Offenzívában a klímapánikkeltők II.

Avagy mi az éghajlatváltozás megakadályozásának a legbiztosabb módja?

Honlapunkon egyszer már górcső alá vettük Ürge-Vorsatz Diána professzor asszony éghajlattal kapcsolatos állításait, és helyesbítettük azokat a tényadatok alapján.
2019 októberében a portfolio.hu lapnak adott interjújában állított hajmeresztő blődségeket. A professzor asszony szerint elfogyott az Északi sarkvidék jegének háromnegyede. Állításait írásunkban
Elfogyott az Északi-sark jegének háromnegyede? Megint nagyon kihajolt egy pánikkeltő az ablakból
pontról pontra megcáfoltuk. Ezt megküldtük a portfolio.hu-nak, avval a kéréssel, hogy a kiegyensúlyozott tájékoztatás jegyében adjanak lehetőséget arra, hogy ellenvéleményünket megismerhesse a lap olvasóközönsége, illetve kértük, hogy írásunkat továbbítsák a professzor asszonynak, avval, hogy ha arra szeretne reagálni, annak természetesen helyet adunk honlapunkon a tartalomtól függetlenül. A portfolio.hu küldött egy olvasási visszaigazolást, de érdemben nem reagáltak kérésünkre. Feltételezzük, hogy kérésünket továbbították a professzor asszonynak, de válasz őtőle sem érkezett. Persze az lenne a csoda, ha egyszer is válaszolnának, ebből a tudóst játszó társaságból még soha senki nem próbált velünk vitába szállni, Magyarul, tudják, hogy egy vitában menthetetlenül elvéreznének, egyetlen adujuk, hogy a média nem tájékoztat, hanem a klímarögeszmét szuggerálja.

Idén húsvétra a professzor asszony újabb bölcsességgel örvendeztetett meg bennünket.

Korszakalkotó megállapítása szerint Ha mindenki keresztény szemlélet alapján élne, nem lenne éghajlatváltozás

Ennek a címnek a minősítését az olvasóra bízom. Nem tudom, milyen végzettséggel rendelkezik a riporter, Szalai Laura, mindenesetre lehetett volna benne annyi tapintat, hogy finoman megjegyzi, ezt azért talán mégsem kellene…

Szalai Laura a sulykolt klímanarratívának megfelelően az első kérdésben megadja a pánikkeltés alaphangját. „Tényleg a 24. órában vagyunk?”

Válaszában a professzor asszony egészen új oldalról világítja meg a klímaváltozást. Szerinte a nem megfelelő talajhasználat miatt világszerte csökkent a talajok szervesanyag-tartalma, így nem tudták megtartani a nedvességet.

Kedves professzor asszony, a tavalyi rendkívüli aszálynak semmi köze nem volt a talaj szervesanyag-tartalmához és csapadékmegkötő képességéhez. Magyarországon a csapadék elsősorban az Atlanti óceán felől érkezik. A csapadék mennyisége (a talaj csapadékmegkötő képességétől függetlenül) évről évre csökken, és ha a természetes ingadozáson felül valami ehhez hozzájárult, az nem a levegő CO2-tartalmának növekedése, főleg nem az antropogén CO2-kibocsátás, hanem a tény, hogy százezer szélturbina gátolja az Atlanti óceán felől érkező páradús légtömegeket, egyrészt fékezve ezeket, másrészt fizikai okok következtében a szélturbinák lapátjain kondenzálódik a felhők páratartalma. Ön, mint doktorált fizikus számára, talán nem újdonságok ezek.

Sajnos Önök, CO2-rögeszmések totálisan rossz helyen keresik a megoldást. Óriási problémák vannak a vízgazdálkodással, a csökkenő talajvízszinttel. Ezt lehetne kezelni, de ez pénzbe kerülne, a pénzt valóban el kellene a projektre költeni, és nem lehetne különböző áttételes csatornákon magánzsebekbe irányítani. Lásd ehhez a http://www.eautarcie.org/hu/index.html és
https://utazasokavizgazdakorul.blogspot.com/ honlapokat.

ÜVD: A civilizációnk alakulását, vagyis a kultúránkat, a mezőgazdaságunkat, a táplálkozásunkat, a vagyonunkat, a népességeloszlást egy stabil éghajlat, átlaghőmérséklet határozza meg tízezer éve. 

Nem, professzor asszony. Először is nem stabil az éghajlat tízezer éve. A kis jégkorszakok (Maunder- és Dalton-minimum) mindig terméskieséssel, éhínséggel jártak, míg a köztes melegebb időszakok viszonylag nyugodt fejlődést, népességgyarapodást eredményeztek.

Civilizációnk robbanásszerű fejlődését az ipari forradalom óta pedig az befolyásolta, hogy az ember alkalmazkodni tudott az egyáltalán nem stabil éghajlathoz, öntözéssel, fajtanemesítéssel, műtrágyázással, üvegházakkal.

ÜVD: Azzal, hogy utóbbit már most kitoltuk az átlaghőmérsékletet egy fokkal, mindez felborult, ennek tulajdonítható az is, hogy az utóbbi években megnőtt a migrációs nyomás. 

Nem, professzor asszony. Az átlaghőmérséklet az elmúlt ezer évben 4-6 fokos tartományban ingadozott. Migrációs nyomás pedig nem létezik. Az elmúlt 150 év kb. 1 fokos hőmérséklet-emelkedésének nagy része már itt volt 1990 előtt is. Mégsem volt úgynevezett migrációs nyomás. A spanyol és olasz rendőrség, határőrség tette a dolgát, mint ahogy pl. a magyar határőrség is. Sokkal inkább igaz, hogy a mai Európa kifejezetten csábítja az afrikai és arab migránsokat a kontinens elözönlésére. Mintha csak a választott vezetők – a sajtó támogatását maguk mellett tudva – nem választóik érdekében, hanem egészen más célokért tevékenykednének.

ÜVD: Ha nem gyorsítjuk fel a változást drá­mai­an, erősen tovább romlik a helyzet, és 2070-re három és fél milliárd ember él gyakorlatilag lakhatatlan területeken.

Hol él Ön, tisztelt professzor asszony? Milyen változást akar felgyorsítani drámaian? Több CO2-t akar az atmoszférába juttatni? Az eddigi CO2-koncentráció növekedés – amely 95 %-ban nem antropogén eredetű – ugyanis növelte a termésátlagokat, látványosan megnövelte a Föld zöld övezeteit azáltal, hogy inkább szárazságtűrőbbé tette a növényeket. Riogatásával ellentétben sokkal inkább megfelel a tényeknek: A – globális mértékben jelentéktelen CO2-kibocsátással járó – ipari forradalom korábban elérhetetlen és elképzelhetetlen életszínvonalat és fejlődést hozott azoknak az országoknak is, amelyek termelik az ún. migrációs nyomás utánpótlását. Tehát nem nőtt, és nem nő a jövőben sem a lakhatatlan területek nagysága. Az 5 m-t meghaladó magasságú fákkal borított terület nagysága az elmúlt 35 évben 2,2 millió km2-rel nőtt. [1] Továbbá, hogy a CO2-koncentráció növekedése következtében a zöld felületek világméretben 14 %-kal növekedtek az elmúlt 30 évben. A folyamat érinti a trópusi esőerdőket, a szubarktiszi tajgákat, a pampákat, félsivatagos és a mezőgazdasági területeket. Olyan a helyzet, írja Ranga Myneni, mintha a Föld kapott volna egy kontinenst, amelynek területe az USA területének duplája.[2]

ÜVD: (Miután a riporter megemlíti, hogy Dr. Thunberg törölte 2018-as tweetjét, mely szerint 2023-ra elpusztul a Föld): Ettől még a negatív jelenségek és hatalmas veszélyek léteznek.

Nem, professzor asszony. Ön azt próbálja most szuggerálni, hiába az újabb, sokadik felsülés a klímapánikkeltők részéről, továbbra is hinni kell a pánikkeltőknek.

ÜVD: Már mostanra sokat léptünk előre.

Nem, professzor asszony. Úgy az atmoszféra CO2-koncentrációja, mint az emberi kibocsátás töretlenül növekszik, mint ahogy az alábbi ábrák mutatják.

 

Mivel ennek ellenére semmi jele nincs az Önök rögeszmés társasága által prognosztizált katasztrofális éghajlatváltozásnak, Ön most ezt a Párizsi Klímaegyezmény, illetve a néhány nyugati állam által elfogadott és 2050-ig megvalósítandó Net Zéró néven nevezett gazdaság- és társadalompusztítás érdemeként akarja elfogadtatni. De ezekből eddig csak a gazdaságpusztítás valósult meg a rögeszmés országokban, a világ normális része a CO2-kibocsátással nem törődve fejleszti gazdaságát.

Hogy Ön is, és az Ön által félrevezetettek is értsék: Sem az atmoszféra CO2-koncentrációjának növekedésében, sem az antropogén kibocsátásban nincs törés sem 2016-ban, sem az ezt követő időszakban. Saját logikáját követve tehát Önnek úgy kellene fogalmaznia: Bár a koncentrációk töretlenül növekednek 2016 után is, még sincs semmi jele a küszöbön álló klímakatasztrófának.

Ön szerint három évvel később annyi ország vállalta a karbonsemlegességet, amennyi az összkibocsátás 90 százalékáért felelős – Indiá­tól kezdve Kínáig számos nagyhatalom letette a voksát a cél mellett.

Elhiszem Önnek. Azonban Ön bizonyára nem hallotta, mekkorát nevettek a kínaiak és indiaiak, miután kenetteljesen megígértek Önöknek valamiféle csökkentést a ködös, távoli jövőben. Mindenesetre tény, hogy

Jelenleg már a 2035-ig érvényes kínai tervekről is ismertek adatok. Az évi áramtermelés a jelenlegi 7300 TWh-ról 11 400 TWh-ra fog emelkedni, ebből a fosszilis termelést 4 900 TWh-ra tervezik, amely még mindig 43 %-ot képvisel.

Emellett Kína gőzerővel exportálja a szénerőműveket a délkelet-ázsiai és afrikai országokba. Kína és a klímaegyezmény

ÜVD: A mostani IPCC-jelentés rávilágít arra, hogy az utóbbi időben évi több milliárd tonnányi szén-dioxid kibocsátását kerültük már el a szakpolitikák eredményeképp. Egy 2018-ig tartó vizsgálat alapján tizennyolc ország folyamatosan csökkentette a kibocsátását – beleértve a fogyasztás­alapút –, és köztük volt Magyarország is.

Nem, professzor asszony. Lehet, hogy 18 ország elkerült évi több milliárd t CO2-kibocsátást, de a világ többi országa ezt még több milliárd tonnányi kibocsátással kompenzálta, illetve túlteljesítette. És ennek a 18 országnak, köztünk hazánknak ezért gazdasági lemaradás, életszínvonal-csökkenés, munkahelyek megszűnése jutott. Míg a rögeszme előtt nem hajlongó országok gazdasága szárnyal.

Az alábbi ábra a Föld legnagyobb gazdaságait ábrázolja a teljes (nem egy főre számított) GDP alapján.

Anélkül, hogy részletes elemzésbe fognánk, egy azonnal látható.

A klímarögeszme által megfertőzött országok visszaesnek, míg az ettől mentes országok szárnyalnak.

ÜVD: Mostanra meghatározó mértékben csökkent a napenergia ára.

Nem, professzor asszony. Mi adófizetők soha olyan magas árat nem fizetünk a napenergiáért, mint az idén. Nekünk drágább lett a napenergia. Ha a termelők számára olcsóbb lett, akkor itt súlyos korrupciót kell gyanítanunk, hogy valakik ennek ellenére 40-46 Ft-ot fizetnek kWh-ként a napelemparkok tulajdonosainak, miközben az általuk termelt ára a tőzsdén ennek töredékét éri. Magától értetődik, a mi zsebünből.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (mekh.hu)

Mindeközben sokszor a jóval olcsóbb paksi termelést kell visszafogni, hogy a napelemparkok által termelt fölösleges áramot be lehessen táplálni a hálózatba. Úgyhogy erre a természetes reakció az lenne, hogy ökölbe szorul az ember keze, nem pedig ujjongásba tör ki.

ÜVD: Az akkumulátorárak jelentősen csökkentek.

Nem, professzor asszony. Az akkumulátorok ára emelkedett. De az eddigi árszint mellett is reménytelen a Véletlenszerűen Rendelkezésre álló, Időjárásfüggő elektromos áram tárolása akkumulátorokban. Mindez tízszeresére drágítaná meg az elektromos áram árát. Ajánlom erről:

Energiatárolás

ÜVD: az elektromos járművek lassan versenyképesek lesznek a belső égésű motorral működőkkel.

Nem, professzor asszony. Az elektromos járművek kizárólag az állami szubvencióknak köszönhetik létezésüket. Azaz a társadalom összessége szponzorál egy nagyon szűk, az átlagosnál magasabb életszínvonalon élő kört. Akiknél általános, hogy van ugyan elektromos, de ott van mellette a jól bevált robbanómotoros autó is. És a városhatárt kizárólag csak az utóbbival hagyják el.

ÜVD: Eddig a világ – beleértve az IPCC-t is – ünnepelte az elektromos autót, mondván, tökéletes alternatívája a környezetszennyező belső égésű motoros járműveknek.

Nem, professzor asszony. Csak egy nagyon szűk és szűk látókörű kör ünnepelte az elektromos autót. Csak tőszavakban. Megoldatlan a kis hatósugár, az alacsony energiasűrűség, az akkumulátor nagy tömege, a tűzveszély, a lassú töltés, az akkumulátorok magas ára, amit 6-7 év múlva újra ki kell fizetni. Erre sok mindent lehet mondani, azt, hogy tökéletes alternatíva, azt nem. Maximum a nagyvárosok belvárosaiban lehet létjogosultsága, ha a tulajdonosnak már van egy robbanómotoros autója.

ÜVD: Az biztos, hogy fel kell hagyni a benzin- és dízelüzemű autók használatával. A 2035-ös céldátum szigorú, de jogos, hiszen 2015-ben mindenki aláírta a párizsi megállapodást, amelyből következett ez a lépés.

Nem, professzor asszony. Egyáltalán nem jogos a 2035-ös céldátum. Főleg nem, hogy csak a világnak egy igen kis részén veszik el az emberektől autójukat.

Ezekben az országokban tiltják be a robbanómotoros személyautókat 2035-től.

A legsötétebb Rákosi-diktatúra sem merte ezt meglépni. Amúgy tisztában van Ön avval, hogy mit beszél? Abból, hogy a világ 194 állama aláírta a párizsi klímaegyezményt, hogy következne már, hogy 27 országban be kell tiltani a robbanómotoros személyautókat, a többiben pedig nem? Továbbá, Ön pontosan tudja, hogy a párizsi klímaegyezményből nem következik a személyautók betiltása. Egyáltalán, a párizsi egyezményből az égvilágon semmi nem következik. Az egyezményt szándékosan fogalmazták olyanra, hogy semmire ne kötelezze az aláírókat, hogy mindenki gond nélkül aláírhassa. Hogy aztán az egyes nyugati országok médiagépezete elhitesse a polgárokkal, hogy sajnos, sajnos, aláírtuk (valakik a megkérdezésünk nélkül aláírták a nevünkben), és így ez most már kötelező ránk nézve.
Nota bene, sem a légiforgalom korlátozásáról, sem a magánrepülőgépek, sem a kamionos forgalom betiltásáról nincs szó.

ÜVD: Nem málnaszörp a nap-, a szél- és az atomenergia sem. Bármilyen energia-előállítás valamilyen mértékű szennyezéssel jár – azonban a megújulók esetében ez még mindig jóval kisebb, mint ha olajat, szenet vagy gázt használunk. A megoldást az jelentheti, ha sokféle energiaforrásra támaszkodunk, ezáltal a sok kis negatív hatást könnyebb kezelni, mint ha egyvalamire koncentrálunk, és annak a hatalmasra duzzadó káros hatásait próbáljuk mérsékelni.

Nem, professzor asszony. Az energiatermelés fontos mérőszáma az erőmű életciklus alatti megtérülési tényezője (EROEI). Ezt a mérőszámot figyelembe véve az úgynevezett megújuló energiaforrások rendelkeznek a legrosszabb mutatókkal. Lásd: Erőművek életciklus alapú komplex értékelése 

ÜVD: Számos európai település szolgál bizonyítékul, amelyek mára „15 per­ces városokká” alakultak: ennyi idő alatt el lehet érni munkába, iskolába, boltba. Ehhez szükség lesz a 21. századi, minden igényt kiszolgáló tömegközlekedésre is. Ha ez megvalósulna, a parkolóhelyek 99 százalékát vissza tudnánk adni parkoknak, biciklisávoknak, gyalogosoknak, szabadidős tevékenységekre. Ezáltal a légszennyezettség csökkenne, és az életminőség, a városok élhetősége is lényegesen javulna.

Professzor asszony, Ön valamit elhallgat a 15 perces városok kapcsán. A fantazmagória kiagyalói úgy tervezik a városokat, hogy 15 percen belül mindent el lehessen érni AUTÓ NÉLKÜL, a várost autóval csak különleges engedéllyel lehessen elhagyni. Tehát az Ön elvbarátai dönteni szeretnének afölött, hogy akármilyen mozgásszervi betegséggel, akármilyen zord időjárás mellett tiltva legyen az autózás. Kár, hogy ezt Ön nem osztja meg a magyar közvéleménnyel. Amúgy meg én nem venném magamnak a bátorságot, hogy beosszam, hogy bármelyik polgártársam mit érhessen el hány perc alatt. Lehet, hogy az Ön, és az Ön elvbarátai életszínvonala mellett nem kérdés, hogy mennyit fizetnek egy tankolásért, de higgye el: Az átlagmagyar csak olyankor ül autóba, amikor az elkerülhetetlen.

ÜVD: Azokban az országokban, ahol ez (a marhahús helyettesítése növényi táplálékkal) tudatossá vált, csökkent a marhahúsfogyasztás, és jelentősen mérséklődtek az azzal kapcsolatos kibocsátások.

Professzor asszony, általános iskola 6. osztályában kinevetnék ezt a számolási módot. Először is, eléggé illuzórikus, hogy egy országban a klímatudatosság miatt csökken a marhahús fogyasztás. Ön, itt több országot említ, anélkül, hogy egyet is megnevezne. Esetleg, ha ezt pótolná, nagyon megköszönnénk.

Másodszor, koncentráljunk most a biológiai ciklusra. Ha takarmányt termelünk egy állat számára, akkor ez a takarmány CO2-t von ki a levegőből. Ha az állat ezt megeszi, a szén egy részét kilélegzi, egy részét megköti a fehérjében és a csontozatban. A fehérjét az ember megeszi, majd komplex folyamatokon keresztül visszaadja azt a szénmennyiséget az atmoszférának, amelyet a takarmánynövény valamikor kivont a levegőből. Tehát az ember és a haszonállat pontosan annyi CO2-t ad vissza a természetnek, mint amennyit a takarmánynövény abból kivont. Ha most az ember kihagyná a ciklusból az állati fehérjét, akkor sokkal több növényt (szénhidrátot, növényolajt) volna kénytelen elfogyasztani. És a szaldó ugyanakkora volna. A növény megköti a levegő széndioxidját, az ember pedig – a haszonállat közbeiktatása nélkül – visszaadja azt az atmoszférának.

Tudatosítsuk tehát: Sem a haszonállat, sem az ember nem tud a semmiből CO2-t termelni, csak azt tudja fölszabadítani, amit a növény már egyszer megkötött.

Maradna még az állattartáshoz kapcsolódó energia kérdése, de hát aki annak a gépezetnek a tagja, amely folyamatosan röpköd klímakonferenciáról IPCC-megbeszélésekre, az ne akarja a köznépet energiafelhasználásból kioktatni. Még egy konferenciát sem tartottak meg videókonferenciaként. A szokásos évi klíma-pánikkeltő vándorgyűlésre a közönséges küldöttek a menetrend szerinti járatokkal, a fő-fő klímavédők és pánikkeltők pedig magánrepülőgépeikkel (mintegy 400 géppel) érkeznek. De nem ám úgy, hogy ha ketten jönnek Kaliforniából, akkor egy gépen utaznak. Nem. Mindkettejük a saját gépével repül, elvégre meg kell mutatni a világnak, hogy klíma ide, CO2 oda, ő csakazértis saját magánrepülőgépével repül az éghajlatot megvédeni. SZÁ-NAL-MAS. És azt már csak remegve merem mondani, hogy nemcsak a marhahúsnak, hanem a sertés- és baromfitenyésztésnek is vannak energiaköltségei. Tehát, ha valaki a nullára csökkenti a marhahúsfogyasztását, akkor az ehhez kapcsolódó CO2-kibocsátás a nullára csökken. Ha pedig ezt helyettesítendő több sertést és baromfit fogyaszt, akkor megnöveli az ahhoz kapcsolódó energiaköltségeket, azaz CO2-kibocsátást. Többek között ezért is értelmetlen a marhahúsfogyasztáshoz kapcsolódó CO2-kibocsátást mérni, számítani. Ugyancsak félve merek utalni a COP27 nevű CO2-kibocsátási orgia étlapjára. https://klimarealista.hu/cop27-hernyo-pondro-larva-szocske-csotany-muhus-mi-volt-az-etlapon/

ÜVD: Egy svéd tanulmány rámutatott, hogy még mindig kevesebb kibocsátással jár, ha valaki a helyben, üvegházban termelt helyett az odareptetett epret választja.

Ha most ezt valaki elhiszi, és evvel érvel, megint csak egy jelző a helyénvaló: SZÁ-NAL-MAS.

ÜVD: Roppant károsnak tartom ezt a szemléletet, hogy a legtöbbet azzal teheti az ember a Föld védelméért, ha nem vállal gyereket. 

Professzor asszony, számos megállapításai közül ez az egyetlen, amivel maradék nélkül azonosulni tudok. Csakhát nem értem, mit keres Ön akkor az IPCC berkeiben? Ehhez valami tudathasadásos állapot kell, ostorozni az antropogén CO2-kibocsátást, és a következőben azt mondani, hogy káros ez a szemlélet. David Attenborough-ról pedig megsúgom, hogy ő egy ökofasiszta. Mentségére csak egy szolgálhat, ő már rég más világban él, és amit mond, azt csak a szájába adják. Számára az ember nélküli Föld volna az igazi.

Professzor asszony, hétgyermekes anyaként hitet tesz kereszténysége mellett is. Ez mind nagyon szép volna, csakhát…

Ön ugyan kereszténynek vallja magát, de azok szekerét tolja, akik

  • a nyugati világban a hamis klímanarratíva ürügyén egy kőkorszaki Pol Pot-i diktatúrát akarnak bevezetni
  • a gazdaságot totálisan le akarják rombolni
  • az energiatermelést meg akarják drágítani, az ellátás biztonságát meg akarják szüntetni – és mindezt csak a nyugati demokráciákban.
  • Azt, hogy egy tudósnak – akár keresztény, akár nem – illene tudósként megvizsgálni a pro és kontra érveket, ami hibás, azt megcáfolni, ami pedig helyes, azt elfogadni, nem pedig úgy tenni, mintha nem léteznének igen súlyos ellenérvek az egész klímatákolmány minden vonatkozásában, már szinte nem is merem mondani.

És így nem kell sok matematikai tudás ahhoz, hogy a Föld atmoszférájának CO2-koncentrációja tovább fog növekedni az elkövetkező évtizedekben. A klímarögeszme miatt véglegesen elgyöngült nyugati nemzetek pedig hamarosan elérik azt a pontot, hogy az életerős, szapora afrikaiak és ázsiaiak elözönlik azt, ami még megmaradt a Nyugatból. Legkésőbb akkor lesz vége a klímarögeszmének. Ön, a „keresztény”, ezt sietteti.
Ön részese annak is, hogy a magyar költségvetésből kihúznak évi 100+ milliárd Ft-ot az éghajlat megmentése címén. Ez a közvetlen kár. Ha a járulékos károkat nézzük, ipar elvándorlás, fiatal családok elvándorlása, a kár ennek többszöröse. Magyarország államadóssága jelenleg percenként 10,4 millió Ft-tal növekszik. Ennek jelentős tétele az éghajlat megmentése. És Ön kiemelt pozícióban felelős ezért. Szép kis kereszténység. Leginkább Müller Cecília kereszténységére lehet hasonlítani, aki gátlástalanul erőltette a haszontalan, de rengeteg mellékhatással járó génmódosító oltóanyagokat. Kisgyermekek, állapotos nők részére is. Hogy hány személy halálában felelős közvetve, azt csak a Jóisten tudja.

Természetesen most is felkínálom a reagálást az Ön számára, csakúgy, mint az Északi sarkvidék háromnegyedének elfogyása miatti megszólalásakor.

[1] Klima : Es grünt auf der Welt* | EIKE – Europäisches Institut für Klima & Energie (eike-klima-energie.eu)

[2] Roger Köppel: Meg kell-e mentenünk a klímát? – Klímarealista

2023. április
Király József
okleveles vegyészmérnök

Tetszett a cikk? Amennyiben igen, fejezze ki tetszését a
részünkre nyújtott támogatással 300 Ft értékben.
Bankszámlaszámom: – Király József –
10205000-12199224-00000000 (K&H)
A közleményben kérjük megadni: klímarealista.

 

Print Friendly, PDF & Email