Nyílt levél Ferencz Orsolyának, Hír TV-ben elhangzott kijelentései kapcsán

E sorok szerzője semmit nem ért az űrkutatáshoz. De számos, az éghajlat változását előidéző okokkal foglalkozó tanulmányon, tudományos munkán átrágta magát, amelyek megértését megkönnyítették egyetemi ismeretei.
Ezek után sem meri magát szakértőnek nevezni, de azt el meri magáról mondani, hogy tud megérthető és megválaszolható kérdéseket föltenni.
Legutóbbi bejegyzésünk egy általánosan a Miskolczi-elmélet tagadóihoz címzett nyilt levél volt Dr. Tóth Béla tollából.
Természetesen erre semmi reagálás nem érkezett, ezért tettünk fel néhány konkrét kérdést Ferencz Orsolya űrkutatási kormánybiztosnak, aki a Hír TV-ben úgy nyilatkozott, hogy Miskolczi Ferenc elméletét több tanulmány megcáfolta. 2022. április 21-én elküldöt levelünkre semmi reagálás nem érkezett, így döntöttünk, a levél nyilvánosságra hozataláról. 

Tisztelt Ferencz Orsolya,

először is gratulálni szeretnék, milyen jól össze tudja hangolni négy szép gyermek nevelését, tudományos és nem utolsósorban önkormányzati munkáját.

Levelemet Tóth Bélának a „Miskolczi Ferenc elméletét tagadókhoz intézett nyílt levele”
https://klimarealista.hu/nyilt-level-a-miskolczi-ferenc-elmeletet-tagadoknak/
váltotta ki, amelyet megjelentettünk honlapunkon. Ehhez szeretnék még a magam részéről néhány megjegyzést és kérdést hozzáfűzni.

Először is, egy tudósnak illene tudni, a tudományban nincs eldöntött kérdés.

Még belegondolni is rossz volna, hol tartanánk ma, ha egy bizonyos kor tudásszintjét a hatalmi gépezet konzerválta volna (flogiszton-elmélet, Semmelweiss fölfedezése előtti higiéniás állapotok).
Tudomány: Azt jelenti, hogy folyamatos revíziónak vetjük alá eddigi ismereteinket. Az egyik elmélet képviselői megvizsgálják az ellenérveket, és viszont, esetleg tudóshoz méltóan ütköztetik azokat, nem pedig ítéletet mondanak róla, címkéznek, ahogyan Önök teszik.

Mindezek után szeretném véleményét hallani az alábbi kérdésekkel, állításokkal kapcsolatban:

1, Mi vezérelte az éghajlatot az elmúlt ezer évben?
Középkori meleg időszak: + 3-4 fok
Maunder-minimum: – 1-2 fok
Dalton-minimum: – 1-2 fok a mai átlaghőmérséklethez képest.
Össz hőingadozás ezer (sőt, csak 850!) év alatt: 4-5 fok.

2, Bármi is legyen ez a kiváltó ok. Elképzelhetőnek tartja, hogy ezek a mechanizmusok az elmúlt 150 évben is működtek és ma is működnek?

3, Számolnak-e Önök avval, hogy a nem antropogén okok miatt föllépő átlaghőmérséklet-emelkedés a tengervíz fokozottabb CO2-kipárolgását okozza?
4, Számolnak-e Önök avval, hogy a tengervíz (állítólagos) magasabb CO2-tartalma a mészvázas élőlények fokozottabb szaporodásához vezet, ami a CO2 végleges kivonását jelenti a körforgásból?

5, Merkel kancellár asszony 2011-ben bejelentette, hogy Németország lerombolja atomenergia termelését 10 év alatt. Kiszámolta-e valaki az Önök táborából, hogy ez a pusztítási projekt befejezése után évi tízmillió tonnás nagyságrendű CO2 többlet kibocsátást jelent Németország és evvel együtt Európa számára? (Ha a teljes mennyiséget fosszilis energiahordozókkal helyettesítenénk, 190 millió t CO2 többletkibocsátást kapnánk. Természetesen Németország importál egy bizonyos mennyiségű francia atomáramot.) Jelezték ezt valahol a szaksajtóban, kérték a magyar politikát, hogy próbálják meg az ámokfutást diplomáciai úton megállítani?
Amennyiben a válasz nemleges, azt kell, hogy mondjam, az Önök táborából senki sem hisz a klímarögeszmében, mindez csak megjátszott, tettetett.

6, Hogyan kommentálják Önök, hogy az átlaghőmérséklet legalább hat éve nem nő? Ami növekedést az Önök tábora produkál, az vagy lakott területen belüli mérőállomások eredménye, vagy szimpla hamisítás.
https://klimarealista.hu/most-aztan-mind-megegunk-vagy-megsem/ 4-7 ábrák. Illetve:
https://eike-klima-energie.eu/2022/04/15/winter-nachlese-2021-22-einige-stationen-rund-um-die-welt-langfristig-betrachtet/

7, Mi az Önök álláspontja avval kapcsolatban, hogy egy Gretát majmoló öregember (Hasselmann) kapta az idei fizikai Nobel-díjat, akinek egy szava sem volt az atomenergia-termelés merkeli elpusztításához (és így a már föntebb említett CO2-kibocsátás gigantikus növekedéséhez)? Egészen mellesleg: Elolvasta-e valaki Hasselmann korabeli munkáit? Én megtettem, és ebből egyáltalán nem csapódott le számomra, hogy Hasselmann munkái módosították volna a klímamodellezést. Ellenkezőleg, a visszahatás (feedback) korlátozott voltát, és a modellezhetőség bizonytalanságait, illetve véges lehetőségeit hangsúlyozza. (Idézet Nobel-díjat kiérdemelt munkájának kivonatából: „A visszacsatolás az éghajlat kiszámíthatóságának véges fokát is eredményezi, de helyhez kötött éghajlat esetén a kiszámíthatóság a 0,5. rendű maximális készségparaméterekre korlátozódik… Az éghajlati változékonyság sztochasztikus természete ellenére az éghajlati modellekben a belső visszacsatolási feltételek véges fokú előrejelzési képességet jelentenek. A statisztikailag stacionárius éghajlati rendszer maximális prediktív képessége azonban általában nem nagyobb, mint 0,5, és mindig szignifikánsan kisebb egységnél. „) Esetleg fölmerült-e az Önök köreiben, hogy a Nobel-díjat mai klímarögeszmés kijelentéseiért és Greta-majmolásáért kapta?
https://klimarealista.hu/nobel-dijakrol-klimamodellekrol-i/

Feltűnt-e Önöknek, hogy a másik klímarögeszmés Nobel-díjas Syukoro Manabe modelljei ugyan pánikkeltők, de kifejezetten hamisak, hibásak? Az élet (a hőmérséklet és a CO2-koncentráció alakulása) nem követte modelljeit.
https://klimarealista.hu/nobel-dijakrol-klimamodellekrol-ii/

8, Összehasonlította-e valaki az Önök táborából a H2O IR-aktív hatását a CO2-ével? Terhelhető számításokra gondolok, nem IPCC vudu számokra.

9, Evvel összefüggésben: Mi az Önök álláspontja avval kapcsolatban, hogy ugyan az IR-aktív gázok koncentrációja Bangkokban négyszerese a Szaharában mért koncentrációnak, de mindez NEM mutatkozik meg az IR-aktív gázok okozta hőmérséklet-növekedésben? Pedig példánkban 6 % (Szahara) és 24 % (Bangkok) közötti különbségről, nem pedig a % századrészéről van szó, mint a CO2 esetében. Azt talán mondanom sem kell, hogy a CO2-koncentráció mindkettőhöz (H2O Bangkokban és Szaharában) képest jelentéktelen.
https://klimarealista.hu/meg-egyszer-a-szendioxidrol-mint-veszelyes-klimagazrol/

https://klimarealista.hu/gondolatkiserlet-a-co2-klimaszenzitivitasarol/

10, Ismerik-e Önök Alexander Jablonski kvantumfizikus nevét, aki a múlt század harmincas éveiben megállapította, hogy az energiakvantumot kapott IR-aktív molekulák (H2O, CO2) ezerszer gyorsabban leadják az energiakvantumot kinetikus energia formájában a szomszédos nem IR-aktív molekuláknak (N2, O2), mintsem hogy esélyük legyen azt IR-sugárzás formájában újra kibocsátani?

11, Tisztában vannak-e Önök avval, hogy a meleg levegő fölfelé száll, és helyére hideg levegő kerül? Általános iskola 3. osztály.

12, Mi az Önök véleménye Syun Ichi Akasofu és Hiroshi L. Tanaka tanulmányáról, akik zseniálisan egyszerű és ellenőrizhető számításokkal bebizonyították, hogy az elmúlt 150 év hőmérséklet-emelkedését természetes (nem antropogén) tényezők okozták?
https://klimarealista.hu/klimavaltozasi-tanulmanyok-a-termeszetes-komponensek-jelentosege/

13, Mi az Önök véleménye arról, hogy úgy Magyarország, mint az EU CO2-kibocsátása nem nyom latba semmit Oroszország, Ázsia, mindenekelőtt Kína kibocsátásához képest. Nevezett országok nem foglyai a klíma-rögeszmének, gazdaságukat a racionális szempontok alapján fejlesztik. Magyarul, mi tönkretesszük jelenünket, gazdaságunkat, jövőnket, az éghajlat befolyásolásának legkisebb eredménye nélkül.
https://klimarealista.hu/eghajlatvedelem-leket-kapott-oceanjaro-vagy-ures-leggomb/

14, Önök, klíma-vészhelyzet hívők felhívták-e valaha is a politika figyelmét arra, hogy a véletlenszerűen és időjárásfüggően termelő áramforrások által termelt energia hálózatba történő betáplálásának áthághatatlan korlátai vannak? Hogy 10 % megújuló energia betáplálása már nehézségbe ütközik, 20 %-nál pedig összeomlik a hálózat?

15, Tisztában vannak-e Önök avval, hogy Magyarországon, hogy a 36 Ft-ért (/kWh) termelő megújulókat be lehessen táplálni a hálózatba, a 12 Ft-ért (CO2-kibocsátás mentesen) termelő paksi atomerőművet kell visszafogni? Agybajnak nevezik-e Önök ezt, vagy természetesnek tartják? Mi realisták ezt agybajnak nevezzük.
https://klimarealista.hu/allasfoglalas-a-paksi-atomeromu-rendszeres-visszaterheleserol/

16, Számolt-e valaki az Önök oldalán, hogy a hidrogén-stratégiának csak akkor van értelme, ha a megújulók 3,- Ft-ért tudnak egy kWh-t előállítani? Minden efölötti ár az oda-vissza alakítási veszteségek miatt drágábbá teszi a hidrogénstratégiát, mintha atomenergiával álítanánk elő elektromos energiát, vagy gyártanánk hidrogént, avagy horribile dictu immobilizálnánk a CO2-t. Evvel összefüggésben felhívom figyelmét a brit főáramú sajtó egyik friss cikkére, melyet ismertetünk honlapunkon.
https://klimarealista.hu/a-nagy-hidrogen-svindli/

17 Ismerik-e Önök Edwin X (Climate Physics LLC, Bigfork, USA) dolgozatát, mely szerint Az emberi CO2-kibocsátás csekély hatással van a légköri CO2 koncentrációra?
https://klimarealista.hu/az-emberi-co2-kibocsatas-csekely-hatast-gyakorol-a-legkori-co2-ra/

18, Hogyan kommentálják Önök azt, hogy a Földi CO2-koncentráció a 2020-as tavaszi lezárások alatt pontosan úgy növekedett, mintha nem lettek volna lezárások, pedig az antropogén CO2-kibocsátás jelentősen visszaesett?
https://klimarealista.hu/korona-es-klima-a-dogmak-megrendulesenek-korat-eljuk/

19, Aggasztja-e Önöket, hogy ha Magyarország a karbonsemlegesség megvalósításának csak a közelébe is jut, ez olyan gazdaságpusztítással jár együtt, hogy az már hazánk létét fenyegeti?
https://klimarealista.hu/karbonsemlegesseg-co2/
https://klimarealista.hu/fit-for-55-eu-green-deal-es-europa-iparanak-lerombolasa/
(Talán nem fölösleges megemlíteni, hogy a budapesti ingatlanosok szerint Kínából és egy másik országból sokszor egy koffer – három ingatlan megvásárlására elég – pénzzel érkeznek az ingatlanvásárlók, míg egy fiatal magyar párnak semmi esélye nincs Budapesten ingatlanhoz jutni. Ezek az országok nincsenek megfertőzve a klímarögeszmétől.)

20, Ismerik-e Önök a megújuló energiák tárolásának költségeit? Ha igen, miért nem figyelmeztetik a politikát?
https://klimarealista.hu/energiatarolas-mit-mondanak-a-szamok/

21, Mi a véleményük egyes napfizikusok munkáiról, akik időben (400 évre visszamenőleg) ellenőrizhető módon (napfoltok) a szoláris tevékenységgel igen jól meg tudják magyarázni az elmúlt évszázadok földi klímaváltozásait (Pl. Valentina Zsarkova, Willie Soon és Muraközy Judit)? Akik a Nap ciklikus, évszázados léptékű változásaiból visszafelé számolva a napfoltok feljegyzése előtti időszakokra is meglepően jó egyezőséget kapnak a korabeli éghajlat és a nap bensejében végbemenő folyamatok között.
https://klimarealista.hu/hogyan-befolyasolja-napunk-az-eghajlatot/ és https://klimarealista.hu/a-nap-az-te-nagyokos/

22, Föltűnt-e Önöknek, hogy a médiák – úgy a közszolgálati, mint a kereskedelmi – kifejezetten pánikot keltenek? Jelentéktelen pozitív rekordokat ezer csatornán kürtölnek, a negatív rekordokról pedig hallgatnak. Ha igen, gondolkoztak-e ennek okain?
https://klimarealista.hu/2661-2/

23, Mi az oka Önök szerint annak, hogy a nyugati klímamozgalmak és a főáramú média atomenergia-ellenesek? Logikájukat követve kézen fekvő volna, hogy mindent megtegyenek az atomenergia elterjesztéséért.
https://klimarealista.hu/csernobil-es-fukusima-a-ket-katasztrofa/

24, Mi az oka Ön szerint annak, hogy az Önök táborából sokan nyílt hamisításra vetemednek, csakhogy pánikot kelthessenek?
https://klimarealista.hu/kidolt-a-klimatakolmany-alaposzlopa/
https://klimarealista.hu/atlaghomerseklet-emelkedes-hamisitas-nelkul-nem-megy/

25, Ismer-e Ön pánikkeltő prognózist, ahol elérkezett a jelzett időpont, és az Önök táborának pánikkeltő prognózisai helyesnek bizonyultak? Mi realisták csak felsült prognózisokat ismerünk.
https://klimarealista.hu/klimaprognozisok-ot-evtizeden-at-baklovesek-mellefogasok-alaptalan-panikkeltes-ot-evtizeden-at/
https://klimarealista.hu/ujevi-kvizjatekunk-billenopontokrol/

26, Mi a véleményük Önöknek arról, hogy a súlyos emberi mulasztások következtében 150 halálos áldozatot követelő 2021-es németországi árvizekért a zöldbalos sajtó az éghajlat-változást próbálta felelőssé tenni? (Az európai árvíz előrejelző hálózat 9 nappal az esemény előtt jelezte, hogy Rheinland-Pfalz tartomány készüljön fel a legsúlyosabb helyzetre, az evakuálásokat is beleértve. A felelős tartományi miniszter Anne Spiegel kvótanő a gender-nyelvezet bevezetésével volt elfoglalva, majd hosszabb szabadságra ment, a napokban mondott le.)
https://klimarealista.hu/dr-sebastian-luning-szelsoseges-meteorologiai-esemenyek-a-klimavaltozas-kovetkezteben/

https://klimarealista.hu/arvizek-a-klimavaltozas-kovetkezteben-ii/

https://klimarealista.hu/arvizek-a-klimavaltozas-kovetkezteben-i/

27, Végül: Legyen szíves megadni néhány tanulmány elérhetőségét, melyek úgymond bizonyítják Miskolczi Ferenc elméletének helytelen voltát.

Ajánlom továbbá az Ön figyelmébe a Tesztkérdéseket, bár ezek elsősorban a klímáért lelkesedő fiatalok számára készültek.
Mindenképp várom válaszát, szomorú volna, ha Ürge-Vorsatz Diána, Hetesi Zsolt, Zlinszky János, Feiler József és Bartholy Judit mellett Ön is a nem válaszolók táborát gyarapítaná.
(Hetesi Zsolt és Miskolczi Ferenc között folyt-folyik tudományos eszmecsere.) Erről talán az érintettek inkább illetékesek nyilatkozni.

Mindettől függetlenül elvárom, hogy a jövőben a médiában tudóshoz méltóan nyilatkozzon. Tehát ne nevezze az Önétől eltérő álláspontot eleve helytelennek, esetleg keresse az alkalmat az érvek ütköztetésére. Mi úgy látjuk, az Önök álláspontja csak a politika és a média támogatásának köszönhetően létezhet. Enélkül eldőlne, mint egy üres zsák.

Szeged, 2022.04.21.

Üdvözlettel:
Király József
okl. vegyészmérnök
www.klimarealista.hu
(Levelünket megküldtük a Hír TV-nek, fölajánlva, hogy segítünk Miskolczi Ferenc elérésében, amennyiben kíváncsiak véleményére.)

Tetszett a cikk? Amennyiben igen, fejezze ki tetszését a
Reális Zöldek Klub
társadalami szervezet részére juttatott támogatásával 300 Ft értékben.
Bankszámlaszámunk:
11702036-20584151 (OTP)
A Fővárosi Bíróság végzése a társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről itt található.
Print Friendly, PDF & Email