Diána diktatúráról ábrándozik

A lakosság befolyásolásának kedvelt módszere, hogy a főáramú média megszólaltat egy tudóst – természetesen csak olyat, amely megfelel az előzetes céloknak – és úgymond beszélgetést folytat vele egy adott kérdésről. Hogy a médiának nem a tájékoztatás a célja, számtalanszor tapasztaltuk, és utaltunk is erre honlapunkon. Példaképp álljon itt a Magyar Hírlap klímavitája, amely egy bizonyos szintig engedte a vélemények ütköztetését, de amint megcáfolhatatlan ellenérvekkel válaszoltunk Hetesi Zsolt állításaira, a lap leblokkolt, olvasóit tudatlanságban és tájékozatlanságban tartva mélyen hallgatott arról, hogy ellentmondtunk a klímapánikkeltő gépezet egyik kiemelt személyiségének.

De megemlíthetjük a Demokratát, a HVG-t, a portfolio.hu-t, a Mandinert, az Indexet, Origo-t, a 24.hu-t, Magyar Hangot, Hír TV-t, hogy csak néhányat említsünk azok közül, akik megszólítottak egy klímarögeszmés tudóst, vagy legalább is egyetemi diplomával rendelkező személyt, riogassa már egy kicsit a lakosságot, most aztán mind meghalunk, hacsak…

nem tűrjük birka módjára adóforintjaink feneketlen klímahordóba töltögetését, amely hordó alatt egy jól definiált szűk kör tartja markát és zsebeit.

Honlapunk olvasói tudják:

Mi realisták nem vitatjuk, hogy változik az éghajlat.

Ami megkülönböztet bennünket a rögeszmésektől, az, hogy

 • a változások mértékét reálisan értékeljük, azokat nem tagadjuk le, nem nagyítjuk fel, mint azt a rögeszmések teszik;
 • a kiváltó okok tekintetében igyekszünk minden körülményt figyelembe venni, nem hagyjuk figyelmen kívül a természetes okokat, illetve nem nagyítjuk föl a végtelenségig az antropogén CO2 szerepét;
 • a változásokra történő reagálást illetően igyekszünk a realitások talaján maradni, azaz célunk az adott probléma legészszerűbb kezelése a gazdaság lerombolása nélkül;
 • kompromisszumok nélkül a tudomány talaján állunk, tudományos meggyőződésünket nem vagyunk hajlandók aprópénzért megtagadni;
 • tudományos eszmecserére, konstruktív vitára nyitottak vagyunk.

Ezen premisszák alapján küldtük el reagálásunkat a fent említett médiatermékeknek az elmúlt négy év során, miután azok megszólaltatták az alábbi személyeket:

Ferencz Orsolya

Ürge-Vorsatz Diána

Németh Zsolt

Hetesi Zsolt

Vörös Tamás

Bartholy Judit

Szalóczy Zsolt

Szathmáry Eörs.

De írtunk egy vitatható kijelentése miatt Litkei Máténak, a Klímapolitikai Intézet igazgatójának is.

Ami közös volt ebben: Levelünkre (olvasási igazoláson kívül) soha reagálás nem érkezett sem az érintett médiatermékektől, sem az érintett tudósoktól. Levelünk visszatérő kérése volt, szólaltassák meg a kérdésben a másik oldal tudósait, akár Miskolczi Ferenc, akár Szarka László személyében. A reagálás erre is nulla volt.

Láthatjuk tehát: A médiának nem a tájékoztatás, hanem az irdatlan mértékű, az éghajlat megmentésére fordított pénzelherdálás igazolása a célja, az illető tudósok pedig egyszerűen félnek velünk eszmecserét folytatni. Ennek oda pedig az, hogy tudják: hamis pozíciókat védenek. Tudják, szinte semmi nem igaz abból, amit állítanak. Ők sem hisznek az ’emberokozta klímaváltozás végzetes hatásában, és abban sem, hogy ezt csak az energiaszolgáltatás tönkretételével, gazdaságunk lerombolásával lehet kezelni. Minden csak tettetés náluk.

A fenti csapatból talán Ürge-Vorsatz Diána szólalt meg a legtöbbször a médiában, és mindannyiszor fogtuk a fejünket: Hogyan lehet az, hogy egy egyetemi oktató ilyeneket megengedhet magának?

Jelen alkalommal is az ő Blikkben megjelent pánikeltő megnyilvánulásait elemezzük. Az írást némi módosítással a HVG is átvette. A HVG kevésbé összpontosít a katasztrófa-jelentésekre, de jobban kiemeli az ökodiktatúra szükségességét.

Mindenekelőtt Vajta Zoltán, a Blikk újságírójának néhány állítása:

Vajta Zoltán: Egyre gyakoribb lesz az ítéletidő

A professzor asszonynak kötelessége lett volna az újságírót helyesbíteni, és hivatkozni második munkaadójának, az IPCC-nek megállapításaira:

Az IPCC 2013-as IPCC-AR5 című kiadványának 2.6. fejezetében az IPCC bemutatta az eddigi messze legátfogóbb, több millió egyedi mérésen alapuló szélsőséges időjárási tanulmányt…
Az AR5 összefoglalója józanul megállapítja: „A szélsőséges időjárási jelenségek más éghajlati változókkal összefüggő változásaira a 20. század közepe óta csak korlátozott bizonyítékok állnak rendelkezésre (There is limited evidence of changes in extremes associated with other climate variables since the mid-20th century„.)…
A 8 évvel fiatalabb AR6 nem változtatta meg jelentősen az AR5 fő állítását; végül is csak 8 évnyi időjárási adatot adtak hozzá….

Bővebben itt:   https://klimarealista.hu/klimariogatas-helyett-klimarealizmust/ 5. pont.

Vajta Zoltán: 50 fokos hőség pusztít nyaranta

Miután a szabványos hőmérsékletmérések az idei nyáron nem támasztják alá a klímapánikkeltést, a riogató gépezet csúnyán felsült a százhúszezer év legmelegebb júliusa ostobasággal, a pánikkeltés fenntartása érdekében néhány helyen a talaj felszínén mért hőmérsékletre cserélte le a szabványos hőmérsékletmérést.

Szintén egyetértőleg hallgat professzor asszony, ahelyett, hogy kb. így válaszolna:

Fiatalember! Semmi ok az aggodalomra. Furcsa körülmények között nyert szélsőséges értékek helyett támaszkodjon a meghízható műholdas átlaghőmérséklet adatokra. Dr. Roy Spencer korábbi NASA-fizikus rendszeresen értékeli az UAH szatellit globális hőmérséklet adatait. https://www.drroyspencer.com/

De ha mindenáron szélsőértékekre vadászik, akkor javaslom tanulmányozásra a https://electroverse.info/-t. Meg fog lepődni.

Idézzünk e helyen ezekből (friss adatok):

 • Az Antarktiszon sorozatban dőlnek meg a hidegrekordok.
 • A BBC kétségbe vonja úgy az 1913-as kaliforniai (Death Valley, 134 °F 56,6 °C), mint az 1931-es tunéziai rekordot (131°F, 55 °C). Teszi ezt amatőr forrásokra hivatkozva csakis azért, hogy diadalmasan abszolút rekordként prezentálhassa az elmúlt napok 130 °F 54,4 °C-os adatát.
 • Hideg Írországban, hűvös idő az USA-ban.
 • Hideg július a Fidzsi-szigetektől Nagy-Britanniáig.
 • Történelmi hidegrekordok Olaszországban.

A Blikk újságírója ezután felsorolja az elmúlt napok viharkárait. Ezek természetesen mindenkiben érzelmeket, indulatokat keltenek, együttérzésre, cselekvésre ösztönöznek, de túl ezen, tudományos, statisztikai értékük nincs. Még egyszer utalunk a pánikkeltő gépezet központja, az IPCC fenti megállapításaira.

Hogy hogyan lehet statisztikai trükkökkel időjárással kapcsolatos események konstans adataiból vészesen növekvő görbéket alkotni, Axel Bojanowski írja le, aki egyébként nem egy magányos blogszerkesztő, hanem a Die Welt állandó szerzője. https://klimarealista.hu/tobb-idojarasi-katasztrofa-csakugyan/

Az atmoszféra CO2-tartalmának néhány ppm nagyságrendű növekedése nem okoz, nem okozhat ilyen mértékű viharokat. Van az atmoszférában egy másik IR-aktív gáz, dihidrogén-monoxid, vízgőz. Ennek napszakonkénti, illetve évszakonkénti koncentrációváltozása többszörösen meghaladja a CO2 elmúlt 100 év alatti összes koncentrációváltozását. Mindennek pedig semmi nyoma nincs a viharok gyakoriságának változásában.

Egy alapvető hiba a pánikkeltő gépezet minden szereplőjénél: Klímáról, éghajlatváltozásról beszélnek, aztán kiderül, hogy időjárást értenek a klíma szó alatt. Ha csakugyan éghajlatról, annak változásáról kívánnának beszélni, el kell felejteniük a tegnapi, idei és tavalyi adatokat, és egy 25-30 éves periódus statisztikai adatait kell tanulmányozni. Elfogulatlan hozzáállással, prekoncepció nélkül. Ezt szem előtt tartva, már a cím is hibás, szuggesztív: nem a klímaváltozás, hanem az időjárás változása zajlik a szemünk előtt.

ÜVD: Kimutatható, hogy egyre gyakrabban fordul elő villámárvíz, nagy vihar.

Pontosan ezt vitatjuk mi, realisták. Az IPCC föntebb idézett megállapításaival összhangban mi is azt állítjuk, ezek gyakorisága nem változik. A 2021-es németországi árvízzel kapcsolatban idéztük a német Környezetvédelmi Hivatal (Umweltbundesamt) tanulmányát:

A jelenlegi adatok és megfigyelési módszerek alapján nem állapítható meg a nagy csapadékmennyiségű napok számának növekedési trendje. A jellemző egy rövid- és középtávú ciklikus variabilitás.

Forrás: Árvizek a klímaváltozás következtében? I. – Klímarealista (klimarealista.hu)

Ugyanebben a bejegyzésben utalunk a Magyar Meteorológiai Szolgálat megállapítására:

Magyarországon az éves csapadék mennyisége némileg csökken, írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Ez viszont valószínűleg összefügg a százezer nyugat-európai szélturbina Atlanti óceán felől érkező légtömegeket fékező, és a vízpára kondenzációt elősegítő hatásával.

Tehát igen, létezik ’emberokozta klímaváltozás, csak nem a szerencsétlen, ártatlan CO2 révén, hanem a százezer nyugat-európai szélturbina miatt.

Erre több helyen található utalás honlapunkon. Túl ezen, ez év áprilisában Ürge-Vorsatz Diána Mandinerben megjelent beszélgetésére reagálva elküldtük megjegyzéseinket Szalai Laura újságírónak, kérve, hogy kapjon megszólalási lehetőséget a másik oldal is, illetve továbbítsák reagálásunkat a professzor asszonynak. Természetesen egyik kérésre sem érkezett érdemi reagálás.

ÜVD: Mivel a talajt kizsigereltük, nem tud úgy felszívódni, elfolyni a víz.

Evvel a professzor asszony megismétli áprilisi – erősen vitatható – megállapítását, amit mi szóvá tettünk a Mandiner felé, de semmi reagálás nem érkezett rá.

Röviden tehát: Hogy a víz el tud folyni, fel tud-e szívódni vagy sem, semmi köze a talaj szervesanyag-tartalmához. Mindamellett köztudott, hogy óriási bajban van hazánk vízgazdálkodása, amin csak egy átfogó program segíthetne, de hát illetékeseink inkább a divatos éghajlatvédelmet választják. És ebben vétkesek a főállású klímapánikkeltők, mint Ürge-Vorsatz Diána.

ÜVD: Tavaly az aszály a kukorica háromnegyedét, a búza egynegyedét tönkre tette, és részben ez is okozza a mostani inflációt, ezt a kárt is mindenki elszenvedi, aki boltban vásárol.

Mivel a természeti károk egész Európát érintik, az inflációt, illetve a reálbérek zuhanását tekintve Európa sereghajtói vagyunk, ezeknek valami más okának is kell lennie, mint az aszálynak.

Éves Infláció 2023 áprilisában az Eurostat adatai alapján

Reálbérek alakulása 2022 I. negyedéve és 2023 I. negyedéve között az OECD adatai alapján

És ha szem előtt tartjuk, hogy erőforrásaihoz képest Magyarország a világon a legtöbbet költötte lélegeztetőgépekre, emellett erőn és átlagon felül költ az éghajlatvédelemre, akkor ne csodálkozzunk. Vagyis ÜVD saját hamis, hibás, téves, tudománytalan megállapításai adnak muníciót azoknak az erőknek a kezébe, akik még több pénzt akarnak kihúzni az ország költségvetéséből az „éghajlat megvédésre”. ÜVD az olyan orvosra emlékeztet, aki ciánkáli adagolást javasol a betegnek.

ÜVD ezek után linkel egy további Blikk-cikket, mely szerint 3 fokos felmelegedéssel Dél-Európában elfogy a víz, stb. A linkre kattintva ugyan egy szokásos klímarögeszmés pánikkeltő cikket találunk, abban azonban az idézett mondatok nem szerepelnek.

Csak ismételni tudjuk magunkat. Sürgető a hazai vízgazdálkodás rendbetétele. A pénz azonban inkább az éghajlatvédelemre megy el. (Esetleg azért, mert ott könnyebb túlszámlázni, döntési pozícióban lévő személyeknek %-ot juttatni, míg a vízgazdálkodásnál a pénzeket csakugyan el kellenen költeni?) ÜVD pedig pontosan ehhez a katasztrofális gazdálkodáshoz szolgáltatja a muníciót (hamis érveket) – a Blikk-féle felszínes, tendenciózus klímanarratívával egyetemben.

ÜVD szerint vissza már nem lehet fordítani a folyamatot, olyan időjárásunk többé sosem lesz, mint amilyen a gyerekkorunkban volt.

Kedves, hogy a professzor asszony a jövőbe lát. Mi ezt nem tesszük, de azt bátran állítjuk: Lehet még az időjárás (és a klíma) melegebb is, hidegebb is. Mivelhogy azt az embertől független, elsősorban szoláris folyamatok vezérlik. Ajánlom professzor asszony figyelmébe az elmúlt ezer év valós klímaváltozásainak görbéjét: Az átlaghőmérséklet plusz 2-4 és mínusz 2-3 fok között ingadozott a mai hőmérséklethez képest. Ha pedig távolabbra visszanézek az időben, még nagyobbak a szélsőértékek.

Merész tehát a kijelentés: olyan időjárásunk többé sosem lesz, mint amilyen a gyerekkorunkban volt.

ÜVD: Sajnos a demokrácia nem kedvez a válsághelyzetek megoldásának. Ha valaki nem nyitja fel az emberek szemét, lehet, hogy egyfajta ökodiktatúra keretében kell majd menteni, ami még menthető – vázolt sötét jövőképet a professzor.

Professzor asszony veleszületett optimizmusa azt sugallja neki: Egy esetleges eljövendő diktatúrában ő a zsarnokok és elnyomók oldalán áll, azok kegyeltje lesz, amennyiben tovább szállítja nekik a megrendelt klímahazugságokat. Míg a nagy többségnek marad a diktatúra és zsarnokság elszenvedése.

A mai magyarországi helyzet egyébként nem sokban különbözik már a diktatúrától, amennyiben a kormánypárt nem a választóik érdekében, hanem mintegy titkos hatalomnak engedelmeskedve cselekszik, az éghajlat megmentése ürügyén rombolja a gazdaságot, évi száz milliárdos nagyságrendben tölti a pénzt a feneketlen hordóba. És ha valamiben egyetért a kormányoldal és a balliberális ellenzék, akkor ez a pénzszórás az éghajlat megvédése címén. A nagy egyetértéshez pedig csatlakozik a főáramú média, a realista érveket, tényeket kíméletlenül cenzúrázó magatartásával és a magukat tudósnak képzelő diplomás pánikkeltők tábora is. A másik oldalon pedig ott van a gazdaság rombolását elszenvedő többség, amelynek szembe kell néznie avval, hogy hazánk végzetesen leszakad úgy a világgazdaságtól, mint Európától. Nyilván ennek nem egyedül az éghajlatvédelem az oka, de ott van az okok között jelentős tételként. E többség – hála a perfekt agymosásnak – részben még el is hiszi a sulykolt klímanarratívát, és saját maga követeli országának tönkretételét az éghajlat megmentése címén.

Egy másik munkánkban levezettük:

Ha elfogadnánk az IPCC által javasolt számítási módot, akkor Magyarország 1979 és 2021 között évente kb. 0,000033 °C-kal járult hozzá a globális átlaghőmérséklethez. Mivel az IPCC számítási módja (és a számítás alapjai) több szempontból hibásak, csak feltételes módban beszélünk. Az éghajlatvédelmi ráfordításra fogadjunk el évi 100 milliárd Ft-ot. Fogadjuk el továbbá nagyvonalúan feltételezve, hogy ez a ráfordítás az évi 64 millió tonnás kibocsátást 10 %-kal csökkentette. Tehát évi 100 milliárd Ft ráfordítással évi 0,0000033 °C értékben NEM járultunk hozzá a globális felmelegedéshez. Ami azt jelentené – ha hinnénk a CO2 mágikus éghajlatbefolyásoló erejében – Magyarország jelenlegi kibocsátása mellett 303 ezer év alatt járulna hozzá 1 °C-kal a Föld átlaghőmérsékletének növekedéséhez.

Minek után azonban Kína, a világ legjelentősebb, és legdinamikusabban növekvő CO2-kibocsátója a napokban jelentette be, hogy kiszáll a Párizsi Klímaegyezményből, értelmetlen és káros Magyarországnak egy fillért is tovább költenie az éghajlat megmentésére.

https://eike-klima-energie.eu/2023/08/10/china-steigt-aus-dem-pariser-abkommen-aus-und-macht-die-bemuehungen-anderer-noch-sinnloser/

Remélhetőleg ismert professzor asszony számára, hogy Kína 10 éves CO2-kibocsátás növekedése (10,668 milliárd t-ról 13,28 milliárd t-ra 2020 és 2030 között) 43-szorosa a teljes magyar CO2-kibocsátásnak (60 millió t).

A helyes kínai politikát pedig mutatja: Dinamikusan nő a kínai gazdaság, a külföldi, így magyarországi beruházások volumene. Mi pedig a kínaiak bérrabszolgái lettünk és leszünk még inkább saját hazánkban. Sovány vígasz, hogy eközben megvédtük az éghajlatot évi 0,0000033 °C-kal. Már ha elhinnénk az IPCC számítási módját. És még egy mérőszám: A HUF 10 év alatt 58 %-ot romlott a CNY-hez (kínai jüan) képest (34,6-ről 54,9-re).

Ezúton szeretném professzor asszony figyelmét felhívni néhány közismert tényre a demokrácia-diktatúra tárgykörből:

 • Volt-e valaha diktatúra a világban, amely nem hangzatos jelszavak, nemes célok mentén létesült, majd szilárdult meg?
 • Volt-e valaha diktatúra a világban, amely később nem fajzott el, és nem hozott nyomort a kisemberek számára?
 • Mégha kezdetben csakugyan a nemes célkitűzések megvalósítása felé haladtak a dolgok, idővel akármilyen diktatúrában (a szovjet paradicsomban nagyon gyorsan) nagyon rosszra fordult a kisemberek sorsa. Akik komolyan gondolták a népképviseletet, nagyon gyorsan kiszorultak a hatalomból, helyüket pedig egy gátlástalan, de a szép jelszavakat a leghangosabban kiabáló réteg vette át. Akiknek első dolguk volt a tisztességesebb forradalmárokat likvidálni.
 • Volt-e valaha diktatúra a világban, amely őszintén, a saját zseb kárára is törődött a környezettel, éghajlattal?
  Eddigi tapasztalataink szerint a diktatúrákra mindenekelőtt az erőfitogtatás, az elnyomottak sanyargatása, az uralkodó kaszt, csoport jóléte, fényűzése, az arrogancia, a parancsuralmi rendszer, a párbeszédre, a józan hangok meghallgatására való teljes képtelenség, illetve az erre irányuló akarat hiánya volt jellemző.

Diktatúrákról való tájékozódáshoz ajánlom professzor asszonynak (ahogy spontán eszembe jutnak):

 • George Orwell: Állatfarm
 • George Orwell: 1984
 • Robert Conquest: A nagy terror.

Szubjektív ajánlásom elolvasása után professzor asszony is rá fog jönni: A diktatúráknak sötét öntörvényei, törvényszerűségei vannak.

És ha egyszer meg is valósulna az általa áhított ökodiktatúra, akkor az addig fog tartani, amíg a gazdaságilag és katonailag végleg legyengült országot egy idegen, a klímarögeszmének nem behódolt ország nem fogja leigázni.

Axióma: klímarögeszme után csak protektorátus vagy nyílt rabszolgaság jöhet, már ha a megszálló egyáltalán annyira kegyes lesz a magyarsághoz, hogy életben akarja tartani.

2023. augusztus
Közzéteszi:
Király József
okl. vegyészmérnök

Tetszett a cikk? Amennyiben igen, fejezze ki tetszését a
részünkre nyújtott támogatással 300 Ft értékben.
Bankszámlaszámom: – Király József –
10205000-12199224-00000000 (K&H)
A közleményben kérjük megadni: klímarealista.

 

Print Friendly, PDF & Email