Zöld alku (Green Deal): Néhány ötéves terv és megérkeztünk a klímaszegénységbe

Vagy klímalágerbe. Az egész kontinensen.

2019.12.11-én Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy az EU-nak, illetve Európának 2050-re karbonsemlegesnek kell lennie, azaz annyi  CO2-t bocsáthat ki, amennyit termel. A grandiózus projektet Green Deal-nek nevezte el.

Először is néhány szót a fogalom jelentéséről. A nagy gazdasági világválság 1929 októberében indult el az USA-ból útjára. A válság amerikai leküzdésére nyújtotta be reformcsomagját F. D. Roosevelt 1932-ben. A reformcsomag a következő lábakon állt:
– munkanélküliség leküzdése többek között közmunkaprogramokkal
– bankok felügyeletének szigorítása
– mezőgazdaság fellendítése
– tisztességes verseny feltételeinek megteremtése az iparban
– trösztök hatalmának megnyirbálása
– munkások jogainak deklarálása
– munkanélküliek segélyezése
– a lakosság tájékoztatása, az intézkedések megmagyarázása.

Ezt a reformcsomagot hívjuk new deal-nek, amit én az új alku (új paktum?) néven tudnék lefordítani. Az amerikai politika, a felül lévők alkut kötöttek a kisemberrel, munkásokkal, elesettekkel, szegényekkel, munkanélküliekkel. Ennek mintájára nevezik a sajtó és a klíma-rögeszme apologétái green deal-nek = zöld alkunak a horror intézkedéscsomagot Európának néhány évtizeden belüli leépítésére. Mivel itt nem a válságból való kilábalásról, hanem ellenkezőleg, válság előidézéséről van szó, von der Leyen pedig nem megválasztásáért kampányol, helyesebb volna az intézkedéscsomagot zöld statáriumnak nevezni. Óhatatlan, hogy eszünkbe ne jussanak F.J. Strauß, a bajor CSU elnökének szavai a Zöldekről: „Úgy zöldek ezek, mint a görögdinye. Kívül zöld, belül vörös.”

A prgram kitervelői* a következő stratégiát alkalmazzák:

  • A nap 24 órájában, az év 365 napján, a főáramú média 90+ %-ában katasztrófát vizionálnak, és teljesen normális meteorológiai eseményeket, amelyek mindig is voltak, a hamarosan bekövetkező katasztrófa bizonyítékaként prezentálnak. A gépezetnek hatalmas kutató hamisító gárda áll rendelkezésére, akik vagy teljesen normális és mindig volt eseményeket (erdőtűz, szárazság, szökőár, hurrikán, stb.) tárnak elénk a katasztrófa bizonyítékául, vagy hidegvérrel hamisítják a múltbeli adatokat, legyen szó szélsőséges események gyakoriságáról, tengerszint magasságról, csapadékmennyiségről, átlaghőmérsékletről. Tisztában vannak vele: A nemzeti meteorológiai intézményeknek meglehetősen foghíjasok az adataik az évszázadokkal ezelőtti események tekintetében. Fölösleges mondani: a kisembernek aztán végképp nincs lehetősége a múltbeli adatok ellenőrzésére.
  • A rendkívülinek beállított eseményeket a globális éghajlatváltozás (leánykori nevén: globális felmelegedés) bizonyítékaként tüntetik fel. Az éghajlat tényleges (de se nem súlyos mértékű, se nem rendkívüli) változását összefüggésbe hozzák a levegő CO2-tartalmának több mint 100 éve megfigyelhető emelkedésével. Az alternatív magyarázatokat elnémítják.
  • Miért olyan sikeres a trükk? A médiának az ügy mellé állása csaknem 100 %-ban a siker elengedhetetlen feltétele. De vannak a hisztéria elterjedésének egyéb összetevői is. Az ember egy vallásos lény. Ha az európai ember eldobja a vallást, amelyben felmenői évszázadokon keresztül felnőttek, előbb-utóbb keresni fog magának egy pótvallást, anélkül, hogy evvel, illetve az egésznek pszichológiai mozgatórugóival tisztában volna. A magát felvilágosultnak tartó európai készségesen, a legkisebb kételkedés vagy kontroll nélkül fogja magát az ideológia mögött állók karjaiba dobni.
    Hinni jó. Kételkedni rossz. Hit nélkül nem lehet élni. Valamiben, valami megfoghatatlan, ellenőrizhetetlen, transzcendens dologban hinnünk kell. Hitünk tárgyának pedig alá kell vetnünk magunkat, áldozatot kell hoznunk, szertartásokon kell részt vennünk. És hitünket, meggyőződésünket terjesztenünk is kell a hitetlenek között.”
    Ezek olyan törvényszerűségek, amelyek úgy vannak itt közöttünk, hogy nem tudunk róla, de ha belegondolunk, akkor belátható, működnek ezek a mechanizmusok. És a hívők rögtön egy, a társadalom többi részétől elkülönülő, magasabb rendű csoport tagjainak érezhetik magukat. („Mi többet tudunk. Hamarabb látjuk az összefüggéseket. Erkölcsileg is magasabb szinten vagyunk, mert meg akarjuk a Földet menteni a nagy katasztrófától.”) Ha pedig a háttérben lévő manipulálók ügyesen dolgoznak, el tudják hitetni, hogy a klímavallást sokan követik, akkor ennek egyenes következménye lesz, hogy tényleg megnő a hívők tábora. Az exkluzív táborba tartozás pedig vonzó a politikusok számára is, hiszen ország-világ előtt csillogtathatja tudását és magasabb erkölcsi szintjét. („Én tudom és értem, amit ti nem tudtok, és nem értetek. Ráadásul tudásommal meg akarlak benneteket menteni a nagy katasztrófától.”) Arról már nem beszélve, hogy a média állásfoglalása a rögeszme mellett szintén jó hatással lesz a politikus karrierjére.
  • Hasonló mechanizmusok működése miatt állnak az ügy mellé a média képviselői is. A tipikus politikus bölcsész, jogász, esetleg közgazdász végzettségű. A tipikus újságíró általában kommunikációs szakot végzett. Természettudományos ismeretekkel nem rendelkeznek. Ezt a rögeszmének való behódolással, a „jó ügy mellé állással” ellensúlyozzák.
  • Ha a társadalom eddig a pontig eljutott, a kritikus hangokat elnémították, a rögeszme elért egy bizonyos elfogadottságot, kezdődhet a nagy transzformáció és a nagy lenyúlás a klíma megmentésének ürügyén. Ez ugyanis nemcsak az adópénzek magánzsebekbe történő átvezetését jelenti gigantikus méretekben, hanem a társadalom olyan mértékű megrendszabályozását, pórázon tartását, hogy a pokol összes kommunista vezetője, Sztálin, Pol Pot, Mao Cetung, Enver Hodzsa, Rákosi Mátyás irigykedve csettintenek nyelvükkel: „Ezt ügyesen csinálják az elvtársak.”

Nézzük meg ezek után, mik a „Zöld alku” főbb pontjai a német Tagesschau (TV-híradó) tájékoztatása alapján.

A CO2-kvótakereskedelem kiterjesztése pl. a repülésre, építkezésekre, hajózásra

A szállítási költségek megnövekedése a termék árának növekedését fogja eredményezni az európai fogyasztónál. Ez vásárlóerő, így a belső kereslet csökkenését eredményezi, ami munkanélküliségben, alacsonyabb állami bevételekben, a szociális kiadások megnyirbálásában fog lecsapódni. Ha drágább lesz az építkezés, ennek is csökkenni fog a volumene. A lakbérek pedig növekedni fognak. Végső soron egy szóval lehet a trendet jellemezni: Elszegényedés.

CO2-vám kivetése olyan importtermékekre, amelyek nem az EU CO2-standardok szerint készültek

A normális áremelkedés mellett ez a működő tőke és az innovációs technológiák elvándorlását is fogja eredményezni. Emellett tág teret ad a korrupciónak, manipulációnak. Ha jóban vagyok A országgal vagy B céggel, akkor szemet hunyok afölött, hogy A ország vagy B cég termékei meglehetősen sok CO2 kibocsátásával készültek.

Szénbányászati régiók támogatása a bányászat fokozatos leépítése érdekében

A magyar kormánynak javasoljuk: Gyorsan nyissanak meg néhány szénbányát, hátha mi is kapunk a mézescsuporból. Ez az üzenet ugyanis elsősorban a lengyeleknek, továbbá a németeknek szól.

Az offshore (tengerek fölötti) szélenergia-ipar további intenzív támogatása
A biztos áramszolgáltatás lerombolásához elengedhetetlen a permanensen, kiszámíthatóan működő áramtermelés leállítása, és a véletlenszerűen működő (naperőművek és szélturbinák) energiatermelés erőltetése. Ezek az energiatermelési módok csak addig tudnak idegen tollakkal ékeskedni (úgy tenni, mintha energiát szolgáltatnának), amíg az alapszolgáltatást szén-, olaj-, gáz- és atomerőművek adják. Ezek árnyékában meghúzódhatnak, és elhitethetik a közvéleménnyel, hogy mennyi energiát termeltek. Ha az állampolgár hirtelen szembesülne ezeknek az áramtermelési módoknak a tényleges költségeivel, akkor furkósbottal zavarná el a nagy transzformáció szószólóit. Ha majd bezárták Európában az utolsó szén- és atomerőművet, és az áram költsége a jelenleginek tízszerese-ötvenszerese lesz, és akkor is csak hébe-hóba fog rendelkezésre állni, akkor fognak Európa népei rádöbbenni, mihez is adtak meghatalmazást 2019-ben. A lakosok mellett sújtani fogja ez a kisvállalkozásokat is, amelyek nem fogják bírni a versenyt azokkal az országokkal, melyek atomenergiából nyerik az elektromos áramot (Franciaország). Az energiaigényes termelőüzemek tulajdonosai könnyen és szívfájdalom nélkül ki fogják telepíteni az üzemeket vagy Franciaországba, vagy az EU-n kívülre. Magyarországot, Szlovákiát, Csehországot nem fenyegeti egyelőre az atomerőművek bezárása. Németországban azonban ez már folyamatban van. Hogy mire vetemednek még pár év múlva a zöld-vörös lobbi és a rögeszmések, nem tudjuk.

A benzines és gázolajos autók üzemeltetését tovább fogják drágítani
Az elektromos autók negatívumai valószínűleg 10 és 30 év múlva is fennállnak még. Hiszen ezek nem egy technológia kiforratlanságából adódnak, hanem fizikai-kémiai törvényszerűségekből. Az egész individuális közlekedés drágább lesz.

Mi lesz a vaskohászattal?
Mint tudjuk, a vas és acél előállítása a szenet legintenzívebben használó iparágak egyike.

Az Európai Beruházási Bank egy billió (ezer milliárd) euro-t akar 2030-ig a klímavédelmi projektek finanszírozására rendelkezésre bocsátani.

Honnan van az EBB-nek ennyi pénze, illetve egyáltalán: honnan van neki pénze?

Az Európai Beruházási Bank kölcsönt vesz fel a tőkepiacokon, a felvett pénzből pedig kedvező feltételekkel hitelt folyósít az EU céljainak elérését szolgáló projektek megvalósításához.

A fölvett hitelek kamatai és a nyújtott hiteltámogatások kamatai közötti különbséget pedig az EU adófizetői állják. Bombabiztos üzlet a hitelt nyújtó magánbankoknak. Az EU adófizetőinek már kevésbé.

Jól emlékszünk még Mária Terézia híres mondására: „Etetni kell a juhot, ha nyírni, fejni akarjuk.”
Nos, a kisstílű politikai alkuk eredményeként a fejünkre ültetett von der Leyen asszony ennek homlokegyenest ellenkezőjét teszi. Céljai: Leépítés, pusztítás, elszegényítés, munkahelyek megszüntetése. (Ami munkahely-teremtést a rögeszmések produkálnak, az körülbelül avval egyenértékű, hogy az áruszállításhoz egy kamion elég. Ha ezt szamárfogattal váltom ki a zöld ideológia nevében, akkor 140 szamárfogatra van szükség. Hurrá! Teremtettünk 140 munkahelyet.)
A német iparosok szövetsége, az ipari és kereskedelmi kamarák néha ugyan erőtlenül tiltakoznak, de ezek nem lépik túl az ejnye-bejnye és a fejvakargatás szintet. Politikai szinten a német AfD-n és a holland FvD-n kívül senki nem emeli fel hangját.

Európának szembe kell tehát néznie egy általános elszegényedéssel, adóemelésekkel, költségek növelésével az élet minden területén. Búcsút mondhat továbbá az elektromos áram magától értetődő rendelkezésre állásának a nap 24 órájában. Kedvezőtlenebb forgatókönyvek esetén számolnunk kell az energiahordozók drasztikus korlátozásával, fejadagok bevezetésével, utazásoknak csak indokolt kérvény jóváhagyása utáni engedélyezésével.

A következmények a nagy átalakulás kitervelői számára is ismertek. Magyarul: ők pontosan ezt akarják. Ugyancsak ismert mindenki számára, még hogy ha sikerülne is Európát karbonsemlegessé lepusztítani, ez a világ CO2-kibocsátását a legjobb esetben is csak 5 %-kal csökkentené. Tehát, semmit nem hozna az éghajlat megmentésének ügyében. Ami bizonyítja, a terv mögött állóknak egészen más szándékaik vannak.

A kérdés itt: Kinek gründol von der Leyen asszony? Kik akarják Európa lepusztítását, és miért?

*Erről lásd három írásunkat:
Fridays for Future = Money, money, money!
Lázadás a kihalás ellen és
Mégiscsak az ember a felelős a klímaváltozásért!

Szeged, 2019. december
Király József
okl. vegyészmérnök

Tetszett a cikk? Amennyiben igen, fejezze ki tetszését a
Reális Zöldek Klub
társadalami szervezet részére juttatott támogatásával 300 Ft értékben.
Bankszámlaszámunk:
11702036-20584151(OTP)
A Fővárosi Bíróság végzése a társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről itt található.
Print Friendly, PDF & Email