Mégiscsak az ember a felelős a klímaváltozásért!

Klaus Peter Krause

Egészen pontosan: Néhány ember.

Erről szól Klaus Peter Krause írása.
Előbb azonban néhány szó a szerzőről. Családja a családi tulajdonban lévő Lübecki sörgyár vezetésére szemelte ki, ezért közgazdasági egyetemi tanulmányokat folytatott. Ilyen minőségben került kapcsolatba a Frankfurter Allgemeine Zeitunggal, aminek az lett a vége, hogy 1966-ban gazdasági szakújságíró, majd rovatvezető lett a lapnál. Itt mindig a piacgazdasági szempontokhoz, a jogállamisághoz való ragaszkodás vezérelte. Ezekhez az alapelvekhez ragaszkodott, ha kellett, a politika, ha kellett, a pályatársakkal szemben is. Hivatásából kifolyólag sok befolyásos emberrel került kapcsolatba. 2001-ben bekövetkezett nyugdíjazása után is aktívan foglal állást a társadalom számára fontos kérdésekben. Két blogot tart fenn: https://kpkrause.de és https://ef-magazin.de.

Klaus Peter Krause: Egy zseniális ötlet születése

Persze csak akkor nyerünk vele, ha mások buknak rajta. Hogyan keletkezett a fantasztikus üzleti ötlet a klímavédelemmel?

Érthető, ha Önnek, kedves olvasó, elege van a klímahisztériából, és nem akarja további részletekkel terhelni agyát. De ha kíváncsi, hogyan indult útjára a hisztéria, és kik irányították így a dolgokat, akkor szenteljen egy kis időt az alábbi sorok elolvasásának.

Hartmut Bachmann és könyve: „A klímakatasztrófa egy hazugság” – „Die Lüge von der Klimakatastrophe”

             Hartmut Bachmann

Hartmut Bachmann-nal 2003-ban ismerkedtem meg Frankfurtban. Ő nyitotta fel szememet a klímahazugságokról. A Frankfurter Hof  hotelben találkoztunk. Betöltöttem 65. életévemet, így kiváltam a FAZ szerkesztőségéből, de az év végéig még a Fazit-alapítvány (A FAZ GmbH tulajdonosa) ügyvezetője maradtam. Akkor jelent meg Bachmann könyve „A reformok megakadályozói – Die Reformverhinderer”* címmel, amelyet 2003 november 10-én mutattam be a FAZ-ban (itt). Ezt követte a másik könyv 2007-ben;  A klímakatasztrófa egy hazugságDie Lüge von der Klimakatastrophe.**

Mozgalmas élet

Hartmut Bachmann mozgalmas életre tekinthet vissza. 1924-ben született. Egy Berlin melletti, kastélyt is magába foglaló birtokon nőtt fel. A birtokot a kastéllyal együtt a nácik kisajátították, hogy azt vendégháznak használhassák. A háború után meteorológiát és aerodinamikát tanult, de folytatott politikai tanulmányokat, és tejüzemi ismeretekre is szert tett. A tejipar vezető szakembere lett, cégeket alapított Svájcban és az USA-ban. Később egy amerikai gazdaságkutató intézet igazgatója lett. Bachmann írása saját életéről itt olvasható.

Az ember által valaha is kitalált legnagyobb biznisz

A Bachmann vezetése alatt álló gazdasági intézet egyik kutatási témája a gazdasági tömböknek az egyes népekre gyakorolt hatásának vizsgálata volt.

Ilyen minőségében számos találkozón és tárgyaláson vett részt, amelyek végül elvezettek az IPCC születéséhez. Ez kezdettől fogva a világ legnagyobb, ember által kitalált üzleti vállalkozásaként indult az irányítók részéről.

Ezek után néhány idézet Hartmut Bachmanntól a klímavédelem, mint üzleti ötlet születéséről. Ezek Bachmann-nak 2012. márcus 10-én Dr. Jochem Marotzke professzorhoz intézett leveléből származnak.*** Marotzke professzor 2003 óta a Meteorológiai Max-Planck Intézet (Hamburg) igazgatója. Marotzke a levélre nem válaszolt.

Bachmann első kézből nyert információi (Itt kezdődik Bachmann levelének idézése):

Al Gore szenátor 1986-ban, illetve Bachmann beszélgetése Rudolf Augsteinnel (RA), a Spiegel mindenható tulajdonosával

1986-ot írunk. Az USA elnöke Ronald Reagan. A képviselőház egyik fontos és ismert tagja Al Gore (AG) Tennessee szövetségi állam képviseletében. AG-nak rendkívül jó kapcsolatai vannak a gazdaság és a pénzügy fontos döntéshozóihoz. Máskülönben nem is lehetett volna szenátor. Jövőjét (vagyonosodását) a modern környezetvédelemben látta.
1986 augusztus 11-én Rudolf Augstein az egész világot sokkolta

Képfelirat: ózonlyuk, sarkvidéki jégolvadás, üvegházhatás. A kutatók figyelmeztetnek.

címlapjával, amely a Kölni dómot ábrázolta az Északi tengerben félig elsüllyedve. A címkép és a kapcsolódó írás sokkolták a közvéleményt az elkövetkező klímakatasztrófáról. 1986 szeptember

11-én telefonáltam RA-val.
Én: “Mi volt a szándékod evvel?“
RA: „Felébreszteni, a figyelmet fölkelteni.“
Én: „És félelmet ébreszteni“.
RA: „Ha nem félnek a tömegek, mozdulni sem fognak.“

Al Gore szervezett egy kongresszus előtti meghallgatást a klímahelyzetről

Gore arra törekedett, hogy hozzanak létre egy politikai eszközt, amely befolyásolni tudja a fiktív klímakatasztrófa elleni harcot. A politikai egyezkedés eredménye kellett, hogy legyen a konstrukció, amely kiemelkedő jövedelmet biztosít majd neki nagyon hosszú időn keresztül. Ehhez az országos köztudatban kellett a környezetvédelem és klíma témáknak rendkívüli fontosságot tulajdonítani.

       James Hansen

Ennek folyamata: Gore rávette barátját, James Hansent (JH), a Goddard Institute for Space Studies“ (GISS) [Világűr Tanulmányok Goddard Intézete, New York] igazgatóját, érvényesítse befolyását, mint A KLÍMASZAKÉRTŐ.  A terv: AG szervez egy meghallgatást a kongresszus előtt arról a kérdésről, „befolyásolja-e a klímahelyzet az USA fejlődését”. Az ügyet Tim Wirth, Colorado állam szenátora és James Hansen barátja veszi kézbe.

Forró meghallgatás – szándékosan kikapcsolt klímaberendezés

A washingtoni kongresszusi meghallgatásra, amelyre idejében meghívót kaptam, június 22-én repülök egy barátommal Fort Lauderdale-ből Washingtonba. Másnap kell Hansen meghallgatásának, az „Open Hearing“-nek következnie. Maga az esemény nem jelez semmi rendkívülit az USA szenátorok számára. Gore és Tim Wirth jelen vannak. A fojtó levegőjű ülésteremben kibírhatatlanul meleg van, a légkondicionálás nem működik. A meghallgatást szándékosan erre a forró időszakra tűzték ki. Ennek megfelelően lagymatag a hangulat és a kérdések feltevése Hansen felé. Hansen ledarálja előadását. Később tudom meg barátomtól, T.C.-től (az Air Force One főpilótája), hogy Al Gore ésTim Wirth elrendelték a hearing előtt a terem klímaberendezésének lekapcsolását. Azért, hogy a jelenlévőknek eszükbe ne jusson, kellemetlen kérdések feltevésével az ülést meghosszabbítani, és Hansent nehéz helyzetbe hozni.

A körvonalazódó IPCC két fő politikai feladata

                      Maurice Strong és Al Gore

T.C. és én a hétvégére Nassauba repülünk egy motorcsónak-versenyre. Ő repítette Al Gore-t és James Hansent Washingtonból New Yorkba. Nassauban szerzek tudomást tőle a klímaberendezés „meghibásodásának” okáról. A hearing eredményeképp a kormány elrendeli, hogy az akkori és jövőbeni klímakutatási eredményeket az UNEP-nél koncentrálják. Az UNEP az ENSZ környezetvédelmi szervezete, Maurice Strong, pénzügyi zseni és Rockefeller megbízott vezetése alatt. Strong emellett nagyon jó barátságban van Al Gore-ral. Tudomásom szerint még ma is (2012) a Rockefeller alapítvány felügyelő bizottságának tagja. Elhatározzák, hogy létrehoznak egy új, az UNEP-pel párhuzamosan működő szervezetet, a későbbi IPCC-t. A szervezetnek két fő – Al Gore és Maurice Strong által kidolgozott – politikai feladata lesz:
– Megállapítani, hogy a Föld egy klímakatasztrófa felé megy, és
– Ezt az ember okozza.

Az IPCC 1997-es jelentése: A részeket, amelyek kétségbe vonták az ember befolyását az éghajlatra, eltávolították

              Michael E. Mann

Az IPCC első elnöke egy távoli rokonom, Bert Bolin lesz. Az IPCC rendszertelen időközökben adja ki jelentéseit a világ klímájának állapotáról. Ezeket négy nemzetközi kutatóintézet által rendelkezésre bocsátott statisztikai adatokból állítják össze:
– a GISS (J. Hansen)
– a CRU (Kelet-Angliai Egyetem, Phil Jones)
– az ESSC (Earth System Science Center der University of Pennsylvania; Michael E. Mann, Director) valamint
– az UNEP és az IPCC németországi bulldogja, a Kasseli Egyetem Környezetvédelmi és Klímakutató Központja Joseph Alcamo vezetése alatt.  Alcamo az UNEP és az IPCC régi munkatársa,

                         Joseph Alcamo

Maurice Strong és Al Gore jó barátja. Az IPCC 1997-es jelentésének eredeti változatából kitűnt, hogy szövegrészeket, távolítottak el belőle, melyek határozottan cáfolták, hogy ember okozta volna a klímaváltozást. Ezeket a részeket Ben Santer távolította el. [Ben Santer: Az IPCC fő statisztikusa (adathamisítója)]. Az így meghamisított jelentés került a Kiotói klímakonferencia delegációinak kezébe 1997 decemberében.

Ahova csak néz az ember: hazugság, csalás. És minden eltusolnak.

Mivel a jelentés hamisítás eredményeképp született, és nem szerepeltek rajta aláírások, Alcamo Kasselből így utasította e-mailben Kiotóban tartózkodó munkatársait:
„The media is going to say ‚1000 scientists signed’ or ‚150 signed’. No one is going to check if it is 600 with PhDs versus 2000 without. They will mention the prominent ones, but that is a different story. Conclusion „Forget the screening, forget asking them about their last publication (most will ignore you.) Get those names!“

A médiák azt fogják mondani: ezer tudós aláírta, vagy: 150 tudós aláírta. Senki nem fogja vizsgálni, hogy 600-nak doktori címe volt-e, 2000-nek pedig nem. Ők csak a híres személyeket fogják megemlíteni, de ez egy más történet. Felejtsd el a bemutatást, ne érdeklődj utolsó publikációjuk iránt. (A legtöbbjük nem fog veled törődni) Használd fel ezeket a neveket.

Így több száz embertől kértek aláírást a jelentéshez, akiket éppen el tudta érni. Mosogatókat a lokálokból, cipőpucolókat az utcáról, stb.

Phil Jones, a CRU igazgatója a hírhedt klimagate idején 2009-ben. A hamisítást elismerte és lemondott.

Ezt alkották meg az Ön kollégái, Marotzke úr. Természetesen ezt nem hozták nyilvánosságra. Mint ahogyan a hokiütő görbe hamisítását és a CRU napvilágra került ezer, klímahamisításra utaló e-mailjét sem. Ahol csak a klíma és CO2 kombinációhoz nyúl az ember: hazugság és csalás. És minden eltusolnak. Tudomány és médiák cinkosak a dologban. Hogyan is mondta Popper sok évvel ezelőtt? Legyél kiváló szakterületeden. Akkor a többiek meg fognak védeni téged. Természetesen neked is meg kell őket védened.

Mi a lényeg? Csak a gigantikus üzletek

Nem véletlen: Al Gore lett az első karbon-milliárdos. Minden CO2-certifikát forgalmazás (kibocsátási kvóta kereskedelem) után províziót kap. Mindegy, hogy vétel, eladás, visszavásárlás, áttételesen, de keres rajta. Ravasz, nem igaz? Klíma – CO2? Ugyan már. Csak az üzlet számít. Mit gondol Ön, Marotzke úr, ki intézte el, hogy Görögország beléphessen az euro-zónába? Ha sikeresen szimatol, ugyanazokra a figurákra fog bukkanni, mint akik az IPCC-t, az UNEP-et, az olaj, a gyapot és a réz árát ellenőrzik.

Semelyik más nép nem tesz túl a németeken a megrendezett klíma-hisztériában

Az emberiségnek óriási energiataetalékok állnak rendelkezésére. A közelmúltban fedeztek föl gázmezőket a Fekete tengeren, a Földközi tengeren, Lengelországban, Mozambikban, Vietnámban. Miért akkor a sok ronda szélmalom? Schleswig-Holstein tartományt a horizontok földjének nevezik. Miért erőltetik az abszolút gazdaságtalan fotovoltaikus energiatermelést?  Pénz, pénz, pénz. Sir Nicholas Stern, a Világbank korábbi vezető közgazdásza és a klíma- és CO2 ügyletek kidolgozója 5 ezer milliárd euro szubvenciót követelt az adőfizetők pénzéből. Connie Hedegaard, az EU klíma-komisszárja, ezt néhány hónappal ezelőtt 11 ezer milliárdra emelte. Látjuk, az üzlet prosperál. Legfőképp Németországban. Semelyik más népe nem dől be ennyire a mesterségesen gerjesztett CO2-félelemnek. Továbbra is közre akar ebben működni, Marotzke úr? Minden egyes euro fölösleges elköltésében? Plusz 19 % forgalmi adóval megterhelve? Annak tudomásul vétele után is, hogyan és miért született az IPCC? Jobb volna, ha követné Vahrenholt példáját.

               Fritz Vahrenholt

[Fritz Vahrenholt: Vegyész, Hamburg városának egykori környezetvédelmi szenátora, később a szélenergia iparban tevékenykedik. Nem vitatja az ember befolyását a klímára, de a CO2-szenzitivitást**** olyan alacsony mértékben látja bizonyítottnak, (1-1,5 fok Celsius), hogy az okafogyottá tesz minden hisztérikus intézkedést, CO2-kibocsátás csökkentést. Mint tudjuk, az IPCC a klíma-szenzitivitásra 2-4,5 fokot fogad el. Vahrenholt a „Die Kalte Sonne” c. könyv társszerzője, ill. az ugyanilyen nevű blognak a fenntartója.]

****CO2-szenzitivitás: hányszorosára növekszik a troposzféra átlaghőmérséklete közvetlenül a Föld felszíne fölött, ha a levegő CO2-koncentrációja 280 ppm-ről a duplájára növekszik.

Ha az állam diktál, az már eleve gyanús kell, hogy legyen

Ha az állam kizárólagos joggal és lehetőséggel rendelkezik egy téma kommunikálásában, az állampolgár agyában már meg kell szólalnia a vészcsengőnek. Először is azért, mert az államnak, amely ennyire adósságba vitte az adófizetőt, minden eurora szüksége van, amit csak be tud hajtani. Másodszor azért, mert a pénz behajtáshoz kénytelen hazudni. Az eszközt, amit az államnak ehhez tálcán nyújtanak az ilyen szervezetek, mint ENSZ, UNEP, IPCC, így hívják: „Harc az AKH (antropogén klímahatás) ellen, a Kiotói Egyezmények végrehajtásával. (Eddig tart Bachmann levelének idézése, kik és milyen szándékkal idézték elő a klímakatasztrófát.)

Hartmut Bachmann 2011-es előadása

2011. november 8-án Bachmann előadást is tartott „A klímahazugság születése (Die Geburt der Klimalüge)” címmel. Bachmannt és az általa hallottakat idézi 2019 februárjában Urs Gassmann saját blogjában. Gassmann így kezdi beszámolóját:

Hartmut Bachmann: Insider és tanú

„Az egész világ arra vetemedik, hogy ellenőrizze a klímát. Ehhez egy olyan masszív propagandára (Branding) volt szükség, amely csak nagyon erős pénzügyi hátterű erőknek áll rendelkezésére. Hart­mut Bach­mannt csak azért hívták meg az amerikai legfelsőbb pénzügyi körök által szervezett konferenciára, mert tévesen ítélték meg jellemét. A konferencián került eldöntésre, hogy üzletté teszik a Föld fölmelegedését. Az így insider-ré vált Bachmann nem támogatta a szándékot, így elhatározta, hogy saját eszközeivel hozzájárul a felvilágosításhoz a kérdésben. Bachmann állításai logikusak és nyomon követhetők. Ezekről a hatalom kapcsolóközpontjaiban nem akarnak tudomást venni. A Wikipédia összeesküvők körében helyezi el, noha semmi mást nem tett, mint közreadta saját tanúvallomását.

Fritz Vahrenholt: Nincs klímavészhelyzet

Nem sok főáramú média van, amely engedi szóhoz jutni azokat, akik kritikusan viszonyulnak és érveket adnak elő a klímahisztériával kapcsolatban.  Egy ritka kivétel a Hamburger Abendblatt amely interjút készített Fritz Vahrenholt-tal, ami 2019. október 7-én meg is jelent. A beszélgetés címe: „Fritz Vahrenholt: Nincs klímavészhelyzet “. Bachmann  a Züricher Weltwoche c. lapban így nyilatkozott 2009 július 2-án: Az egyszerű ember hamarabb fogja az egyszerű hazugságot igazságként elfogadni, a bonyolult igazságot pedig nem hiszi el.

___________________________________________

Bachmann idézett könyvei:

*) Hartmut Bachmann: Die Reformverhinderer. Parteien- und Beamtendiktatur in Deutschland. A reformok megakadályozói. Párt- és hivatalnokdiktatúra Németországban. Frieling & Partner GmbH, Berlin 2003.

**) Die Lüge von der Klimakatastrophe. Das gigantischste Betrugswerk der Neuzeit. Manipulierte Angst als Mittel zur Macht. A klímakatasztrófa egy hazugság. Korunk legnagyobb csalása. A manipulált félelem, mint a hatalom eszköze.  Frieling Verlag, Berlin 2007.

***) Hartmut Bachmann levelét Marotzke professzor részére annak könyvrecenziója váltotta ki Bachmann könyveiről. [A klímakatasztrófa egy hazugság, illetve Die kalte Sonne – A Hideg Nap (Hoffmann und Campe kiadó, Hamburg 2012.)]

2019. december
Fordította: Király József

Tetszett a cikk? Amennyiben igen, fejezze ki tetszését a
Reális Zöldek Klub
társadalami szervezet részére juttatott támogatásával 300 Ft értékben.
Bankszámlaszámunk:
11702036-20584151(OTP)
A Fővárosi Bíróság végzése a társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről itt található.
Print Friendly, PDF & Email