Tévúton az MTA – de legalább is egyes képviselői

Internetes keresés során véletlenül bukkantunk Szathmáry Eörs evolúcióbiológus[1] és ökológus, az MTA Fenntartható Fejlődés Elnöki Bizottság elnökének előadására, melyet a Magyar Tudomány Napja alkalmából tartott 2021. november 5-én.

Bár ne tettük volna. Nem nőtt meg tiszteletünk az MTA, illetve az intézményesített tudomány képviselői irányába.

Hogy baj van az intézményesített tudománnyal, honlapunkon több alkalommal jeleztük.

https://klimarealista.hu/quo-vadis-scientia/

https://klimarealista.hu/csalasok-a-tudomanyban-nehany-pelda/

https://klimarealista.hu/hitel/

Az ökológia egy nagyon szép tudományterület, ez persze nem helyettesíti a klímatudományhoz szükséges egyéb, elsősorban fizikai, matematikai ismereteket. Márpedig Szathmáry messze elkalandozik ezekre a területekre. Még ez sem volna baj, ha Szathmáry betartaná a tudós számára magától értetődő szabályokat, úgy mint forráskritika, a szakmai kérdéseknek pro és kontra megvizsgálása. Ehelyett Szathmáry szelektál, mégpedig úgy, hogy ami erősíti a klímahisztériát, azt átengedi, ami pedig ennek ellentmond, azt elveti, hallgat róla, meg sem próbálkozik cáfolatukkal.

Az alábbiakban néhány megjegyzést fűzünk a videóban elhangzottakhoz. (Dőlt betűvel, aláhúzva: Idézetek az alőadásból)

0:10: – Amazóniai őserdők…
Még ha egy biológusnak , csakúgy mint minden természetet szerető embernek fájdalmas az erőirtás, legyünk tudatában: Az amazóniai őserdők, csakúgy mint minden más erdő oxigén és széndioxid mérlege nulla. Ami oxigént termelnek a növények, azt elhasználják az erdő egyéb élőlényei a mikroorganizmusoktól kezdve a gerinces állatokig. Pozitív oxigén (negatív CO2) szaldót csak akkor kapnánk, ha az erdő által termelt faanyagot tartósan kivonnánk a körforgásból pl. bútor vagy faszén formájában.

0:27: – Gandhi kérdése – Indiának hány bolygóra volna szüksége a brit életszínvonal utoléréséhez…

Semmiképp sem szeretnénk igazolni és helyeselni a brit és egyéb gyarmatosítást, de jó néhány ország példa mutatja, hogy egy ország gyarmatosítás nélkül, önmagában is képes polgárai számára magas életszínvonalat biztosítani. Szathmáry példaidézése azt szuggerálja, ne is ábrándozzunk magasabb életszínvonalról, ez csak mások kifosztásával működhetne. Az ennek ellentmondó pozitív példák:

Svédország, Norvégia, Dánia, Svájc (soha nem voltak gyarmataik), Szingapúr, Tajvan, Hongkong. A híres japán életszínvonalat sem a történetének csak igen rövid időszakára jellemző gyarmatosítási törekvések alapozták meg.
A magas életszínvonal feltételei a becsületesség, szorgalom, tudásvágy, józan gondolkodás, úgy a munkában, mint tanulásban, úgy a vezető rétegnél, mint a közembereknél.

1:23: Kb. 10 évünk van arra, hogy gyökeres változásokat eszközöljünk, abban, ahogyan éldegélünk…

A baj az, hogy ezt a hivatásos klímariogatók elmondták már;

1, 1968-ban; Paul R. Ehrlich amerikai biológus professzor

2, 1988-ban; James Hansen, a NASA kutatóhelye – GISS – igazgatója

3, 1989-ben; Noel Brown , az ENSZ környezetvédelmi titkára

4, 2002-ben; George Monbiot

5, 2004-ben; Pentagon

6, 2006-ban; és azóta többször; Al Gore

7, 2007-ben Rajendra Pachauri, az IPCC korábbi elnöke.

8, 2007-ben; a német Bild-Zeitung idézett egy „titkos klímajelentésből”:

A Bild 2007-ben 13 évet adott még Földünknek.

9, 2009-ben; Károly herceg (azóta király)

10, 2009-ben; Peter Waldhams professzor (Az Arktisz 2015-ig jégmentes lesz)

11, 2009-ben; Gordon Brown brit miniszterelnök

12, 2009-ben; a Maldív-szigetek kormánya médiahatásos módon a tenger alatt tartotta meg kormányülését. Ezt követően zúdult a pénz a szigetekre, többek között az EU adófizetőinek pénzéből (beleértve a magyar adófizetőket) a klímaváltozás negatív hatásainak ellensúlyozására.

A pénzt a kormány nem a tengervízszint emelkedés káros hatásainak kivédésre, ellensúlyozására fordította, hanem a szigetállam repülőterét bővítette, hogy több utast tudjon fogadni. Az EU jó képet vágott a dologhoz, a sajtó lapított.

13, 2012-ben; Timothy Wirth, az ENSZ Klímavédelmi Alapítványának elnöke

14, 2013-ban; US Navy (Az Arktisz 2016-ig jégmentes lesz)

15, 2014-ben; Laurent Fabius francia külügyminiszter (500 napunk van még a klímakáosz elkerülésére)

16, 2019-ben; Károly herceg: 18 hónapunk van, hogy megmentsük a Földet.
Őfelségét nem zavarta különösebben 2009-es prognózisának csúnya felsülése, persze lehet, hogy abban bízott, ki emlékszik már rá…

17, António Guterres ENSZ-főtitkár nem szégyellte magát 2019-ben úgy fényképeztetni, hogy öltönyben, komor ábrázattal csaknem derékig a tengervízben állt, üzenve evvel, milyen fenyegető a helyzet.
Ami nem zavarta a másik két fő-fő riogatót, Barack Obamát és Al Gore-t abban, hogy közvetlenül a tengerparton vásároljanak villát több száz millió dollár értékben.

Az egyes kijelentések forrása itt találhatók:
https://klimarealista.hu/ujevi-kvizjatekunk-billenopontokrol/

és itt
https://klimarealista.hu/klimaprognozisok-ot-evtizeden-at-baklovesek-mellefogasok-alaptalan-panikkeltes-ot-evtizeden-at/.

Szathmáry, úr, ugye egyetért velünk: Ahhoz, hogy ezek után egyetlen egy klímariogatást is komolyan vegyünk, súlyos pszichés betegségben kellene szenvednünk. Ha Ön ezt mégis elvárná, ez intelligenciaszintünk lenézését jelentené.

1:50 Ökológiai lábnyom…

Hamis, egy kalap alá venni akár az egész világot, akár jelenlegi szövetségi rendszerünket. A magyar életszínvonal – köszönhetően a 45 év kommunizmusnak – semmilyen mutató tekintetében nem éri el a nyugat-európai mutatókat. Alacsonyabb életszínvonal alacsonyabb karbonlábnyomot jelent. Az átlag magyar havi rezsiköltség kifizetési gondokkal küzd, életének egyik legnagyobb problémája az ingatlanhoz jutás. A német érettségiző diákok osztálykirándulásra Spanyolországba repülnek. A német átlagnyugdíj a magyarénak öt-hatszorosa. A német nyugdíjas pedig nehezen talál olyan pontot a földön, ahol még nem járt.

Ha itt differenciálna, Szathmáry úr, ez több realitásérzékről tanúskodna. De még egy országon belül is óriásiak a különbségek az évi 50 millió Ft jövedelemmel rendelkező réteg és azok között, akik ennek csak töredékét keresik. Gondolom, Szathmáry úr, Ön is belátja, aki többet keres, az nagyobb ökológiai lábnyomot hagy maga után. Talán, ha kihangsúlyozná, Ön nem a kis fizetésű, kis nyugdíjat kapó átlagmagyart kívánja ökológiai lábnyomának visszafogására biztatni, emelné az Ön hitelességét.

Avagy, ha derék ökológusként kiszámolna egy alap életszínvonalat, az evvel járó CO2-kibocsátást, ami minden embernek alanyi jogon járna, az efölötti extra kibocsátást pedig ostorozná, riogatna vele, megadóztatását követelné; ugyancsak emelné az Ön szavahihetőségét.

Apropó, Magyarország 1990-ig egészen jól megvolt a szifonpatronokkal, akár a szénsavas szódavíz, akár a tejszínhab tekintetében. Ezt nyugati nyomásra sorvasztották el[2], nem illett bele a Lidl, Pennyi, Aldi, Auchan, Tesco logisztikájába. Esetleg, ha ő feléjük címezné dörgedelmeit, nem pedig a diffúz MI többe szám első személyt használná, szintén javítana szavahihetőségén.

2:00 korábbi CO2-szintek…

Szathmáry közzétesz egy ábrát mely szerint a CO2-szint 800 ezer éven keresztül 1950-ig a 300 ppm érték alatt volt.

Problémáim evvel az ábrával:

Nem tudom, miért pont 800 ezer évet választott ki professzor úr.

Ha az elmúlt 60 millió évet vizsgálom, akkor rögtön látom, hogy ennek az időszaknak legalább 90 %-ában fölötte volt a CO2-tartalom az ominózus 300 ppm értéknek.

Ha pedig 600 millió évre nézünk vissza, akkor azt látjuk, az évmilliók, illetve szármillió évek alatt folyamatosan csökkent az atmoszféra CO2-tartalma.

Hova lett? Nos, mészkőhegységeink – a Himaláját is beleértve – valamikor a tengerből emelkedtek ki, és fő alkotóelemük a mikroalgák, kagylók, csigák elhalt mészkőváza. Ott van a földtörténeti korok magas CO2-tartalma. És ez a folyamat – még ha lassan is – ma is működik. Ma is folyamatosan vonják ki a tengeri élőlények az atmoszféra CO2-tartalmát, melyek mészkővázai a tengerfenékre lehullva zárolják a CO2-t, amely nemhogy nem károsanyag, hanem életelixír. CO2 nélkül nincs élet. De hát egy biológusnak ezt nem kell magyaráznom, mint ahogy azt sem, mi a C3 és C4 típusú növények CO2-optimuma.

Hogy Földünk az elmúlt évtizedekben kizöldült, talán a megnövekedett CO2-koncentrációnak is köszönhető, mint ahogy az is, hogy magasabb CO2-koncentráció mellett nagyobb a növények szárazságtűrő képessége. Ez magyarázza a Szahel-övezet zöldülését is.
Jó reggelt, ökológus úr!

2:56 eocén kor hőmérséklet…

Ön szerint, ha így haladunk, el fogjuk érni a mai állapothoz képest 14 fokkal magasabb hőmérsékletet, ami az eocén kornak felel meg.

Szathmáry úr, szép dolog a tudomány művelése, kevésbé szép egy sarlatánnak a tudóst megjátszani. Az eocén korban valóban viszonylag magas volt az átlaghőmérséklet. Az általam alább beillesztett két ábra 6-7 fokkal becsüli magasabbra az eocén kor átlaghőmérsékletét, nem pedig 14 fokkal, ahogyan azt Ö kommunikálja. Csakhogy ez egy kirívóan alacsony (1000 ppm körüli) CO2-szinttel járt együtt.

És

Mindezek után van egy jó hírem.

Ha a Föld eddig ismert összes fosszilis energiahordozó készletét elégetnénk, az atmoszféra CO2-tartalma 800 ppm-re emelkedne. Ez pedig még a legborúlátóbb IPCC előrejelzések szerint is 0,7 °C hőmérséklet-emelkedést eredményezne önmagában. Ön az IPCC-becslésnél 20-szor magasabb értékkel ijesztget. Sajnálatos, hogy sokan hitelt adnak Önnek, Ön pedig visszaél az ön tudományos tekintélyével és MTA tagságával járó kiemelt pozíciójával.

Emiatt az alacsony hőmérséklet-növelő hatás miatt erőlteti az IPCC a pozitív visszacsatolást, azaz, hogy a megnövekedett minimális hőmérséklet-növekedés miatt több víz párolog el, ez pedig újabb hőmérséklet-növekedést eredményez.

Erre csak azt tudjuk mondani, a vízpárának nem pozitív, hanem negatív visszacsatolása van. Minden kg víz elpárolgása 2,25 MJ energiát von el környezetéből (talaj, illetve a víz szintje, talajközeli atmoszféra). [Az ehhez tartozó, ugyanilyen nagyságrendű kondenzációs hő a felhőkben jelenik meg, nulla ráhatással a talajközeli atmoszféra átlaghőmérsékletére.] Azt pedig, hogy ha felhős lesz az ég, és csapadék hullik, akkor ez ugyancsak hőmérséklet-csökkenéssel jár, minden gyermek tudja.

Nota bene,
az (érdemtelenül) fizikai Nobel-díjat kapott Klaus Hasselmann a Nobel-díjat kiérdemlő munkájában már 1975-ben levezeti, a visszacsatolások hatása korlátozott.

A másik jó hírem: Az antropogén kibocsátás a Föld emissziójának csupán csak 5 %-a. Még őfelsége IPCC szerint is.

Éves globális C-emissziók a geológiai kibocsátás nélkül. Forrás: IPCC.

Az alábbi ábra szerint az elmúlt 400 ezer évben meglehetősen párhuzamosan mozgott a CO2-koncentráció és a hőmérséklet.

A tüzetesebb vizsgálat viszont azt mutatja, nem a hőmérséklet változott a CO2-koncentráció hatására, hanem fordítva_ A CO2-koncentráció változott annak függvényében, hogyan változott a kozmikus okok miatt bekövetkezett hőmérséklet-változás függvényében.

CO2 folgt der Temperatur „um höchstens ein paar hundert Jahre“ belegen neue Forschung in der Antarktis: | EIKE – Europäisches Institut für Klima & Energie (eike-klima-energie.eu)

Szathmáry úr, mit gondol egyébként?

Miért módosította az IPCC az elmúlt ezer év hőmérséklet-változásait bemutató 1990-es ábráját 10 év múltán egy olyanra, amely kifejezetten pánikkeltő?

Hogyan is mondta Orwell?

Akié a jelen, azé a múlt.
Akié a múlt, azé a jövő. (G. Orwell: 1984)

Ha pedig az elmúlt évtizedek CO2-koncentrációjának emelkedését együtt ábrázoljuk a másik rettenetes ÜHG, a dihidrogén-monoxid koncentrációjával, ezt láthatjuk.

3:00 Metán:
Tekintve 2 ppm koncentrációját, a metánhisztéria nem több, mint a mezőgazdaság tönkretételét megcélzó riogatás. Ez egészen új keletű, eddig senki nem merte komoly klímaveszélynek tekinteni. Érdekes, hogy ahogyan az IPCC boszorkánykonyhájában kifundálják a metánnal való riogatást, illetve, hogy a mezőgazdaság is erősen felelős az átlaghőmérséklet növekedéséért, Ön fölül erre a vonatra. Magától teszi ezt Ön, Szathmáry úr, vagy direktívákat hajt végre? Csak egy mondatot idézünk UNICEF: Legyél te is klímaökör – Klímarealista (klimarealista.hu) c. munkánkból:
„A metán ugyanabban a sávban abszorbeál, mint a 875 ezerszer nagyobb koncentrációban ott lévő vízgőz. Hogy most ott van-e néhány metánmolekula vagy nincs, nincs jelentősége.”

A Balti-tenger a Nordstream felrobbantása után

Itt jegyezzük meg, a Nordstream vezetékek felrobbantása 2022. szeptember 25-26-án 300-500 millió m3 metán távozását eredményezte az atmoszférába, ami az Önök számításmódja szerint 7,5 millió t CO2-kibocsátásnak felel meg. Ennek a gigantikus mennyiségnek az atmoszférába jutása azt kellett volna, hogy eredményezze, hogy a régióban egy óriási termikus gomba képződik a tenger fölött.

Valóság: A baleset helyszínének térségében számos hajó és repülőgép tartózkodott, és az emberek semmit sem jelentenek a termikus gombafelhőről, amelybe belekerültek volna. A meteorológiai szolgálatok műholdas felvételekkel igazolták volna a hőmérséklet-emelkedést a megnövekedett metánkoncentráció miatt. Ha a metánnak valóban hatalmas melegedést okozó hatása lenne, akkor az üvegházhatást támogató összes érintett folyamatosan a Balti-tenger felé fordította volna a figyelmét, és óránként bombáznának bennünket a felmelegedéssel kapcsolatos hírekkel. A Balti-tenger feletti levegőt a főáramú médiában a hőség és a meleg veszélyes tengerévé katapultálták volna.

Az állandó hőmérsékletmérések valósága a Balti-tenger térségében:

A Balti-tenger hőmérsékletét a szigeteken lévő meteorológiai állomások, meteorológiai ballonok, számos hajó és műholdak segítségével jól nyomon követik. A robbanást követő héten, szeptember 26-tól kezdve a Balti-tenger felett a hőmérséklet tovább csökkent, és egészen az Alpokig fagyos szeptemberi és október eleji napokat hozott. [3]

Íme itt van fehéren feketén a bizonyítéka annak, amit mi régóta mondunk: Az IR-aktív hatású gázok koncentrációja növekedésének nincs hatása Földünk átlaghőmérsékletére.

Megjegyezzük, a mezőgazdaság fő bűnösnek történő kinevezésével klímariogatás levetette álarcát, és immár nyíltan az emberi élet kioltását célozza meg. Hiszen, ha nincs mit ennünk, meghalunk, avagy kevesebb utódnak adunk életet.

6:10 Klíma átbillenési pontok…

Grönland: Megnyugtatjuk Szathmáry urat, nincs ok az aggodalomra. Wie sich der grönländische Eisschild in diesem Jahr WIRKLICH verhalten hat | EIKE – Europäisches Institut für Klima & Energie (eike-klima-energie.eu)

6:30 Antarktisz…

https://eike-klima-energie.eu/2021/10/07/meldung-des-tages-rekordkalter-winter-2021-an-der-deutschen-neumayer-station-antarktis/

7:11 Arktikus jég…

És hogy egészen megnyugodjon: Még az intézményesített klímagépezet része, a Dán Meteorológiai Intézet szerint sincs ok az aggodalomra.

http://polarportal.dk/en/home

https://eike-klima-energie.eu/2022/07/17/noch-recht-viel-arktisches-meereis-fuer-diese-jahreszeit

8:20 Tengerszint emelkedés…

A tengerszint folyamatosan növekszik 12 ezer éve, a legutóbbi jégkorszak óta. Az Északi tenger szintje 12.000 évvel ezelőtt 120 m-rel volt alacsonyabb.

A növekedés mértéke régebben 25 cm volt évszázadonként, ma ez a mérték 17 cm-re tehető. Az, hogy a szintnövekedés mértéke erősödne, egyszerűen nem igaz. Az AKH-hívők (antropogén klímahatás) ezt úgy érik el, hogy a korábbi adatokat lefelé hamisítják. Az ember azt hinné, hogy a pimaszságnak van határa a tudományos életben. A valós helyzet az, hogy ma kijelentik, hogy a száz évvel ezelőtti tengerszint-növekedési értékek alacsonyabbak voltak, mint ahogyan pár éve gondolták, ezért a mai szintet alapul véve a mai növekedési értékek magasabbak. Amiről ugyancsak nem beszél a média: a szatellit szintmérések nyers adatait a legtöbb estben számítógépen korrigálják. A korrigálás a hamisítás szinonimája újnyelven. Ugyancsak szemérmesen hallgatnak arról, hogy hogyan képes egy szatellit a világűrből az állandóan mozgó tengerszintet mm pontossággal meghatározni.

https://klimarealista.hu/gondolatok-a-klimarol-az-antropogen-klimahatasrol-akh

https://www.eike-klima-energie.eu/2018/02/14/meeresspiegel-hysterie-spekulationen-vs-fakten/

Ha valaki, akkor ők csak tudják. Al Gore és Barack Obama, a két fő klímarioagató, a közpénzek magánzsebbe irányításának bajnokai az éghajlat megmentése címén – szajkózásuk ellenére sem hisznek a tengerszint emelkedés veszélyességében. Mindketten közvetlenül az óceán partján vásároltak több száz millió értékű villát.

https://eike-klima-energie.eu/2017/08/07/meerespegelanstieg-europa-kann-nicht-alle-vor-klimawandel-desinformation-schuetzen-t1-2

https://eike-klima-energie.eu/2017/08/08/meerespegelanstieg-europa-kann-nicht-alle-vor-klimawandel-desinformation-schuetzen-t2-2/

9:47 elhúzódó hatások…

Komolytalan, alaptalan, ellenőrizhetetlen. Nem úgy volt, hogy a számítógépes modell ezt adta ki, hanem úgy alakították a számítógépes modellt, hogy ezt adja ki.

Aki 10 évre hamis prognózisokat tud csak adni, az ne rajzolgasson több száz, ezer évre terjedő grafikonokat. Mintha nem lenne ezer más tényező a CO2-n kívül, amely befolyásolná az éghajlatot.

Az üzenet: féljetek, rettegjetek, ne berzenkedjetek az évi 100+ milliárd kihúzása miatt zsebetekből.

A 12. percnél közölt ábra – a CO2-kibocsátás nullára csökkentésének ütemezése…

Tüzetesebb szemlélődés után rájövünk, ez egy gigantikus genocídium terve. A részvétel önkéntes, nem fájdalmas, csak éppen a résztevő nemzetek eltűnnek a történelem színpadáról.

 

 

„Damit man nicht glaubt, Hitler habe den Wahn für sich allein gepachtet, sei auf das 1941 erschienene Buch „Germany Must Perish” des Präsidenten der amerikanischen Friedensgesellschaft, Theodore Nathan Kaufman, verwiesen, der die gesamte deutsche Bevölkerung für immer vom Erdboden verschwinden lassen wollte, und zwar durch totale Zwangssterilisation. Damals wußte man noch nichts von Hitlers Gaskammern.”

De hogy ne higgyük, hogy egyedül Hitler bolondult meg, utalunk az Amerikai Béketársaság elnöke, Theodore Nathan Kaufman 1941-ben kiadott „Németországnak pusztulnia kell” című könyvére, aki azt akarta, hogy a teljes német lakosságot kényszersterilizálással örökre eltüntessék a Föld színéről. Akkoriban még sehol sem voltak a gázkamrák, még csak nem is tervezték őket.” *

(Rudolf Augstein, a Spiegel kiadója, a lap 2/1985 számában)

*Az 1943-as Wannsee-konferencia előtt vagyunk.

Mai világunkban nem sokan ismerik Theodore N. Kaufman nevét és művét; „Germany must perish – Németországnak pusztulnia kell.”

A szerző 1941-ben az USA-ban írt egy 74 oldalas pamfletet, hogyan kell a hetven milliós németséget kiirtani. Nem a nácikat, Hitlert, hanem a németeket, a kommunistákat és szociáldemokratákat is beleértve. A terv lényege: a férfiakat 60 éves kor alatt, a nőket 45 éves kor alatt sterilizálni kell. A tervet a sajtó és a közvélemény érdeklődéssel fogadta.

 

Kaufman egy különc volt, vele szemben viszont Henry Morgenthau, az 1944-es Morgenthau-terv névadója pénzügyminiszter volt Roosvelt kormányában.
Így terve az amerikai politika fontos eleme lett 1944 és 1947 között.Főbb elemei:

  • Németország demilitarizálása
  • Az ipar elsorvasztása, ország agrárországgá történő átalakítása
  • Jelentős területek átadása a szomszéd államoknak, a maradék részeken két államalakulat létrehozása.
  • A terv 25 millió német kiirtásával vagy kitelepítésével számolt, az ipar nélküli ország képtelen lett volna többet eltartani.

A Harvard-Egyetem antropológusa, E. Hooton 1943-ban publikálja tervét a németség felszámolására.

Ennek eszközei:

  • a szülések számának redukálása
  • nem német személyek, főleg férfiak Németországba történő bevándorlásának elősegítése
  • A német férfiak internálása nem német területeken fekvő munkatáborokba, a fajkeveredés elősegítése a fogadó országok leányaival.

A vad tervek kivitelezését a hidegháború hiúsította meg, helyére a Marshall-terv lépett, és az amerikai doktrína, a kommunista országokkal határos nyugati államokban erős gazdasággal rendelkező jóléti államokat kell létrehozni a világszerte terjedő kommunizmus ellensúlyozására.

 

Európa II. Világháború utáni elképzelése a Morgenthau-terv alapján

Ha most Ön, Szathmáry úr, némi hasonlóságot vél fölfedezni az 1945 utáni USA külpolitika, valamint a mesterségesen jelen korunkban gerjesztett, immár sok éve tartó elsősorban Németország ellen irányuló migráció között, akkor még nincs minden veszve Önnél. Természetesen ezt az odautaztatást a többi európai állam is megsínyli, és az egész nyugati világra jellemző a finom, szinte háttérzajként jelen lévő propaganda a fehér nők gyermekszülése ellen, úgymond az éghajlat megmentése érdekében.

Hogy Magyarország 2050-re a nullára csökkentse CO2-kibocsátását, csak egyféleképp érhető el.

A magyarság lélekszámának drasztikus csökkentésével. Ugyanis karbonkibocsátás nélkül nincs élet.

Az eszközök ehhez a létfeltételek drasztikus megnehezítése, a „nem szülök gyereket az éghajlat megmentése miatt” ideológia népszerűsítése a fiatalok között.

Már akkor sem ment a karbonsemleges élet

Ezt Dr. Bill Gates így fogalmazta meg 2012-ben:

„Az a legjobb klímavédelmi megoldás, hogy kevesebben legyünk a Földön.”

Képlete:

CO2 = P x S x E x C[CO2] 

CO2: Az emberiség teljes CO2-kibocsátása

P: az emberiség lélekszáma

S: szolgáltatás fejenként
E: Egy szolgáltatás energiatartalma

C[CO2]: Egy energiaegység által generált CO2-kibocsátás

A cél, mondta Gates, hogy ezt az értéket nullára redukáljuk. A P(eople) értékre vonatkozólag azt mondja: “Ha nagyszerűen dolgozunk az új oltóanyagok, az egészségügyi ellátás és a reproduktív egészségügyi szolgáltatások területén, akkor ezt talán 10 – 15 %-kal csökkenthetjük.”

Forrás: https://www.christianvoice.org.uk/index.php/bill-gates-and-the-new-malthusianism/

Ebben a cikkünkben Éghajlatvédelem: Léket kapott óceánjáró vagy üres léggömb? –  levezettük,

ha eltűnne a magyarság, vagy akár a teljes Európa, ez mérhetetlenül kicsi átlaghőmérséklet-emelkedést akadályozna meg.

Kína és úgy általában a világ többi része vígan élni fog tovább.

De hazai hivatásos és önjelölt pánikkeltőinknek sincs az eszük ágában sem, hogy saját maguk komolyan vegyék az általuk ezerrel kommunikált rögeszmét.

Különben nem kényszerítenék Magyarországra, hogy Paksot terheljék vissza a szoláris energia átvehetősége miatt.

14:25 Víz körforgási sebesség…

Néhány fok hőmérséklet emelkedés definitív nem növeli meg olyan mértékben a víz körforgási sebességét, hogy az villámárvizet vagy aszályokat okozzon.

Frakfurt a.M. és Róma között 4-6 °C az átlaghőmérséklet különbség.

Mennyivel több a villámárvizek száma Rómában, illetve mennyivel súlyosabb az aszályhelyzet ott? Semennyivel. Látja Szathmáry úr, ilyen egyszerű.

14:55 Kihalási hullám…

Nincs köze sem a levegő CO2- tartalmához, sem az átlaghőmérséklethez.

Magasabb hőmérséklet magasabb biodiverzitást eredményez. Hol él több faj? A Sarkvidékeken vagy Amazóniában?

Természetesen nem vitatjuk, hogy az ember életterének terjeszkedése negatívan befolyásolja a természetes biodiverzitást. De ennek semmi köze a ‘zemberokozta éghajlatváltozáshoz.

19:00 Miközben kifelé kecmergünk a kovid járványból, a tesztelésre, kontaktuskutatásra és elkülönítésre fordított forrásoknak folyamatossá kell válniuk, nehogy eltűnjenek a járvány szelídülésével…

Szerencsére senki nem hallgatott Önre, Szathmáry úr. Érdekes egyébként, hogy ökológusként feljogosítva érzi magát bölcsességek hirdetésére nemcsak a klimatológia, hanem a virológia, epidemiológia területén. Még érdekesebb, hogy megnyilatkozásai mindkét területen pánikkeltők.

És ha a vírus gigantikus károkat okozott, törvényszerű, hogy valakik, egészen pontosan az oltóanyag-maffia gigantikus bevételekre tett szert. Így kézenfekvő a feltételezés, talán nem egészen magától jött az a vírus, talán előbb voltak meg a tesztelési módszerek, az oltóanyag, mint maga a vírus. Túlságosan menetrendszerűen, gördülékenyen ment itt sok minden, de hát nem ez írásunk témája.

21:30 Szathmáry szerint az invazív fajok terjedéséért már 1958-ban a klímaváltozást tette felelőssé Charles S. Elton

Nos, Elton ilyeneket nem ír.

Charles S. Elton klasszikusa, Az állatok és növények invázióinak ökológiája korai figyelmeztetést adott egy olyan környezeti katasztrófáról, amely ma túlságosan is ismerőssé vált – a nem őshonos fajok inváziója. A kudzutól a zebrakagylókon át az ázsiai hosszúszarvú bogarakig az invazív fajok riasztó ütemben kolonizálnak új élőhelyeket szerte a világon a véletlen és szándékos emberi beavatkozásnak köszönhetően. A folyamat az őshonos állatok és növények kihalásának egyik fő oka, az invazív fajok súlyos gazdasági pusztítást, és csak az Egyesült Államokban 79 milliárd dollár értékű kárt okoznak.

Fifty years of invasion ecology – the legacy of Charles Elton (esf.edu)

Nem foglalkozunk Szathmáry előadásának további részeivel. A legfontosabbakat elemeztük.

Összefoglalva:

Véleményünk szerint Szathmáry maga sem hisz az általa kommunikált riogatásban. De természetesen fogalmunk sincs róla, miért csinálja.

Évek óta hallgat a többi pánikkeltővel egyetemben, milyen gigantikus mértékű plusz CO2-kibocsátást generál az arabok és afrikaiak európai inváziója. S ha már szóba hozta az ökológiai lábnyomot, tisztában kell, hogy legyen vele, ezeknek az arab és afrikai tömegeknek a CO2-lábnyoma szülőföldjükön töredéke annak, amit Európában produkálnak.

Magyarország a világ CO2-kibocsátásának 0,12 %-áért felelős. Európa a világ kibocsátásának 14 %-át adja. Az igazán nagy kibocsátók az ázsiai országok, mindenekelőtt India és Kína. És ezek az országok nem vevők a riogatásra. Elsődleges a gazdaság fejlesztése, és az éghajlatvédelem csak akkor érdekes számukra, ha ilyen címen kaphatnak támogatást olyan forrásokból, melyek befizetői az európai és észak-amerikai államok.

Egyedül Kína 2020 és 2030 közötti növekedése 50-szeresen haladja meg Magyarország teljes CO2-kibocsátását. A kínai gazdaság pörög. Számos kínai beruházás valósul meg Magyarországon, aminek kétségkívül van pozitív hozadéka is, de kézenfekvő, hogy egy külföldi beruházás esélytelenné tesz egy hazai beruházást ugyanabban a szektorban, és hogy a profit hol csapódik le, azt is tudja mindenki. Szathmáry Eörs nem ezeket a gigantikus kibocsátásokat produkáló országokat ostorozza, hanem ennek a 0,12 %-ot termelő Magyarországnak további tönkretételén szorgoskodik.

Csak hab a tortán. Aki ilyen nagy elánnal kelt pánikot és terjeszt álhíreket, az akár a kóla, szénsavas ásványvíz és sör fogyasztásának rettenetes hatását is tematizálhatná. De nem teszi, mert evvel esetleg befolyásos körök üzleti érdekeit sértené, másrészt hallgatósága is elküldené melegebb éghajlatra.

Ugyancsak nem hallottuk Szathmáry Eörstől, hogy tiltakozott volna, vagy egyáltalán szóba hozta volna a 2011-ben kezdődő, Merkel nevével fémjelzett, a Zöldek által erőltetett, de a legtöbb parlamenti párt által fölvállalt ámokfutást, a német atomenergia-termelés lefűrészelését, evvel millió tonnás nagyságrendű CO2-kibocsátást generálva. Az már csak hab a tortán, hogy az ugyancsak óriási plusz CO2-emissziót kiváltó arab és afrikai milliók európai migrációját sem ostorozta. Jól van az úgy, lényeg, hogy pusztuljon Magyarország.

Szathmáry úr, leülni, egyes!

2022. október
Király József
okl. vegyészmérnök

[1] E sorok írójának személyes véleménye: Istenhit és evolúcióba vetett hit kizárják egymást. Nincs átjárás, átfedés. Aki Istenben hisz, az abban hisz, hogy ő (és a teremtett világ összessége) Isten akaratából született, aki az evolúcióban, az abban, hogy mindez vak véletlen eredménye.

[2] Érdekes módon ekkorra már a répcelaki szénsavgyár is német tulajdonban volt (Linde), amely készségesen együttműködött a szifonpatronok elsorvasztásában.
[3] Ist der Treibhauseffekt in der Atmosphäre nachweisbar? Ungewollter tagelanger Großversuch zum Treibhauseffekt im Ostsee- und Anliegerraum | EIKE – Europäisches Institut für Klima & Energie (eike-klima-energie.eu)

 

Tetszett a cikk? Amennyiben igen, fejezze ki tetszését a
Reális Zöldek Klub
társadalmi szervezet részére juttatott támogatásával 300 Ft értékben.
Bankszámlaszámunk:
11702036-20584151(OTP)
A Fővárosi Bíróság végzése a társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről itt található.
Print Friendly, PDF & Email