Most aztán mind megégünk. Vagy mégsem?

Önkívületben a magyar főáramú sajtó. Szinte az összes tévé- és rádióadó, az írott és elektronikus sajtó szajkózza:
„Az eddigi hét legmelegebb év egyike volt 2021.”
Az elmúlt hét év volt minden idők legmelegebb hétéves időszaka.”

Természetesen az ismertebb kereskedelmi médiatermékek sem maradnak le a riogatásban. E sorok szerzője nem tudja, milyen mechanizmusok működnek a szerkesztőségekben. Kötelező nekik a rémhírterjesztő, pánikkeltő híreket kommentár nélkül továbbítani?
Tilos nekik tájékozódni és elfogulatlanul tájékoztatni? Ha igen, kinek van hatalma úgy a közszolgálati, mint a kereskedelmi médiák fölött? Hogyan történik a tiltás? Szól valaki a főszerkesztőnek? A főszerkesztő továbbadja az ukázt a reszortfelelősnek? Saját tapasztalatunk, hogy egy-egy levél, figyelemfelhívás az illető szerkesztőségeknek az esetek 99 %-ában megválaszolatlan marad. Tehát nem tudatlanságról, hanem a rögeszme melletti elkötelezettségről van szó a média részéről.

De akárhogyan is. A Google ma, 2022 január 23-án 56 ezer találatot ad ki a „hét legmelegebb év” keresőszavakra. Ugyanez a Google pedig 2021 októberében közzétette irányelveit, melynek értelmében nem tesz közzé hirdetéseket olyan honlapokon, melyek szkeptikus álláspontot képviselnek az éghajlat-változással kapcsolatban. A Google rendelkezése honlapunkat is érinti. Ez irányú megkeresésünkre egy udvarias levélben megtagadták hirdetések közzétételét honlapunkon. Innen pedig már csak egy lépés, hogy a keresőmotorok ne adjanak találatot olyan honlapok felé, amelyek kétségbe vonják (merészelik) az előírt tudományos álláspontot.

Nézzük meg ezek után, mi a helyzet az eddigi legmelegebb hét éves időszakkal. illetve ezen belül 2021-gyel.

Ha az ember a statisztikára támaszkodva próbál riogatni, biztosan talál olyan időszakokat, adatsorokat, amelyekkel igazolhatja prekoncepcióját. Ezért lett most hirtelen fontos ez a hét éves időszak. Ha 2021 hűvösebb volt, mint 2020, sőt, már öt éve folyamatosan csökken az átlaghőmérséklet, akkor keresni kell olyan időszakokat, amelyek alátámasztják a ‘zemberokozta klímaváltozás tézisét.

Azután már csak az újságíró ügyességén múlik, hogy úgy fogalmazzon, hogy semmi kötelezőt nem állít, de vészjósló jövőt sugall.

Nyilván a hamisításban érdekelt erők nem céltalanul, csak úgy hobbiból építették fel profi hamisító gépezetet, hanem határozott konkrét céljaik vannak evvel. De mielőtt erre rátérünk, nézzük meg, mi is a helyzet a fránya hét évvel.

A hőmérsékletet regisztráló szervezetek testvéri egyetértésben, minimális különbséggel az alábbi grafikonnal ábrázolják a veszélyes hőmérséklet-emelkedést.

1. ábra Átlaghőmérséklet alakulása az elmúlt 50 évben

A testvéri egyetértés pedig arra is kierjed, egyöntetűen kitörlik az 1998-as hőmérsékletcsúcsot. Ennek figyelembevételével a következőképp alakulna az átlaghőmérséklet:

2. ábra. Az UAH szatellit adatai az elmúlt 40 évre

A hamisítók keze azonban az UAH szatellit adatiig is elért.

Fenti, 2022 januárjában közzétett ábrán az 1998-as anomália csúcs 0,61 °C-nál van. Ugyanez a csúcs a 2016-os ábrázoláson 0,75 °C-nál van.

Az átlagérték csúcsa 2016-ban valamivel 0,5 °C alatt van, 2022-ben már éppen csak meghaladja a 0,3 °C-ot. A cél – egy veszélyes hőmérséklet-emelkedés prezentálása – nyilvánvaló.

3. ábra UAH szatellit adatok 2015-ből

A (némileg kozmetikázott) UAH szatellit adatok alapján 2021 az elmúlt 42 év nyolcadik legmelegebb évének számít, 2016, 2020, 1998, 2019, 2017,2010 és 2015 után.
Forrás:  https://www.drroyspencer.com/2022/01/uah-global-temperature-update-for-december-2021-0-21-deg-c/

A szatellit legfrissebb adatai szerint 2021 decemberében az (alacsony troposzférában mért) átlaghőmérséklet 0,21 °C-kal volt az 1990-2020 harmincéves átlag fölött. 2021 pedig 0,134 fokkal haladta meg a harmincéves átlagot.

Az átlaghőmérsékleteket összegző (és így nagyobb manipulálási lehetőségekkel bíró) NOAA National Centers for Environmental Information, 2022 januárjában adta ki 2021-re vonatkozó éves jelentését. (State of the Climate: Global Climate Report for Annual)

Eszerint a legmelegebb évek listájában 2021 (0,84 °C anomáliával) a hatodik helyen áll
2016       0.99 °C anomália
2020       0.98 °C anomália
2019       0.95 °C anomália
2015       0.93 °C anomália
2017       0.91 °C anomália

mögött.

A NOAA nem veri nagydobra, de értelmetlen itt a hőmérséklet századfokos megadása, tekintve, hogy ezeknek az adatoknak a megbízhatósága jó esetben ± 0,2 °C körül ingadozik.

Michael Limburg a Lipcsi Egyetemen 2010-ben benyújtott doktori disszertációjában[1] vizsgálja a hőmérsékletmérések bizonytalanságait, hibalehetőségeit.

„Analyse zur Bewertung und Fehlerabschätzung der globalen Daten für Temperatur und Meeresspiegel und deren Bestimmungsproblem = A hőméséklet és a tengerszint globális adatinak kiértékelése, különös tekintettel meghatározási problémákra és a hibalehetőségekre”

A hibákat okozhatják

  • műszerhibák (0,1-0,2 °C)
  • felállítás helyéből adódó hibák (1-5 °C)
  • Változó környezetből adódó hibák (1-5 °C)
  • Kiértékelésből, átlagolásból adódó hibák (0,2-07 °C)

E felsorolásból a szatellitméréseknél kiesik a 2. és 3. pont, helyette felléphetnek viszont kalibrálási, hitelesítési hibák.

Az egyetem rögtön ráérzett, hogy az értekezés alapjaiban rengetné meg a klímarögeszmét, ezért amellett, hogy nem fogadta el, értesítette a többi német egyetemet, vigyázat, ha jönne ez a Limburg nevű fickó.

Ivar Giaver kiegészíti Limburg munkáját a mérőállomások egyenlőtlen eloszlásából adódó hibákkal.

https://kaltesonne.de/wie-zuverlaessig-sind-die-ermittelten-globaltemperaturen-der-letzten-170-jahre/

Mindezek tükrében nevetséges a hőmérséklet-értékek századfok pontosságú megadása. Hogyan is mondta Carl Friedrich Gauss matematikus zseni?
„Durch nichts zeigt sich mathematischer Unverstand deutlicher als durch ein Übermaß an Genauigkeit im Zahlenrechnen.“

„Semmi sem mutatja világosabban a matematikai hozzá nem értést, mint a túlzott pontosságra törekvés az algebrai számításokban.”

Rendszeres továbbá a NOAA-nál a múltbeli adatok önkényes megváltoztatása, ahogy éppen a prekoncepció megköveteli.

Így például az 1992-2020 időszak adatainak utólagos módosítása a 2016-os éves érték emelését eredményezte 0,95  °C-ról 0,99 °C-ra.

Mindevvel egyidőben (2021 augusztus és november között) a NOAA az 1954-es adatoknál több mint 100 értéket módosított 0,01 °C-kal – ezúttal lefelé.

A NOAA adatai mellett számos egyéb szervezet is hatodik éve töretlen átlaghőmérséklet csökkenésről ad hírt, miközben a levegő CO2-koncentrációja 403-ról 418 ppm-re emelkedett.

Honlapunkon többször szóvá tettük, hogy az adatok meghamisítása a klímabiznisz nélkülözhetetlen eszköze.
Átlaghőmérséklet-emelkedés? Hamisítás nélkül nem megy

https://klimarealista.hu/kidolt-a-klimatakolmany-alaposzlopa/

A sort a hamisításokról a végtelenségig lehetne folytatni. ehelyett csak egyet emelünk ki:

A NASA odáig vetemedik, hogy a japán adatokat, amelyek nem mutatnak hőmérséklet-emelkedést, azt riogató emelkedésre hamisítja.

https://notrickszone.com/2022/01/19/japans-own-data-show-no-warming-for-tokyo-but-nasa-tampers-changes-trend-to-warming/

Statisztikával sok mindent és mindennek ellenkezőjét be lehet bizonyítani. Fenti adatok azonban egyértelműen mutatják:

A hőmérséklet-változás néha együtt jár a CO2-koncentráció emelkedésével, néha ellentétes irányú. Egy azonban egészen bizonyos.
A statisztikai adatok a klímamodellekkel ellentétben nem támasztják alá a pánikkeltését.

Nincs klímavészhelyzet, legalábbis ami a levegő CO2-koncentrációnak az éghajlatra gyakorolt hatását illeti. (A vízgazdálkodás területén volna tennivalónk.) Innentől fogva egyet tehet csak a politika: Leállítja a százmilliárdok feneketlen hordóba töltögetését. Amely pénzeknek ezer területen volna helye országunkban a vízgazdálkodástól a hulladékgazdálkodásig.

Az elmúlt 6 év hőmérséklet-trendjei műholdas mérések alapján:

4. ábra. RSS, Remote Sensing Systems műholdas megfigyelő rendszer.

5. ábra. UAH műhold adatai

6. ábra. Hadcrut műhold adatai

7. ábra. Gistemp műhold adatai

Ezen időszak alatt a CO2 koncentrációja az atmoszférában 402 ppm-ről 414 ppm-re emelkedett.

E helyen emlékeztetünk: A CO2 nem a legnagyobb koncentrációjú IR-aktív (üvegházhatású) gáz. Hogy mennyire hamis a sulykolt perspektíva, az alábbi ábrákon szemléltetjük a dihidrogén-monoxid és CO2, mint ÜH gáz arányát.

8. ábra. Az atmoszféra IR-aktív gáz tartalma

Hogy a Google ilyen nyílt akcióra vetemedett az elmúlt év októberében, csak egyet mutat: A döntéshozók ott is tisztában vannak vele: A ‘zemberokozta klímaváltozás tudományosan tarthatatlan. Érvek nincsenek, marad a cenzúra, adminisztratív eszközök, elfojtás, kitiltás. Még szerencse – tesszük hozzá némi iróniával – hogy a geocentrikus világkép vagy a flogisztonelmélet idején nem volt még Google, nem volt IPCC, nem volt UNEP, nem volt HUPCC.

És ha valakiben fölmerül, mi érdeke fűződik a Google-nek az áltudomány fenntartásához, ahhoz, hogy Magyarország továbbra is töltögesse a százmilliárdokat az éghajlat megmentése nevű feneketlen hordóba, az olvassa el

Mégiscsak az ember a felelős a klímaváltozásért!
c. írásunkat.

Vegyük észre, ha a nyugati világ – gazdaságának tönkretétele árán 50 %-kal csökkentené a CO2-kibocsátást, ez a világ antropogén CO2 kibocsátását 25-30 %-kal csökkentené. Mindez a világ CO2-kibocsátását – beleértve a természetes emissziókat is – 1 %-kal csökkentené.

A világ ÜH gáz koncentrációja jelenleg átlagosan 1,75 % víz + 0,04 % CO2, + 0,000002 % metán. = összesen 1,754102 %.

A vízkoncentráció természetesen széles határok között ingadozik a napszakok, évszakok és földrajzi hely függvényében.

Ha most a világtörténelem legnagyobb gazdaságpusztítása, (csak az EU-ban évi 600 milliárd € feneketlen hordóba töltögetése) árán a nyugati világ tönkreteszi saját gazdaságát, ez (50 %-os emisszió-csökkenést figyelembe véve)

az atmoszféra ÜHG koncentráció 1,754102 %-ról 1,754061 %-ra, történő, azaz 0,023 %-os csökkenését eredményezné.

[Nos, amint az levezettük,[2] az IR-aktív gázok légköri koncentrációjának 1,5 %-os növekedése, amit a CO2 légköri koncentrációjának megduplázódása okozna, 0,047 °C hőmérséklet-emelkedést okozna. (Már ha nem vennénk figyelembe az ennek ellentmondó fizikai-kémiai törvényszerűségeket, hanem vakon bíznánk az IPCC, Google és társaik által sulykolt narratívában.)]
Tovább számolva ez a gigantikus gazdaságpusztítás, ez a 0,023 %-os ÜHG koncentráció csökkenés a földi átlaghőmérséklet

0,0006 °C-os csökkenését eredményezné.

Hangsúlyozzuk még egyszer, a honlapunkon ismertetett fizikai és kémiai törvényszerűségek ezt is kizárják, ezt a számot csak az IPCC narratívából vezettük le. De még így is illuzórikus ez a szám. A világ többi része fittyet hány a rögeszmére és saját elképzelése szerint fejleszti gazdaságát. Arról már nem is szólva, hogy MÁR megkezdődött néhány kulcsfontosságú energiaigényes iparág elvándorlása az EU-ból rögeszmementes régiókba. Tehát a kibocsátás semmit nem változott, csak áthelyeződött.

Mindezek után teljesen legitim a kérdés: Ha nem CO2, akkor mi vezérli a föld klímáját?

Nos, honlapunkon már utaltunk rá: A hosszabb (évezredes, tízezer éves) idejű klímaváltozások ige jól magyarázhatók a Milankovics-Bacsák ciklusokkal.[3] Dióhéjban csak annyit: a Föld forgástengelyének a dőlési szöge 41 ezer éves periódussal ingadozik 21,5 és 24,5 fok között, ez jelenleg kb. 23,5 fok, miközben a dőlési irány is körbe fordul kb. 23 ezer évenként. Ingadozik a keringési pálya excentricitása is kb. 100 ezer éves periódussal.

Rövidebb (évtizedes, évszázados) távon pedig egyértelműen a Nap az, ami éghajlatunkat befolyásolja.

A Napról, mint elsődleges klímavezérlőről részletesebben a

https://klimarealista.hu/a-nap-az-te-nagyokos/ c. írásban szóltunk.

Csillagász berkeken kívül is közismert, a periodikusan ismétlődő napfolttevékenység jó jelzője a Napban lejátszódó és a földi klímára hatást gyakorló folyamatoknak. Magasabb napfolttevékenység melegebb éveket, alacsonyabb napfolttevékenység hidegebb időszakokat prognosztizál.

9. ábra. Szoláris ciklusok és éghajlati ciklusok közötti összefüggés

illetve

10. ábra. Szoláris ciklusok és éghajlati ciklusok közötti összefüggés az elmúlt 800 évre, illetve az elkövetkező ezer évre számítva Valentina Zsarkova asztrofizikus szerint

A változásokat természetesen nem a napfoltok okozzák. A napfoltok a napban lezajló elektromágneses folyamatok számunkra látható megnyilvánulásai. Fontos szerepe van ezen kívül
a teljes szoláris sugárzásnak – Total Solar Irradiance (TSI), amely szintén változik az évszázadok során.

Vitatott továbbá, mekkora a
kozmikus sugárzás hatás a földi klímára, mely hatás a kozmikus sugárzásnak a felhőképződésre gyakorolt hatásán keresztül realizálódik.

Vitán felüli viszont a különböző
földi oszciállációs ciklusok klímára gyakorolt hatása.

Ezeket itt csak megemlítjük:

Antarctic Circumpolar Wave ACW
Arctic Dipole aAomaly ADP
Arctic Oscillation/Northern Annular Mode AO/NAM
Atlantic Equatorial Mode AEM
Atlantic Multidecade Oscillation AMO
Atlantic Meridional Over-Turning Circulation AMOC
Brewer-Dobson Circulation BDC
Cold Ocean-Warm Land COWL
El Niño-Southern Oscillation ENSO
Equatorial Indian Ocean Monsoon Oscillation EQUINCO
European Wind storms
Gravity waves
Indian Ocean Dipole IOD
Interdecadal Pacific Oscillation IPO
Jet streams
Madden-Julian Oscillation MJO
North Atlantic Oscillation NAO
North Pacific Gyre NPG
North Pacific Oscillation NPO
Northern Annular Mode /Pattern NAM
Pacific North-American Pattern PNA
Pacific Decadal Oscillation Pattern PDO
Pineapple Express
Planetary Waves
Polar Vortex
Quasi-Biennial Oscillation QBO
Seasonal lag
Semiannual Oscillation SAO
Southern Annular Mode/Antarctic Oscillation SAM/AAO
Southern Oscillation Index SOI
Stratospheric Variability
Sudden Stratospheric Warmings SSW
Walker circulation.

A közeljövőbe részletesebben foglalkozunk ezekkel a klímavezérlő tényezőkkel. Előjáróban csak annyit: Lehet, hogy egy, a Maunder-minimumhoz hasonló újabb Grand szoláris Minimum küszöbén állunk.

2022. január

Király József
okl. vegyészmérnök

[1] https://www.eike-klima-energie.eu/wp-content/uploads/2016/07/Dissertation_5-4-2bLit_01.pdf

[2] https://klimarealista.hu/meg-egyszer-a-szendioxidrol-mint-veszelyes-klimagazrol/

[3] Klímaváltozás és széndioxid

 

Tetszett a cikk? Amennyiben igen, fejezze ki tetszését a
Reális Zöldek Klub
társadalami szervezet részére juttatott támogatásával 300 Ft értékben.
Bankszámlaszámunk:
11702036-20584151 (OTP)
A Fővárosi Bíróság végzése a társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről itt található.
Print Friendly, PDF & Email