UNICEF: Legyél te is klímaökör

Nem sok vizet zavart mindeddig az UNICEF az életünkben. Valahol elkönyveltük, hogy létezik az ENSZ-nek egy gyermekekkel törődő szervezete, mindezt még pozitívan is vettük tudomásul. Valahol összekapcsoltuk tevékenységüket a segítségnyújtással a természeti katasztrófák, éhínségek, járványok, árvizek által sújtott övezetekben. Saját honlapjaik is erről tanúskodnak világszerte. Az utóbbi időben ehhez hozzájöttek még a gyermekek jogaihoz kapcsolódó címszavak, ami még mindig lehet pozitív, ha ez a tevékenység csakugyan erről szól: a gyermekek jogainak védelméről, politikai indoktrinációnak, gyermekek kizsákmányolásának, tanulás helyetti dolgoztatásának tematizálásáról. Bár ennél a témánál már zavart bennünket némileg, sehol sem volt szó a családok jogairól, a szülők felelősségéről. Közismert, hogy minden diktatúra szívesen állítja be magát a gyermekek különleges védelmezőjének, mindevvel egyidejűleg pedig a fiatalokat a szülők, nagyszülők generációja ellen hangolja.

Teljesen új ezek után az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány (UMBA) kampánya a pánikkeltésre, a gyermekek, fiatalok idegállapotának borzolására az állítólagos klímavészhelyzet ürügyén: Legyél te is klímahős.

Mint tudjuk, szakemberek ezrei írták alá a nyilatkozatot világszerte, nincs klímavészhelyzet.

És ha a tudósoknak nem kellene számolniuk kutatási pénzek megkurtításával, megvonásával, nyomásgyakorlással, akár állásvesztéssel, számuk ennek többszöröse volna.

Az UMBA mindezekre fittyet hányva, a legelemibb tudományos alapvetéseket felrúgva most kampányt indít a legfiatalabbak, a legvédtelenebbek, indoktrinálásáért, pánikkeltésért, a hamis narratívák elfogadásáért, felkínálva a gyerekeknek, élharcosai lehetnek Magyarország, Európa, és általában a nyugati világ gazdaságai lerombolásának, az általunk ma ismert modern világ helyettesítésének egy kőkorszaki Pol Pot – WEF diktatúrával.

Irányítsuk figyelmünket itt néhány sor erejéig arra, ki az a Deloitte Zrt, aki szakmai partnerként szerepel az UMBA kampányában.

A Deloitte a PwC, KPMG, Ernst & Young mellet a „big 4” részeként egy olyan nemzetközi könyvvizsgáló és tanácsadó cég, amely kifejezetten a nagymenőknek (global player) segít adóik optimalizálásában, azaz a fizetendő adók elkerülésében, kiskapuk megtalálásában, adóparadicsomok felkutatásában, vagy akár létrehozásában.

A dicstelen szerepet játszó Jean-Claude Juncker, EU bizottsági elnökként lopós Leyen elődje, uniós kártétele előtt luxemburgi miniszterelnökként adóoázissá alakította Luxemburgot a nagymenőknek. A törvényesített adócsalást ilyen cégek vették igénybe, mint az IKEA, Apple, Pepsi Bottling Group, Coca Cola, EON, Amazon, Fiat, iTunes, Heinz, Procter & Gamble, AIG, Fresenius Medical Care, FedEx, Disney, Deutsche Bank, Burberry, BAT, Stella Artois, Glaxco-Smith-Kline, Google, Amazon, Skype, Yahoo – sok egyéb cég mellett, természetesen. Míg a kisemberek és kis cégek az általuk megtermelt pénz igen nagy hányadát kénytelenek az állami költségvetésbe befizetni, addig a nagymenők ezer milliárd euró nagyságrendben kerülik el az adófizetési kötelezettséget többek között a Deloitte segítségével. A kifinomult rendszert a PwC munkatársa, Antoine Deltour leplezte le, aki a vonatkozó dokumentumokat eljuttatta az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciumához (https://www.icij.org/). A luxemburgi bíróság először 10 év börtönbüntetéssel fenyegette Deltour-t, 2018-ban végül is a nemzetközi nyomásra való tekintettel felmentették.

Magyarországon a Gyurcsány-Bajnai regnálás idején a Deloitte 1,8 milliárd Ft értékben kapott állami megrendeléseket. Hogy ezért milyen tanácsokat osztogatott, arról lehet elképzelésünk, különösen, ha szem előtt tartjuk az ország reménytelen eladósodását, gazdaságunk végzetes lemaradását a többi volt szocialista országgal szemben.

Az első Orbán-kormány idején a magyar állam 150 milliárd Ft-ra perelte a Deloitte-et a Postabank-ügy idején készített hamis könyvvizsgálói jelentések miatt. Az állam első fokon megnyerte a pert. A Deloitte fellebbezett, és a Bajnai-kormány idején 2009-ben a bíróság neki adott igazat. Elemzők akkoriban úgy ítélték meg, hogy a kormány mindent megtett azért, hogy a magyar állam ne nyerje meg a pert.

Nos, ez az a Deloitte, aki szakmai tanácsokat osztogat az intézményesített gyermekvédőknek. Nota bene: Ugyanezen gyermekvédőknek egy szavuk nincs a gyermekekre zúduló LMBTQ-propaganda vagy a nemváltásnak nevezett örök életre szóló megcsonkítás ellen, de a Németországban, Angliában sorozatosan előforduló, muszlim, afrikai férfiak által gyereklányok ellen elkövetett nemi erőszak, gyilkosságok is hidegen hagyták őket.

Nézzük meg ezek után a gyermekek ellen irányuló pánikkeltés szakmai színvonalát.

A Klímaváltozás – klima (unicef.hu) oldalon a következő mondatot olvashatjuk:

„A klímaváltozásra a csapadék és a szélsőséges időjárási mintázatok megjelenése a legjellemzőbb, amihez nagyban hozzájárul a globális felmelegedés.” Így, definícióként, ex cathedra.

Az alábbiakban górcső alá veszünk néhány állítást az UNICEF-Deloitte dicstelen duó agyszüleményeiből, pontosabban a

1.-klimavaltozas.pdf (unicef.hu)

oldalról. Halványpiros keretben az UNICEF-DELOITTE dicstelen duó hamis állításai, zöld keretben helyreigazításunk.

Hamis: A globális felmelegedést elsősorban a CO2 és más anyagok szintjének növekedése okozza.
Helyesen: A globális felmelegedést elsősorban a Nap belsejében lezajló ciklikus folyamatok vezérlik. Ezen a helyen nem részletezzük, de a napfizikusok több szoláris ciklust különböztetnek meg (11, 22, 188, 463 és 1003 éves ciklusok ). Honlapunk vonatkozó írásai itt érhetők el. További befolyásoló tényezők a multidekádos ciklikus oszcillációk (erről itt található egy zseniális írás), a föld tengelye hajlásszögének változása, a kozmikus sugárzás, a Naprendszer pozíciója a Tejútrendszeren belül (Milankovics-Bacsák ciklusok). A CO2 szerepe eltörpül ezek mellett, ha volna is hatása, az mérhetetlenül kicsi volna. A bangkoki és szaharai IR-aktív gáz közötti koncentrációkülönbség 230-szorosan haladja meg a földi atmoszféra CO2-koncentrációjának 1958 és 2021 közötti emelkedését. Mérhető, erre visszavezethető átlaghőmérséklet-különbség? Nulla.

Hamis: A CO2 a leggyakoribb ÜHG a légkörben.
Helyesen: A leggyakoribb ÜHG[1] a vízpára. Az UMBA állítása itt olyannyira egyértelműen hamis, hogy itt nem lehet a szakértők sokaságánál tudatlanságot feltételezni, itt nyílt, orbitális hazugságról, megtévesztésről van szó. A „szakértők, tudósok” (szerintünk kontárok, sarlatánok, legalábbis a klímatudomány területén) természetesen tisztában vannak mindezzel, de ha ezt közölnék a fiatalabb korosztállyal, akkor félő, hogy összeomlana a pánikkeltés, ebből kifolyólag Európa tönkretételének berzenkedés nélküli elfogadása.

Ezért nem kell különösebb erősfeszítéseket tenni az éghajlat megmentéséért. B oszlop: A mai ÜHG koncentrációk. C oszlop: ÜHG koncentrációk, ha a CO2 koncentráció a duplájára emelkedne. A legalsó sorban összeadtuk a gázkoncentrációkat. Láthatjuk, hogy összességében a változás olyan minimális volna, amelynek nem volna mérhető hatása az átlaghőmérsékletre.

Hamis: Üvegházhatás nélkül a hőmérséklet -18 °C lenne a Földön.
Helyesen: Nos, ez egy ideológia vezérelte hamis teória és téves matematikai számítások eredménye, amit csak azért kreáltak a pánikkeltők, hogy valahogy prezentálni tudjanak egy veszélyes átlaghőmérséklet-emelkedést modelljeikben az antropogén CO2-kibocsátás növekedése következtében.
Korrekt számításokkal levezethető: A tényleges érték 7 °C átlaghőmérséklet lenne egy IR-aktív gázok nélküli földi atmoszférában. A vonatkozó számítások itt találhatók.

 

Ugyanebben a brosúrában (2. TÉNYLEG VAN KLÍMAVÁLTOZÁS? ) a Deloitte nyílt rágalmazást elkövetve tagadóknak nevezi a realista tudósokat. Miközben pont a rögeszmések azok, akik tagadják az elmúlt időszakok klímaváltozásait, akár az elmúlt ezer, kétezer, 12 ezer év viszonylatában, akár a földtörténeti korokra visszatekintve. Tagadásuk oka, hogy ha az ember tudatosítja ezen időszakok, de különösen az elmúlt ezer év hőmérséklet-ingadozásait (összesen 5-6 fokos tartományban) állandó CO2-koncentráció mellett, akkor csak szánalom és egy jó adag nevetés marad a rögeszmések számára.

Mindezek után a Delotitte és a rögeszmések csapata „megcáfol” néhány – általunk realisták által soha nem mondott – állítást.

„A felmelegedést kozmikus sugarak okozzák. ” Ezt mi így sohasem mondtuk.

„A tapasztalt hőmérsékletváltozás a Föld természetes ciklusának része ” Mi realisták soha nem fogalmaznánk ilyen pontatlanul.

„Legalább melegebb lesz, ami növeli a termelékenységet.” Ezt sem mondtuk soha. A termelékenységnek két fő összetevője van, a hőmérséklet és a csapadék. Természetesen tagadhatatlan, hogy a középkori meleg időszak áldás volt az európai népesség, a gazdaság és a kultúra fejlődésének szempontjából.

„Engem úgy sem érint.” Megint kivonultak a rögeszmések egy sohasem fölhozott érvet megcáfolni.

„A klímaváltozás elleni harc hatalmas pénzügyi áldozattal jár.” Ez így igaz.

„A CO2 csak kis részét alkotja a légköri gázoknak, nem lehet nagy hatása a melegedésre.” Ez pontosan így van.

Hamis: A valaha mért legmelegebb évtized 2011–2020 közötti volt.
Helyesen: Ez egy olyan kapitális ostobaság, hogy nem is tudja az ember, sírjon vagy nevessen. A NASA a múltbeli hőmérsékleti adatok meghamisításának egyik fő boszorkánykonyhája. Néhány link Tony Heller jóvoltából a NASA otromba hamisításairól:
https://realclimatescience.com/are-government-temperature-graphs-credible/
https://realclimatescience.com/climate-scientists-rewriting-the-past
https://realclimatescience.com/rewriting-the-climate-at-nasa

Egy ábra a NASA hamisításairól a fenti linkekből:
3. pont; HOGYAN VÁLTOZOTT BOLYGÓNK KLÍMÁJA AZ ELMÚLT ÉVTIZEDEKBEN?

Hamis: 1,5 °C alatt szükséges tartanunk a hőmérséklet emelkedést a biztos klímakatasztrófa elkerülése végett.
Helyesen: Nem, nem kell 1,5 fok alatt tartanunk a Föld átlaghőmérsékletét.
Először is az ember nem rendelkezik a szükséges eszközökkel az átlaghőmérséklet befolyásolására.
Másodszor, ahogyan az ezer évvel ezelőtti 2-4 fokkal magasabb GLOBÁLIS (nemcsak Európára korlátozódó) átlaghőmérséklet nemhogy nem sodorta katasztrófába a világot, hanem annak jótékony hatása volt a gazdaság, a kultúra fejlődésére, a népességnövekedésére, úgy egy esetleges 1,5 fokos hőmérséklet-emelkedésnek se lenne az égvilágon semmi negatív hatása.
Nota bene, ha (kozmikus okok miatt) magasabb lenne a Föld átlaghőmérséklete, ez azt jelentené, hogy az emberiségnek kevesebb fosszilis tüzelőanyagot kellene elégetnie. Ez miért fáj az UMBA, a Deloitte, a dicstelen duó „szakembereinek”?
Harmadszor, az atmoszféra CO2-koncentrációjának megduplázódása P. Dietze kritikus IPCC-lektor szerint mindössze 0,6 fokkal emelné meg a hőmérsékletet ( https://www.fachinfo.eu/Dietze,P.2018.pdf ). Mi a magunk részéről ezt az adatot túlzásnak tartjuk, de még ha helyesek is volnának Dietze számításai, még akkor sem kellene az égvilágon semmit sem tennünk a CO2-kibocsátás csökkentéséért.

 

4. pont: MI OKOZZA A KLÍMAVÁLTOZÁST?

Hamis: Az éghajlatváltozás legfőbb oka az üvegházhatás, ami a légkörben található üvegházhatású gázok koncentrációja miatt növekszik. A leggyakoribb ilyen gázok közé tartozik:
CO2, CH4, N2O és egyéb gázok.
Helyesen: Ebben a pontban az UNICEF-Deloitte duó több kapitális hibát is elkövet. Figyelmen kívül hagyja a légkörben a legnagyobb koncentrációban jelen lévő IR-aktív gázt, a vízgőzt, illetve nem szerepelteti az egyes gázokhoz tartozó koncentrációkat. Erre jó oka van, hiszen, ha ezt megtenné, még egy általános iskolás is a homlokára csapna: De hiszen, ha a CO2 koncentráció valaha is a jelenleginek a duplájára nőne, a légkör IR-aktív (üvegházhatású) gázok koncentrációja 1,7900023 tf-%-ról 1,8300023 tf-%-ra, tehát mintegy 2 %-kal nőne. Miközben földi atmoszférában több száz %-os ÜHG koncentráció különbségek vannak úgy a földrajzi hely, mint az évszakok és napszakok függvényében – anélkül, hogy ezek a különbségek mérhető különbséget eredményeznének az átlaghőmérsékletben. Ugyanebben a pontban aztán a dicstelen duó kipréseli magából, hogy az antropogén tényezők mellett vannak természetes tényezők is – anélkül, hogy ezekkel behatóbban foglalkozna. Ami rögeszméjük alapján szintén érthető, hiszen ha csak néhány perc erejéig elgondolkoznának a kérdésen, avagy rákeresnének a vonatkozó forrásokra (honlapunkra), rögtön tudniuk kellene, hogy az antropogén tényezők eltörpülnek a természetes okok mellett.
Nota bene: néhány évtizeddel ezelőtt még az IPCC, a klímarögeszmések irányítóközpontja is abból indult ki, hogy a föld CO2-kibocsátásának csak 5 %-a antropogén eredetű.

Éves globális C-emissziók a geológiai kibocsátás nélkül. Forrás: IPCC.

A dicstelen duó öles betűkkel hirdeti a brossurában:

A CO2 légköri koncentrációja 2020-ban 48 %-kal volt magasabb, mint az iparosodást megelőzően.

Helyesen: Föntebb már megírtuk: A CO2-koncentráció változás az ÜHG-koncentráció változásnak csak töredékét adja. Magyarul, ugyanazokat a számokat használva, ha az atmoszféra CO2-koncentrációja 48 %-kal emelkedett 150 év alatt, akkor ez azt jelenti, hogy az össz ÜHG-koncentráció 1,7780023 tf-%-ról 1,7900023 tf-%-ra emelkedett. Giganitkus, nemde? Ugyancsak nem térünk ki rá, de vannak bizonytalanságok a kőbevésett 280 ppm körül. Az atmoszférikus CO2-koncentráció valószínűleg ennél jóval magasabb volt a 19. század utolsó harmadában.

 

Minőségileg új a dicstelen duó riogatásában, hogy – követve a nemzetközi trendet – a mezőgazdaságot nevezi ki a második legnagyobb ÜHG kibocsátónak.

Mi ennek az alapja?
A hivatásos pánikkeltő gépezet (IPCC) nevezte ki a metánt veszélyes klímagáznak, azt állítván, hogy a metán egységnyi tömege 32-szer erősebb üvegházhatást fejt ki, mint a CO2 egységnyi tömege (global warming potential, GWP).
Egyrészt, mivel a metán koncentrációja a CO2 koncentrációjának csak ötvened része, még ez a 32-es szorzó sem jelentene mérhető hőmérséklet emelkedést;
Másrészt ez a 32-es tényező is egy önkényes – a pánikkeltés céljából született – megállapítás tudományos alapok nélkül. (Időközben az IPCC ezt a szorzót 84-re emelte, mondván, hátha ennek nagyobb hatása lesz.)
Harmadrészt a metán jelentősebb része természetes eredetű; Negyedszer, mint ahogyan Dr. Gács Iván 2013-ban rámutatott[2], a metán koncentráció együtt mozog a CO2 koncentrációval, aminek magyarázata, hogy mindkettő követi az átlaghőmérséklet változását. Anélkül, hogy itt részletesen belemélyednénk a metán problémakörbe:

 • Sem a 32-es, sem a 84-es szorzótényezőnek nincs terhelhető, kísérletileg bizonyítható valós alapja.
 • A metán ugyanabban a sávban abszorbeál, mint a 875 ezerszer nagyobb koncentrációban ott lévő vízgőz. Hogy most ott van-e néhány metánmolekula vagy nincs, nincs jelentősége.
 • Még egyszer utalunk rá, milyen szélsőséges határok között változik a vízpára koncentráció földrajzi hely, évszak és napszak függvényében.

Ilyen értelemben állapította meg Ónodi Tibor 2003-ban: Tulajdonképpen a metánnak nincs egyetlen önálló abszorpciós sávja. A metán érdemtelenül került az üvegházgázok listájára.
További részletek a metán pánikkeltő ürügyként történő alkalmazásáról:Kühe können nicht für menschengemachten Klimawandel verantwortlich sein [A tehenek nem lehetnek felelősek az ember okozta klímaváltozásért] | Elite Magazin (elite-magazin.de)
https://wattsupwiththat.com/2019/10/14/facts-about-methane-ignored-to-support-climate-narrative
https://eike-klima-energie.eu/2021/09/04/methan-wirkung-als-treibhausgas-84-x-staerker-als-kohlenstoffdioxyd-teil-1
https://eike-klima-energie.eu/2021/09/05/methan-wirkung-als-treibhausgas-84-x-staerker-als-kohlenstoffdioxyd-teil-2/

De mivel a pánikkeltő gépezet totális háborút indított az európai népek ellen, új frontot nyitottak, melyben most az N2O (dinitrogénoxid) veszélyességét próbálják ránk erőltetni.

A pánikkeltő gépezetnek most hirtelen eszébe jutott teóriája szerint a műtrágyák használata alkalmával dinitrogénoxid szabadul fel, amelynek relatív üvegházhatása (GWP) a széndioxidénak 273-szorosa.

A metánhoz hasonlóan itt is csak azt tudjuk mondani: ezt az irreális számot a pánikkeltő gépezet úgy kapta, hogy 100 éves tartózkodási időt feltételez a nitrogénoxidra. Erre ellenőrző mérések nem léteznek.

Lord Monckton az alábbi cikkben levezeti, az IPCC összes IR-aktív gázra vonatkozólag 33-szorosan túlbecsüli azok éghajlatmelegítő hatását.
https://www.eike-klima-energie.eu/wp-content/uploads/2020/12/climate-error-guide.pdf

 

A gazdálkodókat két országban sanyargatják rendkívül súlyosan a dinitrogénoxid klímaveszélyességére hivatkozva:

A saját népét az NWO-nak és WEF ideológiának kiszolgáltató Justin Trudeau Kanadájában, és Hollandiában.

A holland gazdálkodók tiltakozásáról beszámoltunk.

A felelős holland miniszter időközben lemondott. Várható, hogy így az N2O őrület is a süllyesztőbe kerül.

Ónodi Tibor a következőket állapította meg 2003-ban:

„Az N2O molekulán belüli mozgásait a szén-dioxidhoz hasonlóan át tudja adni a légkör többi gázának. Jellegzetes abszorpciós sávjai azonban fedésben vannak a H2O, CH2 és CO2 sávjaival. Önálló abszorpciós sávjai a 16,5 és 46 μm közötti tartományokban vannak, de ezek intenzitása elhanyagolhatóan gyenge.
A levegő N2O-tartalmának szinte semmilyen üvegházhatása nincs.

 

A dicstelen duó hivatkozott dokumentumában szól még az ózonréteg elvékonyodásáról. Ezt itt tettük helyre.

További pánikkeltése az óceánok savasodásáról szól, amit csak az hisz el, akinek nulla kémiai ismeretei vannak. A problémakört alapvető írásunk III./4./e pontjában tárgyaltuk meg.

A brossúra 5. pontja utal még a ‘zemberokozta klímaváltozás további végzetes következményeire, mint

 • A tengeri áramlatok megváltozása
 • Gleccserek eltűnése és tengerszint emelkedés
 • Egyre gyakoribb hőhullámok
 • Érintetlen ökológiai területek csökkenése
 • Élővilág pusztulása
 • A természeti katasztrófák számának növekedése
 • Szárazság és erdőtüzek gyakoriságának növekedése
 • Megnövekedett vízhasználat, vizek szennyezése, vízhiány

Anélkül, hogy ezt részletesen elemeznénk, megállapíthatjuk,

részben reális a problémák fölsorolása, csak ezeknek semmi közük az antropogén CO2-kibocsátáshoz.

Szerencsére a dicstelen duó a 6. pontban fölcsillantja a megoldást, nincs még minden veszve.

Ha több pénzt teszünk a napelembárók és szélkeréklovagok zsebébe az eddigi évi 100+ milliárd Ft helyett, akkor van még remény. Álságos, hogy a duó még csak meg sem említi az egyetlen biztos, CO2-kibocsátásmentesen termelő energiatermelési módot, az atomenergiát. Valószínűleg az a baja evvel, hogy megbízhatóan és olcsón termel. Egy szót sem szentel annak, az ún. megújulók (a vízienergia kivételével) élősködők. Önálló energiaszolgáltatásra képtelenek. A nap 24 órájában, az év 365 napján folyamatosan termelő fosszilis és atomenergia termelésen élősködnek. Honlapunkon megtalálhatók az energiatárolás nehézségeivel kapcsolatos adatok.

Erőforrásaink nem teszik lehetővé a förmedvény összes odalának megfelelő mélységű elemzését.

Így egy gondolatot emelünk még ki.

Árulkodó és egyben megrázó adat, hogy az UNICEF-Deloitte közvéleménykutatásra válaszadó fiatalok egyharmada nyilatkozott úgy, hogy a gyerekvállalással kapcsolatos terveit is komolyan befolyásolja a klímaváltozás miatt érzett aggodalom

Részletesebben erről itt olvashatunk: A https://unicef.hu/klimahosok/wp-content/uploads/2022/09/Publicus_Orszagos_2022_junius_UNICEF_VEGL_0905.pdf

Az aggodalom gyerekvállalásra gyakorolt hatását választók háromegyede azt válaszolta, hogy negatív irányban befolyásolja a döntéseit a klímaválság, tehát arra következtethetünk, hogy a korosztály kimutatható hányadának elveszi a kedvét a gyerekvállalástól ez a helyzet.

Magyarul a dicstelen duó már kérdésföltevésével, is manipulál. Érthetetlen, hogyan adhatja nevét ehhez a legszentebb női hivatást, az anyaságot hét gyermekkel fölvállaló Ürge-Vorsatz Diána.

Sajnálatos, ha a pánikkeltők sorában ott találjuk Ujj Zsuzsa személyében a Magyar Természetvédők Szövetségét. Szép és nemes dolog természetünk védelme, kevésbé szép és nemes a pánikkeltés, fiatalok indoktrinálása, szorongás keltése, és az arra való nevelés, hogy nyugodjanak bele, hogy apu, anyu esetleg elveszíti lakását, munkáját a megfizethetetlen energiaköltségek miatt. És ennek csak egy magyarázata lehet. Az egyesület évi 30 millió Ft-ot kap a magyar költségvetéstől, 70 milliót pedig az EU strukturális, illetve kohéziós alapjából. Csinos kis összeg, aminek persze ára van: „Úgy védjétek a természetet, hogy közben erősítsétek az EU gazdaságromboló és életellenes klímanarratíváját. Különben nem kaptok egy fityinget sem.”
A magunkfajta realisták időnként adtak be pályázatot néhány tízezer forint állami támogatásra technikai eszközök vásárlására. Soha egy fillért nem kaptunk, így honlapunkat nyugdíjunkból tartjuk fönn.

Mindezek után fontos lenne, hogy akár egyéni, akár egyesületi szinten hívjuk fel a magyar kormány illetékeseinek figyelmét, milyen hamis indoktrináció folyik itt szorongás ébresztés ürügyén. Kérjük olvasóinkat, cselekedjenek a rendelkezésükre álló eszközökkel. Néhány jó kezdeményezésről van már tudomásunk. Szarka László geofizikus, akadémikus egy rádióinterjúban tette helyre a dicstelen duó tévedéseit a Karc FM rádióban Kovács Anita mikrofonja előtt. 

De emellett igen fontos volna egy szervezett iskolai tájékoztató-helyreigazító anyag készítése a dicstelen duó tévedéseivel és megtévesztéseivel.

A végére hagytuk a hisztériakeltés legfontosabb aspektusát.

Ránéztünk egy tucat európai nemzeti UNICEF honlapra, vajon hányon szerepel a gyermekek klímaügyi indoktrinálása. Eredmény: nulla!
Vagyis a világ hatalmi gépezetének csak a magyar gyerekek vonatkozásában fontos a szorongáskeltés, hogy a fiatalok kevesebb utódnak adjanak életet. Csak a mi gyerekeinket akarják a feneketlen klímahordóba történő százmilliárdok töltögetésének berzenkedés nélküli elfogadására nevelni. És a német példán látjuk: A kis klímahősökből gyakran klímaterroristák lesznek, akik blokkolják a közúti forgalmat, még ha a mentőautónak agyvérzéses beteget is kell kórházba szállítania, kiborítják a gabonaszállítmányt, mert tévesen azt hiszik, génmódosított termékről van szó, a tejet pedig kiöntik a Földre, mert szerintük evvel fölhívják a figyelmet a szarvasmarha-tenyésztés káros voltára.

Vagy a kitüntetett magyar helyzet egyszerűen csak annak köszönhető, a többi nemzet kutatói nem voltak hajlandók nevüket adni ehhez a nemzetellenes pánikkeltéshez?

Akárhogy is: Az UNICEF-nek munkásságáért ökológiai lábnyom díjat,

a Deloitte-nek pedig billenőpont díjat adományozunk.

ÉBRESZTŐ!

 

2022. október

Közzéteszi
Király József
okl. vegyészmérnök

 

[1]ÜHG helyett helyesebb volna az IR-aktív gáz megnevezés, lásd honlapunk vonatkozó írásait.

[2]Klíma és energia;
Tények, mítoszok, kételyek és kilátások

Tetszett a cikk? Amennyiben igen, fejezze ki tetszését a
Reális Zöldek Klub
társadalmi szervezet részére juttatott támogatásával 300 Ft értékben.
Bankszámlaszámunk:
11702036-20584151(OTP)
A Fővárosi Bíróság végzése a társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről itt található.
Print Friendly, PDF & Email