Több időjárási katasztrófa – Csakugyan?

Nem hiszek semmi statisztikának, csak amit magam hamisítottam.
Winston Churchill

 

 

 

Először is, akik azt a szót használják, hogy klímakatasztrófa, nem tudják mit beszélnek. Szélsőséges időjárás következtében föllépő  eseményekről van szó, mint aszály, árvizek, jégeső. Csak hát társadalmunkat már annyira áthatja a klíma fogalma, hogy ilyen apróságok föl sem tűnnek. A pánikkeltő gépezet pedig természetesen a szóhasználattal is erősíti a hisztériát. Az éghajlati katasztrófa az évmilliókkal ezelőtt bekövetkezett hirtelen változásokra alkalmazható, melyek következtében gyökeresen megváltoztak az életfeltételek, és ez számos állat- és növényfaj kihalásához vezetett. Ilyen helyzet ma nincs.

Az alábbiakban közreadjuk Axel Bojanowski írását, aki különleges személy, mivel a német főáramú sajtó (Die Welt) állandó munkatársaként megengedheti magának azt a luxust, hogy szembeszálljon a mindent elárasztó klímanarratívával, és saját, józan hangvételű, a klímahisztériával foglalkozó honlapot tartson fenn.

Ezen a héten egy Twitter-felhasználó küldte nekem az alábbi grafikát. Ez a Statista írásából származik, amely azt állította, hogy az éghajlatváltozás növelte a természeti katasztrófák számát.

Egyértelműen több vihar és árvíz a 21. században. A természeti katasztrófák és szélsőséges időjárási események kumulált adatai 1923 óta.

A grafikon és a szöveg erősen félrevezető, és megdöbbentő, hogy egy olyan szervezet, mint a „Statista” ilyen ostobaságokat terjeszt.

Olcsó trükk, hogy kumulatív számokkal növekedést sugallnak, mert az összeadás csak növekedést tesz lehetővé. De ez még nem minden.

A grafikon az EM-Dat adatain alapul, amely a természeti katasztrófákról szóló jelentéseket gyűjti.

Az EM-Dat hangsúlyozta, hogy adataiból nem lehet következtetéseket levonni a gyakorisági tendenciákra és az éghajlatváltozás hatásaira vonatkozóan. Például a CRED írja 2007-es jelentésében:

Félrevezető lenne a hidrometeorológiai katasztrófák előfordulásának és hatásainak emelkedő tendenciáját alapvetően az éghajlatváltozással indokolni .

Az EM-Dat egyik kutatója megjegyezte, hogy a gyakorisági trendek nem vezethetők le az adatokból:

Az első probléma az EM-Dat adatokkal, amiről az ENSZ is szeret hallgatni: A természeti katasztrófákról szóló jelentések a múltban ritkák voltak. Itt van például a Szovjetunió példája:

Tehát a regisztrált természeti katasztrófák száma óhatatlanul nő a bejelentések számával.

A Statista logikája szerint a földrengések száma a globális felmelegedés miatt is megnőtt. Természetesen nincs összefüggés, csak a földrengésekről szóló jelentések száma nőtt:

Ráadásul a népesség erősen növekedett, és ezzel együtt a települések mérete és a pusztítás lehetősége az időjárási szélsőségek során. A természeti katasztrófák kockázata a természeti veszély x kitettség x sebezhetőség (kiterjedés) szorzatának felel meg.

Bár a bejelentett időjárási katasztrófák száma megnőtt, az időjárási katasztrófa miatti halálozás valószínűsége drámaian csökkent – sokkal kevesebb ember hal meg katasztrófákban, mint korábban, a népesség tömeges növekedése ellenére (a jobb előrejelzés, az építési módszerek és az infrastruktúra jelentősen csökkentette a sebezhetőséget).

Az időjárási katasztrófák sem tűnnek pusztítóbbnak, mint a múltban, amint azt az inflációval és értéknövekedéssel korrigált, az időjárási szélsőségekből eredő biztosítási veszteségekre vonatkozó statisztikák mutatják, amelyek még csökkenő tendenciát is mutatnak:

És már jó 20 éve a bejelentett katasztrófák száma sem nőtt, mert már régóta vannak mobiltelefonos stb. fotók még távoli régiókból is:

Még Európában sem nőtt az EM-Dat szerint az időjárási katasztrófák száma (inkább csökkent), amióta csak a megbízható jelentéseket veszik figyelembe:

Mindazonáltal a felmelegedés egyes időjárási szélsőségek (szélsőségek, nem katasztrófák!) esetében érzékelhető tendenciákat váltott ki, amint azt az IPCC éghajlati jelentése dokumentálja, például az alábbi grafikon az AR6, WG1 12. fejezetből.

Kék = a természetes variabilitást meghaladó növekedés;

Narancssárga = a természetes variabilitást meghaladó csökkenés;

Fehér = nincs megbízható jel.

[Közzétevő: Az IPCC AR6 jelentés nem megbízható, inkább tendenciózus, klímavészhelyzetet szuggeráló. A grafika hamisítás, csak a szerző iránti tiszteletből közöljük. Az Electroverse honlap beszámol a hidegrekordokról is, köztudott továbbá, hogy a műholdas mérések több mint nyolc éve nem regisztrálnak átlaghőmérséklet-emelkedést.]

 

Forrás: https://www.drroyspencer.com/. A szerző rendszeresen publikálja és értékeli a műholdas mérési adatokat.

Amikor tehát megsokszorozódott katasztrófákról olvasunk, például a „klímaválság” rovatban, egyszerűen hagyjuk figyelmen kívül, ez badarság; gyakran, mint itt is, egy ENSZ-szervezet propagandaakciója ja áll mögötte.

A WMO figyelmeztet: Ötször több természeti katasztrófa, mint a hetvenes években.

A „konstruktív újságírás[1] viszont valószínűleg ugyanúgy folytatódik, mint eddig, hogy agyunkba égesse a klímaváltozást, ahogyan azt ez a klímaújságíró ajánlja:

Képfelirat: Az események nem magától értetődőek. Az emberek az eseményeket saját kultúrájuk és látásmódjuk szerint értelmezik. Ha azt akarod, hogy a szélsőséges időjárást az emberek a klímaváltozás jeleként értelmezzék, aktívan kell ezen dolgoznod. A természet nem veszi le a munkát válladról.

Mindeközben elvész, hogy a klímakérdés haszonélvezői [2] az időjárási katasztrófákat arra használják, hogy a figyelmet magukra irányítsák, és saját érdekeiket érvényesítsék.

Kiegészítés július 16-án: Kritikámra reagálva a Statista bejelentette, hogy felül kívánja vizsgálni grafikonját.

Hivatkozások:

[1] A cikkben Bojanowski a főáramú sajtó és a Bill Gates féle filantrópok áldatlan szövetségét elemzi a klímapánikkeltésben.

[2] A cikkben Bojanowski beszámol róla, hogy a klímaaktivisták mondhatnak akármilyen nagy blődséget, a sajtó képviselői megtapsolják őket, a hülyeséget tompítani akaró moderátort viszont pellengérre állítják.

2023 július
Közzéteszi:
Király József
okl. vegyészmérnök

Tetszett a cikk? Amennyiben igen, fejezze ki tetszését a
részünkre nyújtott támogatással 300 Ft értékben.
Bankszámlaszámom: – Király József –
10205000-12199224-00000000 (K&H)
A közleményben kérjük megadni: klímarealista.

 

Print Friendly, PDF & Email