csoportot, a Guerilla Foundationt, magyarul a Gerilla Alapítványt. A Guerilla Foundation egy német-görög milliárdos család örökösének, Antonis Schwarznak a műve. Schwarz, mint magánszemély, a német Zöldek egyik legfőbb anyagi támogatója. A Guerilla Foundation viszont szoros pénzügyi kapcsolatban van egy másik titokzatos, filantrópokat összefogó szervezettel, az

Ariadne hálózattal. Honlapjuk: https://www.ariadne-network.eu/what-we-do/. Vallomásuk önmagukról: „Az Ariadne egy finanszírozók által létrehozott és működtetett hálózat. Ez egy magánközösség, amely összekapcsolja az európai adományozókat és az alapítványi alkalmazottakat a társadalmi változások, az emberi méltóság, az emberi jogok és az igazságosság támogatása érdekében. Az Ariadne sokszínű tagságát összekapcsolják az igazságos és mindenki számára lehetőségeket kínáló társadalmak létrehozására irányuló erőfeszítések. Ez sokrétű munkát jelent, ideértve a migrációt és az integrációt, a fogyatékosokkal való törődést, a befogadást, a gyermekek jogait, a fiatalok felhatalmazását, az LGBTI-jogokat, a munkajogokat, a toleranciát és a sokszínűséget, a nemi identitások és a nők támogatását, a polgári és politikai jogokat, a jó kormányzást, az igazságosságot és a környezetvédelmet.” Az Ariadne-t Soros Nyílt Társadalom Alapítványa is támogatja.

Nos, ez a filantróp hálózat, illetve a Guerilla Foundation a Rising Up fő finanszírozója. A sok áttételes és keresztfinanszírozás arra szolgál, hogy elfedjék a valós pénzmozgásokat.

Az XR bevételei és azok forrásai

Rakjuk tehát össze a puzzle-t:

Az XR kommunista felforgató mozgalmak szüleménye. A támogatók között pedig olyan filantrópok vannak, mint G. Soros, akit nekünk nem kell bemutatni, továbbá Antonis Schwarz, egy, a zöld mozgalmakat támogató milliárdos csemete. Nem csak ők, de ők vannak rivaldafényben. Természetesen a Greenpeace is ott van a brancsban. Ezek a milliárdosok felforgató alapítványokat támogatnak. Névleg persze toleranciáról, sokszínűségről, beképzelt nemek egyenjogúsításáról (LGBTI), migránsok jogairól beszélnek, a megvalósulás mindig a hagyományos értékrend és az európai fehér nemzetek elpusztítása.

Az illetők óriási pénzösszegeket fordítanak kommunista felforgató szervezetek támogatására. A felforgató szervezetek persze mindig az igazságosabb társadalmi rend, egyenlőség, szélesebb demokrácia, több emberi jogok, stb, stb. jelszavakat tűzik zászlaikra (honlapjukra).

A támogatók több áttételen keresztül létrehoznak egy szervezetet (Extinction Rebellion, XR), amely elkötelezi magát az éghajlat és környezet védelmére, konkrétan harcot indít a beképzelt kihalás elleni fellépésre.

És mivel szerintük nagyon súlyos a helyzet ezen a téren, ez feljogosítja őket a közrend zavarására és terrorcselekmények végrehajtására is. Csakis és kizárólag a nemes, fennkölt célok érdekében. Robert Hallam, az XR vezetője korábban a Rising Up aktivistája volt, csakúgy, mint helyettese, Gail Bradbrook.

Hallam az „Amnesty International” egyik rendezvényén 2019 februárjában a következőket jelentette ki nyilvánosan:

„Rá fogjuk kényszeríteni a kormányokat, hogy cselekedjenek. És ha nem cselekszenek, meg fogjuk buktatni őket, és egy olyan demokráciát fogunk létrehozni, amely alkalmas lesz erre. Hát igen, a folyamatban halottak is lehetnek”

https://www.youtube.com/watch?v=htvxc0Wg7sA.

Itt kell tehát mindenki számára leesnie a tantusznak. Környezetvédelem és éghajlatvédelem csak ürügy. A cél a kommunista diktatúra létrehozása. Ha kell a közlekedés megbénítása, ha kell, halottak árán is.

Az XR tüntetésein a hasznos idióták ingyen vannak ott, a bennfentesek heti 400 fontot (450 eurót) kapnak. Ami a sok bukott egzisztencia számára már szép kis összeg. A szervezet a belvárosi közlekedés megbénításával hívta fel a figyelmet magára Berlinben. Londonban 2019 szeptemberében drónokkal akarták megbénítani Heathrow repülőterét több napon keresztül. A rendőrség az akciót megakadályozta, de ahelyett, hogy a hatóságok terrorcselekmények szervezésével évekre bezsuppolták volna őket, a szervezetet pedig betiltották volna, már el is engedték őket a kesztyűs kéz politika jegyében. Ugyanez a rendőrség keményen föllép az ellen, aki nyilvánosan, akár a facebook-on megkérdőjelezi a genderideológiát.

Források:
https://sciencefiles.org/2019/10/07/extinction-rebellion-teil-eines-aktivistensumpfes-mit-gesellschaftlichem-umsturz-als-ziel/
https://www.epochtimes.de/meinung/analyse/extinction-rebellion-mit-den-millionen-von-kapitalisten-den-kapitalismus-ausloeschen-a3026613.html

Záró kérdésünk: A bevezetőben felsorolt jelzők közül melyik csoporttal találkozunk az Extinction Rebellion kapcsán?

Titkosszolgálatunkat pedig felszólítjuk, az itt megismertek fényében kezeljék a szervezet magyarországi ágát.
2009. október
Király József
okl. vegyészmérnök

Tetszett a cikk? Amennyiben igen, fejezze ki tetszését a
Reális Zöldek Klub
társadalami szervezet részére juttatott támogatásával 300 Ft értékben.
Bankszámlaszámunk:
11702036-20584151 (OTP)
A Fővárosi Bíróság végzése a társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről itt található.
Print Friendly, PDF & Email