Net Zero: Antidemokratikus, megvalósíthatatlan és pusztulásba visz

John Lennon (1940-1980). A – sokak által megkérdőjelezett – hivatalos verzió szerint egy magányos őrült lőtte le.

 

 

 

 

 

 

 

A szerző, Douglas Brodie, a Glasgowi egyetemen szerzett diplomát természettudományos területen. Húsz éve visszavonult a számítógépes és telekommunikációs területen végzett munkájától. Címképünk csak illusztráció, nem őt ábrázolja.

Az írás a Beszélő holt ember (Dead man talking) honlapon jelent meg.

Címzett:
Sir Edward Mountain, a skót „Felföld és a Szigetek” tartomány konzervatív parlamenti képviselője

Másolatot kap:

Kedves Sir Edward,

A nemrégiben postán kézbesített hírleveléből értesültem arról, hogy Ön a skót kormány Net Zero, Energia és Közlekedés bizottságának összehívója.

Ezúton szólítom fel Önt, hogy reagáljon a Net Zero nevű, antidemokratikus, zsarnokságba vivő őrülettel kapcsolatos publikációimra, hogy választópolgárai megismerhessék az Ön álláspontját. Évek óta érvelek ez ellen az őrület ellen, például 2015-ben, 2018-ban, 2020-ban és 2022-ben, de mindig elutasításban részesültem, indoklás nélkül, egy kaptafára készült hamis állításokra hivatkozva.

Levelemet a fenti linkekre és az alábbi pontokra korlátozom.

 1. 2015-ben Christiana Figueres, az antidemokratikus, senki által soha el nem számoltatott IPCC akkori ügyvezető titkára egy sajtótájékoztatón elismerte hogy a környezetvédelmi aktivisták rejtett célja nem a világ megmentése az ökológiai katasztrófától, hanem a kapitalizmus elpusztítása.
 2. 2018-ban az ENSZ IPCC egy intézmény bohózatát eljátszva saját áltudományának ostobaságaiba belegabalyodva kiadta 1,5 fokos különjelentését és elindította Net Zero kampányát a teljesen megvalósíthatatlan globális kibocsátáscsökkentésre lehetetlenül rövid időn belül. Roger Pielke elemző kiszámította,

  a világnak 2050-ig minden nap meg kellene építenie egy 2 GW-os (vagyis kb. Paks 2-vel egyenlő) teljesítményű atomerőművet ahhoz, hogy elérje a nettó nullát.

  Mindez csak megerősíti az IPCC 2015-ös beismerését, hogy valódi célja a világ népességének csökkentése, a globális erőforrások ellenőrzése és az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó ütemtervének követése a totalitárius egységes világkormány érdekében.

 3. Az ENSZ IPCC éppen ezen a héten adott ki egy új hisztérikus jelentést, amelyben megismételte korábbi félretájékoztatási ostobaságait, amelyeket furcsa módon sem az Ofcom (brit kommunikációt és tájékoztatást szabályzó hatóság), sem a fizetett globalista tényellenőrzők nem támadnak meg sohasem, és amelyben a kibocsátás-csökkentési erőfeszítések „túlteljesítésére” szólít fel. A főáramú média újfent megerősítette, hogy megvásárolt és fizetett globalista vigécek, mivel az egészet felnagyította, és nem kérdőjelezte meg a nyilvánvalóan hamis narratívát. Ez a pánik nagyon furcsa, tekintve, hogy a globális hőmérsékletek ebben az évszázadban (nettó) ellaposodtak, a következő néhány évtizedre pedig a globális lehűlés a legvalószínűbb forgatókönyv (mint az 1960-as és 70-es években), mivel a természetes ciklikus Atlanti Multidekádos Oszcilláció AMO (amelyet az ENSZ IPCC figyelmen kívül hagy) a hideg fázisába érkezik. [Közzétevő: Az AMO-ról honlapunkon itt található információ: Klímaváltozási tanulmányok: A természetes komponensek jelentősége. Továbbá, a multidekádos oszcillációknál nagyobb szerepe van a Napnak a földi klíma befolyásolását illetően. Lásd: Nap és klíma.]
  A következő pontok megmutatják, hogy az ENSZ IPCC mennyire idegesítően elszakadt a valóságtól. Legfőbb ideje, hogy teljesen figyelmen kívül hagyjuk őket.
 4. Önök és kollégáik az „éghajlatváltozással” kapcsolatos ostobaságaik révén már elérték, hogy az Egyesült Királyságot a világ legmagasabb villanyszámláival terheljék, ami számos brit vállalkozás és háztartás gazdasági tönkretételét eredményezte. Nagyon bosszantó módon, mivel ez a „ráfordítás” nagyon kevés „nyereséggel” járt, mivel a pandémia előtt az Egyesült Királyság elsődleges energiaellátása még mindig majdnem 80%-ban a fosszilis tüzelőanyagoktól függött. (A világ egészét tekintve ez az arány 84%-os volt). Minderről Önök folyamatosan kapták a jelzéseket. Ugyanilyen bosszantó, hogy a csekély nyereség nagy része a statisztikák meghamisításából származik: amikor egy vállalkozás vagy iparág kénytelen bezárni vagy külföldre költözni, ahogyan az elmúlt években sokan tették ezt az Önök romboló politikája miatt, a CO2-kibocsátásuk elhagyja az Egyesült Királyság nyilvántartását. Amikor azonban a korábban itthon, de mostmár külföldön gyártott árukat vagy termékeket importálják, azokat Önök CO2 kibocsátásmentesnek számítják.
 5. Itt egy egyszerű mérnöki magyarázatot találunk arra, hogy miért nem életképesek az időjárásfüggő megújuló energiaforrások, ahogyan azt Sir David Mackay professzor, vezető tudós 15 évvel ezelőtt részletesen elmagyarázta.
 6. Az Önök elhibázott, folyamatban lévő Net Zero politikája csak rontani fog a helyzeten:
  tovább haladnak az energiaellátás zsákutcájában a még drágább, nem rentábilis  és reménytelenül bizonytalan szél- és napenergia erőltetésével;
  folytatódik Jeremy Hunt nemrégiben bejelentett terve a nem bizonyított, drága, nem energiahatékony szén-dioxid-leválasztás és -tárolás országos telepítésére, amelyet Euan Mearns energiaszakértő 9 évvel ezelőtt „hülyeségnek ” minősített;
  folytatják a kivitelezhetetlen és reménytelenül drága zöld” hidrogén zsákutcát;
  folytatják a drága külföldi földgáz importálását, ahelyett, hogy nekilátnának a  belföldi fracking és az északi-tengeri olaj- és gázforrások lelkes kiaknázásának, amelyet jelenleg Hunt – a külfödi exportőrök által ajándéknak tekintett – energiaadója korlátoz;
  Az SNP/Zöld Párt elutasítja az atomenergiát, de még azt a gáz- vagy széntüzelésű energia támogatást is, amely elengedhetetlen a hálózat stabilizálásához, szinkronizálásához és tartalék üzemmódjához. Az igazat megvallva, az Egyesült Királyság Munkáspártjának Net Zero tervei valószínűleg még pusztítóbbak lennének.
 7. A fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből és az ipari folyamatokból származó globális CO2-kibocsátás több mint egy évszázada növekvő tendenciát mutat, és nincs reális kilátás arra, hogy ez a tendencia a belátható jövőben megforduljon. Továbbá:Az ábra azt mutatja, hogy a példátlan globális kovid-zárlatok csak egy aprócska visszaesést eredményeztek, amely már ki is egyenlítődött. Az IEA 2021-es Energy Outlook jelentése világosan megmutatja, hogy az úgynevezett „energiaátállás” (a fosszilis tüzelőanyagokról az úgynevezett megújuló energiaforrásokra történő áttérés) egy teljes átverés. Nincs energetikai átmenet, csak energia hozzáadás.
 8. A hatalmi gépezet hamis klímaváltozási narratíváival ellentétben:
  a légkör CO2-szintje elhanyagolható hatással van a globális éghajlatra, lásd itt és itt;
  a légkör CO2-szintjét nem az ember okozta kibocsátás szabályozza;
  nincs klímaválság, lásd ittittitt és itt.
 9. Míg a nyugati országok úgy döntöttek, hogy kihúzzák a talajt saját lábuk alól, egyre versenyképtelenebbé teszik magukat a drága, fenntarthatatlan, alacsony hatékonyságú, úgynevezett megújuló energiaforrásokkal, egyértelmű, hogy a legtöbb nem nyugati ország továbbra is olcsó, hatékony és bőséges fosszilis tüzelőanyagokat fog használni. Az Egyesült Királyság mindössze 1%-kal járul hozzá a globális CO2-kibocsátáshoz, ami értelmetlenné teszi az Egyesült Királyság nettó zéró célkitűzését, még mielőtt elkezdődne. [Közzétevő: Lásd erről Éghajlatvédelem: Léket kapott óceánjáró vagy üres léggömb? c. írásunkat.]
 10. Úgy tűnik, bármilyen furcsa is, a Nyugat gazdasági öngyilkosságot akar elkövetni egy fikció miatt. Becslések szerint a Net Zero megdöbbentő, több mint 50 ezer milliárd dollárba kerülhet az USA-nak, anélkül, hogy ezt bármiféle költség/haszon számítás valaha is alá tudná támasztani. Mark Carney (ENSZ) és Larry Fink (BlackRock) brutális fenyegetései, hogy tönkre teszik azokat a vállalatokat, amelyek nem nem kötelezik el magukat az  abszurd ESG-szabályozás mellett, csak felgyorsítják a Nyugat gazdasági hanyatlását. Ez lenne a hátsó szándék kezdettől fogva? Lásd alább a malthusi posztulációmat.
 11. Önnek, Sir Edward, nincs erkölcsi jogalapja arra, hogy indokolatlan Net Zero nélkülözéseket kényszerítsen szorongatott helyzetben lévő vállalkozásainkra és polgárainkra, hogy elszegényítse őket, életüket pedig bizonytalan, fölöslegesen megdrágított energiával és olyan súlyos kiadásokkal korlátozza, mint
  a haszontalan hőszivattyúk;
  a nem felhasználóbarát elektromos járművek;
  a szándékosan feltornászott élelmiszerárak;
  a mezőgazdaság és a „nitrogén” elleni kiagyalt háborújuk, amelyben legalább a holland gazdák erőteljesen visszavágnak [Közzétevő: Erről, és a nitrogén elleni harc álságos voltáról honlapunkon itt olvashatunk: Egy kis politika – a holland regionális választások kapcsán];
  a kijárási tilalommal való fenyegetés, az ún. 15 perces városokban,
  és ki tudja, milyen további korlátozások és kényszerek;
  mint például az élelmiszer- és energiajegyrendszer és az épületekre vonatkozó nyomasztó energiahatékonysági szabványok;
  és mindez az „éghajlatváltozás elleni küzdelem” hamis ürügyén „. Önnek nincs jogalapja arra hivatkozni, hogy minderre felhatalmazása van a választóktól, csak azért, mert a választási programjában szerepelt a Net Zero, hiszen az összes áruló mainstream politikai párt ugyanazt a zsarnoki globalista politikát támogatja. Önök kollektíven megfosztották jogaiktól a választókat ebben a létfontosságú kérdésben.

A kovid-hisztéria előtt, a 2008-as klímaváltozási törvény és a Net Zero elleni kampányom évei alatt azt feltételeztem, hogy a politikai osztály túl naiv volt, műszaki ismeretei nem voltak kielégítőek ahhoz, hogy felismerje az általa elkövetett hibákat, és hogy szakértelmemet (mérnöki BSc) felhasználva meggyőzhetem őket módszereik hibájáról. Most már látom, hogy nagy hibát követtem el.

A kovid-hisztéria után most már tudom, hogy a politikai osztály nem lehetett olyan ostoba, hogy elhiggye a hamis klímaváltozás / Net Zero narratívát, amelyet gátlástalanul terjesztettek. A tömeg-szuggesztió következtében a nagyközönség elhiszi ezt, (bár már sokan átlátnak rajta), miközben a gépezet tagjai – kivéve talán néhány „hasznos idiótát” – naponta adják tanújelét annak, hogy maguk nem hisznek a narratívában. Egyértelmű tehát, hogy évek óta hazudnak nekünk a klímaváltozásról / nettó zéró kibocsátásról, akárcsak a kovid esetében.

Nyilvánosan kijelentem, hogy Ön, Sir Edward, és áruló Net Zero összeesküvő társai arra törekednek, hogy súlyos kárt okozzanak, és elnyomást hozzanak ennek az országnak a népére az Önök háttérben meghúzódó globalista megbízói nevében, a fenti 1. pontban feltételezett malthusi „egy világkormány” megvalósítására.

Továbbá azt állítom, hogy a Net Zero csalás egy másik emberiség elleni bűncselekmény az előre megtervezett kovid-bűncselekmény mellett, melyet az elmúlt három évben követtek el, melyről legutóbb itt, valamint hattyúdalomban készítettem összefoglalót, amely tartalmazza a kronológiai indexet és a vonatkozó, kommentárjaimra mutató linkeket.

Hogy a politikai osztály bármilyen törvénytelen eszközt felhasznál (emlékezzünk a Nürnbergi Kódexre) ürügyként a nagyközönség leigázására és digitális megbéklyózására, már több forrás is bemutatta, például a Füllmich Covid-19 emberiség elleni bűncselekmények tárgyalásán keresztül, összefoglalás itt.

Nyilvánvaló, hogy a globális Net Zero zsarnokságot a Big Pharma-tól eltekintve nagyjából ugyanazok a bűnöző összeesküvők vezetik, akik a hidegen kalkulált, a népeket megtizedelő kovid-plandémiát végrehajtották, amelyet nem lehet pániknak, baklövéseknek és hozzá nem értésnek tulajdonítani. Lásd: Himnusz az igazságért.

Ironikus, hogy az államilag támogatott propagandával szembeni immunitást, amelyre szükségem volt ahhoz, hogy segítsek leleplezni a kovid-átverést, a kezdettől fogva hihetetlen éghajlatváltozás-kamu elleni küzdelem során fejlesztettem ki.

Örömteli, hogy egyre többen indítanak pereket a kovid-bűncselekményt elkövető politikusok és tisztviselők ellen, például
itt (büntető feljelentés a svájci elnök és egészségügyi miniszter ellen);
itt (amerikai polgári kereset a Pfizer ellen);
itt (Andrew Bridgen, részletek hamarosan.
Nézze meg, ahogy a plandemikus cinkos képviselők kirohannak az alsóházból, amikor Bridgen felállt, hogy a kovid-oltás károsultjairól és halottairól beszéljen, 12 000 megjegyzéssel a videó alatt);
itt (Sturgeon feljelentést tett a rendőrségen skót idősek otthonában történi gondatlan kezelése miatt) és
itt (Bill Gates-t gyilkossággal vádolják Indiában, ráadásul Füllmich „vádat emelt” ellene).

Sir Edward, figyelmeztetem. Ön és politikai osztály összeesküvői az ördögi kovid-plandémiájával eladták a meccset.

Üdvözlettel
Douglas Brodie, Nairn, 2023. március 21.

Közzétevő kommentárja: A skót szerző a levelet a skót parlament illetékeseinek írta. Természetesen a levelet minimális változtatással Európa csaknem összes parlamenti tagjainak el lehetne küldeni – tisztelet a valóban kevés kivételnek.

A Bibliából tudjuk, hogy Szodoma és Gomora elpusztítása előtt Isten figyelmeztette Ábrahámot a küszöbön álló pusztulásra. Ábrahám megpróbál alkudozni, és kéri Istent, kímélje meg a városokat, ha legalább ötven igazat talál bennük. Isten belegyezik, Ábrahám pedig lealkudja az igazak számát tízre, amennyit ha Isten talál a városokban, megkíméli azokat. Mint tudjuk, még ennyi igaz sem volt Szodomában és Gomorában.

A kérdés: Van-e ma a magyar parlamentben tíz igaz ember – pártállástól függetlenül – akik hallatják hangjukat a megsemmisülésbe vivő klímahisztériát illetően. Mivel itt a tények magukért beszélnek, ennyi elég, tíz ember az igazság birtokában, azt következetesen képviselve képes megállítani a közelgő katasztrófát. Van-e továbbá körülbelül száz-kétszáz ezer tisztán látó választópolgár az országban, akik a parlamentbe tudnak juttatni tíz igaz embert?

2023. április
Közzéteszi:
Király József

Tetszett a cikk? Amennyiben igen, fejezze ki tetszését a
részünkre nyújtott támogatással 300 Ft értékben.
Bankszámlaszámom: – Király József –
10205000-12199224-00000000 (K&H)
A közleményben kérjük megadni: klímarealista.

 

Print Friendly, PDF & Email