Az apokalipszissel riogatók fekete miséje

Egy klímatudós helyreigazít – Michael Shellenberger írásának ismertetése

Mivel Shellenberger és a hasonló nézeteket képviselő tudósok alig ismertek Magyarországon, szentelünk néhány sort munkásságának.

Michael Shellenberger egy olyan klímatudós, aki ugyan nem vonja kétségbe a CO2 klímára gyakorolt hatásának doktrínáját, de határozottan ellentmond a riogató prognózisoknak. Jelenleg ő az Environmental Progress (EP) vezetője. A szervezet kutatással és tanácsadással foglalkozik több országban. Ilyen minőségben számtalan országban segít az atomreaktorok bezárását elhárítani. Saját állítása szerint evvel annyi károsanyag-kibocsátást sikerült megakadályoznia, amely 24 millió személygépkocsi kibocsátásával egyenértékű.

Shellenberger rendszeresen publikál a Forbes, The New York Times, The Wall Street Journal, és The Washington Post lapokban. Video-beszélgetéseit milliók követik. (http://www.ted.com/talks/michael_shellenberger, ill. youtube.)
Shellenberger számos könyv társszerzője.

Benne olyan klímatudóst ismerhetünk meg, aki mentes az előítéletektől, azaz olyan valaki, akivel lehet véleményt cserélni. Ami a klímavédelmet zászlajukra író szektás, rögeszmés szervezetekről és egyes politikusokról nem mondható el.

Cikkének ismertetése előtt néhány szó a szerzőről. Shellenberger társszerzője a Break Through: From the Death of Environmentalism to the Politics of Possibility = Áttörés. Az environmentalizmus halálától a lehetőségek politikájáig. (Environmentalizmus: a környezetvédelem túlhangsúlyozása tekintet nélkül a költségekre, lehetőségekre.)
Erről egy magyar nyelvű ismertető itt.
Ebben a könyvben a technológiai innovációra való irányulás mellett tör lándzsát a környezetvédelemre való túlzó fokuszálás helyett.

2017-ben állást foglalt az ún. megújuló energiák szubvenciója ellen, amely szerinte csak arra jó, hogy „zöldre mossa” a fosszilis energiahordozókat. Merthogy a kaotikusan rendelkezésre álló energiaforrásokra nem lehet a gazdaságot alapozni.

Jelszava: Nem a fosszilis energiatermelést kell mesterségesen megdrágítani, hanem az alternatív energiatermelést kell olcsóbbá tenni.
Bírálja, fölöslegesnek, a piaci viszonyokat eltorzító hatásúnak tartja a CO2- kvótakereskedelmet.
Bírálja a Kyoto-egyezményt, amely közös áldozathozatalt céloz meg a közös technológiai innováció helyett.
2015-ben több más tudóssal együtt közzétette az Ecomodernist Manifesto-t, az Ökomodernista Kiáltványt.
A tudósok ebben hangsúlyozzák, hogy a környezet megóvásának legfontosabb eszköze a gazdaság fejlődése. Magyarul: a klímadoktrínát (a CO2 veszélyességét) elfogadó tudósok között is vannak olyanok, akik állást foglalnak a kérdés ésszerű gazdasági kezelése (erőforrások ésszerű felhasználása) mellett a milliárdok feneketlen hordóba töltögetése helyett. Tudomásunk szerint egy magyar közgazdász, egyéb tudós nincs, aki hozzá, illetve az ő nézeteit elfogadó és képviselő többi amerikai tudóshoz hasonlóan kezelné a kérdést.
Tehát nem ismerünk magyar kutatókat, közgazdászokat, akik azt mondják, lehet, hogy a CO2 veszélyes, de még veszélyesebb, ha számolatlan milliárdokat költünk

  • a véletlenszerűen rendelkezésre álló energiaforrások szubvenciójára
  • olyan megoldások támogatására, amelyekről kilométer távolságból süt, hogy életképtelenek, csak a pénzt nyelik (elektromos autók, elektromos buszok, zöld áram tárolása, stb.).

Ha információink tévesek ezen a téren, elnézést kérünk, és készségesen teret adunk honlapunkon az illető magyar tudósnak, közgazdásznak.

(A Shellenbergről szóló információkat elsősorban az angol nyelvű Wikipediáról nyertük.) Magyar nyelven a TEDX Danubia honlapján találkozhatunk vele.

A Forbes cikkét ismerteti az Alapjogokért Központ facebook-oldala is.
Német fordítása pedig az achgut.com honlapon jelent meg.
Jelen írásunkban kivonatosan ismertetjük cikkét, melyet a Forbes magazin számára írt. A szerzőtől engedélyt kértünk cikkének lefordítására. Ha ezt megkapjuk, a teljes írást közzétesszük.

A pánikkeltők szerint Ausztráliában a koalamedvék kihaltak a klímaváltozás okozta tüzek következtében…
Lehet, hogy a civilizáció pusztulása már folyamatban van…

Alexandria Ocasio-Cortez: A Föld 12 év múlva megszűnik létezni, ha nem fogunk hozzá a klíma megváltoztatásához…

XR: Milliárd ember fog meghalni. Az élet kioltása folyamatban van.

Thunberg: 2030 körül visszafordíthatatlan és ellenőrizhetetlen láncreakciók indulnak be, amelyek az általunk ismert civilizáció végét fogják jelenteni.

Néha a tudósok is beállnak a pánikkeltők közé…

Evvel szemben (mondja Shellenberger): Minekünk kötelességünk a tények és a tudomány talaján maradni…

Ha a klímaváltozást előtérbe helyezzük, olyan eszközökről mondunk le, amelyek jóval hatásosabbak volnának a problémák megoldásában…

Az XR tévesen interpretálja az IPCC szárazságokra és árvizekre vonatkozó prognózisait…

A pánikkeltők riogatása tengerszint növekedéssel, terméskieséssel, természeti katasztrófákkal, éhínséggel nem tudomány, hanem science fiction…

A búza termésátlaga 1960 óta világviszonylatban 100-300 %-kal növekedett, miközben a pánikkeltők egy fok átlaghőmérséklet növekedésnél 6 % terméscsökkenést prognosztizáltak. A termésátlagok jövőbeni alakulása nem a klímaváltozástól fog függeni, – mondja a FAO – hanem attól, hogy a szegény országok hozzáférnek-e traktorokhoz, öntözéshez, műtrágyához…

A klímaváltozás a gazdasági fejlődést sem befolyásolja lényegesen…

Egyes állatfajok kihalásának vagy veszélyeztetettségének sem a klímaváltozás az oka…

Egyes tudósok és újságírók hajlamosak arra, hogy a problémákat felnagyítsák – csak azért, hogy meghallgassák őket.

Különösen zavar engem, hogy a klímahisztériások el akarják zárni a szegény országok elől az olcsó energiaforrásokat. Pedig a szén elégetése is segít a CO2 kibocsátás csökkentésében.
Paradoxon?
Több szén elégetése nagyobb gazdagságot eredményez, a nagyobb gazdagság pedig alacsonyabb népszaporulatot, azaz alacsonyabb CO2-kbiocsátást fog eredményezni.

Széles a középút a klíma-apokalipszis és a klímatagadás között – fejezi be cikkét Shellenberger.

Amely írásban bennünket csak a klímatagadás szó zavar. Mentségére legyen mondva, ő nem (hagyományos értelemben vett) klímatudós, nem természettudós. Mindenesetre több esze van, mint azoknak a magyar tudósoknak (közgazdasági analfabétáknak), akik magukévá teszik a milliárdos kiadások erőltetését a zöldlobbi feneketlen zsebe és Al Gore feneketlen pénztárcája (bankszámlája) irányába. Mint köztudott, Al Gore milliárdokat keres a CO2 kvótakereskedelmen.

Szeged, 2019. december
Shellenberger munkásságát és a Forbes cikkét ismerteti:
Király József

Tetszett a cikk? Amennyiben igen, fejezze ki tetszését a
Reális Zöldek Klub
társadalami szervezet részére juttatott támogatásával 300 Ft értékben.
Bankszámlaszámunk:
11702036-20584151(OTP)
A Fővárosi Bíróság végzése a társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről itt található.
Print Friendly, PDF & Email