Valóban ártalmas a lélegzés az éghajlatra?

Ha bárkinek is kétségei lettek volna afelől, hogy a klímarögeszme egy hasznos ideológia az emberiség lélekszámának – pardon, a fehér emberek lélekszámának – csökkentésére, akkor figyeljen az elmúlt hetek, hónapok ide vonatkozó „tudományos” megállapításaira.

Mi adófizetők – bár megkérdezésünk nélkül – finanszírozunk olyan kutatásokat, melyek agyunkba égetni hivatottak, hogy pusztán lélegzésünkkel is felelősek vagyunk az üvegházhatású gázok koncentrációjának vészes emelkedéséért, amiből egyenesen következik a termo-armageddonba  torkolló globális felmelegedés. És mivel az egész folyamatot a háttérből irányító gépezet nem elégszik meg a CO2 démonizálásával, illetve maguk is tudják, milyen gyenge lábakon áll az egész CO2-narratíva, a riogatás elemeiként hozzáveszik még a dinitrogénoxidot (N2O) és metánt (CH4), bízva abban, hogy az emberek 99 %ának fogalma sincs  e két utóbbi anyag légköri koncentrációjáról.

Tekintsük át ennek a három anyagnak a mutatóit az emberi légzés vonatkozásában.

I. CO2

Egy ember átlagosan naponta 0,8-1 kg CO2-t lélegez ki. 8 milliárdos populációt alapul véve ez évi 2,6 milliárd tonna – a szimpla légzés által okozott – antropogén CO2-kibocsátásnak felel meg. Amihez ugye hozzájön még az emberi tevékenység okozta CO2-kibocsátás. A teljes antropogén kibocsátásra a szakemberek évi 30-35 milliárd t-t fogadnak el, azaz a légzés általi emisszió több mint tízszeresét. Mindez eltörpül a Föld természetes CO2-kibocsátása mellett, amelynek műszaki becsléseken, illetve konszenzuson nyugvó  mérőszáma évi 772 milliárd tonna. Nos, ha az antropogén CO2-kibocsátás a Föld teljes kibocsátásának 4-5 %-a, akkor a légzés általi CO2-emisszió annak csupán 0,3 %-a. A szóra sem érdemes kategória, nemhogy komoly kutatók foglalkozzanak vele.
A 0,3 és a 4-5 % közötti különbséget pedig jellemzően olyan személyek produkálják, akik fáradhatatlanul hirdetik, milyen veszélyes az antropogén CO2-kibocsátás, ezért tönkre kell tennünk iparunkat, életfeltételeinket. Ők, a fő-fő klímapánikkeltők természetesen kivételek ez alól, nekik alanyi jogon jár a 4000 LE-s dízeljacht, a folyamatos röpködés klímakonferenciáról klímakonferenciára magán-repülőgépeiken, a jól fizető professzori állás, az állandó szereplés a médiában.
A nyugati világ polgárai természetesen több CO2-t bocsátanak ki, mint az afrikai, ázsiai emberek. Mégis, ennek a klímapánikkeltő rétegnek és a lakáj médiának soha egy szava sincs a színesek Európába történő szállításához, sőt óriási az átfedés a migrációt erőltető réteg és a klímarögeszmések között. És  ez nem csupán az ideszállított személyek karbonlábnyomát növeli a sokszorosára, de úgy az afrikaiak, mint az arabok hagyományaikból, vallásukból kifolyólag sokkal több gyereknek adnak életet, mint az őket befogadó európaiak. Ugyancsak köztudott, hogy a színesek egyszerűen nem vevők az ’emberokozta globális felmelegedés narratívára, nem érdekli őket, mekkora a karbonlábnyomuk, egészen mások a prioritásaik. Például az iszlám terjesztése, ha kell erőszakkal, ha kell, gyereknemzéssel, a nyugati szociális rendszert maximálisan kihasználva, ami együtt jár a befogadó nemzet kinevetésével, lenézésével, megvetésével. 2023 adventi időszakában egy muszlim fiatal egy holland szupermarketben levizelte a sertéshúst, az aktust társa videóra vette és közzétette. A videó néhány nap alatt 2 milliós nézettségi számot ért el.
Afelől se legyen kétségünk, hogy a klímapánikot gerjesztő réteget emellett abszolút hidegen hagyja, ha a németgyűlölő német Zöldek és a nekik behódoló – szebb napokat megért – nagyobb pártok, mint CDU és SPD 12 év alatt lefűrészelték a teljes német atomenergiatermelést, evvel millió tonnás nagyságrendű plusz CO2-kibocsátást generálva, illetve meghosszabbítva a német szénerőművek további üzemeltetését, melyeknek már szintén ki volt tűzve végleges leállításuk.

Még egyszer tehát a képlet:

Van egy óriási hatalommal és szinte korlátlan pénzforrásokkal rendelkező réteg – nevezzük háttérhatalomnak – , amelynek megvannak az eszközei, hogy a gazdaságot leromboltassa a fehér nemzetek által lakott országokban a mindenre kapható politikai kalandorokkal. Van egy nekik teljes mértékben elkötelezett sajtó, mely egyrészt felturbózza ezt a klímanarratívát, másrészt az egekig magasztalja azokat a politikai erőket, amelyek az élen járnak ennek a rombolásnak a végrehajtásában. Vannak továbbá naiv széplelkek, akik bedőlnek ennek a permanens veszély-sulykolásnak. És ne feledkezzünk meg természetesen a mindenfajta erkölcsöt, étoszt sutba dobó, tudóst mímelő rétegről se, amely némi baksisért (karrierért, professzori kinevezésért) hajlandó tudását a narratíva szolgálatába állítani. Ez a díszes társaság pedig közönyösen vagy kárörömmel veszi tudomásul, csak a fehér nők mondanak le gyerekszülésről, csak fehér fiatalok fogékonyak a klímarögeszmére.

Így szervesen illik a narratívába, hogy a fehér társadalmakat nyakon öntik a legújabb hazugsággal: Már lélegzésünk is árt Földünknek.

Néhány link elrettentő példaként:
Mekkora a karbonlábnyomunk? Mennyi CO2-t lélegzünk ki? 

Mennyivel járul hozzá az ember lélegzése a klíma fölmelegedéséhez?

Mennyi CO2-t bocsát az ember a légkörbe? Kalkulátor a kilégzés éghajlatkárosító hatásának kiszámításához. 

A nyolcmilliárd fa honlap különleges szolgáltatása:

Potom 43 dollárért törli egyhavi karbonlábnyomunkat. A hülyének is megéri, ennyiért megmenteni az éghajlatot. A kígyóolaj-árusok szintjén vagyunk.

II. Metán és dinitrogénoxid

Míg a CO2-rögeszme fő funkciója az energiabiztonság lefűrészelésével az energia megdrágítása, ezáltal a gazdaság tönkretétele, a metánrögeszme kiemelt szerepe a mezőgazdaság tönkretétele, az élelmiszer-termelés megdrágítása. A dinitrogénoxid-hisztériával is a mezőgazdaság tönkretételét célozzák meg a rögeszmések.

Köztudott, hogy minél kisebb egy anyag koncentrációja, annál nehezebb azt pontosan megmérni, annál nagyobbak a hibalehetőségek, viszont annál könnyebb az adatokat manipulálni.

Talán nem véletlenül kezdődnek az ostobaságot kifigurázó viccek mostanában úgy, hogy „brit kutatók megállapították…”

A brit adófizető ugyanis olyan kutatásokat finanszírozott, melyek valós célja a metán és a dinitrogénoxid démonizálása. Nos, látni fogjuk, nemcsak a CO2 teljesen ártalmatlan, hanem a metán és a dinitrogénoxid is.

Az alábbiakban idézünk néhány sort egy tanulmányból:

Measurements of methane and nitrous oxide in human breath and the development of UK scale emissions | PLOS ONE (Az emberi leheletben lévő metán és dinitrogénoxid mérése és az Egyesült Királyságban mért emissziók alakulása)

A kilélegzett emberi lehelet kis, megemelkedett koncentrációban tartalmazhat metánt (CH4) és dinitrogén-oxidot (N2O), amelyek hozzájárulhatnak a globális felmelegedéshez…A kilélegzett levegő metántartalma  -0,56 és 49,6 ppm között ingadozott, az átlag 5,08(!) ppm volt. A kilélegzett levegő N2O-tartalma 0,11 és 0,88 ppm között mozgott, 0,33(!) ppm átlagos N2O-tartalom mellett.
Ezek az emberi eredetű kibocsátások nem jól ismertek, és ritkán számszerűsítik őket az üvegházhatású gázok globális nyilvántartásában. Ez a tanulmány az Egyesült Királyságban élő 104 önkéntes személy légzéséből származó CH4 és N2O kibocsátását vizsgálta, hogy jobban megértsük, mi mozgatja ezeket a kibocsátásokat, és hogy számszerűsítsük az országos szintű becsléseket…

Minden résztvevő N2O-kibocsátást mutatott ki a légzésben, bár a vizsgált tényezők egyike sem magyarázta a kibocsátásban mutatkozó különbségeket…
Becsléseink szerint az Egyesült Királyságban évente ezer tonna CH4 és 70 tonna N2O kerül az emberi leheletbe, ami 54 ezer tonna CO2-nak felel meg. A nagyságrendet tekintve ezek az értékek az Egyesült Királyság nemzeti üvegházhatású gázleltáraiban szereplő CH4 és N2O összkibocsátás körülbelül 0,05%-át, illetve 0,1%-át teszik ki.”

Az adatokat extrapolálva pedig azt kapták a tudósok:

Az emberek által kibocsátott gázok teljes kibocsátása nagyon kicsi a globális kibocsátáshoz képest. Polag és Keppler (2019) becslése szerint a 7,5 milliárd ember globális CH4-kibocsátása évi 400 ezer t. Mitsui (1997) becslése szerint az 5,8 milliárd ember globális N2O-kibocsátása legfeljebb 12 ezer t évente [Közzétevő: ez 8 milliárdra átszámítva 16.500 t-nak felel meg]. Ez a CH4 és N2O globális antropogén kibocsátásának körülbelül 0,11, illetve 0,16%-ának felel meg.

Nem untatom az olvasót az aprólékos, minden részletre kiterjedő tanulmány ismertetésével. Az elemzés tárgyalja a kibocsátásokat életkor, nem, etnikai hovatartozás, táplálkozási szokások szerint, megállapítva, hogy a húsmentes étkezés növeli a dinitrogénoxid emissziót. A tanulmány figyelmet szentel a tüdőn, bőrfelületen és végbélen keresztül távozó gázok arányának is. A kutatók összevetik az antropogén kibocsátásokat a haszonállatok kibocsátásával. A tudósok végül átszámolják a kapott eredményeket CO2-ekvivalensbe. Jellemző a műszerek pontosságára, hogy esetenként negatív eredményeket kaptak a kibocsátásra. Zavaró továbbá a ritka, nehezen értelmezhető mértékegységek használata, úgymint Mg, Gg. Emlékeztetünk:
1 Mg (megagramm) = 1 t (tonna)
1 Gg (gigagramm) = 1000 t (tonna)

A fenti eredményeket már átszámítva adtuk meg.

III. Gondolatok a metán és a dinitrogénoxid veszélyességéről 

Nem lehet teljes bejegyzésünk, ha nem utalunk rá, milyen gyönge lábakon áll a metán és a dinitrogénoxid üvegházhatásának átszámítása CO2-ekvivalenssé (GWP; global warming potential). Először is semmiféle bizonyíték nem létezik arra, hogy mekkora CO2 koncentráció mekkora hőmérsékletet eredményez. Ebből kifolyólag a CO2-koncentráció változáshoz sem lehet egy adott hőmérsékletváltozást hozzárendelni, főleg, hogy az éghajlatot mindenekelőtt a Nap belsejében lezajló folyamatok vezérlik.

Még hínárosabb, ha a metán és dinitrogénoxid átlaghőmérsékletre gyakorolt hatását akarjuk számszerűsíteni.

Tudjuk ugye, hogy a metán légköri koncentrációja kb. 2 ppm. Azaz a légkör minden 500 ezredik molekulája metán a 499.999 egyéb molekula mellett. Valóban gigantikus hatásúnak kellene lenni a metánnak, ha labdába szeretne rúgni a CO2 vagy vízgőz mellett. A CO2 atmoszférikus koncentrációja a metánénak 200-szorosa, a vízgőzé legalább ötezerszer, de a trópusokon pl. 20 ezerszer haladja meg a metán koncentrációját. A kimutathatósági nehézségekből adódóan nehéz itt bármiféle időbeni trendet felállítani, hacsak nem föltett szándékunk a riogatás evvel is.

Az első, ami szembeötlik, hogy a GWP-re maga az IPCC is több definíciót kreál. Továbbá:

„A légköri CO2 pertubáció t időpontban történő impulzus-kibocsátást követő bomlását általában exponenciálisok összegével becsülik meg„.

A metán CO2-höz viszonyított GWP-hatására az IPCC pedig évjárattól, széljárástól, saját szeszélyeitől függően hol a 63-as, hol az 56-os, hol a 62-es, hol a 72-es, hol a 84-es tényezőt szerepelteti. Ha az ember megpróbálja nyomon követni, hogyan jutott az International Panic Creation Club ezekre az adatokra, eljut egy szintén önkényesen, feltételezések alapján felállított integrálszámításhoz, melynek planiméterrel történő kiértékelése is azt mutatja, ha volna is akár a CO2-nek, a metánnak átlaghőmérséklet-növelő szerepe, a metáné csak 8,6-szor haladná meg a CO2-ét. Ha az összehasonlítást a gázok sugárzásánál számított emisszivitás (ε) változásából akarjuk levezetni a koncentráció megduplázódása esetén úgy a CO2, mint a metán esetében, akkor azt kapjuk, hogy az emisszivitás a CO2 esetében 0,22-ről 0,23-ra, tehát 5 %-kal növekszik, a metán esetében pedig 0,013-ról 0,019-re, azaz 50 %-kal növekszik. Elfogadva tehát az IPCC axiómákat a metán koncentrációját 10 ezerszeresére kellene növelnünk, hogy egyáltalán utolérjük a CO2 mai emisszivitását.

Az IPCC narratíva hemzseg az ilyen fogalmaktól, mint

 estimate, best estimates, assessment, approximate, assume, model, uncertanties (becslés, legjobb becslés, értékelés, megközelítőleg, feltételezés, modell, bizonytalanságok), stb.

Teljességgel hiányoznak viszont a terhelhető, ellenőrizhető tudományos számítások. Hans Jankowiak ezt így fogalmazza meg:

Az általam megnézett szakirodalmi források egyikében sem teljesültek a számítással szemben támasztott tudományos követelmények – nevezetesen az elmélet, a reprodukálható kísérletek, a nyomon követhető mérések, a természetben történő ellenőrzés és a számítási képlet levezetése!

Kétrészes írásának elérhetősége, melyben leleplezi az IPCC hamiskártyás számolási módját:

Metán – üvegházhatású gázként 84-szer erősebb hatású, mint a szén-dioxid???? 1. rész

Metán – üvegházhatású gázként 84-szer erősebb hatású, mint a szén-dioxid???? 2. rész

Az alábbi cikk 2021-ben jelent meg az International Journal of Atmospheric and Oceanic Sciences c. folyóiratban

The Impact of CO2, H2O and Other “Greenhouse Gases” on Equilibrium Earth Temperatures – A CO2, a H2O és más „üvegházhatású gázok” hatása a földi egyensúlyi hőmérsékletre

címmel.
Szerzők:

David Coe, Codel International Ltd, Bakewell, Anglia;
Fizikus, Oxfordban végzett az 1960-as években. Az elmúlt több mint 20 év során számos érzékelőt fejlesztett ki a légkörbe jutó gázkibocsátások infravörös abszorpciós spektroszkópiával történő megfigyelésére.

Walter Fabinski, nyugalmazott fizikus, az ABB Automation, Frankfurt, korábbi specialistája gázanalizátorok terén

Gerhard Wiegleb, Villamosmérnöki Tanszék (Környezetvédelmi Monitoring Kutatócsoport), Dortmundi Alkalmazott Tudományok Egyeteme, Dortmund, Németország.

Ebből idézünk:

„A gázok abszorpciós spektrumát tartalmazó HITRAN adatbázis lehetővé teszi a földi sugárzás elnyelésének pontos meghatározását a jelenlegi 288 K hőmérsékleten a légkör minden egyes komponensére és a teljes légkör együttes elnyelésére vonatkozóan. Ezekből az adatokból megállapítható, hogy a 33 K-os felmelegedésből 29,4 K-ért a H2O felelős, míg a CO2 3,3 K-t, a CH4 és az N2O pedig együttesen csak 0,3 K-t tesz hozzá. Az éghajlat érzékenysége a CO2-koncentráció jövőbeli növekedésére a H2O pozitív visszacsatolási hatásaival együtt 0,50 K, míg a CH4 és az N2O érzékenysége szinte kimutathatatlan, 0,06 K, illetve 0,08 K. A számítások szerint az éghajlat érzékenysége a CO2-koncentráció jövőbeni növekedésére 0,50 K. Ez az eredmény határozottan arra utal, hogy a CO2-koncentráció növekedése nem fog jelentős változásokat eredményezni a Föld hőmérsékletében, a CH4 és az N2O növekedése pedig aligha lesz észrevehető hatással.”

De hogy az elméleti cáfolatok mellett utaljunk egy gyakorlati példára is:

Nordstream vezetékek felrobbantása 2022. szeptember 25-26-án 300-500 millió m3 metán atmoszférába történő távozásával egyszer és mindenkorra a Nirvánába küldte a metán-rögeszmét.  Az IPCC számításmódja szerint ez 7,5 millió t CO2-kibocsátásnak felel meg. Ennek a gigantikus mennyiségnek az atmoszférába jutása azt kellett volna, hogy eredményezze, hogy a régióban egy óriási termikus gomba képződik a tenger fölött.

A valóság: A baleset helyszínének térségében számos hajó és repülőgép tartózkodott, és az emberek semmit sem jelentenek a termikus gombafelhőről, amelybe belekerültek volna. A meteorológiai szolgálatok műholdas felvételekkel igazolták volna a hőmérséklet-emelkedést a megnövekedett metánkoncentráció miatt. Ha a metánnak valóban hatalmas melegedést okozó hatása lenne, akkor az üvegházhatást támogató összes érintett folyamatosan a Balti-tenger felé fordította volna a figyelmét, és óránként bombáznának bennünket a felmelegedéssel kapcsolatos hírekkel. A Balti-tenger feletti levegőt a főáramú médiában a hőség és a meleg veszélyes tengerévé katapultálták volna.
Az állandó hőmérsékletmérések valósága a Balti-tenger térségében:
A Balti-tenger hőmérsékletét a szigeteken lévő meteorológiai állomások, meteorológiai ballonok, számos hajó és műholdak segítségével jól nyomon követik. A robbanást követő héten, szeptember 26-tól kezdve a Balti-tenger felett a hőmérséklet tovább csökkent, és egészen az Alpokig fagyos szeptemberi és október eleji napokat hozott.
Ist der Treibhauseffekt in der Atmosphäre nachweisbar? Ungewollter tagelanger Großversuch zum Treibhauseffekt im Ostsee- und Anliegerraum – EIKE 

A dinitrogén-oxidnak a pánikkeltő gépezet a CO2-höz viszonyítva 300-szor erősebb GWP-hatást tulajdonít, hasonló komolyságú számítások becslések alapján, mint ahogy azt tették a metán esetében. De mivel koncentrációja 0,5 ppm, azaz az atmoszféra minden kétmilliomodik molekulája dinitrogénoxid, ráadásul az anyag a nap UV-sugárzásának hatására bomlik, értelmetlen egy szót is vesztegetni rá.

A sugárzási kényszer körüli, a fizikát és józan észt megerőszakoló önkényes feltételezésekről 2020 februárjában írtunk (zöld keretes rész).

Olvasóimnak nem mondok semmi újdonságot avval, hogy a főáramú sajtó természetesen erősíti a lélegzés = klímahalál narratívát. Egy kellemes kivétellel: A svájci Weltwoche, amely már máskor is feltűnt józan hangjával  úgy a klíma, mint a koronavírus kérdéskörben, 2022 januárjában jelenttette meg írását
„Károsítja-e a légzés az éghajlatot?”: A koronahype végéhez közeledve a klímarögeszmések előbújnak a lyukaikból. Mivel már hozzászoktunk a félelemkeltéshez, emelik a napi dózist
címmel.

2023 december
Közzéteszi:
Király József
okl. vegyészmérnök

Tetszett a cikk? Amennyiben igen, fejezze ki tetszését a
részünkre nyújtott támogatással 300 Ft értékben.
Bankszámlaszámom: – Király József –
10205000-12199224-00000000 (K&H)
A közleményben kérjük megadni: klímarealista.

 

Print Friendly, PDF & Email
Updated: 2023-12-27 — 09:43