Dr. Sebastian Lüning: Szélsőséges meteorológiai események a klímaváltozás következtében?

Írásunk a németországi árvizek és klímaváltozás összefüggéseit boncolgató cikksorozat befejezése. Írásunkba további kommentár nélkül beillesztünk három képet Németország különböző részeiről a történelmi vízállások jelölésével. Még hogy példa nélküli áradások…

Mint ismeretes, a politika által támogatott klímatudomány szerint az Arktisz gyorsabban melegedik, mint a Föld többi része. Ennek következtében az atmoszféra 5-6 km magas rétegében lelassulnak a légmozgások (jetstream) az Arktisz és a mérsékelt égöv között, mert kisebb a hőmérséklet-különbség a két régió között.

Emiatt az egyes helyeken tovább megmaradnak az egyes szélsőséges időjárási jelenségek, mint tartós szárazság, tartós kánikula, tartós súlyos esőzés. Evvel, a lelassuló jetsream-mel magyarázta Rahmstorf a szokatlan hideget 2020/21 telén. Tehát a hideg oka a globális fölmelegedés.
A meteorológia jetstream-nek, futóáramlásnak nevezi a különböző hőmérsékletű, valamint a különböző légnyomású légtömegek találkozásakor keletkező erős szeleket.

Nos, valóban így van ez? Lassul a jetstream? A német szakmai közönség, a meteorológusok, nem osztják Rahmstorf álláspontját. Az adatok gondos kiértékelése eddig nem utalt blokkolt (gátolt, sokáig egy helyben maradt) időjárási eseményekre.

Ráadásul a legtöbb szimuláció arra a következtetésre jut, hogy a fölmelegedés következtében a blokkolások inkább ritkábban fognak előfordulni. Ezekről Kennedy, Woollings, Hoskins, de Vries és munkatársaik munkáiban olvashatunk.

Más klímamodellek azt mutatják, hogy a jetstream a jövőben is épp úgy fog mozogni, mint eddig, illetve, hogy a változások regionálisan nagyon különbözőek lehetnek. A következő évtizedben inkább a jetstream természetes variabilitása fog dominálni, épp úgy, mint a múltban.

Az ETH Zürich és a MeteoSwiss nemrég megvizsgálta Rahmstorf tézisét, nevezetesen, hogy az ember okozta klímaváltozás gátolhatja-e a jetstream-hullámokat. A svájciak jó néhány, az évszázadunk végéig terjedő időszakot felölelő európai klímamodellt megvizsgáltak. Az eredmény egyértelmű volt. A svájci modellező szakértők nem tudták megerősíteni a potsdami kollégák pánikkeltő téziseit. Modelljeik a blokkolt időjárási eseményeknek csak csekély változását jelzik előre, és mindezek beleférnek a természetes variabilitásba. A modellezési eredmények részben olyan ellentmondásosak voltak, hogy ezekből nem lehetett megbízható következtetéseket levonni. A több blokkolás miatt fellépő extrém időjárási eseményeket illetően nincs biztos növekedési trend Közép-Európa tekintetében.

A tanulmány 2020 májusában jelent meg a Geophysical Research Letters-ben. A vezető szerző Maurice Huguenin, közreműködött többek között az ETH neves klímakutatója, Reto Knutti.

Nézzünk rá tehát az Arktisznak a jetstreamre gyakorolt állítólagos hatására, melyet Rahmstorf szuggerál.

Egy kutatói csoport Jacopo Riboldi vezetésével 2020 szeptemberében közzétette egyértelmű következtetéseket megfogalmazó tanulmányát a Geophysical Research Letters-ben: Az arktiszi klímafelerősödés ellenére („Arctic Amplification“) sem tudtak a tudósok egyértelmű trendet kimutatni a jetstream-mozgásoknál. Így a média által sztárolt klíma-magyarázók (Latif és Rahmstorf) jetstream-meséje is egy olyan magánvéleménynek bizonyul, amit a kutatók, tudósok nagy része nem oszt. De mivel a média csak a pánikkeltő véleményeknek ad hangot, az emberekben ez a szélsőséges, riogató, a vizsgálatokkal, modellekkel alá nem támasztott, sőt azoknak ellentmondó magánvélemény rögződik a tudomány álláspontjaként.

Tehát a média kreál „tudományt”. Nem tájékoztat, nem közvetíti a tudósok álláspontját, hanem szelektív válogatásával csak egy bizonyos álláspontnak ad megszólalási lehetőséget, függetlenül a témában publikáló tudósok álláspontjától, függetlenül a sztárolt állásponttól eltérő szakmai állásfoglalásoktól, tanulmányoktól.

Lásd evvel összefüggésben: Hogyan válik tudományos igazsággá a CNN álláspontja.

Összefoglalva:

Sem az árvizek állítólagos nagyobb gyakorisági trendje, sem a jetstream-elmélet nem állja ki a tudományos tényellenőrzés próbáját.

Armin Laschet, a CDU kancellárjelöltje jól tenné, ha bővítené tudományos tanácsadói stábját, hogy ne kelljen vakon bíznia a média által szuggerált, szerfölött gyanús teóriákban. Hogy lehet, hogy egy olyan országban, ahol sok száz klímatudós és meteorológus dolgozik, kutat, mindig csak ugyanaz a két-három szakértő szólalhat meg? Meddig ül még a nyakunkon ez a pánikkeltő klíma-oligarchia? Meddig viseljük még annak súlyos következményeit?

A cikk először a Tichys Einblick c. konzervatív magazinban jelent meg, onnan átvette az EIKE. Mindkét oldalon számosan kommentálják az írást. Sajnálatos, hogy hazánkban az emberek ezen a téren is vakon bíznak a főáramú sajtó – politika duó narratívájában.

Dr. Sebastian Lüning a földrajztudományok doktora. Rendszeresen publikál klímatudománnyal foglalkozó szakfolyóiratokban. Szakértőként közreműködött az IPCC SR15, SROCC und AR6jelű tanulmányainak elkészítésében.

Fritz Vahrenholt-tal együtt az alábbi könyvek szerzője:

„Unerwünschte Wahrheiten: Was Sie über den Klimawandel wissen sollten“
[Nemkívánatos igazságok.[1] Amit tudnunk kell a klímaváltozásról]
és
„Unanfechtbar: Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz im Faktencheck”.
[Megtámadhatatlan? A szövetségi Alkotmánybíróság klímavédelemmel kapcsolatos határozatának tényvizsgálata]

Lüning hetente kétszer frissíti klímavédelmi híradóját a Youtube-on Klimaschau néven.

Kommentárunk:
Ahogyan Németországra és az USA-ra is jellemző, a média Magyarországon is „tudományt”, „igazságokat” teremt azzal, hogy egy bizonyos szakmai kérdésben a nézetek ismertetése, ütköztetése, konstruktív vita, tudományos diskurzus helyett csak egy bizonyos álláspont képviselőit engedi megszólalni. És bár a politika ezt átlátja, legalább is megvolnának rá az eszközei, úgy a kormánypárt, mint a balliberális ellenzék is jó képet vág az egyoldalú narratívához, és nem kérdőjelezi meg a félresikeredett tájékoztatást. Sőt, politikai döntéseiben ehhez a hamis tájékoztatáshoz, a média által egyedüli tudósoknak kikiáltott személyek megállapításaihoz igazodik. Igen problémásnak tartjuk továbbá evvel összefüggésben, hogy a magyar közszolgálati média szolgamód igazodik egy amerikai magánvállalkozáshoz (CNN).
És ezeknek a döntéseknek igen súlyos anyagi következményei vannak. Hazánk évente több tízmilliárd Ft-ot tapsol el az éghajlat megmentésének címén. Az EU most írta meg saját, illetve népei halálos ítéletét a Fit for 55 klímavédelmi program bemutatásával, amely – ha megvalósul – az eddigi évi 260 milliárd € helyett 600 milliárd € betöltögetését jelenti a fenektlen klímahordóba.
By the way. Az unióban egy ország nincs, amely ne volna eladósodva. Ebből kényszerűen következik, hogy az eladósodás meg fog növekedni. A Fit for 55 program mindemellett a gazdaság olyan mértékű lerombolását fogja eredményezni, hogy a katasztrófa borítékolható. Miközben a világ CO2-kibocsátása nem fog csökkenni.

2021. július
Ismerteti és kommentálja:
Király József
okl. vegyészmérnök

[1] A cím utalás Al Gore pánikkeltő, ezer sebből vérző, ezerszer megcáfolt, egyetlen prognózisában  helyesnek  nem bizonyult fércművére: An Inconvenient Truth  (Egy kényelmetlen igazság). Gore meggazdagodott a pánikkeltésen.

Tetszett a cikk? Amennyiben igen, fejezze ki tetszését a
Reális Zöldek Klub
társadalami szervezet részére juttatott támogatásával 300 Ft értékben.
Bankszámlaszámunk:
11702036-20584151 (OTP)
A Fővárosi Bíróság végzése a társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről itt található.
Print Friendly, PDF & Email