46 „klímatagadó” kijelentés korábbi IPCC-tudósoktól

„Meg kell ragadnunk a globális felmelegedés lehetőségét.
Még ha téves is a globális felmelegedés elmélete, gazdasági és környezetvédelmi szempontból helyesen fogunk cselekedni.”

Timothy Wirth, az ENSZ Klímavédelmi Alapítvány korábbi elnöke

 

 

 

 

 

 

Olvasóink találkozhattak már Timothy Wirth nevével, mint az egyik felsült klímaprognózis szerzőjével.

Az alábbiakban egy tanulságos lista olvasható azokról a kijelentésekről, amelyeket az IPCC korábbi munkatársai tettek, miután megszakították kapcsolataikat a politizált szervezettel – így a tudósoknak már nem kellett félniük szakmai retorzióktól.

Dr. Robert Balling: Az IPCC megállapítja, hogy „a 20. században nem észleltek szignifikáns gyorsulást a tengerszint emelkedésének ütemében”. Ez nem jelent meg az IPCC politikai döntéshozóknak szántösszefoglalójában.

Dr. Lucka Bogataj: „A levegőben lévő széndioxid szintjének emelkedése nem okoz globális hőmérséklet-emelkedést…. Először a hőmérséklet változott meg, és mintegy 700 évvel később következett be a levegő szén-dioxid-tartalmának változása”.

Dr. John Christy: „Kevéssé ismert a nyilvánosság előtt az a tény, hogy az IPCC-ben közreműködő tudósok többsége nem ért egyet azzal, hogy globális felmelegedés fázisban vagyunk. A testület megállapításait minden egyes újabb jelentéssel következetesen félremagyarázták és/vagy átpolitizálták.”

Dr. Rosa Compagnucci: „Az ember csak néhány tized fokkal járult hozzá a Föld felmelegedéséhez. A naptevékenység az éghajlat egyik legfontosabb mozgatórugója.”

Dr. Richard Courtney: „Az empirikus bizonyítékok határozottan arra utalnak, hogy az ember okozta globális felmelegedés hipotézise téves”.

Dr. Judith Curry: „Nem fogom teli torokból  támogatni az IPCC-t – nem bízom az ottani folyamatban.”

Dr. Robert Davis: „A globális hőmérséklet nem úgy változott, ahogy azt a legmodernebb klímamodellek előre jelezték. Az IPCC politikai döntéshozóknak szóló összefoglalójában egyetlen szó sem esik a műholdas hőmérséklet-megfigyelésekről.”

Dr. Willem de Lange: „1996-ban az IPCC engem is a mintegy 3000 „tudós” közé sorolt, akik egyetértettek azzal, hogy az ember mérhető hatást gyakorol az éghajlatra. Pedig nem vallottam ezt. Nincs bizonyíték arra a hipotézisre, hogy egy elszabadult, katasztrofális éghajlatváltozás az emberi tevékenységre vezethető vissza.”

Dr. Chris de Freitas: „A kormányzati döntéshozóknak mostanra már hallaniuk kellett volna, hogy kérdésesek annak a régóta fennálló állításnak az alapjai, miszerint a szén-dioxid a globális éghajlat fő befolyásoló tényezője; ezzel együtt pedig kérdéses az eddig feltételezett költséges intézkedések szükségessége a szén-dioxid-kibocsátás korlátozására. Ha nem hallották, az a globális felmelegedési hisztéria lármája miatt van, amely a „tudatlanságból való érvelés” logikai tévedésére és a számítógépes modellek előrejelzéseire támaszkodik.” [1]

Dr. Oliver Frauenfeld: „Sokat kell még haladnunk, hogy megértsük és modellezni tudjuk az éghajlatot.

Dr. Peter Dietze: „Az IPCC egy hibás örvénydiffúziós modell segítségével durván alábecsülte az óceánok szén-dioxid felvételi képességét.”

Dr. John Everett: „Itt az ideje egy valóságellenőrzésnek. Az óceánok és a part menti övezetek sokkal melegebbek, máskor pedig hidegebbek voltak, mint amennyit az éghajlatváltozás jelenlegi forgatókönyvei előrevetítenek. Áttekintettem az IPCC és az újabb tudományos szakirodalmat, és úgy vélem, nem áll fenn az óceánok fokozott elsavasodásának problémája, még a legvalószínűtlenebb IPCC-forgatókönyveket alapul véve sem.” [2]

Dr. Eigil Friis-Christensen: „Az IPCC elutasította, hogy a Napnak a Föld éghajlatára gyakorolt hatását vizsgálatra érdemesnek tekintse. Az IPCC kizárólag az éghajlatváltozás emberi okainak vizsgálatát tekintette feladatának.”

Dr. Lee Gerhard: „Soha nem fogadtam el vagy tagadtam teljes mértékben az antropogén globális felmelegedés koncepcióját, amíg James Hansen NASA munkatárs vad állításai után az 1980-as évek végén el nem kezdődött a felzúdulás. A [tudományos] szakirodalomhoz fordultam, hogy tanulmányozzam az állítás alapjait, kezdve az első alapelvekkel. Tanulmányaim aztán arra a meggyőződésre vezettek, hogy az állítások hamisak.”

Dr. Indur Goklany: „Az éghajlatváltozás valószínűleg nem lesz a 21. század legfontosabb környezeti problémája a világon. A halálozási adatokban nincs olyan jel, amely a szélsőséges időjárási események általános gyakoriságának vagy súlyosságának növekedésére utalna, annak ellenére, hogy a veszélyeztetett népesség nagymértékben megnövekedett.”

Dr. Vincent Gray: „Az [IPCC] éghajlatváltozásról szóló nyilatkozata hazugságok összehangolt mantrája”.

Dr. Mike Hulme: „Az olyan állítások, mint ‘a világ 2500 vezető tudósa konszenzusra jutott abban, hogy az emberi tevékenység jelentős hatással van az éghajlatra’, álságosak … Az ezt támogató tudósok tényleges száma mindössze néhány tucat volt.”

Dr. Kiminori Itoh: „Számos tényező befolyásolja az éghajlatváltozást. Csak az üvegházhatású gázokat figyelembe venni ostobaság és káros.”

Dr. Yuri Izrael: „Nincs bizonyított kapcsolat az emberi tevékenység és a globális felmelegedés között. Szerintem a globális felmelegedés miatti pánik teljesen indokolatlan. Nincs komoly veszély az éghajlatra nézve.”

Dr. Steven Japar: „A hőmérsékletmérések azt mutatják, hogy az éghajlati modellek által megjósolt középső troposzférai forró zóna (hot spot) nem létezik. Ez több mint elegendő ahhoz, hogy a globális klímamodelleket és az azokkal készített előrejelzéseket érvénytelennek tekintsük.”

Dr. Georg Kaser: „Ez a szám [az IPCC által közölt gleccservisszahúzódás] nem csak egy kicsit téves, hanem nagyságrendekkel messze túlzó… Annyira téves, hogy még csak megvitatni sem érdemes.”

Dr. Aynsley Kellow: „Nem várom el, hogy a kritikát elfogadják, ami az IPCC hibás lektorálási (peer-review) folyamatára mutat: nincs esély arra, hogy [az IPCC-jelentés] egy fejezetének közzétételét valaha is elutasítsák, függetlenül attól, hogy mennyire hibás az.”

Dr. Madhav Khandekar: „Gondosan elemeztem az éghajlatváltozás IPCC által előre jelzett káros hatásait. Ezeket az állításokat eltúlzottnak és minden alátámasztó bizonyítékot nélkülözőnek minősítettem.”

Dr. Hans Labohm: „Az IPCC Politikai döntéshozóknak szóló összefoglalójának riogatásra utaló részeit egy bonyolult és kifinomult spin-doctoring folyamat révén torzították el”. [spin doctoring: A politikai kommunikációban használt PR-technika. Ügyes szófordulatok használatával, egyenes válaszok helyett sugallatokkal, negatívumok pozitív prezentációjával a negatív tényeknek ellentmondó pozitív képzetek keltése a hallgatóságban.]

Dr. Andrew Lacis: „Az összefoglaló nem tartalmaz semmilyen tudományos értéket. A prezentáció úgy hangzik, mintha a Greenpeace aktivistái és jogi osztályuk állította volna össze.”

Dr. Chris Landsea: „Jóhiszeműen nem tudok továbbra is hozzájárulni egy olyan folyamathoz, amelyet véleményem szerint egyrészt előre eltervezett célok motiválnak, másrészt tudományosan megalapozatlan.”

Dr. Richard Lindzen: „Az IPCC folyamatát inkább a politika, mint a tudomány vezérli. Összefoglalókkal félremagyarázza, amit a tudósok mondanak, és kihasználja a közvélemény tudatlanságát.”

Dr. Harry Lins: „A felszíni hőmérséklet-változások az elmúlt évszázadban epizodikusak és szerények voltak, és már több mint egy évtizede nincs nettó globális felmelegedés. A klímaváltozással kapcsolatos riadalomra okot adó érveket erősen eltúlozzák.”

Dr. Philip Lloyd: „Részletes értékelést készítek az IPCC-jelentésekről és a politikai döntéshozóknak szóló összefoglalókról, rámutatva, hogyan torzították el a tudományt az összefoglalók. Találtam példákat arra, hogy egy-egy összefoglaló pontosan az ellenkezőjét állította annak, amit a tudósok mondtak.”

Dr. Martin Manning: „Egyes kormányképviselők, akik befolyásolják az IPCC politikai döntéshozóknak szánt összefoglalóját, félremagyarázzák a vezető szerzőket, vagy ellentmondanak nekik.”

Steven McIntyre: „A népszerű médiában a „több ezer tudós konszenzusára” való számos hivatkozás erős túlzás és egyben félrevezető is.”

Dr. Patrick Michaels: „A felmelegedés több időskálán mért üteme mára érvénytelenné tette az IPCC klímamodelljeinek sorát. Nem, a tudomány nem rendeződött.”

Dr. Nils-Axel Mörner: „Ha körbejárjuk a Földet, sehol sem találunk tengerszint-emelkedést.”

Dr. Johannes Oerlemans: „Az IPCC túlságosan politikai jellegűvé vált. Sok tudós nem tudott ellenállni a hírnév, a kutatási pénzek és az egzotikus helyeken tartott találkozók szirénhangjának, amely akkor várja őket, ha hajlandók feladni a tudományos alapelveket és a tisztességességet az ember okozta globális felmelegedés doktrínájának támogatására.”

Dr. Roger Pielke: „Minden hozzászólásomat figyelmen kívül hagyták anélkül, hogy akár csak egy cáfolatot is kaptam volna. Ekkor arra a következtetésre jutottam, hogy az IPCC-jelentéseket valójában olyan érdekérvényesítő dokumentumoknak szánták, amelyek célja bizonyos politikai intézkedések meghozatala, nem pedig az éghajlati rendszer megértésének valódi és őszinte értékelése.”

Dr. Paul Reiter: „Ami a kérdést illeti, hogy a tudomány ‘megállapodott’ ebben a kérdésben, szerintem ez egy obszcenitás. A tény az, hogy a tudományt olyan emberek torzítják el, akik nem tudósok.”

Dr. Murry Salby: „Akaratlanul is hányingerem van, amikor valaki azt mondja, hogy a tudomány ‘megállapodott’ ebben a kérdésben. Bárki, aki ezt elhiszi, az fantáziál.”

Dr. Tom Segalstad: „Az IPCC globális felmelegedési modelljét a tudományos adatok nem támasztják alá.”

Dr. Fred Singer: „Hát nem figyelemre méltó, hogy az IPCC-jelentés politikai döntéshozóknak szóló összefoglalója egyáltalán nem említi a műholdas adatokat, vagy akár a műholdak létezését?  És mindez valószínűleg csak azért, mert az adatok enyhe lehűlést mutatnak az elmúlt 18 évben, ami szöges ellentétben áll az éghajlati modellek számításaival.”.

Dr. Hajo Smit: „A nap és az éghajlat között egyértelmű a kapcsolat, és nagyon erős az éghajlat  természetes változékonysága minden történelmi időskálán. Jelenleg már aligha hiszem, hogy az emberi CO2-kibocsátás és az éghajlatváltozás között bármilyen releváns kapcsolat lenne.”

Dr. Richard Tol: „Az IPCC inkább politikai, mint tudományos indíttatású embereket vonzott. Az IPCC 2007-es (AR4) jelentése közzétételének idején  zöld aktivisták töltöttek be kulcspozíciókat az IPCC-ben, és sikerült kizárniuk vagy semlegesíteniük az ellenvéleményeket.”

Dr. Tom Tripp: „Az időjárásban olyan nagy a természetes változékonyság, hogy nehéz tudományosan megalapozott következtetést levonni arra vonatkozóan, hogy a globális felmelegedés ember okozta.”

Dr. Gerd-Rainer Weber: „Az éghajlatváltozással kapcsolatos szélsőséges nézetek többségének nincs vagy alig van tudományos alapja”.

Dr. David Wojick: „A nyilvánosságnak nem tesz jót ez az állandó dobpergésszerű riogatás, amelyet a szószólók által manipulált számítógépes modellek táplálnak.”

Dr. Zágoni Miklós: „Határozottan meg vagyok győződve arról, hogy az antropogén globális felmelegedés elmélete téves”.

Dr. Eduardo Zorita: „Az alternatív tanulmányok, elemzések, értelmezések szerkesztőit, bírálóit és szerzőit – noha a mindenki által hozzáférhető adatok alapján dolgoztak – megfélemlítették és finoman megzsarolták.”

A leplet globális felmelegedés elméletéről ugyanazok a kutatók rántják le, akiket korábban annak népszerűsítésével bíztak meg. De mivel a stafétabotot folyamatosan átadják a megtévesztett egyetemi diplomások következő generációjának – akiket alaposan kiképeztek az AKH-párti (antropogén klímahatás) doktrínákkal – új csomagolásban prezentálják  ugyanazokat a klímafikciókat, a naiv polgárok következő generációjának.

Így állandósul a tudatlanok által hirdetett és „a tudomány megállapította…” kezdetű szólamok körforgása.

A valóságban természetesen továbbra is az éghajlatot befolyásoló természetes hatások a döntőek, ahogy az mindig is fennállt.

A Nap bensejében lezajló ciklikus folyamatok mérhető ráhatással vannak a földi klímára. A meridionális sugáráramlás (jetstream) ma már közismert jelenség; és a felhőmagképző kozmikus sugárzás is mérhető

Mindezen hatások eredménye…?

Szélsőségek közötti ingadozás, és végső soron globális lehűlés.

A témához kapcsolódik:

Újabb – kifogástalan referenciákkal rendelkező – klímatudós töri meg a hallgatást. Modelljeink a valóság mikiegér-szerű kigúnyolását jelentik. 

Forrás:

46 ‘Climate Change Denying’ Statements Made By Former IPCC Scientists

Hivatkozások:

[1] Vö: A te érvelési hibád a bizonyítási kényszer áthárítása (hibad.hu) és A te érvelési hibád a személyes kétely (hibad.hu)

[2] A tengervíz összetételének ismeretében némi kémiai alapismeretekkel belátható, a CO2 beoldódása nem okozhatja a tengervíz elsavasodását. Részletek: GONDOLATOK A KLÍMÁRÓL, AZ ANTROPOGÉN KLÍMAHATÁSRÓL (AKH) – Klímarealista (klimarealista.hu) III./4./e pont.

A forrást fordította és közzéteszi
Király József
okl. vegyészmérnök

Tetszett a cikk? Amennyiben igen, fejezze ki tetszését a
részünkre nyújtott támogatással 300 Ft értékben.
Bankszámlaszámom: – Király József –
10205000-12199224-00000000 (K&H)
A közleményben kérjük megadni: klímarealista.

 

Print Friendly, PDF & Email