Hónap: 2023 május

Kik finanszírozzák a klímarögeszmés mozgalmakat?

Nem a fosszilis lobbi támogatja a klímarealistákat. Milliárdos filantróp (károkozó) támogatás nélkül viszont sehol sem lenne a klímarögeszmés mozgalom. A támogatók pedig rá tudják kényszeríteni akaratukat a politikára, amihez a médiák is segítséget nyújtanak. Amelyeket szintén a milliárdos filantrópok irányítanak.
A cél: Soha nem látott mértékű gazdaságpusztítás a nyugati világban.

A sivatagban melegebb van…

Willis Eschenbach 2015-ben akaratlanul is, de közérthető módon bebizonyította, hogy a vízgőznek nemhogy nincs a CO2 üvegházhatását felerősítő hatása, sokkal inkább enyhíti azt. Ha több vízgőz van a légkörben, alacsonyabb a hőmérséklet az ugyanolyan paraméterekkel rendelkező, de szárazabb atmoszférával rendelkező területekhez képest. Újabb tény a klímarögeszme nevű kártyavár lerombolásában.

Mi az uniós terv a lakásokkal kapcsolatban?

2028-tól minden új épületnek kibocsátásmentesnek kell lennie… Ami a meglévő lakóépületeket illeti, energiahatékonyságuknak 2030-ra el kell érnie legalább az „E” osztályt, 2033-ra pedig legalább a „D” osztályt. Ennek költségei Magyarország vonatkozásában 24-30 milliárd € nagyságrendben várhatók. Az EU nyitva hagyja, mi van akkor, ha az ingatlantulajdonos nem tudja a szanálás költségeit kifizetni. A világ fő-fő pénzügyi befektetői pedig szóba hozzák: Ilyenkor ki kell sajátítani az ingatlant. Természetesen csakis a nemes cél, az éghajlat megmentése érdekében…

A horror-terv: Net Zero 2050

Az individuális közlekedést ellehetetlenítik.
Az áruszállítást fokozatosan drágítják, illetve adminisztratív eszközökkel korlátozzák.
A fűtést elviselhetetlen szintig drágítják, a fosszilis tüzelőanyagokat betiltják.
A létfontosságú ipari alapanyagok – acél, cement, alumínium, papír, műanyagok – gyártását folyamatosan korlátozzák.
Vegyük észre: A CO2-rögeszme ürügyén itt a nyugati világot akarják valakik felszámolni.

Marcus Rosenlund: Az időjárás és a történelem – könyvismertető

Héjjas István könyvismertetése tematikailag a „Könyvajánló” rovatba tartozna. Bővebb terjedelme miatt jelentetjük meg önálló bejegyzésként. Az érdekes írás végigvezeti az olvasót a történelem előtti és történelmi korszakokon. Rámutat: Az időjárás és éghajlat változása mindig ráhatással volt az emberi fejlődésre, hol negatív, hol pozitív előjellel.