Új IPCC-elnök: Ne tulajdonítsunk túl nagy jelentőséget az 1,5 °C limitnek

Sokkos állapotban a HuPCC köré tömörülő hazai klímapánikkeltők. Abból az irányból kaptak ágyúlövést, ahonnan a legkevésbé számítottak erre. A lövéseket az IPCC újonnan megválasztott elnöke, Jim Skea, skóciai születésű, az energiakérdésekkel behatóan foglalkozó fizikus adta le.

Jim Skea fizikus, az IPCC új elnöke

Megválasztása után rögtön interjút adott a Spiegelnek, és a német DPA hírügynökségnek. Tudjuk, hogy a diplomáciában a félszavaknak, mellékesnek tűnő utalásoknak is nagy jelentőségük van. Ezt szem előtt tartva olvassuk kijelentéseit.

Nos, az új elnök első nyilatkozataiban félreérthetetlenül kijelenti:

Ne tulajdonítsunk túl nagy jelentőséget annak, hogy a Föld átlaghőmérsékletét 1,5 °C-on belül tartsuk.

Amit evvel az IPCC üzenni akar nekünk:

Csak vicceltünk, hogy nektek, a nyugati világ polgárainak (csak nektek) tönkre kell tennetek gazdaságotokat, létfeltételeiteket a mágikus 1,5 °C betartása érdekében. 

Skea szavait motiválhatta, hogy úgy tűnik, az IPCC sem tudja immár megakadályozni, hogy általánossá váljon a felismerés, átlaghőmérséklet és atmoszférikus CO2-koncentráció, illetve antropogén CO2-kibocsátás között nincs ok-okozati viszony.

További gyöngyszemek Skeatól:

Nem szabad kétségbeesnünk és sokkos állapotba esnünk, ha a globális hőmérséklet ilyen mértékben emelkedne.

Ha folyamatosan azt az üzenetet közvetítjük, hogy mindannyian kihalásra vagyunk ítélve, akkor ez megbénítja az embereket, és megakadályozza őket abban, hogy megtegyék a szükséges lépéseket az éghajlatváltozás megfékezésére.

Nem jön el a világvége, ha több mint 1,5 °C-kal melegszik az átlaghőmérséklet. [1]

Ennek a limitnek a meghaladása sok problémához és társadalmi feszültséghez vezetne, de ez még mindig nem jelentene egzisztenciális fenyegetést az emberiség számára.

Közzétevő: Na ez kemény dió lesz a pánikkeltőknek. Eddig azt sulykolták – az IPCC vezényletével – hogy ha elérjük az 1,5 °C-os átlaghőmérséklet emelkedést, akkor beláthatatlan és megfordíthatatlan folyamatok indulnak el. Az új IPCC-elnök mostani kijelentésével tulajdonképpen azt mondja,

nem kellett volna komolyan venni eddig sem kijelentéseinket, és ezután se vegyetek bennünket komolyan. Mondunk valamit, aztán legközelebb egészen mást mondunk.

Mit mondott még Skea?

„Minden intézkedés, amelyet az éghajlatváltozás mérséklésére teszünk, segít” – mondta, hozzátéve, hogy az intézkedések „egyre költséghatékonyabbá” válnak.

Skea szerint rövid távon továbbra is a megújuló energiaforrások elterjesztésére kell összpontosítani, hogy csökkentsük a fosszilis tüzelőanyaggal működő energiatermelésből és a belső égésű motorral hajtott járművekből származó kibocsátást.

Közzétevő: Érdekes, hogy az atomenergia-termelést, mint valóban költséghatékony és CO2-kibocsátás-mentes energiatermelést nem említi. Pedig ha valakinek, akkor egy energiakérdésekkel foglalkozó fizikusnak illene tudnia, szélturbinák és napelemek csak helyi, minimális igények kielégítésére alkalmasak, arra is csak igen drágán.

„Hosszabb távon valószínűleg nem tudunk meglenni olyan technológiai megoldások nélkül, mint például a CO2 földalatti megkötése” – mondta, utalva az üvegházhatású szén-dioxidra.

„Az egyéni absztinencia jó, de önmagában nem fogja elérni a szükséges mértékű változást” – mondta Skea. „Ha klímatudatosabban akarunk élni, akkor egy teljesen új infrastruktúrára van szükségünk.

Egyetlen tudós sem mondhatja meg az embereknek, hogyan éljenek vagy mit egyenek.”

Közzétevő: Evvel a kijelentéssel – úgy tűnik – az IPCC végleg feladta a rovarevés agyrémet. Tompítja továbbá azt az óvodás szintű elképzelést, hogy az átlagember életmódjának változtatásával befolyásolni tudja az éghajlatot. Amivel természetesen nem azt akarjuk mondani, hogy ne éljünk környezettudatosan, csak ezt semmiképp se hozzuk összefüggésbe az „éghajlat megmentésével”.

Skea azt is elmondta, hogy az IPCC-t úgy szeretné átalakítani, hogy az jobban és konkrétabban tudjon tanácsot adni bizonyos embercsoportoknak az éghajlatváltozás kezelésével kapcsolatban.

Olyan csoportokat nevezett meg, mint a várostervezők, a földtulajdonosok és a vállalkozások. „Mindezek a dolgok valós emberekről és valós életükről szólnak, nem pedig tudományos absztrakciókról.

Egy szinttel lejjebb kell lépnünk” – mondta a DPA-nak.

Közzétevő: Nem lehet tudni, mire akar célozni a jobb és konkrétabb tanácsadással. Szerintünk a rögeszméseknek van szüksége tanácsadásra, illetve az alapvető fizikai ismeretek felfrissítésére.
Az utalás a CO2 földalatti megkötésére pedig jelenthet egy olyan közeljövőbeli  fordulatot, amely rehabilitálja a fosszilis erőműveket. Utolsó mondatával – egy szinttel lejjebb kell lépniük – maradék nélkül egyetértünk.

Összegző kommentárunk:

Anélkül, hogy messzemenő következtetéseket vonnánk le Jim Skea szavaiból, mindenképp figyelemreméltónak tartjuk azokat. Nyilván a gépezet nem engedheti meg magának, hogy rögeszmétől mentes, józan gondolkodású szakembert tegyen meg a rögeszme-központ vezetőjének. És valószínűnek tartjuk, hogy Skea szavairól történt előzetes egyeztetés a pánikkeltő gépezet vezető személyeivel, melynek során minden kijelentését gondosan mérlegelték.

Akárhogy is, kíváncsian várjuk a folytatást, illetve a reagálást a magyar állami politika részéről.

Hivatkozás

[1] Melynek bázisértéke nincs egyértelműen definiálva. Ettől úgy fél a pánikkeltő gépezet, mint ördög a tömjénfüsttől. A gépezet – pillanatnyi érdekeinek megfelelően – 14 és 15,5 °C között hol ilyen, hol olyan értéket állít.

2023. július
Közzéteszi
Király József
okl. vegyészmérnök

Tetszett a cikk? Amennyiben igen, fejezze ki tetszését a
részünkre nyújtott támogatással 300 Ft értékben.
Bankszámlaszámom: – Király József –
10205000-12199224-00000000 (K&H)
A közleményben kérjük megadni: klímarealista.

 

Print Friendly, PDF & Email