Kinek nem jön ki a matek?

A DEMOKRATA hasábjain 2022. augusztus 20-án jelent meg egy írás Hetesi Zsolt, Németh Zsolt, Vörös Tamás és Ferencz Orsolya tollából A klímaszkeptikusoknak nem jön ki a matek címmel. Miskolczi Ferenc, Szarka László és Fuggerth Endre után saját válaszunkat tesszük közzé. A DEMOKRATA szerkesztősége mind a négy hozzászólást megkapta, ebből eddig csak Szarka Lászlóé jelent meg a lap nyomtatott formájában.

Keretes részben: idézetek a cikkből.

Az éghajlatváltozás Földünk szinte minden lakóját érinti és a XXI. század mára egyik meghatározó jelenségévé vált, melynek okai azonban sokrétűek és a tudomány olyan mélységeibe vezetnek, ahol a kritikus olvasó megfelelő szakmai ismeretek és adatok hiányában elbizonytalanodhat.

Sokkal helyesebb volna az unalomig ismert, a bőrünk alá is bebújó, mantraszerűen ismételgetett klímariogatás helyett végre tiszta vizet önteni a pohárba:

Nem, nem az éghajlatváltozás vált a 21. század meghatározó jelenségévé, hanem az evvel való riogatás, teljesen normális, természetes folyamatok kikiáltása soha nem látott, rendkívüli veszélyeknek.
Az éghajlat ugyanis azóta változik, amióta van éghajlat. Ha csak az elmúlt ezer évre tekintünk vissza, amelyről jó minőségű proxy adataink vannak, láthatjuk: meleg időszakok és jégkorszakok váltották egymást, összesen 5-6 fokos szélsőértékek közötti ingadozást okozva ezen időszak alatt – nota bene, konstans CO2-koncentráció mellett. Viszont ezek a változások meglepően jó korrelációt mutatnak egy másik jelenséggel, a napfolttevékenységgel. A napfolttevékenység a Nap belsejében lezajló évszázados léptékű ciklikus folyamatokra mutat rá, a csillagászok ezeket már 400 éve nyomon követik és regisztrálják. A napfizika viszont csak néhány évtizede jutott el oda, hogy fényt derítsen ezekre a ciklikus folyamatokra.

Teljesen helytálló viszont a megállapítás: Az olvasó megfelelő szakmai ismeretek és adatok hiányában elbizonytalanodhat.

Talán eme bizonytalan érzés is teszi, hogy örömmel olvas a laikus érdeklődő szinte minden ismeretterjesztő írást, melynek szakmailag hiteles szerzőjétől segítséget remélhet a probléma megértésében, értékelésében. Sajnos azonban, mint az nem egy hasonló írásból is „kiderül”, a téma erősen átpolitizált; különböző csoportok, a mögöttük álló politikai erők (akár a „fosszilislobbi” is) komoly anyagi áldozatokat hoznak a nekik tetsző eredmények publikálása érdekében, sőt, még az ellenkező álláspont képviselőinek elhallgattatásáért is mindent megtesznek.

Ebben a bekezdésben a SZERZŐK csoport azt igyekszik elhitetni velünk, hogy sötét erők, mint pl. a fosszilislobbi, mindent megtesznek, hogy ne tulajdonítsunk jelentőséget az antropogén klímaváltozásnak, ez ugyanis rontaná a bizniszt. A valóság evvel szemben:

A világ túlnyomó többsége fittyet hány egy maroknyi országcsoport önfelszámoló tevékenységére – mondhatnánk akár mosolyog rajta – az éghajlat megmentése címszó alatt. A nyugati világ meghatározó pénzcsoportjai pedig egyre szorosabbra fűzik a hálót, egyre nyilvánvalóbbak a kényszerítő eszközök az ún. Zöld alku – Green Deal bevezetésére, a CO2-kibocsátás drasztikus lecsökkentésére, egészen addig, amíg el nem fogy a magyarság a Kárpát medencéből. A gúzsbakötés egyik fontos eszköze az ESG, Environmental, Social Government, melynek funkciója nem a környezetvédelem, a szociális szempontok érvényre juttatása (hogyan lehetne szociális a munkahelyek tömeges megszüntetése, az ingatlanhoz jutás megdrágítása, a közlekedés ellehetetlenítése, a mezőgazdaság kriminalizálása?), hanem a nemzetgazdaságok tönkretétele az éghalat megmentésének ürügyén.

Ajánljuk továbbá a tudóscsoport figyelmébe, a témával foglalkozó írásainkat, fordításainkat:

Fit for 55 – EU Green Deal és Európa iparának lerombolása – Klímarealista (klimarealista.hu)

https://klimarealista.hu/william-f-engdahl-kovesd-az-uj-zold-program-mogotti-nagy-penzeket/

https://klimarealista.hu/fff-mmm/

https://klimarealista.hu/lazadas-a-kihalas-ellen/

Új területfoglalók lesznek természetesen bőven. Akik – ha kegyesek a magyarság maradékához, akkor közönyösen figyelik a CO2-hisztéria miatt végzetesen megfogyatkozott magyarság agóniáját, – ha türelmetlenek, akkor igen drasztikus eszközökkel fogják azt siettetni. A tisztelt tudóscsoport bizonyára képben van, milyen nehezen követhető, többszörös áttételes pénztranzakciók után jut el a pénz a nagytőkétől a klímaterroristákhoz. És az ún. fosszilislobbi nem bennünket, realistákat támogat, hanem pontosan a klímaterroristákat, végső soron az Önök álláspontjának képviselőit. 

Ízlelgessük: Úgy a gigantikus pénzösszegek felett rendelkező tőkés csoportok, az ún. filantrópok (valójában az emberiség megveszekedett ellenségei), mint az olajmágnások a klímahisztériát erősítik, támogatják. Tud a tudóscsoport erre valami ésszerű magyarázatot? Mi, realisták csak politikailag inkorrekt választ tudnánk adni, úgy hogy ezen a helyen nem részletezzük ezt.

És ha a rögeszmés csoport ilyen húrokat penget, hogy sötét politikai erők az ellenkező álláspont képviselőinek elhallgattatásáért mindent megtesznek, miközben ennek pontosan az ellenkezője igaz, tehát mi, realisták szenvedünk attól, hogy valakik mindent megtesznek, hogy álláspontunk ne jusson a közvélemény, illetve a politikai döntéshozók tudomására – nos ez már a paranoia határát súrolja.

Hiszünk abban, hogy az éghajlatváltozás kérdéses pontjait akár egy közéleti hetilap hasábjain is meg lehet vitatni. És ha már megszületett a vitaindító mű, akkor arra válaszolni is illik. Mind a tudományos tisztesség, mind a közvélemény tájékoztatásának igénye ezt kívánja meg. A vitának helye van, a közélet a viták terepe. Azt azonban le kell szögezni: a tudományos állításokat, elméleteket a tudományos közeg vitatja meg, és végső soron az is dönti el. Gondoljunk csak az orvosi kérdésekre; a vakcinák összetételét, hatásosságát, műtéti eljárásokat alapvetően előbb szakmai közönség előtt vitatják meg, és nem a médiában. Vajon mi lenne, ha vakbélműtétünk kivitelezéséről nem az orvosközösség által meghatározott eljárások, hanem közéleti lapok hasábjain megjelenő véleménycikkek döntenének? Kés alá feküdnénk-e pusztán ezek alapján? Aligha.
A klímaváltozás tekintetében furcsa helyzet állt elő. Miközben a tudományos folyóiratokban, azaz a számok nyelvén egységes az álláspont abban a tekintetben, hogy az emberi tevékenység által a légkörbe juttatott többletüvegházgáz mennyisége okozza a Föld klímájának melegedését, a „klímatagadók” a tudományos viták terepe, a szaklapok helyett a médiában ismételgetik érveiket.

Egek, mennyi csúsztatás néhány mondatban.

Egységes álláspont? Nevetni lehetne rajta, ha nem volna olyan szomorú a helyzet.

Nem, először is nem igaz, hogy az emberi tevékenység által a légkörbe juttatott többletüvegházgáz mennyisége okozza a Föld klímájának melegedését.

Majdnem biztos vagyok benne, a tudóscsoport nem fogja venni a fáradságot, hogy reflektáljon a honlapunkon szereplő, számtalan, szaklapokban is megjelent cikkre.

Ez ugyanis egy valódi, nyílt vitát vetítene előre, amely menthetetlenül a klímarögeszme elvérzését jelentené.

Másodszor, az általunk ismert szakmai cikkek túlnyomó többsége rangos szakmai folyóiratokban jelent meg, anélkül, hogy a rögeszmések ott cáfolattal jelentkeztek volna. Néhány példa:

Ónodi Tibor írása https://klimarealista.hu/onodi-tibor-ketelyek-az-uveghazhatas-mertekeben/

a Kőolaj és Földgáz 36. (136.) évfolyam 10. számában, 2003. októberben jelent meg.

Cáfolat, reflektálás a klímarögeszmések részéről? Nulla.

Syun Ichi Akasofu és Hiroshi L Tanaka cikke – https://klimarealista.hu/klimavaltozasi-tanulmanyok-a-termeszetes-komponensek-jelentosege/ a Physics & Astronomy International Journal-ban jelent meg 2021-ben.

Cáfolat, reflektálás a klímarögeszmések részéről? Nulla.

Willie Soon és Muraközy Judit munkája – Group Sunspot Numbers: A New Reconstruction of Sunspot Activity Variations from Historical Sunspot Records Using Algorithms from Machine Learning – a Solar Physics folyóiratban jelent meg.

Cáfolat, reflektálás a klímarögeszmések részéről? Nulla.

Valentina Zsarkova napfizikus munkái többek között a Nature tudományos folyóiratban jelentek meg. https://www.nature.com/articles/srep15689

“Mennyiben felelős a Nap az északi félteke hőmérséklet-változásaiért? – Vitairat a folyamatban lévő vitához” c. mű Research in Astronomy and Astrophysics szakfolyóiratban jelent meg. A nemzetközi szerzőcsoportnak Szarka László akadémikus személyében magyar tagja is van. A cikk megjelenését megnehezítő ármánykodásról itt olvashatunk:

A Nap az, te nagyokos! – Klímarealista (klimarealista.hu)

Szarka László szakcikkei itt vannak összegyűjtve:

MTMT2: publication list

Edwin X Berry írása – https://klimarealista.hu/az-emberi-co2-kibocsatas-csekely-hatast-gyakorol-a-legkori-co2-ra/ – az International Journal of Atmospheric and Oceanic Sciences
folyóiratban jelent meg.

Miskolczi Ferencnek számos írása jelent meg rangos szakmai folyóiratokban, többek között a Magyar Energetika, Időjárás, Essential Energy and Environment News és Researchgate fórumokat említjük.

Publikációs listája ez utóbbin:

Ferenc MISKOLCZI (researchgate.net)

Megemlíthetnénk a Nature, a Science, a Space Science Reviews, a Development in Earth Science Geophysical Research Letters Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer stb, stb. lapokat, de úgy gondoljuk, ennyi is elég: A klímahisztériát elutasító tudósok elsősorban a szakmai fórumokon publikálnak.

Harmadszor, köszönő viszonyban sincs a valósággal, hogy egységes lenne az álláspont. Talán a saját kis elefántcsonttoronyban igen. Ahol rettegnek a kitekintéstől, mert félnek, a saját, nagy üggyel-bajjal, hamis adatokkal megtámogatott teóriát néhány ténnyel romba lehet dönteni.

Sem a SZERZŐK, sem az egyéb, a klímarögeszmét megjátszó személyek (igazából nem hisszük, hogy csakugyan hinnének benne, inkább csak úgy tesznek), nem reagáltak honlapunk állításaira, még személyes e-mailben történt megszólítás ellenére sem. Mire alapozzuk, hogy senki sem hisz a klíma-narratívában, mindenki csak megjátssza?

  • Nem tudunk róla, hogy 2011-ben, amikor A. Merkel meghozta döntését a német tartományi vezetők jóváhagyásával az atomenergiatermelés megszüntetéséről, illetve azóta folyamatosan ennek végrehajtása során bárki is tiltakozott volna az évente millió tonnás nagyságrendű CO2-kibocsátást generáló projekt ellen. Ma Németországban rekordot döntögetnek a szénerőművek CO2-kibocsátásai, emellett Németország Lengyelországból importál szénből előállított elektromos energiát.
  • Ugyancsak nem tudunk tiltakozásokról a klímarögeszmés körökben a sok gyereknek életet adó afrikaiak és arabok európai, elsősorban németországi importja ellen, noha köztudott, hogy azok karbonlábnyoma szülőföldjükön töredéke a németországinak.
  • Végül – sajnos – folyamatosan érzékeljük, hogy az érintettek kerülik a szakmai vitát, eszmecserét velünk, realistákkal. Ennek csak egy okát tudjuk elképzelni: Egy vita során menthetetlenül elvéreznének érveik.

Zavar továbbá bennünket a klímatagadók titulus. Nem, Hölgyeim és Uraim, pontosan Önök azok, akik tagadják az elmúlt ezer év klímaváltozását. Mi egyszerűen realisták, klímarealisták vagyunk.

A „klímatagadók” a tudományos viták terepe, a szaklapok helyett a médiában ismételgetik érveiket.

Negyedszer: Ébresztő, hölgyeim, Uraim!

Ki hozta ki a vitát a szakmai fórumokról a közmédia színterére? Kik is terrorizálják, ijesztgetik, kábítják a magyar közvéleményt a „Most aztán mind meghalunk, ha nem töltünk újabb százmilliárdokat a feneketlen klímahordóba” narratívával??? Nem a szakfolyóiratokban, hanem a közmédiában. Amely – mintegy ütemtervet követve – az esetek többségében – becslésem szerint úgy 99 %-ban – csakis a pánikkeltő gépezetnek ad megszólalási lehetőséget.

Azokat az érveket ismételgetik a klímatagadók (szerintünk realisták), amelyek valódi tudományos viták során már elvéreztek.

Nem, nem véreztek el érveink. Arra van példa, hogy akár szakmai fórum, akár közismert média cenzúrázott, letiltott minket, de ennek az az egyszerű oka, hogy érveink túlságosan közérthetők, cáfolhatatlanok voltak, és a média zavarba jött. „Ha ez így van, és mi ezt leközöljük, akkor dádát kapunk a politikai vezetéstől, mert akkor automatikusan jön a kérdés: Miért követi a politika a zsákutcába, megsemmisülésbe vezető ütemtervet?”

Szóval – az Önök szóhasználatával élve – nem mi hoztuk a „vakbélműtét megvitatását” a közmédiák színterére, hanem Önök, tudósként viselkedő személyek. Nem vitatjuk, hogy Önök kivétel nélkül kiváló szakemberei saját szakterületüknek, de klíma ügyben csak a média és politika támogatásával kerülnek olyan pozícióba, hogy megengedhessék maguknak a tények elhallgatását, elferdítését, tudván tudott hamisított adatokból levont torz következtetések kommunikálását a magyar közvélemény felé, hogy az nyelje le a gazdaság tönkretételét, életfeltételeinek drasztikus beszűkítését.

Ötödször és végül, az egységes álláspontról csak annyit, hogy az Önök által hangoztatott 97 %-os konszenzus valójában csak 59 %.

A Fairleigh Dickinson Egyetem által a tudósok körében végzett új közvélemény-kutatás megállapította, hogy a válaszadók mindössze 59 százaléka gondolja úgy, hogy a globális éghajlatváltozás „jelentős károkat” okoz a „ma élő emberek életkörülményeiben”. Ez messze elmarad a klímariasztók és média-szövetségeseik által világszerte szorgalmazott „97 százalékos konszenzus” narratívától.
És ha máról holnapra megszűnne a realisták fenyegetése kutatási pénzek megvonásával, állásvesztéssel, a rögeszmések sztárolása a médiában, ez az 59 % is 1 % alá zuhanna.

Finoman szólva sem szerencsés az, ha a laikus közönség előtt úgy tűnik, mintha komoly viták zajlanának a tudományos életben a szén-dioxid szerepéről, holott erről szó sincs. Nem valamiféle véleménydiktatúra okán, hanem azért, mert nem születnek komoly, kritikai szűrőkön átment tudományos cikkek, amelyek képesek volnának megcáfolni a tudományos konszenzust. Magyarul a klímaszkeptikusoknak nem jön ki a matek.

Igen, köszönhetően az egyenirányítóként működő és minket, realistákat cenzúrázó magyar médiának, nincs szó vitáról. De nem azért, mert olyan egyértelműen eldöntött lenne a kérdés, hanem mert a magyar média – teljesen mindegy, hogy közszolgálati vagy kereskedelmi – a klímahisztériát erősítő triumvirátus oszlopos tagja a politika és Önök, tudóst mímelő személyek mellett. A média dicstelen szerepéről itt olvashatunk,

a MIÉRT-ekről pedig adhat némi fogalmat az alábbi írás:

https://klimarealista.hu/megiscsak-az-ember-a/

Minden, a tudományt előrevivő vita fontos, de lefolytatott tudományos csatákat újravívni a médiában nem egyenlő a tudósok releváns vitájával. Ha valaki, például a korábbi cikk megszólalója úgy véli, hogy állításai igazak, és nem az ember által a légkörbe juttatott többlet-szén-dioxid a legfőbb okozója a jelenkori éghajlatváltozásnak, akkor érdemes lenne, ha ezt először egy légkörfizikával, meteo­rológiával, horribile dictu klímaváltozással foglalkozó folyóiratban leközölné.

Föntebbi példáink igazolják: Önök négyfős csoport, nyitott kapukat döngetnek. Ott vannak a tudományos cikkek, csak Önök messzire elkerülik ezeket, mivel nem érzik maguk mögött az Önöket védő, és adott esetben az Önök segítségére siető médiát, amely előszeretettel cenzúráz minket.

Van persze olyan, amikor a tudományos közösség téved, de akkor is el kell fogadnunk: tudományos álláspont tudományos vitával, cikkekkel, publikációkkal változtatható meg. Ezt lehet szeretni vagy nem szeretni, de ha van például a génsebészet, a kvantumfizika, a közgazdaság területén, akkor mi lehet az oka annak, hogy éppen a klímaváltozás tekintetében hagyjuk figyelmen kívül a tudományos közösség konszenzusát?

A politika és a média – eddig legalábbis – nem szólt bele a génsebészetbe vagy kvantumfizikába. Evvel ellentétben ezek teremtették meg a klímahisztéria létfeltételeit.

Fontos tudni, hogy a nemzetközi tudósközösség politikai hovatartozástól, ideológiai nézetrendszertől függetlenül jutott arra a következtetésre, hogy a klímaváltozást jelentős részben emberi tevékenység okozza. A szén-dioxid-többlet káros szerepéről ugyanúgy vélekedik a jobb- és baloldali, a hívő és az ateista kutató.

Juj, itt már megint nagyon kihajolt valaki azt ablakból.

Ismereteink szerint az iráni, iraki, kínai és indiai tudósok uniszónó úgy látják, nem kell országuk gazdaságát feláldozni a „globális éghajlat megvédése” nevű fikció oltárán. Avagy a japán tudósok sem látnak okot nemzeti szintű gazdasági öngyilkosság elkövetésére, ahogyan azt a németek teszik atomenergia-termelésük lefűrészelésével. Pedig a német atomerőművek biztonsági szintje magasabb a japánokénál.

Számszerűen 194-en vannak a párizsi klímaegyezményt aláíró országok, amelyek aláírásukkal értelemszerűen elismerik a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének szükségességét. Ez a Föld szinte valamennyi államát jelenti. Összeesküvéselmélet-hívő legyen a talpán, aki elhiszi, hogy például Magyarország, az USA, Oroszország, Kína, Szíria, Észak- és Dél-Korea, Luxemburg, Kuba, Uganda, Izrael és Irán kormányai együttesen valamiféle titkos igazság eltitkolói lennének 183 másik országgal együtt. Nyilván nem azok, hanem tudósaik ugyanarra a következtetésre jutottak: az éghajlatváltozás veszélyes az emberi civilizá­cióra nézve, és a Föld jelenlegi, rendkívül gyors melegedését elsősorban az emberi tevékenység okozza üvegházhatású gázok légkörbe engedésével. Tehát nincsen jobb- vagy baloldali, euroatlanti és keleti orientációjú klímaváltozás.

Önök négyen most abban reménykednek, az Önök olvasói nem ismerik a Párizsi klímaegyezmény tartalmát. Avagy lehet, hogy Önök sem ismerik?

Segítek.

A klímaegyezményt aláíró országok két csoportra különíthetők el élesen: fejlett és fejlődő országok.

A fejlett országokat gigantikus kötelezettségek terhelik (legalábbis a média ezt így kommunikálja az egyezményt soha el nem olvasó nagyközönség felé), a fejlődő országok pedig az előző csoporttól kapnak támogatást. A fejlettek fejlődők általi kifosztásának iskolapéldája az EU lehúzása a Maldív szigetek által (Újévi kvízjátékunk billenőpontokról, ökológiai lábnyomokról (megoldásokkal frissítve) – ) 10. sz. prognózis).

Fejlett országok az EU tagállamai, a nem EU-tag nyugat-európai országok, USA, Kanada, Ausztrália. (Hogy mi a közös ezekben az országokban, erre csak politikailag inkorrekt válaszom lenne.) Összvissz max. 35 ország, és valami azt súgja nekem, a 35 ország polgárai 99 %-ának fogalma sincs, mi az egyezmény tartalma, mit írtak alá választott vezetőik a nevükben, mivel viszik őket vágóhídra.
Törökország csak akkor volt hajlandó az egyezményt ratifikálni, ha saját magát fejlődő országnak definiálhatta. Tehát a napos oldalra helyezte magát. Ugyan Kína is fejlődő országnak definiálta magát, amelynek politikusai tesznek néha a nyugati sajtónak fülcsiklandozó kijelentéseket, de evvel párhuzamosan gőzerővel építik a szénerőműveket, otthon, a környező országokban és Afrikában. Szóval klímaegyezmény ide, vészhelyzet oda, magasból tesznek mindenféle CO2-kibocsátás csökkentési óhajra. De ha ismernek Önök akár egyetlen pekingi tudóst, aki szembeszáll kormányának politikájával, és követeli saját országa gazdaságának tönkretételét, közöljék velem az illetőnek a nevét.

Nota bene, nem tudom, Önök olvasták-e a klímaegyezményt. Ha igen, tudniuk kellene, hogy az jogi szempontból SEMMIRE nem kötelezi az aláíró országokat.

Összefoglaló a kérdésről itt: Mire kötelez bennünket a Párizsi Klímamegállapodás? – Klímarealista (klimarealista.hu)

Azt azonban ne tagadjuk, hogy vannak a kérdésnek politikai vetületei. Véleményünk szerint minden szélsőség veszélyes, az is, amely ész nélkül verné szét a gazdaságot és társadalmakat, álmegoldásokat istenítve, úgy, ahogy ezt sajnos számos nyugati „zöld”-politikus és hazai követője teszi. De az az irányzat is veszélyes, amely hibás logikából kiindulva megpróbálja tagadni az ember által előidézett klímaváltozás tényét.

Na végre, hogy elhangzik a tudós társaság szájából ez, hogy a klímarögeszme a gazdaság szétverését eredményezi. Gratulálok, tisztelt hölgyeim, uraim. Innen már csak egy lépés annak beismerése, az az irányzat a veszélyes, amely kreál egy fiktív emberi kiváltó okot a klímaváltozáshoz, amelynek természetes okai vannak. Ez már eddig is a magyar gazdaság gúzsbakötését eredményezte, de a hisztériát erőltető gépezet ennél sokkal többet tartogat még a számunkra, negatívumokban, természetesen.

A klímaszkeptikus irányzat főleg az Egyesült Államok jobboldali politikai térfeléről származik, de ne legyenek kétségeink, busásan támogatták Biden kampányát is az olajipari vállalatok.

Hogy kiket támogattak az olajipari vállalatok, föntebb már jeleztük. De ha Önök, tisztelt magyar tudósok, tudnak valakit, aki támogat klímarealista mozgalmakat, legyenek szívesek egy szót szólni érdekemben. Honlapunkat saját nyugdíjamból tartom fenn, minden fillér támogatásnak örülnék. Mindenesetre valami azt súgja nekem, hiába fordulnék a fosszilis energiahordozók terén a legjelentősebb hazai cégcsoporthoz, a MOL-hoz némi támogatásért, nem kapnék pozitív választ, lévén a MOL a klímahisztéria elkötelezett támogatója.

De nem kell, hogy messzire menjünk, az olvasottságban fényévekkel előttünk járó német https://eike-klima-energie.eu/, vagy a világ legismertebb klímaügyi tudományos honlapja, az amerikai https://wattsupwiththat.com/ sem kapnak támogatást a fosszilis lobbitól.

Viszont tény, hogy a világ pénzkartelljei nem hogy támogatják, egyenesen tömik a klímarögeszmés mozgalmakat. Erre föntebb tettünk már hivatkozásokkal megtámogatott utalást. Szabad gondolkodni, miért érdekelt a pénzvilág ennek a 35 ország gazdaságának a tönkretételében!

Védelmünkbe kell vennünk a magyar kormányt is. Hiszen akarva-akaratlanul azt is kritizálják mindazok, akik nem hisznek a tudományos közösségnek, miközben laikusok a témában.

És – látva az évi 100+ milliárd Ft feneketlen hordóba töltögetését elektromos buszoktól a hidrogénstratégiáig – kritizálják azok is, akik még tudnak nemzetben, hazában gondolkodni. Ébresztő! Államadósságunk 2005 és 2020 novembere között percenként 2,9 millió Ft-tal növekedett, a növekedés üteme azóta 10 millió Ft. Percenként. Forrás: https://www.akk.hu/statisztika/allamadossag-finanszirozas

Hiszen ha a fosszilis energiahordozók elégetése ártalmatlan, mi szükség a bonyolult és high-tech atomerőműre Pakson, ha ott van a jó öreg, olcsó széntüzelésű erőmű? Mi szükség van napenergiára, a napelemek felszerelésének támogatására vagy a geotermiára? Mi értelme van az erdősítőprogramoknak és a klímasemlegesség elérésének? Véleményünk szerint a magyar kormány felelősen és kifejezetten előremutató módon jár el akkor, amikor finanszírozza a felsorolt programokat. Ugyanis ezen keresztül tudunk hozzájárulni a klímacélokhoz. Jó lenne, ha a világ számos másik országa is hasonlóképpen tenne.

Természetesen szükség van atomerőművekre, de ennek oka nem a klímarögeszme. Hiszen atomerőművek akkor is létesültek már, amikor még híre-hamva sem volt annak. A szénerőművek pedig lehetnek jó öreg olcsók, de lehetnek korszerűek, kiváló hatásfokúak, rendelkezhetnek korszerű károsanyag-leválasztó berendezésekkel. És egy szénvagyonnal rendelkező ország soha nem fog lemondani annak kiaknázásáról, gazdaságának fejlesztéséről arra a szénvagyonra támaszkodva – hacsak a szóban forgó ország nem tagja a rögeszmés blokknak, mint pl. Ausztrália.

Nem hisszük egyébként, hogy létezne olyan személy, aki komolyan megkérdőjelezné az erdősítő programok szükségességét. De természetesen nem vagyunk ellenségei sem napelemparkoknak szélturbináknak, geotermikus energia kihasználásának, hidrogénstratégiának. Avval van csupán problémánk, hogy ezek beruházói magától értetődőnek tartják, hogy a piacon saját lábán megállni képtelen beruházásaikat a magyar adófizető tartsa el az idők végezetéig évi 100+ milliárd Ft ráfordítással.

Az pedig, hogy a klímasemlegesség csak az emberi tevékenység megszüntetésével érhető el, talán a klímarögeszmét erőltető tudósok számára is felfogható.

Akik viszont megkérdőjelezik a véletlenszerűen rendelkezésre álló, időjárásfüggő energiatermelés állandó és gigantikus méretű támogatását, sokszor a jóval olcsóbban termelő atomenergia-termelés rovására, azoknak teljesen igazuk van.

A négy szerző szakmai ellenvetéseire Szarka László, Miskolczi Ferenc és Fuggerth Endre adott válaszokat. A válaszokat a DEMOKRATA szerkesztősége Király József jelen reagálásával együtt megkapta, ezekből Szarka Lászlóé jelent meg a lap nyomtatott változatában. Mégha politikai okokból kényes is esetleg a másik három válasz megjelentetése, feltételezzük, hogy a szerkesztőség továbbította azokat az érintetteknek. Emellett e-mail-ben is megkapták azokat. Várjuk reagálásukat, amelyeket – amennyiben eljutnak hozzánk – a tartalomtól függetlenül közzéteszünk. Csak egy nyílt eszmecsere hozhatja közelebb az álláspontokat, és segíthet politikai vezetésünknek az optimális döntéseket meghozni.

2022. december.
Király József
okl. vegyészmérnök

Tetszett a cikk? Amennyiben igen, fejezze ki tetszését a
részünkre nyújtott támogatással 300 Ft értékben.
Bankszámlaszámom: – Király József –
10205000-12199224-00000000 (K&H)
A közleményben kérjük megadni: klímarealista.

 

Print Friendly, PDF & Email